Åmot: Lys og trivelig 2 roms omsorgsleilighet sentralt i Åmot for eldre/senior og funksjonshemmede. Fin beliggenhet.
Telesletta 6 , 3340 Åmot

Kort om eiendommen

Beliggende sentrumsnært til Åmot sentrum. Kort avstand til post i butikk, legesenter, de fleste typer forretninger, bank, apotek, buss.

Leilighet beliggende i 3. etasje med stor veranda og inneholder:

Entre, bad/vaskerom, kjøkken, stue, bod og soverom. I tillegg bod i 1. etasje.

Boligen er tilrettelagt for omsorgsbolig hvor prisen er regulert og kjøper må godkjennes av kommunen. Pr. i dag har de ingen på venteliste så her kan man overta så snart godkjenning foreligger.

Inneholder

Omsorgsbolig beliggende i 3. etasje inneholdende: Entrè, stue/kjøkken, bad/vaskerom, soverom og bod. Bod i underetasje på 5 kvm. Utgang fra stue til terrasse. P-ROM: Entrè, stue/kjøkken, bad/vaskerom og soverom

Beliggenhet

Beliggende like utenfor Åmot sentrum. Kort avstand til legesenter, de fleste typer forretninger (Åmot senteret) bank, apotek og buss.

Adkomst

Se kartskisse

Standard

Gulv: Hovedsakelig belegg.
Vegger: Folierte plater, malt strietapet på bad, tapet.
Himling: Hovedsakelig folierte plater.

Bad er innredet med servant i seksjon, lys/-speil over. Veggmontert toalett, dusj på vegg bak dusjdører, røropplegg for vaskemaskin.

Kjøkkeninnredning med lyse glatte fronter, laminat benkeplate med nedsenket oppvaskkum av stål. Røropplegg for oppvaskmaskin.

Tilstandsgrad 2 i tilstandsrapport: - AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK
Våtrom > 3. Etasje > Bad/vaskerom > Overflater
vegger og himling:
Vurdering av avvik:
Det er påvist andre avvik:
Høy alder for belegg og tapet. Derav tg. 2
Konsekvens/tiltak
Det er ikke behov for utbedringstiltak.
Kostnader til utskifting er påregnelig. Derav tg. 2.

Våtrom > 3. Etasje > Bad/vaskerom > Overflater Gulv:
Vurdering av avvik:
Det er påvist andre avvik:
Høy alder, derav tg. 2.
Konsekvens/tiltak
Det er ikke behov for utbedringstiltak.
Det må beregnes kostnader til utskifting.
Derav tg. 2.
Det bemerkes at bunnprofil til dusjhjørnet er fuget tett mellom listen og
belegget. Dette hindrer eventuelt lekkasje fra vaskemaskin å renne fritt
ned i sluk.
Det anbefales å lage en åpning i fugen.

Kjøkken > 3. Etasje > Stue/kjøkken > Overflater og
innredning:
Vurdering av avvik:
Det er påvist andre avvik:
Noe slitasje. Derav tg. 2.
Konsekvens/tiltak
Det er ikke behov for utbedringstiltak.
Fungerer med dagens tilstand.

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg:
Anlegget er av takstmann overfladisk besiktiget.
For full visshet om anleggets tilstand så anbefales på generelt
grunnlag å foreta en el-kontroll av anlegget.

Betalingsbetingelser

Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkl. omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto senest to dager før overtakelse.

Overtagelse, tilleggsinfo.

Overtakelse etter avtale

Bebyggelse

Borettslaget består av 47 andeler.

Byggemåte

Antatt bærende vegger av mur/betong. Utfyllende bindingsverk av tre, utvendig side delvis kledd med plater og med stående trepanel. Flatt tak tekket med papp/-folie. Se forøvrig tilstandsrapport avholdt av Terje Næss Eiendomstaksering AS den 07.05.24

Tomten

Asfaltert innkjøring og gårdsplass. Noe gressplen og diverse beplantning. Eiet tomt, borettslagets tomt.

Vilkår fellesgjeld

Spesifikasjon av lån:
Lånenummer: 10808, Kommunal Landspensjonkasse Gjensidig(Klp)
Annuitetslån, 4 terminer per år.
Rentesats per 06.05.2024: 2.17% pa.
Antall terminer til innfrielse: 33.865
Saldo per 06.05.2024: 11 039 086
Andel av saldo: 234 874
( siste termin 30.08.2032 )
Fast rente til 02.03.2026

Parkering

Parkering på anviste plasser på utsiden av blokken. Borettslaget har 16 biloppstillingsplasser under tak. Styret tildeler plassene etter ansinnitet.

Energibruk/kostnader

Ikke innhentet

Radonmåling

Ikke foretatt. Boligen ligger minimum tre etasjer over bakkenivå og radonmålinger er ikke relevant.

Oppvarming

Vannbåren gulvvarme blir avregnet ut fra borettslagets totale forbruk, fordelt på alle leilighetene.

Dyrehold

Tillatt ifølge husordensregler, se forøvrig bestemmelser.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning.

Hvitvaskingsreglene

Eiendomsmeglere er underlagt Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven) - L01.06.2018 nr. 23. Det følger av loven at megler bl.a. har plikt til å gjennomføre kundekontroll. I de tilfeller hvor kunden er juridisk person skal megler også kartlegge hvem som er reelle rettighetshavere. Med reelle rettighetshavere menes fysiske personer som eier eller kontrollerer mer enn 25% av eierandelene i selskapet. Partene må bidra til at kundekontrollen lar seg gjennomføre på en hensiktsmessig måte. Megler plikter å rapportere mistenkelige transaksjoner til Økokrim. Ved slik rapportering vil ikke partene blir varslet.

Vedlegg til Salgsoppgaven

Følgende dokumenter inngår i salgsoppgaven eller utleveres på forespørsel til megler:
Tilstandsrapport
Selgers egenerklæring
Reguleringsbestemmelser
Festekontrakt (i de tilfeller tomten er festet)
Vedtekter
Husordensregler
Regnskap
Budsjett
Årsberetning fra sist avholdte generalforsamling
Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

Lovverk

Avtaleforholdet mellom partene reguleres av avhendingslova (L03.07.1992 nr. 93 Lov om avhending av fast eigedom)

Diverse

Dette er en omsorgsbolig dvs en bolig for eldre eller funksjonshemmede og kommunen har tildelingsrett når boligen skal selges (overdras). De må godkjenne kjøper. Omsorgslag med prisregulering med tildeling fra Modum Kommune.

Dette borettslaget har klausulering i forhold til maksimalpris og har en fastpris Borettslaget er forsikret mot tap av felleskostnader i Skadeforsikringsselskapet Borettslagenes Sikringsordning AS. Dette er en ordning hvor andelseierne er forsikret mot å bli ansvarlig for naboens felleskostnader, etter nærmere regler. Dersom en andelseier ikke betaler felleskostnadene sine, må boligen selges, og Borettslagenes Sikringsordning kan dekke de uteblitte felleskostnadene som borettslaget ikke får dekket via salget.

Det er ingen mulighet for individuell nedbetaling av andel fellesgjeld i dette borettslaget.

Det gjøres særlig oppmerksom på at salget er i henhold til fullmakt og selger ikke har bebodd eiendommen. Selger har derfor ikke førstehåndskunnskap om objektet, og har i begrenset grad kunnet supplere og/eller kontrollere opplysningene. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk fagkyndig.

Servitutter

Ingen tinglyste servitutter på andelsnummer 36 i Telesletta brl. På eiendommen med gnr 52 bnr 202 i Modum kommune er det ingen tinglyste servitutter som følger eiendommens matrikkel.

Vederlag

Oppdragsgiver har inngått følgende avtale med NBBO Eiendomsmegling: Fast vederlag kr 32 500,- Oppgjørsgebyr kr 6 000,- Tilretteleggingsgebyr kr 8 000,-Profesjonell fotograf og plantegninger kr 3 600,- Finn-annonse om den legges ut på nett.

Dersom handelen ikke kommer i stand i oppdragstiden, betaler oppdragsgiver:
Ved avtalt provisjonsbetaling/fastpris, har oppdragstaker krav på vederlag kr. 30 000,- for utført arbeid samt markedspakke og eksterne utlegg, dersom oppdraget avsluttes, sies opp eller utløper.
Oppdragstaker har krav på avtalt vederlag dersom det er oppnådd bud på avtalt prisantydning og oppdragsgiver likevel velger å avslå budet, og oppdraget senere sies opp, utløper eller handel ikke kommer i stand.

Regulering

Kommuneplaner Kommuneplan 2011-2020 Plantype: Kommuneplanens arealdel Status: Endelig vedtatt arealplan Ikrafttredelse: 07.05.2012 Delarealer: Delareal: 7 041 m2 Arealbruk: Offentlig eller privat tjenesteyting, Nåværende Delareal: 15 m2 Arealbruk: Boligbebyggelse, Nåværende Reguleringsplaner Navn: NEDRE MÆLUM Plantype: Eldre reguleringsplan Status: Endelig vedtatt arealplan Ikrafttredelse : 29.11.1999 Delarealer: Delareal 5 733 m2 Formål: Blokkbebyggelse Delareal 77 m2 Formål: Felles parkeringsplass Delareal 10 m2 Formål: Frittliggende småhusbebyggelse Delareal 1 623 m2 Formål: Høyspenningsanlegg Delareal 20 m2 Formål: Felles avkjørsel Delareal 65 m2 Formål: Offentlig bygg - administrativt bygg Delareal 1 152 m2 Formål Blokkbebyggelse

Ferdigattest

Ferdigattest foreligger datert 28.11.2002

Vei, vann og avløp

Offentlig vann og avløp. Privat avstikker fra offentlig vei.

Ansvarlig megler

Thora-Elise Hammerborg Dahl
Vis mer informasjon Vis mindre informasjon

  Detaljer

 • Verditakst: 904 909,-
 • Totalpris: 1 139 783,-
 • Fellesgjeld: 234 874,-
 • Fellesutgifter: 7 069,-
 • Ligningsverdi: 493 037,-
 • Primærrom: 55 m2
 • Bruksareal: 63 m2
 • Tomteareal: 7055 m2
 • Eierform: Andel
 • Boligtype: Leilighet

Visning

 • Ta kontakt for å avtale visning

 • Thora-Elise Hammerborg Dahl

  Eiendomsmegler MNEF
  Mobil: (+47) 95209548

  Annen info

  Finnkode: 354821909