: Tangen/ Rundtom - Sjarmerende og koselig sentrumsnær enebolig med "sjel" - Nydelige uteområder - Utsikt
Kirkebakken 12 , 3040 Drammen

Kort om eiendommen

Velkommen til Kirkebakken 12. Dette er en meget sjarmerende og tiltalende enebolig beliggende i den gamle bebyggelsen på Tangen i Drammen. Her bor man så og si i historiske omgivelser men med byens moderne fasiliteter en kort spasertur fra boligen. Eiendommen har meget flotte uteområder og en koselig bakhage. Dette er en bolig som kan passe de fleste og som er oppgradert i senere tid. Selv om eiendommen er oppført rundt 1860 så innehar den moderne kvaliteter og er tilpasset hverdagen i 2024. Velkommen til visning!

NB: Boligen er Dobbeltboligforsikret - en trygghet for deg som kjøper. Knf. megler for mer info

Inneholder

Velkommen til Kirkebakken 12. Dette er en meget sjarmerende og tiltalende enebolig beliggende i den gamle bebyggelsen på Tangen i Drammen. Her bor man så og si i historiske omgivelser men med byens moderne fasiliteter en kort spasertur fra boligen. Eiendommen har meget flotte uteområder og en koselig bakhage. Dette er en bolig som kan passe de fleste og som er oppgradert i senere tid. Selv om eiendommen er oppført rundt 1860 så innehar den moderne kvaliteter og er tilpasset hverdagen i 2024. Velkommen til visning!

Høydepunkter:

- Beliggende i den "gamle bebyggelsen på Tangen
- Ildsted (pipe er foret innvendig med nytt røykrør)
- Bad fra 2002
- TG1 på elektrisk anlegg (EL-sjekk 11.03.24)
- Flere terrasser rundt boligen
- Tilsyn med pipe /ildsteder i 2022, ingen avdekkede forhold
- En spesielt koselig bakhage
- Vinduer fornyet ved Tømmermestrene Kampen og Jensen i år 2014/ 2016.
- Nærhet til sentrum
- Utvendig tak med nytt undertak, spikerslag, takrenner og beslag, fornyet av Villa Wiig i år 2002
- Utsikt
- Huset malt utvendig, samt skiftet noe dårlig kledning i år 2022
- Sjarmerende eldre trehus med "sjel"
- Varmepumpe luft til luft montert i stue 2019
- Ildsted

Inneholder:
U. etg 51 kvm BRA-i: Gang m/ trapp, Soverom 1, Soverom 2, Soverom 3, Toalettrom og Kott. Bod (utvendig bod på 2,2 kvm).
1. etg 56 kvm BRA-i: Entré/ gang m/ trapp, Stue , Kjøkken og Bad/vaskerom

Loft: Kaldtloft med muligheter for oppbevaring/ lagring (gulv på deler av loft). Adkomst til loft via loftsluke med nedfellbar stige fra gang.
Kjeller: Bygningen har 2 stk. krypkjeller under trebjelkelag og stubbegulv med adkomst fra dører i grunnmur.

Takhøyde: Boligen har lav takhøyde, deler av arealet er ikke måleverdig etter NS 3940. Kott/ bod ikke måleverdig grunnet lav takhøyde/ skråtak.

Beliggenhet

Eneboligen har en hyggelig og sjarmerende beliggenhet på Tangen i Drammen med eldre eneboligbebyggelse i nabolaget. I området finner du brygger og båtplasser i umiddelbar nærhet. Området har også nærhet til skoler, barnehager og offentlig kommunikasjon, samt et godt utvalg av servicetilbud. Det er kort vei til Nordbykollen med lysløype, hvor flere utkikkspunkter gir mulighet for et fantastisk skue over byen. I tillegg er det flotte tur- og friluftsområder på Glassverket. Her ligger også fotballbaner på rekke og rad, i tillegg til en fin idrettshall. Du finner flere badeplasser langs fjorden, hvor bl.a. idylliske Sota Fjordpark byr på både gresslette og sandstrand. Det er sykkelvei langs elva til Drammen jernbanestasjon. I tillegg er det kort vei til Bangeløkka og påkjøringsfeltene til Oslo/Tønsberg eller mot Kongsberg.

Standard

Boligen har en normal standard sett ut i fra alder. Eier har bebodd boligen siden 1984 og i denne perioden opplyste eier at det ikke har forekommet spesielle forhold knyttet til eiendommen. Boligen er normalt vedlikeholdt, noe oppusset/ fornyet gjennom årene. Det må påregnes kostnader til vedlikehold og oppgraderinger. Dette dreier seg generelt om bygningsdeler med normal aldring, skader og slitasje. Når det gjelder tilstanden for øvrig henvises det til beskrivelse av de forskjellige bygningsdeler.

Bad:
Bad-/ vaskerom oppgradert/ renovert i år 2002, det foreligger ingen dokumentasjon for våtrommet, eventuelle garantier/ reklamasjonsmuligheter for feil eller mangler på våtrommet er utløpt (våtrom eldre enn 5 år). Overflater vegger med fliser og himling (innvendige tak) med panel. Overflater gulv med fliser på våtrom med varmekabler. Det er plastsluk og banemembran med ukjent utførelse. Våtrom inneholder følgende sanitærutstyr, dusjnisje med dører og 1-greps blandebatteri, servant montert i baderomsinnredning med skuffer og 1-greps blandebatteri, høyskap og overskap med speil og lys. Opplegg for vaskemaskin. Våtrom med mekanisk ventilasjon, med tilluft via luftespalter i dør eller lignende. Hulltaking er ikke foretatt da det ikke er fysisk mulig pga tilliggende konstruksjoner. Våtrommet har tilstøtende vegger i våtsonen til gang (tømmervegg), yttervegger og kjøkken (innredning står på veggen mot baderom). Ikke mulig å gjennomføre hulltaking i våtsonen.

Kjøkken:
Kjøkkeninnredning med slette fronter fra år 1995, benkeplate i laminat, 2 vaskekummer i stål med 1 -greps blandebatteri og lys under overskap.
Vegg over kjøkkenbenk med laminat (kitchen wall plater) og malte flater. Frittstående og integrerte hvitevarer. Varmtvannsbereder montert i kjøkkenbenk. Det er kjøkkenventilator med avtrekk ut.

Toalett:
Toalettrom med belegg på gulv og panel på vegger og himling (innvendige tak). Sanitærutstyr med klosett, vegghengt servant med 1-greps blandebatteri og speil. Mekanisk ventilasjon med tilluft via spalte i dør. Panelovn montert på vegg.

Under gjengis forhold som er klassifisert som TG3 og TG2 i taksten. Det henvises til takstdokumentet for opplysninger om TG1 eller TGIU. De gjengis ikke i prospektet.

TG3:
Utvendig > Utvendige trapper - Det er ikke montert rekkverk. Utvendige trapper er snødekt og derfor ikke nærmere vurdert.
Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn - Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Stedvis registrert noe knirk i gulvene. Stedvis noe retningsavvik (skjevheter og eller svanker/ buler) er godt merkbart. Høydeforskjell på gulvene i etasjen. Rom under terreng har høy luftfuktighet og det er målt forhøyede verdier i trekonstruksjonen mot 1. etasje.
Innvendig > Innvendige trapper - Det er ikke montert rekkverk. Trappen har bratt stigningsforhold (bratt trapp)..

TG2:
Utvendig > Taktekking - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen. Det er ikke montert snøfangere på begge sider av taket (snøras må påregnes fra tak, etablering av snøfangere anbefales. Det er da mulig konstruksjonen må forsterkes, nærmere undersøkelser anbefales). Stedvis noe korrosjon på takplater.
Utvendig > Nedløp og beslag - Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur.
Utvendig > Veggkonstruksjon - Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen. Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur.
Utvendig > Takkonstruksjon/Loft - Boligen har skråtak, deler av takkonstruksjonen er lukket/ uten adkomst/ ikke mulig å befare, uten inspeksjonsmuligheter. Konstruksjonen er besiktiget der hvor det var gulv på loftet, dette gir begrensede muligheter for befaring av hele konstruksjonen. Liten lufting i nedre kant av konstruksjonen og dette gir begrensninger for lufting av kaldtloft. Isolasjon ligger stedvis tett på undertak, og dette gir begrensninger for lufting av kaldtloft. Takkonstruksjonen er dårlig luftet og dette gir begrensninger for lufting av kaldtloft. Manglende isolering av soilrør (lufting av avløpsrør) på kaldt loft. Undertaket er misfarget som følge av kondens.
Innvendig > Radon - Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre
Innvendig > Krypkjeller - Det er registrert fukt i grunn i krypkjeller. Dårlig lufting i krypkjeller. Ved befaring ble det tatt stikkprøver med fuktmåler på innvendig side av murer under utvendig terrengnivå. Det ble registrert noe fukt i murer. Oppgradering av drenering og god ventilering anbefales.
Våtrom > 1. etasje > Bad/vaskerom > Overflater vegger og himling - Stedvis dårlige silikonfuger/ fuger. Enkelte riss/ sprekker i flisfuger/ fliser. Gerikter (lister på dør) går helt ned til gulvet. Det anbefales å ikke benytte baderommet uten dusjkabinet
Våtrom > 1. etasje > Bad/vaskerom > Overflater Gulv - Det er påvist at noen fliser har bom (hulrom under). Det er påvist at flisfuger har riss/sprekker. Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm
Våtrom > 1. etasje > Bad/vaskerom > Sluk, membran og tettesjikt - Se beskrivelse under konstruksjon; (Våtrom - 1. etasje - Bad) Overflater gulv.
Tekniske installasjoner > Vannledninger - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger.
Tekniske installasjoner > Avløpsrør - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger.
Tekniske installasjoner > Varmtvannstank - Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift.
Tomteforhold > Drenering - Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Det mangler, eller på grunn av alder er det sannsynlig at det mangler, utvendig fuktsikring av grunnmuren ved kjeller/underetasje.
Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter - Utvendig grunnmur med riss/ sprekker og avflassing av puss og maling. Innsiden av grunnmuren har misfarging.
Tomteforhold > Terrengforhold - Det er påvist dårlig eller flatt fall inn mot grunnmur og dermed muligheter for større vannansamlinger
Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vannledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger. Eier opplyser; Brukt Instituform-foring for å utbedre lekkasje i avløpsrør. Dokumentasjon foreligger. Avløpsrør fornyet fra krypkjeller og fram til forgrening av fellesledning., samlet lengde 16,6meter. Utført av Ringerike Septikservice i år 2011.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger innbetales til meglers klientkonto senest to virkedager innen overtakelse.

Overtagelse, tilleggsinfo.

Etter avtale med selger.

Bebyggelse

Det foreligger ikke tegninger. Godkjente bygningstegninger finnes ikke i kommunens arkiv.
Ønskes mer info; ta kontakt med byggesaksavdelingen. Boligen antas å være ombygd/ påbygget etter byggeåret (endring av planløsning/ og eller utvendige fasader, nærmere undersøkelser må påregnes). Det vites ikke om ombygning er omsøkt, nærmere undersøkelser må påregnes.

Eiendommens alder er ukjent. Kommunen opplyser: Før 1850 ifølge bykart, 1864 i følge eier.

Boligen ligger i er område med middels bevaringsverdi - klasse C.
Forklaring fra Drammen kommune angående klasse C: Kulturminner som hver for seg ikke er spesielt interessante eller verdifulle, men som er viktige for å helheten i verneverdig miljø selv om de er ombygde. Gruppen omfatter også bygninger som er tilbakeført til opprinnelig eller tidligere utseende, men hvor fasaden er totalt fornyet. Enkelte monumentalbygg fra de første to tiår etter krigen er også tatt med her (gjelder sentrumsregistreringen).

SEFRAKNUMMER0602-0701-020.

SEFRAK-registeret er et register over bygninger som er eldre enn år 1900. Bygningene ble registrert i regi av SEFRAK (Sekretariatet for registrering av faste kulturminner) i årene 1975 1995. Registreringene omfatter i prinsippet alle bygninger som er bygget før 1900, men i enkelte områder ble grensen satt noe lenger fram i tid.

SEFRAK-registrert objekt som er eldre enn 1850 og som er meldepliktig etter kulturminneloven §25. Kommunen plikter å sende søknad om riving eller vesentlig endring av ikke fredet byggverk eller anlegg oppført før 1850 til vedkommende myndighet senest fire uker før søknaden avgjøres. Vedtak om riving eller vesentlig endring av slike byggverk og anlegg skal umiddelbart sendes vedkommende myndighet, dersom denne myndigheten har uttalt seg mot riving eller vesentlig endring.

Dersom bygget er fra før 1850, vil det imidlertid være et krav at kommunen foretar en vurdering av verneverdien til bygget før eventuelle bygge- og rivetillatelser kan gis.

Byggemåte

Det er utarbeidet en takstrapport basert på en omfattende bygningskontroll. Rapporten tilfredsstiller den lovendring som trådte i kraft 01.01.22. Det henvises særskilt til dette dokumentet som er vedlagt prospektet.

Kort oppsummert:

EL: Sikringsskap plassert i gang med automatsikringer, hovedsikring/ overbelastningsvern 50 AMP. Systemspenning 230V. Vesentlig åpent EL-anlegg. Strømmåler montert i skapet. Det er foretatt el-sjekk 11.03 - 2024, avvik er utbedret, eier opplyser at det ikke er utført arbeider på det elektriske anlegget etter at el-kontrollen var utført.

VVS: Vannledninger innvendig i jern, plast og kobber. Vannmåler og hovedstengekran montert i krypkjeller. Avløpsrør, plast- og soilrør.
Varmtvannsbereder (ca) 120 liters plassert i kjøkkenbenk.

Pipe/ ildsted: Pipe i tegl med sotluke plassert i underetasje. Pipe er foret innvendig med nytt røykrør. (Rehabilitering av pipe gjennomføres ved å etablere et nytt innvendig røykrør i pipen hvor også ovn/ ildsted tilkobles det nye røykrøret. Det er ikke innhentet dokumentasjon for utførsel.) Ildsteder, parafinovn montert i stue med dagtank i gang med automatisk løfter. (Ikke vært i bruk siden ca år 2011.) Eier opplyser; Pipe, nytt innvendig syrefast rør, samt utbedret teglstein øverst, utført av PEWI as i år 2002. Det er foretatt tilsyn med skorsteiner/ildsteder i år 2022, ingen avdekkede forhold ved tilsynet.

Ventilasjon: Boligen har naturlig ventilasjon fra byggeåret.

Kommunale avgifter

Kommunale gebyrer fakturert på eiendommen i 2023.

Avløp 5 073,64 kr
Vann 3 243,15 kr
Sum 8 316,79 kr

Renovasjon kr. 4 650,-

I tillegg kommer kostnader til pipe/ feieavgift, forsikringer, strøm, TV/ internett og andre abonnementsavtaler.

Tomten

Meget pen eiet tomt, opparbeidet med gressplen, beplantning og prydbusker. Terrassert og noe skrånende. Boligen har flere terrasserte områder med plass til sittegrupper, grill og beplantning. Meget trivelige og koselige uteplasser. Terrasse og hage på baksiden av boligen med utsikt og usjenert beliggenhet. Deler av hagen er på naboens tomt (plen og et tre mot den dekorerte fasaden). På denne eiendommen kan man nyte en flott sentrumshage med karakter og sjarm!

Parkering

Parkering for to biler i rekke på gruset plass overfor huset. Selger opplyser: Har opparbeidet 2 parkeringsplasser i rekke , som har vært brukt siden 1984. Denne plassen er på kartet plassert på annen grunn eid av Drammen kommune. Grunnen er en del av det kommunale veinettet.

Radonmåling

Det er ikke foretatt radonmålinger og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
Boligen ligger i følge http://geo.ngu.no/kart/radon/ i et område med radon aktsomhetsgrad som er høy.

Oppvarming

Generelt om oppvarming, boligen hadde følgende varmekilder ved befaring;
- varmes opp ved strøm/ panelovner
- varmekabler på baderom
- varmepumpe luft til luft montert i stue

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning.

Hvitvaskingsreglene

Eiendomsmeglere er underlagt Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven) - L01.06.2018 nr. 23. Det følger av loven at megler bl.a. har plikt til å gjennomføre kundekontroll. I de tilfeller hvor kunden er juridisk person skal megler også kartlegge hvem som er reelle rettighetshavere. Med reelle rettighetshavere menes fysiske personer som eier eller kontrollerer mer enn 25% av eierandelene i selskapet. Partene må bidra til at kundekontrollen lar seg gjennomføre på en hensiktsmessig måte. Megler plikter å rapportere mistenkelige transaksjoner til Økokrim. Ved slik rapportering vil ikke partene blir varslet.

Lovverk

Avtaleforholdet mellom partene reguleres av avhendingslova (L03.07.1992 nr. 93 Lov om avhending av fast eigedom)

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

3005/112/380:
17.03.1976 - Dokumentnr: 1827 - Bestemmelse om gjerde
Forskjellige best. iflg. skjøte bl.a. om
Div. ledninger
Med flere bestemmelser

12.11.1903 - Dokumentnr: 900144 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:3005 Gnr:112 Bnr:381

05.02.1991 - Dokumentnr: 1016 - Grensejustering
Målebrev gnr. 112 bnr. 380 nytt areal av 278 m2 (+26.6 m2)
" " " 324 er ikke oppmålt
Gjelder denne registerenheten med flere

02.04.1991 - Dokumentnr: 2496 - Grensejustering
Gnr. 112 bnr. 380 nytt areal 278 m2 (+10.7 m2)
gnr. 112 bnr. 381 nytt areal 209 m2 (-10.7 m2)
Gjelder denne registerenheten med flere

01.01.2020 - Dokumentnr: 1285926 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0602 Gnr:112 Bnr:380

Ingen rettigheter registrert.

Vederlag

Fastpris provisjon kr. 50 000,-. Markedspakke kr- 18 900,- Oppgjør kr. 6 000,- Alle beløp ink. mva og betales av selger.

Regulering

REGULERING AV GATER OVER ST. HANSBERGET PÅ TANGEN.
Eldre reguleringsplan
Endelig vedtatt arealplan
Boligbebyggelse nåværende

Gjeldende reguleringsformål i reguleringsplaner som berører analyseområdet
Formål: Kjørevei 105,75 kvm og boliger 67.7 kvm

Boligen ligger i er område med middels bevaringsverdi - klasse C.

Ferdigattest

Kommunen finner ikke midlertidig brukstillatelse og/eller ferdigattest i sine arkiver. Eiendommen er først registrert tatt i bruk 01.01.1900. SEFRAK minne registrert. Ønskes mer info; kontakt byggesak.

Vei, vann og avløp

Adkomstvei: Adkomst fra kommunal vei.
Tilknytning vann: Offentlig tilknyttet vann med privat stikkledning.
Tilknytning avløp: Offentlig tilknyttet avløp med privat stikkledning.

Ansvarlig megler

Martin Morken Hjertås
Vis mer informasjon Vis mindre informasjon

  Detaljer

 • Verditakst: 3 990 000,-
 • Ligningsverdi: 858 249,-
 • Primærrom: 107 m2
 • Bruksareal: 109 m2
 • Tomteareal: 279 m2
 • Eierform: Eier (Selveier)
 • Boligtype: Enebolig

Visning

 • Ta kontakt for å avtale visning

 • Martin Morken Hjertås

  Siviløkonom/ Eiendomsmegler MNEF
  Mobil: (+47) 48029950

  Annen info

  Finnkode: 345192275