Åmot: Romslig, lys og trivelig 2 roms leilighet på Telesletta
Telesletta 6 , 3340 Åmot

Kort om eiendommen

Beliggende like utenfor Åmot sentrum. Kort avstand til legesenter, de fleste typer forretninger, bank, apotek, buss og jernbanestasjon

Omsorgsbolig beliggende i 1. etasje inneholdende (ankomst direkte fra terreng):

Entrè, stue/kjøkken, bad/vaskerom, soverom og bod. Bod inne i leilighet på 3 kvm, bod i 1. etasje er på 5,8 kvm.

Utgang fra stue til terrasse.

Inneholder

Omsorgsbolig beliggende i 1. etasje inneholdende (ankomst direkte fra terreng):

Entrè, stue/kjøkken, bad/vaskerom, soverom og bod. Bod inne i leilighet på 3 kvm, bod i 1. etasje er på 5,8 kvm.

Utgang fra stue til terrasse.

Beliggenhet

Beliggende like utenfor Åmot sentrum. Kort avstand til legesenter, de fleste typer forretninger, bank, apotek, buss og jernbanestasjon.

Adkomst

Se kartskisse

Standard

Gulv: Hovedsakelig belegg. Sklisikkert belegg på bad.
Vegger: Folierte plater, malt strietapet på bad.
Himling: Folierte plater

Bad innredet med servant, dusjhjørne og veggmontert toalett. Røropplegg til vaskemaskin.

Kjøkken med innredning med lyse glatte fronter, laminat benkeplate med nedsenket oppvaskkum av stål, røropplegg for oppvaskmaskin

Det er livsløpsstandard, dvs tilpasset rullestolbruker. Brannvarslingsanlegg, sprinkelanlegg, dørtelefon, kabel-tv og varslingsanlegg til omsorgsbase.

Tilstandsgrad 2 i tilstandsrapport:
-Innvendig - etasjeskille/gulv mot grunn: Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet.
-Innvendig radon: Det er ikke foretatt radonmålinger og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
-Innvendig andre innvendige forhold: Det er avvik, drenvann fra rør skap bør ledes til avløp.
-Tekniske installasjoner, vannledninger: Det er påvist at eventuelt lekkasjevann fra rør i rør system ikke ledes til sluk eller annen kompenserende løsning.
-Tekniske installasjoner, elektrisk anlegg.

Betalingsbetingelser

Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkl. omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto senest to dager før overtakelse.

Overtagelse, tilleggsinfo.

Overtakelse etter avtale

Bebyggelse

Borettslaget består av 47 andeler.

Byggemåte

Antatt bærende vegger av mur/betong. Utfyllende bindingsverk av tre. Utvendig side er delvis kledd med plater, og med stående trepanel. Flatt tak tekket med takpapp/folie. Se tilstandsrapport avholdt av Terje Næss Eiendomstaksering AS den 20.12.2023

Tomten

Asfaltert innkjøring og gårdsplass. Noe gressplen og diverse beplantning. Eiet tomt, borettslagets tomt.

Vilkår fellesgjeld

Spesifikasjon av lån:
Lånenummer: 10808, Kommunal Landspensjonkasse Gjensidig(Klp)
Annuitetslån, 4 terminer per år.
Rentesats per 03.01.2024: 2.17% pa.
Antall terminer til innfrielse: 34.865
Saldo per 03.01.2024: 11 330 989
Andel av saldo: 241 085
( siste termin 30.08.2032 )
Fast rente til 02.03.2026

Parkering

På utsiden av boligen. Parkering på anviste plasser på utsiden av blokken. Borettslaget har 16 biloppstillingsplasser under tak. Styret tildeler plassene etter ansiennitet.

Energibruk/kostnader

Ikke innhentet

Radonmåling

Ikke foretatt

Oppvarming

Vannbåren gulvvarme blir avregnet ut fra borettslagets totale forbruk, fordelt på alle leilighetene.

Dyrehold

Hund og katt er tillatt etter søknad til styret, dyrehold må ikke være til sjenanse for øvrige beboere.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning.

Hvitvaskingsreglene

Eiendomsmeglere er underlagt Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven) - L01.06.2018 nr. 23. Det følger av loven at megler bl.a. har plikt til å gjennomføre kundekontroll. I de tilfeller hvor kunden er juridisk person skal megler også kartlegge hvem som er reelle rettighetshavere. Med reelle rettighetshavere menes fysiske personer som eier eller kontrollerer mer enn 25% av eierandelene i selskapet. Partene må bidra til at kundekontrollen lar seg gjennomføre på en hensiktsmessig måte. Megler plikter å rapportere mistenkelige transaksjoner til Økokrim. Ved slik rapportering vil ikke partene blir varslet.

Vedlegg til Salgsoppgaven

Følgende dokumenter inngår i salgsoppgaven eller utleveres på forespørsel til megler:
Tilstandsrapport
Selgers egenerklæring
Reguleringsbestemmelser
Festekontrakt (i de tilfeller tomten er festet)
Vedtekter
Husordensregler
Regnskap
Budsjett
Årsberetning fra sist avholdte generalforsamling
Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

Lovverk

Avtaleforholdet mellom partene reguleres av avhendingslova (L03.07.1992 nr. 93 Lov om avhending av fast eigedom)

Diverse

Omsorgslag med prisregulering med tildeling fra Modum Kommune, boligen annonseres derfor ikke i markedet. Dette borettslaget har klausulering i forhold til maksimalpris, og produktet "prisfastsettelse" er bestilt. Kjøper av leiligheten må ha vært bosatt i i Modum kommune de siste 2 år og i tillegg oppfylle øvrige kriterier for omsorgsleilighet (alder, funksjonshemming, funksjonsnedsettelse eller sykdom). For ytterligere informasjon kontakt megler eller Modum kommune på tlf. 32778370. Borettslaget er forsikret mot tap av felleskostnader i Skadeforsikringsselskapet Borettslagenes Sikringsordning AS. Dette er en ordning hvor andelseierne er forsikret mot å bli ansvarlig for naboens felleskostnader, etter nærmere regler. Dersom en andelseier ikke betaler felleskostnadene sine, må boligen selges, og Borettslagenes Sikringsordning kan dekke de uteblitte felleskostnadene som borettslaget ikke får dekket via salget. Det er ingen mulighet for individuell nedbetaling av andel fellesgjeld i dette borettslaget.

Servitutter

Ingen tinglyste servitutter på andelsnummer 19 i Telesletta borettslag. På eiendommen med gnr 52 bnr 205 i Drammen kommune er det ingen tinglyste heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel.

Vederlag

Oppdragsgiver har inngått følgende avtale med NBBO Eiendomsmegling: Fast vederlag kr 32 500,-Oppgjørsgebyr kr 6 000,- Tilretteleggingsgebyr kr 8 000,- Profesjonell fotograf og plantegninger kr 3 600,- Finn annonse om den må legges ut kr 4 800-,-

Dersom handelen ikke kommer i stand i oppdragstiden, betaler oppdragsgiver:
Ved avtalt provisjonsbetaling/fastpris, har oppdragstaker krav på vederlag kr. 30 000,- for utført arbeid samt markedspakke og eksterne utlegg, dersom oppdraget avsluttes, sies opp eller utløper.
Oppdragstaker har krav på avtalt vederlag dersom det er oppnådd bud på avtalt prisantydning og oppdragsgiver likevel velger å avslå budet, og oppdraget senere sies opp, utløper eller handel ikke kommer i stand.

Regulering

Kommuneplaner Kommuneplan 2011-2020 Plantype: Kommuneplanens arealdel Status: Endelig vedtatt arealplan Ikrafttredelse: 07.05.2012 Delarealer: Delareal: 7 041 m2 Arealbruk: Offentlig eller privat tjenesteyting, Nåværende Delareal: 15 m2 Arealbruk: Boligbebyggelse, Nåværende Reguleringsplaner Navn: NEDRE MÆLUM Plantype: Eldre reguleringsplan Status: Endelig vedtatt arealplan Ikrafttredelse : 29.11.1999 Delarealer: Delareal 5 733 m2 Formål: Blokkbebyggelse Delareal 77 m2 Formål: Felles parkeringsplass Delareal 10 m2 Formål: Frittliggende småhusbebyggelse Delareal 1 623 m2 Formål: Høyspenningsanlegg Delareal 20 m2 Formål: Felles avkjørsel Delareal 65 m2 Formål: Offentlig bygg - administrativt bygg Delareal 1 152 m2 Formål Blokkbebyggelse

Ferdigattest

Ferdigattest foreligger datert 28.11.2002

Vei, vann og avløp

Offentlig vann og avløp. Privat avstikker fra offentlig vei.

Ansvarlig megler

Thora-Elise Hammerborg Dahl
Vis mer informasjon Vis mindre informasjon

  Detaljer

 • Verditakst: 797 096,-
 • Totalpris: 1 038 180,-
 • Fellesgjeld: 241 084,-
 • Fellesutgifter: 7 069,-
 • Ligningsverdi: 643 719,-
 • Primærrom: 54 m2
 • Bruksareal: 62 m2
 • Tomteareal: 7055 m2
 • Eierform: Andel
 • Boligtype: Leilighet

Visning

 • Ta kontakt for å avtale visning

 • Thora-Elise Hammerborg Dahl

  Eiendomsmegler MNEF
  Mobil: (+47) 95209548

  Annen info

  Finnkode: 339062885