Boligprisene stabiliseres trolig i løpet av 2023

Flere eksperter tror at boligprisene vil falle med 2-5 prosent i 2023. Samtidig tror de utviklingen vil snu i løpet av andre halvår.

I fjor startet året med færre boliger til salgs og god etterspørsel – noe som førte til budrunder og prisoppgang i første kvartal. Andre halvår var preget av inflasjon, energikrise –  og ikke minst økte lånerenter som resulterte i redusert kjøpekraft og større usikkerhet. Spesielt i september, oktober og november så man et fall i boligprisene. Tross nedgangen på slutten av året, endte boligprisene i Drammen og omegn med en oppgang på 3,7 prosent i 2022. I Norge sett under ett var oppgangen i fjor på 1,5 prosent.

– At den kraftige veksten som har vært over en lang periode stopper opp og korrigeres, er både riktig og sunt, sier Jan Vidar Avdal, daglig leder og eiendomsmegler hos NBBO Eiendomsmegling.

Stabiliseres i løpet av året

– Innen våren og sommeren forventes det en utflating av boligrenten og at inflasjonen vil gå ned. Det vil trolig stabilisere boligprisene og boligmarkedet, sier Jan Vidar.

Totalt sett for 2023 spår de fleste at boligprisene vil falle med 2-5 prosent. Stadig høyere byggekostnader, sammen med høyere finansieringskostnader, vil kunne bremse aktiviteten og gjennomføringen av nye boligprosjekter.

Endring for lånetakere

Fra 1.1.23 endret regjeringen blant annet på kravet for hvor stor renteøkning lånetakere skal tåle, for å tilpasse seg markedet og situasjonen med økte renter. Nå skal bankene legge til grunn en renteøkning på minst tre prosentpoeng når de vurderer kundens betjeningsevne, i stedet for fem prosentpoeng slik det har vært til nå.

– Ved boligbytte når man kjøper først, må man uansett nøye vurdere sin økonomiske situasjon. Så lenge man kjøper og selger på samme tid og i samme marked, vil prisrisikoen utlignes. Samtidig må man være forberedt på at tiden det tar å selge, og boligprisene, varierer. Det er derfor viktig å ha avklart med banken at man har råd til å sitte med to boliger i en lengre periode, sier Jan Vidar, og legger til:

– Alternativet er å selge først. Fordelen med det er at du slipper doble utgifter og vet hva du har, men samtidig kan det være stressende og vanskelig å finne ny bolig før overtakelse av den gamle.

Alltid svingninger

I løpet av ett år vil det alltid være svingninger i markedet. Samme type boliger kan selges raskt, og plutselig tar det lengre tid. Meglerne hos NBBO Eiendomsmegling er dermed ikke uvant med at arbeidshverdagen endrer seg.

Jan Vidar Avdal i NBBO Eiendomsmegling

– Det er noe mer å hensynta i disse dager, med færre på visning og et marked der interessenter er mer usikre og i større grad sitter på gjerdet. Det kan føre til færre budrunder, der vi som meglere blir viktige bindeledd i forhandlingene mellom selger og den som er budgiver eller interessent. Vi ser at kjøpers og selgers forventninger endrer seg i forskjellig hastighet, så i starten av oppgangstider eller nedgangstider blir avviket mellom hva selger og kjøper ønsker større, sier eiendomsmegleren.

Generelt trekker han frem en god dialog med megler i forkant av salget, der man blir enige om forventninger og strategi. Samtidig er disse tingene viktige for megleren før og underveis i boligsalget:

  • God planlegging.
  • God lokalkunnskap hos megler som fører til riktig prising.
  • Gi gode tips og råd for at boligen skal fremstå best mulig. Det kan være innen møblering og styling, eller om det er noe som bør fikses.
  • Få vist frem boligen til flest mulig gjennom bred markedsføring.