: Nye og innflyttingsklare leiligheter sentralt i Mjøndalen med flotte terrasser/balkonger til alle.
Nedre Tverrgate 3 , 3050 Mjøndalen

Beskrivelse

Leilighetene er ferdigstilte og er klare for innflytting.

NT3 Borettslag består av 39 varierte leiligheter fra BRA 43 til 116 kvm. Bygget vil bli over 5 etasjer, med næringslokaler i første etasje og boliger i andre til femte etasje. Bygget vil omkranse en atriumshage med et skjermet uterom. Borettslaget blir en del av et kombinert bolig- og næringsprosjekt som skal organiseres som et eierseksjonssameie med en næringsseksjon og en samleseksjon bolig. Næringsdelen av prosjektet vil overføres til et separat selskap som vil ha det fulle og hele ansvaret for denne delen av det nye bygget. Leilighetene får adresse Meierigata 1 / Parkveien 6, med hovedinngang og innkjøring fra Parkveien vis a vis Mjøndalen samfunnshus.

Beliggenhet

Mjøndalen er en tradisjonell stasjonsby som tidligere var administrasjonssentrum i Nedre Eiker kommune. Innenfor en radius på 400 meter finner du blant annet tre dagligvareforretninger, apotek, flere kafeer, restaurant og gatekjøkken. I tillegg er det kort vei til skoler og barnehager. Her finner du det meste du trenger i hverdagen innen gangavstand.

Mjøndalen stasjon og bussterminal ligger under 300 meter fra NT3. Her går det tog mot Oslo og Kongsberg hver time på hverdagene. Bussterminalen betjenes av linjene 51, 52 og 101 med hyppige avganger mot Drammen.

Mjøndalen ligger på sørsiden av Drammenselva og det er kort vei til store grøntområder som byr på mange flotte muligheter for de friluftinteresserte, både sommer og vinter. Finnemarka på den andre siden av elva og åsen bak Mjøndalen har et variert og familievennlig terreng, med flotte skiløper i vinterhalvåret. I åsen finner du i tillegg "Portaasen nye golfbane" som er en flott skog- og parkbane med ni hull. Fra NT3 borettslag kan du legge ut på en fottur som tar deg gjennom bebyggelse og gammelt kulturlandskap. Legg turen om Sauertippen ved det gamle kalkbruddet "Solløsbruddet" og bort til den gamle og historiske hoppbakken Vikkollen og gården Portåsen, dikteren Herman Wildenveys barndomshjem.

Kommunale avgifter

Felleskostnadene inkluderer a-konto beløp for vann- og avløp og som avregnes årlig i henhold til forbruk.

Tomten

Felles utomhusareal som vil bli pent opparbeidet. Det leveres sittebenk, lekeapparater og sandkasse. Utearealene vil også bestå av asfalterte veier/ belegningsstein gressplen og busker.

Vilkår fellesgjeld

Borettslaget er finansiert med 50 % fellesgjeld. Fellesgjelden vil opprettes som et lån med 40 års løpetid. De første 15 årene er avdragsfrie og det betales i denne perioden kun renter. Deretter nedbetales lånet som et annuitetslån over 25 år. Det er lagt til grunn en rentesats på pt. 5,50 %, pr. 18.08.2023. Renten er flytende og endres i takt med rentemarkedet. For kostnader pr bolig eller beregnede felleskostnader etter avdragsfri periode, se prospekt med tilhørende prisliste / kontakt megler.

Via sin forretningsføreravtale med NBBO vil borettslaget bli tilknyttet ordning med mulighet for individuell nedbetaling av fellesgjeld. (IN-ordningen). Denne ordningen er nedfelt i borettslagets vedtekter og innebærer at den enkelte andelseier kan nedbetale hele eller deler av sin andel fellesgjeld etter innflytting. Skriftlig avtale om nedbetaling av andel fellesgjeld må gjøres i god tid i forkant. Andelseieren kan nedbetale inntil to ganger pr. år, med minimum kr. 100.000,- pr. innbetaling. Ved benyttelse av IN-ordningen vil den enkelte andelseier bli belastet med et engangsgebyr på kr 1.150,-. Ordningen er betinget av at fellesgjelden løper med flytende rente. Det presiseres at nedbetalt andel fellesgjeld ikke kan reverseres. Ved selvfinansiering eller innfrielse av hele andel fellesgjeld vil den månedlige felleskostnaden bli redusert til andel av driftskostnader. Spørsmål om ordningen kan stilles til NBBO.

Oppvarming

Oppvarmingen blir vannbåren gulvvarme i stue og kjøkken. På bad er det planlagt med termostatstyrte elektriske varmekabler. Dersom kommunen eller fjernvarmeleverandør krever det vil det bli levert varmbåren gulvvarme også på bad. Elektriske panelovner på soverom. Det legges opp til individuell måling og avregning av energiforbruk i leiligheten faktureres i tillegg til månedlige felleskostnader.

Hvitvaskingsreglene

Megler plikter etter lov 1. juni 2018 nr. 23 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering å innberette mistenkelige pengeoverføringer og gjennomføre kundekontroll.

Lovverk

For de avtalene som inngås før ferdigstillelse reguleres avtaleforholdet av Bustadoppføringslova (lov av 13. juni 1997). Avtaler som inngås etter ferdigstillelse reguleres av avhendingsloven. Lovene kan i sin helhet fås ved henvendelse til megler eller hentes ut på www.lovdata.no. Kontrakter vil til enhver tid følge gjeldende regelverk.

Diverse

Leilighetene selges uten garasjeplass. 32 av leilighetene har fortrinnsrett til kjøp av p-plass i garasjeanlegget for kr. 200.000,- sammen med boligen. Fordeling av garasjeplasser fremkommer på den enkelte enhet og i prislisten. Ved kjøp av garasjeplass vil fellesutgiftene øke med estimerte kr. 208,- pr mnd.

De månedlige estimerte felleskostnadene skal dekke leilighetenes andel av borettslagets kostnader til renter på fellesgjelden, renovasjon, oppvarming av fellesarealer, bygningsforsikring, kabel-tv/internett, forretningsførsel, vaktmestertjeneste, samt løpende drift og vedlikehold av borettslaget. Felleskostnadene inkluderer også a-konto beløp for vann- og avløp. Innbetalt a-konto beløp for vann/avløp avregnes årlig iht. målt forbruk. Kostnader til oppvarming av den enkelte leilighet (fjernvarme) vil avregnes etter forbruk og faktureres den enkelte andelshaver direkte i tillegg til fellesutgiftene. Faktorer som rentenivå, lønns-, pris- og avgiftsnivå på de tjenester og produkter vil kunne påvirke felleskostnadene til innflytting.

Denne nettannonsen er kun et utdrag av salgsopplysninger, så vi gjør oppmerksom på at alle interessenter plikter å sette seg inn i komplett salgsoppgave med vedlegg før kjøp. Se prospekt med viktig salgsinformasjon, leveransebeskrivelse, romskjema, prisliste etc. for mer detaljert beskrivelse.

Servitutter

Det er tinglyst følgende servitutter på eiendommen: Bestemmelse om adkomstrett, tinglyst 03.02.2021. Dagboknr. 2021/140557-1/200. Rettighetshaver Loupchamp Holding AS org.nr. 989 228 145.
Selger kan tinglyse bestemmelser som vedrører borettslaget, naboforhold eller andre forhold pålagt av myndighetene mv. Ved seksjonering eller deling av eiendommen vil disse fortsatt hefte i denne.

Regulering

Eiendommen har matrikkel gnr. 215, og bruksnummer 203 i Drammen kommune og består av Meierigata 1, Nedre Tverrgate 3 og Parkveien 6. For eiendommen gjelder kommuneplanens arealdel (07.10.2015) og dens bestemmelser. I tillegg gjelder områderegulering for Mjøndalen sentrum, vedtatt 19.06.2019. Eiendommen er regulert til sentrumsformål og ligger innenfor kvartal BS 17. Tomtestørrelsen er 1.640 m2, eiet fellestomt. Prosjektet er gitt rammetillatelse.

Ferdigattest

Selger skal sørge for ferdigattest/midlertidig brukstillatelse innen overtakelsesdato.

Vei, vann og avløp

Offentlig.

Ansvarlig megler

Mojtaba Alizadeh
Vis mer informasjon Vis mindre informasjon

  Detaljer

 • Eierform: Andel
 • Boligtype: Leilighet

Visning

 • Ta kontakt for å avtale visning

 • Mojtaba Alizadeh

  Eiendomsmegler MNEF
  Telefon: +47 32 21 15 15

  Annen info

  Finnkode: 250018399