En oppsummering av boligmarkedet i 2023

Boligmarkedet i 2023 ble preget av høyere renter og kraftig prisvekst i samfunnet, noe som påvirket flere sider av boligmarkedet. Tall fra Eiendom Norge viser en flat priskurve for fjoråret sett under ett med en oppgang på 0,5 prosent. Utbudet av boliger var omtrent på samme nivå som 2022, men trenden var at interessenter var mer usikre og avventende og det tok i snitt lenger tid å selge.

Det er spesielt nyboligmarkedet som har merket de største utfordringene, med et stort fall i salget og nærmest full stopp av igangsetting av nye prosjekter. Høye byggekostnader, sammen med høyere finansieringskostnader bremset aktiviteten og gjennomføringen av nye boligprosjekter.

«– Det forventes nå at rentetoppen er nådd, det er spådd rentenedsettelser i løpet av 2024 og vi er spente på hvordan dette vil påvirke boligmarkedet fremover».

De fleste eksperter forventer en relativt flat utvikling / svak vekst i boligprisene i 2024. Trolig vil året starte som fjoråret avsluttet med et noe avventende og prissensitivt marked, litt færre interessenter og et overskudd av boliger for salg. Aktiviteten forventes å ta seg opp i løpet av våren og spesielt andre halvår. Rentenivå, inflasjon, reallønnsvekst og internasjonale forhold er noen av de viktige faktorene for den videre utviklingen.

Alltid svingninger

I løpet av ett år vil det alltid være svingninger i markedet. Samme type boliger kan selges raskt, og plutselig tar det lengre tid. Meglerne hos NBBO Eiendomsmegling er dermed ikke uvant med at arbeidshverdagen endrer seg.

Jan Vidar Avdal, daglig leder, NBBO Eiendomsmegling

– Det er noe mer å hensynta i disse dager, med færre på visning og et marked der interessenter er mer usikre og i større grad sitter på gjerdet. Det kan føre til færre budrunder, der vi som meglere blir viktige bindeledd i forhandlingene mellom selger og den som er budgiver eller interessent. Vi ser at kjøpers og selgers forventninger endrer seg i forskjellig hastighet, så i starten av oppgangstider eller nedgangstider blir avviket mellom hva selger og kjøper ønsker større, sier Jan Vidar Avdal.

Generelt trekker han frem en god dialog med megler i forkant av salget, der man blir enige om forventninger og strategi. Samtidig er disse tingene viktige for megleren før og underveis i boligsalget:

  • God planlegging.
  • God lokalkunnskap hos megler som fører til riktig prising.
  • Gi gode tips og råd for at boligen skal fremstå best mulig. Det kan være innen møblering og styling, eller om det er noe som bør fikses.
  • Få vist frem boligen til flest mulig gjennom bred markedsføring.