Tips til deg som skal kjøpe bolig

Er du på jakt etter drømmeboligen, eller har akkurat funnet den og vurderer å legge inn bud?
Her finner du noen tips til deg som skal kjøpe bolig.

Før du kan legge inn et bud på drømmeboligen, må du ha finansieringen på plass. Undersøk med banken hvor mye du kan få i lån, og be om et finansieringsbevis som viser hvor mye du kan kjøpe for.

Fra 1. januar 2022 er det ny lov som regulerer kjøp og salg av brukte boliger (avhendingsloven).

Selv om kravene til selger har blitt skjerpet, har du som tidligere plikt til å undersøke boligen. Det betyr at hvis du oppdager en feil etter at du har kjøpt boligen, så er det svært vanskelig å vinne frem med krav hvis du kjente til feilen, eller burde ha forstått at det kunne være en feil. På den annen side har boligselger plikt til å fortelle deg om boligens tilstand og alle feil selgeren kjenner til. 

Den viktigste informasjonen du får, er gjennom prospektet og tilstandsrapporten (taksten). I prospektet skal får du en beskrivelse av boligen og all nødvendig informasjon som selger kan gi deg. Vær oppmerksom på at ny lov sier at kjøper forutsettes å ha kunnskap om boligen hvis det er informert om i prospekt og/eller tilstandsrapport. Derfor er det svært viktig å lese alle dokumenter nøye.

Visningen er din sjanse til å gjøre opp en egen mening ut over det du har fått vite gjennom prospektet og tilstandsrapporten. Tenk på hva du vil spørre om. Er du førstegangskjøper kan det være lurt å ta med en som har kjøpt bolig tidligere.

Informasjon om budgivning

Her ser du hva som skjer fra visning til aksept av bud – altså salg.

Om du skal legge inn bud, må et finansieringsbevis være på plass. Det vil si et dokument fra banken din som bekrefter at har kapital til å legge inn bud på den aktuelle eiendommen. Det er ikke nødvendig at megler ser finansieringsbeviset og summen du har til rådighet.

Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og skal styre budgivningen ved blant annet å avpasse tempoet, slik at oppdragsgiver og aktuelle interessenter kan sikres et forsvarlig grunnlag for sine handlingsvalg.

Bud er bindende!

Bud som avgis er bindende! Og derfor bør du ikke by på flere boliger samtidig, for når selger har akseptert budet ditt, har du kjøpt eiendommen.

Megler skal opplyse interessenter og involverte i budrunden om status i budgivningen. Vi ber om at første bud gis på salgsoppgavens budskjema eller ved å benytte den digitale løsningen med «gi bud» knappen i annonsen på Finn.no. Kravet til skriftlighet gjelder også budforhøyelser, motbud, aksept og avslag. Skriftlighet i elektronisk form for eksempel som SMS er godkjent.

Hva er et gyldig bud?

Før megler kan videreformidle bud til selger eller andre interessenter, må budgiver ha legitimert seg og avgitt signatur. Hva som regnes som gyldig legitimasjon fremgår av salgsoppgaven.

Når budet videreformidles skal det opplyses om budets størrelse, eventuelle forbehold og akseptfrist. Dette gjelder ved formidling av bud til oppdragsgiver, budgivere og øvrige interessenter. Det gjelder imidlertid bare i den grad det er nødvendig og mulig.

Når bud er mottatt skal megler så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at budet er mottatt. Megler vil også formidle budet til selger.

Aksept av bud

Megleren vil sjekke med banken at du har finansiering i orden før selger får anbefaling om å akseptere budet ditt. Du bør derfor kontakte banken din når du er med i en budrunde for å varsle at en megler vil ta kontakt. Oppgi navn og telefonnummer til din kontakt i banken i budskjemaet, slik at megleren lett oppnår kontakt.

Lykke til!

Våre boliger ute for salg

Nedenfor finner du oversikt over alle bruktboliger vi har ute for salg nå.
Ønsker du å se på nye boliger kan du se oversikten under boligprosjekter.

Leilighet i Mjøndalen

 • Nedre Tverrgate 3, Mjøndalen

Enebolig i Drammen 137 m2

Prisantydning:


5 990 000,-
 • Skogliveien 81B, Drammen

Leilighet i Drammen 64 m2

Prisantydning:


3 190 000,-
 • Buskerudveien 217B, Drammen

Leilighet i Mjøndalen 89 m2

Prisantydning:


2 950 000,-
 • Åkerbråtan 2, Mjøndalen

Leilighet i Drammen 66 m2

Prisantydning:


2 990 000,-
 • Gamle Kongevei 4B, Drammen

Enebolig i Drammen 123 m2

Prisantydning:


5 190 000,-
 • Lundaveien 44, Drammen

Rekkehus i Drammen 112 m2

Prisantydning:


3 590 000,-
 • Tolerudstien 16, Drammen

Leilighet i Drammen 79 m2

Prisantydning:


2 950 000,-
 • Pettersvollen 6D, Drammen

Leilighet i Drammen 69 m2

Prisantydning:


2 550 000,-
 • Lauritz Hervigs vei 115D, Drammen

Enebolig i Drammen 256 m2

Prisantydning:


6 290 000,-
 • Dalenveien 101, Drammen

Leilighet i Steinberg 102 m2

Prisantydning:


3 490 000,-
 • Nedre Skistadvei 2, Steinberg

Leilighet i Drammen 85 m2

Prisantydning:


2 890 000,-
 • Lauritz Hervigs vei 82, Drammen