: Åssiden - 3-roms oppussingsobjekt sentralt beliggende - Kort vei til sentrum - Muligheter for den rette
Doktor Narveruds vei 3B , 3024 Drammen

Kort om eiendommen

Leiligheten er en 3-roms andelsleilighet og ligger i 1. etg. (enkel adkomst med få trappetrinn). Her bor man sentralt, men tilbaketrukket. Boligen er å regne som et oppussingsobjekt så her er det mange muligheter for den som vil oppgradere til 2023-standard. Perfekt for et par eller to venner som ønsker å etablere seg i boligmarkedet.

Høydepunker:

- Ingen TG3
- Godt med bodplass - 3 boder i kjeller og 1 stk på loft (totalt 25 kvm BRA med bodplass)
- Kun intern forkjøpsrett
- Peisovn
- Balkong 8 kvm med trapp til hage
- Sentralt med kort vei til sentrum
- Fine turområder
- Sikringsskap med automatsikringer
- Separat stort kjøkken
- Bad/ vaskerom oppgradert/ renovert i 2006
- Muligheter for den rette

Inneholder

Leiligheten er en 3-roms andelsleilighet og ligger i 1. etg. (enkel adkomst med få trappetrinn). Her bor man sentralt, men tilbaketrukket. Boligen er å regne som et oppussingsobjekt så her er det mange muligheter for den som vil oppgradere til 2023-standard. Perfekt for et par eller to venner som ønsker å etablere seg i boligmarkedet.

Høydepunker:

- Ingen TG3
- Godt med bodplass - 3 boder i kjeller og 1 stk på loft (totalt 25 kvm BRA med bodplass)
- Kun intern forkjøpsrett
- Peisovn
- Balkong 8 kvm med trapp til hage
- Sentralt med kort vei til sentrum
- Fine turområder
- Sikringsskap med automatsikringer
- Separat stort kjøkken
- Bad/ vaskerom oppgradert/ renovert i 2006
- Muligheter for den rette

Inneholder P-rom 67 kvm: Entré/ gang, Stue , Kjøkken , Soverom 1, Soverom 2 og Bad/ vaskerom.
Boder: 3 stk i kjeller (8,6, 5,8 og 5,9 kvm) og 1 stk på loft (4,6 kvm med skråtak)

Beliggenhet

Leiligheten ligger i et sentralt boligområde på Åssiden i Drammen kommune. Området har nærhet til skoler, barnehager, offentlig kommunikasjon, samt et rikt utvalg av fasiliteter og servicetilbud. Rett ved leiligheten ligger Berskaug-hallen med flere fotballbaner, håndballbane som byr på en rekke innendørsaktiviteter. Åssiden IF har sportslig tilbud for alle. Det er kort gange til elveparken der du kan følge brede gang- og sykkelveier nedover langs Drammenselven. Her finner du grillplasser, bade- og fiskemuligheter, samt sandvolleyballbane og lekeapparater. Turveien er en del av et større turveinett som tar deg helt inn til elvepromenaden og Drammen by. Besøk gjerne Drammen Ski- og sykkelsenter eller ta en spennende fottur i populære Kjøsterudjuvet.

Dagligvarehandelen kan gjøres ved bl.a. Coop Extra i Vårveien, Kiwi XL Ligosenteret eller Meny Åssiden. Ønsker du ytterligere servicetilbud er det kort vei til Gulskogen med spennende butikker, eller til Drammen sentrum med kjøpesentre og gågater. Området gir mulighet for offentlig kommunikasjon via buss og flybuss, hvorav nærmeste holdeplass er Tunveien. Ved å benytte bil tar det ca. 6 min til Gulskogen, 7 min til Drammen sentrum, 29 min til Kongsberg, 39 min til Oslo S, samt 67 min til Oslo lufthavn. Eiendommen har gangavstand til Åssiden barneskole. For elever i ungdomstrinnene er det kort vei til Kiøsterud ungdomsskole. Det finnes flere videregående skoler i nærliggende områder, samt et godt utvalg av både private og kommunale barnehager. Åssiden videregående skole er en populær og moderne yrkesskole med et vidt spekter av utdanningsprogram. Universitetet i Sørøst Norge har en av landets mest moderne lokaler på Papirbredden som ligger helt nede ved elva. Her finner du også restauranter, kafeer, rockescene og kulturliv vegg i vegg

Adkomst

Se Finn.no for kartbeskrivelse.

Standard

Leiligheten har en normal standard sett ut i fra alder. Leiligheten selges med fullmakt, selger har begrenset kjennskap til eiendommen. Boligen er normalt vedlikeholdt, noe oppusset/ fornyet gjennom årene. Det må allikevel påregnes kostnader til vedlikehold og oppgraderinger. Dette dreier seg generelt om bygningsdeler med normal aldring, skader og slitasje. Når det gjelder tilstanden for øvrig henvises det til beskrivelse av de forskjellige bygningsdeler. Det er kun eventuelle lett synlige og åpenbare feil og / eller skader som er påpekt. Eventuelt skader i konstruksjonen kan ikke avdekkes uten bygningsmessige inngrep. Boligen er bygget iht. tidligere byggeforskrifter og det kan avvike noe fra dagens krav, standard innemiljø, energiøkonomisering etc. Rapporten begrenser seg til leiligheten, og det som normalt vil omfattes av eiers selvstendige vedlikeholdsansvar som seksjons- eller andelseier. Normalt utgjør dette alt innenfor leilighetens/ seksjonens/andelens vegger. Leiligheten har beliggenhet i et sameie/ borettslag som har ansvaret for drift og vedlikehold av felleskonstruksjoner og fellesarealer, disse konstruksjonene/ områdene er ikke nærmere omtalt i taksten.

Bad:
Bad/ vaskerom oppgradert/ renovert i år 2006, arbeidene er utført i regi av borettslaget, det foreligger ingen dokumentasjon for utførsel av baderommet, eventuelle garantier på baderommet er utløpt.
Overflater vegger med fliser og himling (innvendige tak) med panel. Downlight montert i himling (innvendig tak). Overflater gulv med fliser på våtrom med varmekabler. Nedsenket gulv i dusjnisje. Det er plastsluk og banemembran med ukjent utførelse. Bad inneholder følgende sanitærutstyr, dusjnisje med dører og 1-greps blandebatteri, klosett, servant montert i baderomsinnredning med dører og 1-greps blandebatteri og overskap med speil og lys. Opplegg for vaskemaskin. Våtrom med naturlig ventilasjon,

Kjøkken:
Kjøkkeninnredning med slette fronter med ukjent alder (eldre innredning), benkeplate i laminat, 1 1/2 vaskekum i stål med 1-greps blandebatteri og lys under overskap. Vegg over kjøkkenbenk med fliser og malte flater. Frittstående hvitevarer (ingen hvitevarer montert ved befaring). Det er naturlig avtrekk fra kjøkken.

Under gjengis forhold som er klassifisert som TG2 i taksten. Det henvises til takstdokumentet for opplysninger om TG1 eller TGIU. De gjengis ikke i prospektet.
Utvendig > Dører - Det er påvist andre avvik: Dører mot fellesareal (egen branncelle) må være brannklassifiserte. Dør uten brannklassifisering eller ikke tilstrekkelig merket.
Utvendig > Andre utvendige forhold - Det er ikke utarbeidet Tilstandsanalyserapport, vedlikeholdsplan e.l. for fellesdeler i bygget.
Innvendig > Overflater - Det er påvist andre avvik: Overflater fremstår i normalt stand i forhold til alder med forventet bruksslitasje, noe oppgraderinger må påregnes.
Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn - Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
Innvendig > Radon - Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
Innvendig > Pipe og ildsted - Det er påvist andre avvik: Det er foretatt tilsyn med skorsteiner/ildsteder i 2021, det ble på tilsynet avdekket avvik. Det vites ikke om avvik er utbedret og lukket.

Avvik etter tilsyn, brev av 27.09-2023
Doktor Narveruds vei 3B;
Løp 1, nordre løp: Det ble avdekket at det ikke er feiemulighet på stålforing på loft, stålforingen har ingen luke/åpning. Den gamle feieluken på loft er defekt da den er enkel. Og det ble avdekket at bunn av skorsteinen er utett i kjeller, da det er utettheter mellom stålforingens avslutning og teglsteinskorsteinen eller at det mangler godkjent luke på stålforingens avslutning. Det ble avdekket at røykrør i kjeller ikke er fjernet fra teglsteinsskorsteinen i kjeller.

Løp 2, søndre løp: Det ble avdekket at det ikke er feiemulighet på stålforing på loft, stålforingen har ingen luke/åpning. Og det ble avdekket at bunn av skorsteinen er utett i kjeller, da det er utettheter mellom stålforingens avslutning og teglsteinskorsteinen eller at det mangler godkjent luke på stålforingens avslutning. Borettslaget er ansvarlig for utbedring av fellesarealer og felles konstruksjoner.

Innvendig > Rom Under Terreng - Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv. Det er registrert saltutslag på vegger. Innsiden av grunnmuren har misfarging etter innvendig kondens/ fuktighet. Hulltaking er ikke foretatt. Rommet har en konstruksjon som gjør hulltaking unødvendig. Ved fuktsøk med MMS 2 på overflater (murvegg/ gulv i boder) er det påvist avvik i konstruksjonen, målt fukt. Det er gjennomført målinger flere steder på vegg /gulv og det er registrert at det er fuktigere i overgang gulv/ vegg på kontrollerte områder.
Innvendig > Innvendige dører - Det er påvist andre avvik: Stedvis noe merker/ skader/ fuktskader på enkelte dører/ karmer. Enkelte dører går tregt.
Våtrom > Etasje > Bad/ vaskerom > Overflater vegger og himling - Det er påvist andre avvik: Stedvis dårlige silikonfuger/ fuger. Bevegelse i konstruksjonen mellom vegg og gulv, som har ført til sprekker/ skjevheter, nærmere undersøkelser må påregnes.
Våtrom > Etasje > Bad/ vaskerom > Overflater Gulv - Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm. Stedvis dårlige silikonfuger/ fuger. Det er påvist avvik fra topp flis på gulv ved dør til topp slukrist, det vites ikke hvor topp membran ved dør avsluttes, dette krever destruktive inngrep for å avdekke.
Våtrom > Etasje > Bad/ vaskerom > Sluk, membran og tettesjikt - Det er påvist andre avvik: Ikke tilstrekkelig fall på overflater (se konstruksjon; Overflater gulv på baderommet).
Våtrom > Etasje > Bad/ vaskerom > Sanitærutstyr og innredning - Det er påvist skader på innredning.
Våtrom > Etasje > Bad/ vaskerom > Ventilasjon - Rommet har kun naturlig ventilasjon.
Kjøkken > Etasje > Kjøkken > Overflater og innredning - Det er påvist andre avvik: Stedvis noe slitte fronter med fuktskjolder/ fuktskader og/ eller svelling grunnet fuktighet/ slitasje på innredning.
Det anbefales montering av automatisk vannstopper og komfyrvakt på kjøkken.
Kjøkken > Etasje > Kjøkken > Avtrekk - Det er manglende forsert mekanisk avtrekk fra kokesone i kjøkkenet. Kjøkken med manglende avtrekksvifte over komfyr/ platetopp.
Tekniske installasjoner > Varmtvannstank - Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift.
Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg - Det anbefales utvidet el-kontroll av det elektriske anlegget på bakgrunn av avvikene som er avdekket samt alder og tilstand.

Hvitevarer

Ingen medfølger (ingen i boligen). Inventar medfølger slik det er fremvist på bilder/ ved visning.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger innbetales til meglers klientkonto senest to virkedager innen overtakelse.

Overtagelse, tilleggsinfo.

Etter avtale med selger.

Bebyggelse

Doktor Narveruds vei 3 B, firemannsbolig uten heis. Leiligheten har beliggenhet i 1. etasje.

Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, som stemmer med dagens bruk. Leiligheten er en del av et borettslag, det er innhentet byggetegninger på leiligheten. Leiligheten innvendig antas å
ikke være ombygd etter byggeåret.

Byggemåte

Det er utarbeidet en takstrapport basert på en omfattende bygningskontroll. Rapporten tilfredsstiller den lovendring som trådte i kraft 01.01.22. Det henvises særskilt til dette dokumentet som er vedlagt prospektet.

Kort oppsummert:

EL: Sikringsskap plassert i felles gang/ trappegang med automatsikringer, overbelastningsvern 40 AMP. Vesentlig skjult EL-anlegg. Strømmåler montert i skapet.

VVS: Vannledninger innvendig i plast og kobber. Boligen har rør-i-rør system med rørteknisk skap plassert på baderom. Stengekraner montert i fordelingsskap for rør-i-rør system. Vannmåler og hovedstengekran montert i kjellerbod. Avløpsrør, plast- og soilrør. Varmtvannsbereder OSO 198 liter fra år 2005, plassert i kjellerbod.

Pipe/ ildsted: Pipe i tegl med sotluke plassert i kjeller. Ildsteder, peisovn med glass montert i stue. Dato for siste tilsyn: 17.03.2021. Det ble under tilsynet ikke avdekket noen feil eller mangler ved fyringsanlegget. Tilfredsstillende tilbakemelding etter tilsynet for øvrige boliger i 3B. Stålforing i pipe.

Tomten

Eiet tomt, (andel av felles tomt for borettslaget), opparbeidet med gressplen, beplantning og prydbusker. Gruset gårdsplass og innkjørsel. Borettslagets tomt består av flere gårds- og bruksnummer: 116/1037, 116/1039, 116/1038, 116/1036.

Vilkår fellesgjeld

Lånenummer: 12134864824, DNB Boligkreditt AS - ikke standard
Serielån, 2 terminer per år.
Rentesats per 02.01.2024: 5.8% pa.
Antall terminer til innfrielse: 37
Saldo per 02.01.2024: 5 143 000
Andel av saldo: 257 150
Første termin/første avdrag: 30.12.2017 ( siste termin 30.06.2042 )
Flytende rente

Det er ingen mulighet for individuell nedbetaling av fellesgjeld i dette borettslaget.

Parkering

Det medfølger ingen p-plass. Gateparkering etter områdets bestemmelser.

Radonmåling

Det er ikke foretatt radonmålinger og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Boligen ligger i følge http://geo.ngu.no/kart/radon/ i et område med radon aktsomhetsgrad som er usikker.

Oppvarming

Boligen hadde følgende varmekilder ved befaring;
- varmes opp ved strøm/ panelovner
- varmekabler på baderom
- peis/ peisovn

Dyrehold

Det er tillatt med dyr i borettslaget styret skal varsles ved anskaffelse.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning.

Hvitvaskingsreglene

Eiendomsmeglere er underlagt Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven) - L01.06.2018 nr. 23. Det følger av loven at megler bl.a. har plikt til å gjennomføre kundekontroll. I de tilfeller hvor kunden er juridisk person skal megler også kartlegge hvem som er reelle rettighetshavere. Med reelle rettighetshavere menes fysiske personer som eier eller kontrollerer mer enn 25% av eierandelene i selskapet. Partene må bidra til at kundekontrollen lar seg gjennomføre på en hensiktsmessig måte. Megler plikter å rapportere mistenkelige transaksjoner til Økokrim. Ved slik rapportering vil ikke partene blir varslet.

Lovverk

Avtaleforholdet mellom partene reguleres av avhendingslova (L03.07.1992 nr. 93 Lov om avhending av fast eigedom)

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

Heftelser i eiendomsrett:
1953/2220-2/90 18.09.1953 BESTEMMELSE OM GJERDE
Forskjellige best. iflg. skjøte bl.a. om
Div. ledninger
Med flere bestemmelser
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

2017/172009-1/200 24.02.2017 FELLES PANTEDOK BOR.INNSK
Beløp: NOK 61 440
Panthaver: ANDELSEIER BORETTSINNSKUDD, JF BRL §
2-11, 1 LEDD
LØPENR: 13959713
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

2017/631738-1/200 14.06.2017
21:00
PANTEDOKUMENT
Beløp: NOK 10 000 000
Panthaver: DNB BANK ASA
ORG.NR: 984 851 006
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

Vederlag

Provisjon kr. 45 000,- Markedspakke kr. 18 900,- Oppgjør kr. 6 000,- Alle beløp ink. mva og betales av selger.

Regulering

REGULERING AV GNR. 8, BNR. 120, MØRKJORDET. (29.8.1952)
Boligbebyggelse - Nåværende Kommuneplan (5.10.2015)

Er det igangsatt planleggingsarbeid på et område som inkluderer/berører eiendommen?
Kommunedelplan for Fv 283 Rosenkranztgata

Ferdigattest

Ferdigattest foreligger datert 21.01.55

Vei, vann og avløp

Offentlig tilknyttet vann og avløp. Kommunal og privat vei på borettslagets eiendom.

Ansvarlig megler

Martin Morken Hjertås
Vis mer informasjon Vis mindre informasjon

  SOLGT

  Detaljer

 • Verditakst: 2 490 000,-
 • Totalpris: 2 747 150,-
 • Fellesgjeld: 257 150,-
 • Fellesutgifter: 6 112,-
 • Ligningsverdi: 801 894,-
 • Primærrom: 67 m2
 • Bruksareal: 67 m2
 • Tomteareal: 3869 m2
 • Eierform: Andel
 • Boligtype: Leilighet

Visning

 • Ta kontakt for å avtale visning
 • SOLGT


  Martin Morken Hjertås

  Siviløkonom/ Eiendomsmegler MNEF
  Mobil: (+47) 48029950

  Annen info

  Finnkode: 327793073