Konnerud: Pen 1/2 vertikaldelt tomannsbolig med solrik terrasse/hage/balkong. Garasje. Familievennlig og populært boområde.
Prøiserudbakken 38 , 3030 Drammen

Kort om eiendommen

Attraktiv og sentral beliggenhet på Konnerud med Drammens flotteste turområder som nær nabo. Konnerud har alltid vært et barnevennlig og aktivt boligområde og her bor man sentralt, samtidig som man ikke bor midt i byen. Det er kun få minutters gange til blant annet bussholdeplass, skole, barnehage og fotball- og lekeplasser i nærområdet. Fra boligen er det ca 4 minutters gange til Konneruds flotteste akebakke vinterstid, Løvåsjordet. Akebakken ligger på oversiden av boligfeltet. Ellers er det kort vei til Konnerudsenteret, matbutikk og idrettsanlegg.

Halvpart av tomannsbolig inneholdende: 1.etasje: Vindfang, entrè, toalettrom, trapperom, stue/spisestue, kjøkken. Bod.
Underetasje: Trapperom/gang, 2 soverom, bad, vaskerom, bod, garderobe. P-ROM: alle rom unntatt bod.

Inneholder

Halvpart av tomannsbolig inneholdende: 1.etasje: Vindfang, entrè, toalettrom, trapperom, stue/spisestue, kjøkken. Bod.
Underetasje: Trapperom/gang, 2 soverom, bad, vaskerom, bod, garderobe. P-ROM: alle rom unntatt bod.

Beliggenhet

Attraktiv beliggenhet i flott boligområde i etablert borettslag på Prøiserud/ Myrvangen. Stille, rolig og meget barnevennlig beliggenhet med gode solforhold. Flotte lekeplasser samt kort vei til Løvåsjordet med flombelyst ake/skibakke. Gangavstand til Hallermoen skole, Konnerud skole og flere barnehager. Kort vei til marka og friområder med flott turterreng sommer som vinter, med preparerte skiløyper. Kort vei til Drammen sentrum med de fleste fasiliteter.

Bussholdeplass ca. 3 min gange fra boligen med hyppige avganger, se www.brakar.no. 10 min kjøring til jernbanestasjon. Toget tar ca. 36 min til Oslo og 15 min til Asker. Flytog fra Drammen til Gardermoen, se www.flytoget.no for rutetider.

Mange fritidstilbud på Konnerud. Konnerud IL. er et av Norges største, og er aktive i flere idretter med tilhørende idrettsanlegg. Kort vei til Drammens største
kunstgressanlegg for fotball, med oppvarmet underlag for helårsbruk. Flott langrennsarena hvor det har vært World Cup arrangement med tilhørende standard, med bla. kunstsnø og milevis med skiløyper. 10 min. kjøring til Skoger Golfbane.

Adkomst

Se kartskisse Følg skilt under visning.

Standard

Gulv: Parkett, teppe, belegg, laminat.
Vegger: Tapet og malte plater.
Himling: Plater.

Flislagt bad med varmekabler innredet med nedfelt servant, toalett og dusjkabinett.

Toalettrom med klosett og servant.

Vaskerom med røropplegg til vaskemaskin, skyllekar i stål.

Kjøkkeninnredning med profilerte fronter, benkeplaten er av laminat, vegg over kjøkken benk er flissatt.

Tilstandsgrad 3 i tilstandsrapport:
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
Vaskerommet vil mest sannsynlig fungere i noen år til, men på grunn av
alder/tilstand på røropplegg, sluk og membraner vil oppgraderinger til
dagens standarder være påregnelig i nær fremtid.

Tilstandsgrad 2 i tilstandsrapport:
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen.
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på
renner/nedløp/beslag.
Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur.
Registrert noe svertesopp på gavelvegg.
Terrasse 1 etasje
Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.
Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler.
Registrert avflakking av maling i underkant på bjelker, det er i følge eier
impregnerte gulvbjelker.
Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyde opp til dagens
forskriftskrav.
Jevnlig vedlikehold av rekkverk/gulv anbefales for å forlenge levetiden.
-Hellelagt uteplass underetasje
Noen ujevne heller samt noe mose på heller er registrert.
-Etasjeskille/gulv mot grunn
Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet.
Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente
måleavvik.
Det er ca 15 mm avvik i gjennom gang, det er ikke avvik i soverom.
For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil
imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak
i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man
vurdere slike tiltak.
Ingen umiddelbare tiltak er påkrevet
- Etasjeskille/gulv 1 etasje
Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet.
Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente
måleavvik.
Det er ca 15 mm avvik i gjennom stue.
Konsekvens/tiltak
For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil
imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak
i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man
vurdere slike tiltak.
Ingen umiddelbare tiltak er påkrevet.
-Radon
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med
radonsperre.
Radonmålinger er ikke foretatt, heller ikke andre tiltak mot radon,
eiendommen ligger i et område som i NGU Radon aktsomhetskart er
definert med "moderat til lav" aktsomhetsgrad
Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe.
Det er 25 cm fra innsats til enden av skiferplate, det er ikke gnistplate på
gulv. Konsekvens/tiltak
Det anbefales å montere ildfast plate under luker på pipe.
Innvendig > Rom Under Terreng
Vurdering av avvik:
Det er gjennom hulltaking påvist høyt fuktnivå inne i
trekonstruksjonen i hulltakingen, men ikke påvist fuktskader i dette
området. Høy luftfuktighet kan over tid føre til muggvekst eller sverting
av materialer. Samtidig kan materialer og konstruksjoner bli ødelagt.
Måleresultatet ble RH 77,9 % ved TEMP 12,5 C, Duggpunkt 8,8 C, målt
med Protimeter MMS3, tilkoblet 30 cm lang RH probe.
-Innvendige trapper
Det er registrert noe knirk i trapp.
-Bad
Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på
byggetidspunktet.
Riss i overflater på ett par fliser rundt sluk.
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på
membranløsningen.
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på slukløsningen.
Registrert riss i vask.
-Kjøkken Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninnredning utover normal
slitasjegrad.
Kjøkkeninnredningen er av eldre dato, og den mangler
bruksfunksjoner/løsninger som er forventbart på et kjøkken.
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på ventilator.
Avløpsrør
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige
avløpsledninger.
-Ventilasjon Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen.
Det er ingen ventil i vegg eller i vindu på kjøkken. Det mangler
ventilrister på toalettrom og i våtrom.
-Elektrisk anlegg På grunn av alder på anlegget og manglende el-kontroll de siste
5 år anbefales det å utføre en el-kontroll av ett autorisert elektro
firma.
-Drenering
Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet.
Det er ikke montert klem/topplist på drensplast.
Tiltak for redrenering rundt boligen kan ikke utelukkes.
Utvendige vann- og avløpsledninger
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige
avløpsledninger.
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige
vannledninger.

Betalingsbetingelser

Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkl. omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto senest to dager før overtakelse.

Overtagelse, tilleggsinfo.

Overtakelse etter avtale

Bebyggelse

Borettslaget består av 70 andeler.

Byggemåte

Yttervegger over grunnmur av bindingsverk med utvendig stående kledning. Saltak tekket med shingel. Se forøvrig tilstandsrapport avholdt av Stærkeby Takst AS den 27.05.24

Tomten

Borettslaget har 28 252 kvm felles eiet tomt. Arealene er bebygget med rekkehus og tomannsboliger, og opparbeidet med asfalterte adkomstveier og grøntområder. Hver bolig disponerer tomt som naturlig arronderer til boligen.

Vilkår fellesgjeld

Spesifikasjon av lån:
Lånenummer: 12138652767, DNB Boligkreditt AS - ikke standard
Annuitetslån, 2 terminer per år.
Rentesats per 24.05.2024: 6.05% pa.
Antall terminer til innfrielse: 51.2
Saldo per 24.05.2024: 12 637 905
Andel av saldo: 178 291
Første termin/første avdrag: 31.12.2019 ( siste termin 31.07.2049 )
Flytende renter

Parkering

Parkering på felles gårdsplass og 1 plass i garasje i rekke.

Energibruk/kostnader

Ikke innhnetet pr d.d

Radonmåling

Det er ikke foretatt radonmålinger og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Oppvarming

Peis med innsats i 1. etasje og peisovn med kleberstein i underetasjen.

Dyrehold

Tillatt ifølge opplysninger fra NBBO datert 24.05.24

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning.

Hvitvaskingsreglene

Eiendomsmeglere er underlagt Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven) - L01.06.2018 nr. 23. Det følger av loven at megler bl.a. har plikt til å gjennomføre kundekontroll. I de tilfeller hvor kunden er juridisk person skal megler også kartlegge hvem som er reelle rettighetshavere. Med reelle rettighetshavere menes fysiske personer som eier eller kontrollerer mer enn 25% av eierandelene i selskapet. Partene må bidra til at kundekontrollen lar seg gjennomføre på en hensiktsmessig måte. Megler plikter å rapportere mistenkelige transaksjoner til Økokrim. Ved slik rapportering vil ikke partene blir varslet.

Vedlegg til Salgsoppgaven

Følgende dokumenter inngår i salgsoppgaven eller utleveres på forespørsel til megler:
Tilstandsrapport
Selgers egenerklæring
Reguleringsbestemmelser
Festekontrakt (i de tilfeller tomten er festet)
Vedtekter
Husordensregler
Regnskap
Budsjett
Årsberetning fra sist avholdte generalforsamling
Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

Lovverk

Avtaleforholdet mellom partene reguleres av avhendingslova (L03.07.1992 nr. 93 Lov om avhending av fast eigedom)

Diverse

Fasiliteter:
Borettslaget er forsikret mot tap av felleskostnader i Skadeforsikringsselskapet Borettslagenenes Sikringsordning AS. Dette er en
ordning hvor andelseierne er forsikret mot å bli ansvarlig for naboens felleskostnader, etter nærmere regler. Dersom en andelseier ikke
betaler felleskostnadene sine, må boligen selges, og Borettslagenes Sikringsordning kan dekke de uteblitte felleskostnadene som
borettslaget ikke får dekket via salget.
Det er ingen mulighet for individuell nedbetaling av fellesgjeld i dette borettslaget.

Det praktiseres dugnad samt snømåking av egen oppkjørsel og garasjetak hvis snørik vinter.

Vederlag

Oppdragsgiver har inngått følgende avtale med NBBO Eiendomsmegling:

Dersom handelen ikke kommer i stand i oppdragstiden, betaler oppdragsgiver:
Ved avtalt provisjonsbetaling/fastpris, har oppdragstaker krav på vederlag kr. 30 000,- for utført arbeid samt markedspakke og eksterne utlegg, dersom oppdraget avsluttes, sies opp eller utløper.
Oppdragstaker har krav på avtalt vederlag dersom det er oppnådd bud på avtalt prisantydning og oppdragsgiver likevel velger å avslå budet, og oppdraget senere sies opp, utløper eller handel ikke kommer i stand.

Regulering

Kommuneplaner:
Kommuneplanens arealdel 2014-2036
Plantype: Kommuneplanens arealdel
Status: Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelse: 05.10.2015
Lovmerknad PBL 2008
Delarealer: Delareal 28 231 m
Arealbruk: Boligbebyggelse, nåværende
Delareal 21 m
Arealbruk: Grønnstruktur, nåværende

Reguleringsplaner
Navn: REGULERINGSPLAN FOR OMRÅDET HALDEN -PRØIS, DRAMMEN KOMMUNE
Plantype: Eldre reguleringsplan
Status: Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelse: 30.06.1978
Delarealer: Delareal 7 349 m
Formål: Boliger
Feltnavn C
Delareal: 522 m
Formål: Offentlig friområde
Delareal: 94 m
Formål :Kjørevei
Delareal: 81 m
Formål: Gang-/sykkelvei
Delareal: 6 481 m
Formål: Boliger
Feltnavn B
Delareal: 87 m
Formål: Felles gangareal
Delareal 7 m
Formål: Boliger
Feltnavn D
Delareal 1 519 m
Formål Felles avkjørsel
Delareal 12 091 m
Formål Boliger
Feltnavn A

Ferdigattest

Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men det er avvik fra disse. det er laget en garderobe i del av det ene soverommet i underetasjen mot gavlvegg. Den innerste klesboden i underetasjen er i dag en del av vaskerommet. Det foreligger ikke tegninger på bod og garasje.

Vei, vann og avløp

Offentlig tilknyttet vann og avløp, via private stikkledninger. Private veier på borettslagets eiendom.

Servitutter

Ingen tinglyste servitutter på andelsnummer 34 i Prøyserud borettslag.
På gnr 81 bnr 158 i Drammen kommune er følgende :
Heftelser i eiendomsrett:
1980/7499-1/90 21.10.1980 OBLIGASJON
Beløp: NOK 7 772 000
Panthaver: DRAMMEN BOLIGBYGGELAG AL
LØPENR: 1325081
1980/7499-2/90 21.10.1980 ** PRIORITETSBESTEMMELSE
Prioritet etter obligasjon til Husbanken,
som til enhver tid hviler på eiendommen
1981/8340-1/90 13.11.1981 ERKLÆRING/AVTALE
Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger
m.v.
Rettighetshaver:Drammen kommune
1984/4796-1/90 18.06.1984 BEST. OM ADKOMSTRETT
for 4 boligtomter, rett til tilknytning til privat
ledningsnett m.v
1993/10313-1/90 29.07.1993 OBLIGASJON
Beløp: NOK 14 400 000
Panthaver: DNB BANK ASA
ORG.NR: 984 851 006
2023/778332-1/200 19.07.2023
21:00
** TINGLYSING PÅ NYTT
EIENDOMMENS RETTIGHETER
Ingen rettigheter registrert.

Ansvarlig megler

Thora-Elise Hammerborg Dahl
Vis mer informasjon Vis mindre informasjon

  Detaljer

 • Verditakst: 3 990 000,-
 • Totalpris: 4 168 291,-
 • Fellesgjeld: 178 291,-
 • Fellesutgifter: 5 868,-
 • Ligningsverdi: 919 360,-
 • Primærrom: 115 m2
 • Bruksareal: 135 m2
 • Tomteareal: 28252 m2
 • Eierform: Andel
 • Boligtype: Tomannsbolig

Visning

 • Ta kontakt for å avtale visning

 • Thora-Elise Hammerborg Dahl

  Eiendomsmegler MNEF
  Mobil: (+47) 95209548

  Annen info

  Finnkode: 356883795