Fjell: Lys og pen leilighet. Balkong. Heis.
Laurits Grønlands vei 37B , 3035 Drammen

Kort om eiendommen

Beliggende i område med etablert blokkbebyggelse. Kort gangavstand til barne- og ungdomsskole, barnehager, idrettsanlegg, lekeplass, bibliotek og dagligvarebutikk. Meget god bussforbindelse til Drammen sentrum. Gode bussforbindelser til sentrum, som korresponderer videre til andre deler av byen.

Lys og pen delvis oppusset leilighet med en fin og praktisk planløsning. Leiligheten er beliggende i 1. etasje (2.etg fra bakkeplan) Leiligheten inneholder. Gang, stue, kjøkken og bad. Utgang fra stue til solrik balkong.

Inneholder

Lys og pen delvis oppusset leilighet med en fin og praktisk planløsning. Leiligheten er beliggende i 1. etasje (2.etg fra bakkeplan) Leiligheten inneholder. Gang, stue, kjøkken og bad. Utgang fra stue til solrik balkong.
P-ROM: Entrè, stue/kjøkken og bad/wc. 1 bod følger.

Beliggenhet

Beliggende i område med etablert blokkbebyggelse. Kort gangavstand til barne- og ungdomsskole, barnehager, idrettsanlegg, lekeplass, bibliotek og dagligvarebutikk. Meget god bussforbindelse til Drammen sentrum. Gode bussforbindelser til sentrum, som korresponderer videre til andre deler av byen. Se www.bk.no for rutetider. 7 minutters kjøring til jernbanestasjon. Toget tar ca. 36 minutter fra Drammen stasjon til Oslo og 15 minutter til Asker. Flytog fra Drammen til Gardermoen, se rutetider på www.flytoget.no .Kort vei til påkjøring på E-18 og E 134, ved Bangeløkka.

De fleste fritidstilbud i Drammen. Eget næridrettsanlegg med bla. kunstgressfotballbane på Fjell, utover dette er nærmeste idrettslag Skiold ski- og ballklubb som er en aktiv og allsidig idrettsforening. De har eget treningsanlegg med kunstgressbane på Marienlyst med bla. naturisbane og kunstisbane på vinterstid. Egen fritidsklubb på Fjell Ungdomscafe og Fjell Juniorklubb.

Standard

Gulv: Laminat, fliser.
Vegger: Malte betongvegger, malt tynnpanel. Fliser.
Himling: Malt betong.

Flislagt bad, innredet med servant, servantskap, overskap med lys/speil. Dusj på vegg, med plassbesparende glassdører, røropplegg for vaskemaskin.

Kjøkken med lyse glatte fronter.

Tilstandsgrad 2 - avvik som kan kreve tiltak:
Innvendig, etasjeskille/gulv mot grunn:
Vurdering av avvik:
Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet.
Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente
måleavvik.
Konsekvens/tiltak
For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil
imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak
i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man
vurdere slike tiltak.
For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp.
Ytterligere undersøkelser må foretas for å få kartlagt omfanget for
utbedring.

Betalingsbetingelser

Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkl. omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto senest to dager før overtakelse.

Overtagelse, tilleggsinfo.

Overtakelse etter avtale

Bebyggelse

Det foreligger ikke tegninger. Leiligheten er en del av et borettslag, det er ikke innhentet byggetegninger på leiligheten. Leiligheten innvendig antas å være ombygd etter byggeåret.

Byggemåte

Yttervegger består av mur/betong. På langfasaden er det utfyllebnde bindingsverk av tre, kledd med Steniplater. Se forøvrig tilstandsrapport avholdt av Terje Næss Eiendomstaksering AS den 22.05.24

Tomten

Felles eiet tomt på 87536 kvm. Opparbeidet med interne asfaltere veier, beplantning, lekeplasser og plenområder.

I tomten til borettslaget inngår det flere gårds og bruksnummer 23/85, 22/139 og 23/86.

Vilkår fellesgjeld

Spesifikasjon av lån:
Lånenummer: 83987189110, Handelsbanken
Annuitetslån, 2 terminer per år.
Rentesats per 22.05.2024: 2.65% pa.
Antall terminer til innfrielse: 49.976
Saldo per 22.05.2024: 171 102 409
Andel av saldo: 174 961
Første termin: 30.12.2018Første avdrag: 30.12.2019 ( siste termin 30.11.2048 )
Fastrenter tom 14.01.2027

Parkering

Parkering på anviste plasser mot depositum for skilt. Ny eier tar kontakt med styret for tildeling av fast biloppstillingsplass. Det kan dog være venteliste.

Det utredes muligheter for EL-billading i borettslaget.

Energibruk/kostnader

Ikke innhentet

Radonmåling

Det er ikke foretatt radonmålinger og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Boligen ligger i følge http://geo.ngu.no/kart/radon/ i et område med radon aktsomhetsgrad som er usikker.

Oppvarming

Generelt om oppvarming, boligen hadde
følgende varmekilder ved befaring;
- vannbåren varme som fordeles via radiatorer
- varmekabler på baderom

Boligen varmes opp ved vannbåren varme som fordeles via radiatorer (radiatorer er skiftet i år 2019/ 2020 i regi av borettslaget).

Dyrehold

Ikke tillatt ifølge boligopplysninger fra NBBO datert 22.05.24

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning.

Hvitvaskingsreglene

Eiendomsmeglere er underlagt Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven) - L01.06.2018 nr. 23. Det følger av loven at megler bl.a. har plikt til å gjennomføre kundekontroll. I de tilfeller hvor kunden er juridisk person skal megler også kartlegge hvem som er reelle rettighetshavere. Med reelle rettighetshavere menes fysiske personer som eier eller kontrollerer mer enn 25% av eierandelene i selskapet. Partene må bidra til at kundekontrollen lar seg gjennomføre på en hensiktsmessig måte. Megler plikter å rapportere mistenkelige transaksjoner til Økokrim. Ved slik rapportering vil ikke partene blir varslet.

Vedlegg til Salgsoppgaven

Følgende dokumenter inngår i salgsoppgaven eller utleveres på forespørsel til megler:
Tilstandsrapport
Selgers egenerklæring
Reguleringsbestemmelser
Festekontrakt (i de tilfeller tomten er festet)
Vedtekter
Husordensregler
Regnskap
Budsjett
Årsberetning fra sist avholdte generalforsamling
Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

Lovverk

Avtaleforholdet mellom partene reguleres av avhendingslova (L03.07.1992 nr. 93 Lov om avhending av fast eigedom)

Diverse

Borettslaget har egen hjemmeside: Fjellvangborettslag.no

Hver enkelte andelseier har ansvaret for å vaske av sin etasjes repos, samt trapp en etasje ned. Ansvaret omfatter videre å rydde og for øvrig holde andre deler av fellesareal, spesifisert i ordensreglene og tilliggende uteareal utenfor oppgang i alminnelig velstelt og vedlikeholdt stand.

Les mer her:
https://www.fjellvangborettslag.no/innflytter/

Servitutter

Ingen tinglyste servitutter på andelsnummer 124 i Fjellvang borettslag. På eiendommen med gnr 23 bnr Drammen Kommunen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

1972/1689-2/90 17.03.1972 BESTEMMELSE OM BEBYGGELSE
Div. ledninger
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Med flere bestemmelser

1975/2351-1/90 17.04.1975 BESTEMMELSE OM VANNLEDN.
RETTIGHETSHAVER: KNR: 3005 GNR: 24 BNR: 8
Med flere bestemmelser

1975/2352-1/90 17.04.1975 BESTEMMELSE OM VANNLEDN.
RETTIGHETSHAVER: KNR: 3005 GNR: 24 BNR: 8
Med flere bestemmelser

2017/464086-1/200 03.05.2017 21:00
FELLES PANTEDOK BOR.INNSK
Beløp: NOK 12 047 700
Panthaver: Andelseierne i fellesskap, jf. lov om
burettslag § 2-11, 1 ledd
LØPENR: 13976898
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

Ovennevnte er ikke innhentet og kontrollert.

Vederlag

Oppdragsgiver har inngått følgende avtale med NBBO Eiendomsmegling: Fast vederlag kr 45 000,- Markedspakke kr 18 900,- Oppgjørsgebyr kr 6 000,- Profesjonell fotograf og plantegninger kr 3 600,- Tilretteleggingsgebyr kr 8 000,-

Dersom handelen ikke kommer i stand i oppdragstiden, betaler oppdragsgiver:
Ved avtalt provisjonsbetaling/fastpris, har oppdragstaker krav på vederlag kr. 30 000,- for utført arbeid samt markedspakke og eksterne utlegg, dersom oppdraget avsluttes, sies opp eller utløper.
Oppdragstaker har krav på avtalt vederlag dersom det er oppnådd bud på avtalt prisantydning og oppdragsgiver likevel velger å avslå budet, og oppdraget senere sies opp, utløper eller handel ikke kommer i stand.

Regulering

E 18 FRYDENHAUG - EIK (26.10.2004)
ENDRET REGULERINGSPLAN FOR DEL
AV FJELL-OMRÅDET.

(4.9.1970) REGULERINGS- OG
BEBYGGELSESPLAN FORFJELLOMRÅDET.

9.11.1965 Navn E 18 FRYDENHAUG - EIK
Plantype Eldre reguleringsplan
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelse 26.10.2004

Ferdigattest

Ferdigattest for fasadeendring fra 2003 foreligger. Ferdigattest fra 1979 foreligger samt ferdigattest for våtrom fra 2014.

Vei, vann og avløp

Eiendommen har adkomst via kommunal vei.
Eiendommen er tilknyttet kommunalt vann og avløp.

Ansvarlig megler

Thora-Elise Hammerborg Dahl
Vis mer informasjon Vis mindre informasjon

  SOLGT

  Detaljer

 • Verditakst: 1 490 000,-
 • Totalpris: 1 664 961,-
 • Fellesgjeld: 174 961,-
 • Fellesutgifter: 4 250,-
 • Ligningsverdi: 449 878,-
 • Primærrom: 34 m2
 • Bruksareal: 35 m2
 • Tomteareal: 87536 m2
 • Eierform: Andel
 • Boligtype: Leilighet

Visning

 • Ta kontakt for å avtale visning
 • SOLGT


  Thora-Elise Hammerborg Dahl

  Eiendomsmegler MNEF
  Mobil: (+47) 95209548

  Annen info

  Finnkode: 356589891