Svelvik: Sverstad - Svelvik Kjedet enebolig med alt på ett plan. Barnevennlig og sentral beliggenhet. Carport, terrasse og hage.
Nedre Sverstadveien 25 , 3060 Svelvik

Kort om eiendommen

Boligen har flott beliggenhet i etablert boligområde med ca 10 min. gange ned til Svelvik sentrum med alle fasiliteter. I Svelvik sentrum finner du kjøpesenter, matvarebutikker, skoler og barnehager, samt trivelige spisesteder m.m. Svelvik er kjent for å være Norges "nordligste sørlandsby" med en trivelig sommer atmosfære og et yrende båtliv om sommeren. I tillegg er det god idrettskultur med mulighet for blant annet håndball og fotball samt idylliske turområder og lysløypenett for langrenn på vinterstid.

Nøkkelkvaliteter:
- Kjedet enebolig med alt på ett plan
- Barnevennlig og sentral beliggenhet
- Parkering i egen carport
- Romslig terrasse med adkomst til hage
- Vedovn og varmepumpe

Inneholder

Vindfang, gang, 2 soverom, bad/vaskerom, bod, stue/kjøkken. Bod med adkomst fra carport, ca 5 kvm.

Beliggenhet

Boligen har flott beliggenhet i etablert boligområde med ca 10 min. gange ned til Svelvik sentrum med alle fasiliteter. I Svelvik sentrum finner du kjøpesenter, matvarebutikker, skoler og barnehager, samt trivelige spisesteder m.m. Svelvik er kjent for å være Norges "nordligste sørlandsby" med en trivelig sommer atmosfære og et yrende båtliv om sommeren. I tillegg er det god idrettskultur med mulighet for blant annet håndball og fotball samt idylliske turområder og lysløypenett for langrenn på vinterstid

Adkomst

Se kartskisse

Standard

Gulv: Laminat, fliser
Vegger: Malt strie, fliser
Himling: Himlingsplater, panel

Bad med varmekabler, innredning med nedfelt servant, veggmontert toalett, dusjkabinett, utslagsvask og opplegg for vaskemaskin.

Kjøkken har innredning med glatte fronter, benkeplaten er av laminat. Det er komfyr og platetopp.

Til info så har borettslaget ansvar for ytre vedlikehold og utskiftning av vinduer. Alle vinduer er skiftet i løpet av de siste årene foruten kjøkkenvindu som skal byttets etterhvert i.h.t vedlikeholdsplanen.
Verandaen må eier selv oppgradere og vedlikeholde. Husene skal males nå i april / mai og råtne veranda bord må skiftes ut av eier før de starter. Borettslaget maler rekkverket men ikke gulvet. Ønsker man og utvide / endre veranda er det mulig men man må søke styret.

Tilstandsgrad 3 i tilstandsrapport -
Våtrom > 1. etasje > Bad/vaskerom > Sluk, membran
og tettesjikt: Vurdering av avvik:
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på slukløsningen.
Det er påvist tegn på utettheter på våtrommet.
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på
membranløsningen.
Konsekvens/tiltak
Våtrommets tettesjikt/membran står foran utbedring/utskiftning.
Tilstandsgrad ikke undersøkt - KONSTRUKSJONER SOM IKKE ER UNDERSØKT:
Utvendig > Taktekking
Tomteforhold > Terrengforhold
Tilstandsgrad 2 i tilstandsrapport - AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK:
Utvendig > Nedløp og beslag: Vurdering av avvik:
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på
renner/nedløp/beslag.
Konsekvens/tiltak
Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må
beslag/renner/nedløp skiftes ut, men tidspunktet for når dette er
nødvendig er vanskelig å si noe om.
Jevnlig rengjøring og godt vedlikehold av takrenner og nedløp er viktig
og må påregnes. Konsekvens ved lekkasje i renner, nedløp og beslag er
større fuktbelastning på trekonstruksjon som igjen vil føre til råteskader.
Utvendig > Veggkonstruksjon: Vurdering av avvik:
Bordkledning går stedvis nesten helt ned i terreng.
Konsekvens/tiltak
Lokal utbedring bør foretas for å øke avstanden mellom terreng og
bordkledning.
Konsekvens er risiko for fuktopptrekk med påfølgende skader.
Utvendig > Takkonstruksjon/Loft: Vurdering av avvik:
Det er avvik:
Det mangler en isolasjonsmatte over bad. Generelt er isolasjonen på loft
ujevnt lagt.
Konsekvens/tiltak
Tiltak:
Isolasjon må legges på plass samt anbefales det å juster øvrige
isolasjonsmatter.
Konsekvens er stort varmetap ved mangel/ujevnt lagt isolasjon.
Utvendig > Kjøkkenvindu: Vurdering av avvik:
Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket.
Konsekvens/tiltak
Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte vinduer må skiftes ut.
Konsekvens er at gjenværende brukstid er begrenset.
Utvendig > Dører: Vurdering av avvik:
Det er påvist andre avvik:
Slitasje på overflater, pakninger og hengsler må påregnes.
Konsekvens/tiltak
Andre tiltak:
Vedlikehold av overflater, pakninger og hengsler må påregnes.
Konsekvens er at gjenværende brukstid er begrenset.
Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under: Vurdering av avvik:
Balkonger/terrasse er snødekt og derfor ikke nærmere vurdert.
Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler.
Konsekvens/tiltak
Det må foretas tiltak for å lukke avviket.
Jevnlig vedlikehold av rekkverk/gulv anbefales for å forlenge levetiden.
balkonger
Innvendig > Overflater: Vurdering av avvik:
Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente.
Det er påvist heksesot/støvkondens på overflater.
Glipper i laminatskjøter, stedvis heksesot/støvkondens på veggoverflater
og på loftsluke.
Konsekvens/tiltak
Overflater må rengjøres, for å fjerne heksesot/støvkondens, årsak må
og fjernes/elimineres.
Det er endel bruks-/aldersslitasje, vedlikehold av innvendige overflater
bør påregnes. Konsekvens er av visuell betydning.
Innvendig > Radon: Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med
radonsperre.
Konsekvens/tiltak
Det bør gjennomføres radonmålinger.
Innvendig > Pipe og ildsted: Vurdering av avvik:
Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe.
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på pipe.
Konsekvens/tiltak
Det anbefales å montere ildfast plate under luker på pipe.
Tidspunkt for piperehabilitering nærmer seg.
Innvendig > Innvendige dører: Vurdering av avvik:
Enkelte av innvendige dører har en del slitasje.
Konsekvens/tiltak
Lokal utbedring må påregnes.
Vedlikehold av enkelte innvendige dører bør påregnes. Konsekvens er av
visuell betydning.
Innvendig > Andre innvendige forhold: Vurdering av avvik:
Det er avvik:
Stige til loftsluke er treg å få ned. Registrert støvkondens/heksesot på
luke.
Konsekvens/tiltak
Tiltak:
Vedlikehold av nedfellbar stige må påregnes.
Våtrom > 1. etasje > Bad/vaskerom > Overflater
vegger og himling Vurdering av avvik:
Det er avvik:
Tetthetsfunksjonen er i sluttfasen i forhold til hva som er forventet
levetid for denne type konstruksjon, selv om det ikke er registrert
alvorlige tilstandssvekkelser.
Konsekvens/tiltak
Tiltak:
Det anbefales å montere dusjkabinett, dusjing rett på vegg anbefales
ikke over tid.
Konsekvens er at bygningsdelen har begrenset gjenværende brukstid og
at det er risiko for fuktgjennomtrengning ved rørgjennomføringer.
Våtrom > 1. etasje > Bad/vaskerom > Overflater Gulv: Vurdering av avvik:
Det er påvist avvik i fuger.
Stedvise brede silikonfuger i overgang gulv/vegger.
Konsekvens/tiltak
Det må gjøres tiltak for å lukke avviket.
Det bør fuges i overgang gulvflis mot dørterskel/dørlister
Våtrom > 1. etasje > Bad/vaskerom > Sanitærutstyr
og innredning: Vurdering av avvik:
Det er ikke påvist tilfredsstillende løsning for å synliggjøre lekkasje fra
innebygget sisterne.
Det er påvist skader på innredning.
Registrert krakilering i overflater rundt avrenning på vask.
Konsekvens/tiltak
Ved implementering av innebygget sisterne var det ikke krav om
lekkasjesikring, konstruksjonen bør jevnlig observeres.
Lokal utbedring må utføres.
Ingen umiddelbare tiltak er påkrevet, vedlikehold av innredning/vask
bør påregnes. Konsekvens er av visuell betydning samt at svelligen vil
utvide seg.
Våtrom > 1. etasje > Bad/vaskerom > Ventilasjon: Vurdering av avvik:
Rommet har kun naturlig avtrekk via ventil i vegg eller tak.
Konsekvens/tiltak
Mekanisk avtrekk bør etableres.
Kjøkken > 1. etasje > Stue/kjøkken > Overflater og
innredning: Vurdering av avvik:
Kjøkkeninnredningen har generell stor slitasjegrad (utover normal
slitasjegrad ut ifra alder).
Det er påvist skader/fuktskjolder i kjøkkengulvet.
Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninnredning utover normal
slitasjegrad.
Konsekvens/tiltak
Det må påregnes lokal utbedring/utskiftning.
Innredningen opprettholder fortsatt tiltenkt funksjonskrav, men
tidspunkt for utskiftning nærmer seg.
På grunn av alder og tilstand bør det påregnes oppgraderinger av
kjøkken samt gulv/veggoverflater. Konsekvens er av visuell betydning.
Kjøkken > 1. etasje > Stue/kjøkken > Avtrekk: Vurdering av avvik:
Det er påvist andre avvik:
Vifte er av eldre dato, men fungerer.
Konsekvens/tiltak
Det er ikke behov for utbedringstiltak.
Tekniske installasjoner > Vannledninger: Vurdering av avvik:
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige
vannledninger.
Konsekvens/tiltak
Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag,
men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.
Tekniske installasjoner > Avløpsrør: Vurdering av avvik:
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige
avløpsledninger.
Konsekvens/tiltak
Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag,
men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.
Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg: Det anbefales alltid kontroll av det elektriske anlegget når
eltilsynsrapport ikke foreligger. Denne vurderingen er ikke å anse
som en fullverdig kontroll av det elektriske anlegget i boligen.
Dette må gjøres av personer med elektrofaglig kompetanse.
Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger: Vurdering av avvik:
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige
vannledninger.
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige
avløpsledninger.
Det var godt vanntrykk og god avrenning fra klosett.
Konsekvens/tiltak
Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag,
men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.

Betalingsbetingelser

Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkl. omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto senest to dager før overtakelse.

Overtagelse, tilleggsinfo.

Overtakelse etter avtale

Bebyggelse

Borettslaget består av 10 andeler.

Byggemåte

Bygningen har betonggrunnmur. Fasade har liggende bordkledning. Taket er tekket med betongtakstein. Se forøvrig tilstandsrapport avholdt av Stærkeby takst AS den 18.01.2024.

Tomten

Idell andel av tomt. Eiet tomt. Tomten er opparbeidet med gressplen, beplantninger og prydbusker.

Parkering

Parkering i carport og gårdsplass foran carport.

Energibruk/kostnader

Ikke innhentet.

Radonmåling

Det er ikke foretatt radonmålinger og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Oppvarming

Klebersteins ovn i stue.
Varmekabler i gulv på bad.

Montert luft-luft varmepumpe i 2019.

Dyrehold

Ifølge husordensregler er dyrehold tillatt, men det skal søkes styret i forkant, se forøvrig husordensregler.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning.

Hvitvaskingsreglene

Eiendomsmeglere er underlagt Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven) - L01.06.2018 nr. 23. Det følger av loven at megler bl.a. har plikt til å gjennomføre kundekontroll. I de tilfeller hvor kunden er juridisk person skal megler også kartlegge hvem som er reelle rettighetshavere. Med reelle rettighetshavere menes fysiske personer som eier eller kontrollerer mer enn 25% av eierandelene i selskapet. Partene må bidra til at kundekontrollen lar seg gjennomføre på en hensiktsmessig måte. Megler plikter å rapportere mistenkelige transaksjoner til Økokrim. Ved slik rapportering vil ikke partene blir varslet.

Vedlegg til Salgsoppgaven

Følgende dokumenter inngår i salgsoppgaven eller utleveres på forespørsel til megler:
Tilstandsrapport
Selgers egenerklæring
Reguleringsbestemmelser
Festekontrakt (i de tilfeller tomten er festet)
Vedtekter
Husordensregler
Regnskap
Budsjett
Årsberetning fra sist avholdte generalforsamling
Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

Lovverk

Avtaleforholdet mellom partene reguleres av avhendingslova (L03.07.1992 nr. 93 Lov om avhending av fast eigedom)

Diverse

Boligen er vasket ut og den vil ikke bli vasket noe ytterligere.

Til info så har borettslaget ansvar for ytre vedlikehold og utskiftning av vinduer. Alle vinduer er skiftet i løpet av de siste årene foruten kjøkkenvindu som skal byttets etterhvert i.h.t vedlikeholdsplanen.
Verandaen må eier selv oppgradere og vedlikeholde. Husene skal males nå i april / mai og råtne veranda bord må skiftes ut av eier før de starter. Borettslaget maler rekkverket men ikke gulvet. Ønsker man og utvide / endre veranda er det mulig men man må søke styret.

Feie- og tilsynsopplysninger med tilsynsrapport datert 15.06.2018 - ingen avdekkede avvik.

Enhet 1-5 har fast p-plass med motorvarmer (Strøm belastes leiligheten direkte) Enhet 6-10 har hver sin carport. Ingen særskilt p-leie.

Servitutter

Ingen tinglyste servitutter på andelsnummer 9 i Solsvingen borettslag. På eiendommen med gnr 322 bnr 7 i Drammen kommune er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel:
-Bestemmelse om gjerde tinglyst den 05.06.1937 med dagboknummer 702.
-Erklæring/avtale tinglyst den 23.10.1963 med dagboknummer 3679.
-Bestemmelse om veg / erklæring/avtale tinglyst 06.10.1989 med dagboknummer 5995.

Ovennevnte er ikke innhentet og kontrollert.

Vederlag

Oppdragsgiver har inngått følgende avtale med NBBO Eiendomsmegling: Fast vederlag kr 34 500,- Markedspakke kr 18 900,- Oppgjørsgebyr kr 6 000,- Profesjonell fotograf og plantegninger kr 3 600,- Tilretteleggingsgebyr kr 8 000,-

Dersom handelen ikke kommer i stand i oppdragstiden, betaler oppdragsgiver:
Ved avtalt provisjonsbetaling/fastpris, har oppdragstaker krav på vederlag kr. 30 000,- for utført arbeid samt markedspakke og eksterne utlegg, dersom oppdraget avsluttes, sies opp eller utløper.
Oppdragstaker har krav på avtalt vederlag dersom det er oppnådd bud på avtalt prisantydning og oppdragsgiver likevel velger å avslå budet, og oppdraget senere sies opp, utløper eller handel ikke kommer i stand.

Regulering

Området er regulert til boligformål.


KOMMUNEPLAN/KOMMUNEDELPLAN
Eiendommen ligger i område som i kommuneplanen/kommunedelplanen er avsatt til
Adkomstvei - Nåværende Kommuneplan (7.9.2015)
Boligbebyggelse - Nåværende Kommuneplan (7.9.2015) 3821,35m2
Midtlinje vassdrag Kommuneplan (7.9.2015)

GJELDENDE REGULERING
Ligger eiendommen i et regulert område?
Ja
3301
071119830001
Nordre Tømmerås - Brenna (28.6.1979) Boliger 79,58m2
3301
071119870001
Brenna-Tømmeråsjordet(vestre Tømmerås) (25.6.1987) Kjørevei 159,42m2
3301 0711MV-17-
289-87
MVE Nordre Tømmerås - Brenna (26.11.1987) Boliger 3124,58m2
3301 0711MV-17-
289-87
MVE Nordre Tømmerås - Brenna (26.11.1987) Felles avkjørsel 87,05m2
3301 0711MV-17-
289-87
MVE Nordre Tømmerås - Brenna (26.11.1987) Felles lekeareal 370,73m2

RELATERTE PLANER
0711MV-36-54-88 MVE BRENNA-TøMMERåSJORDET(VESTRE TøMMERåS) (4.5.1988)
MV-17-0009-02 MVE NORDRE TøMMERåS - BRENNA (25.2.2002)
0711MV-36-004-06 MVE BRENNA-TøMMERåSJORDET(VESTRE TøMMERåS) (13.2.2006)
BEBYGGELSESPLAN
Omfattes eiendommen eller en del av eiendommen av en bebyggelsesplan etter eldre PBL?
Nei

REGULERING UNDER ARBEID
Er det igangsatt planleggingsarbeid på et område som inkluderer/berører eiendommen?
Nei

PLANFORSLAG
Eksisterer det planforslag som berører eiendommen?
Nei

Ferdigattest

Fedigattest foreligger ikke, midlertidig brukstillatelse foreligger datert 29.06.1989

Vei, vann og avløp

Offentlig vei, borettslagets interne gangveier. Eiendommen er tilknyttet offentlig vannforsyning og avløpsnett via private stikkledninger.

Ansvarlig megler

Thora-Elise Hammerborg Dahl
Vis mer informasjon Vis mindre informasjon

  SOLGT

  Detaljer

 • Verditakst: 2 390 000,-
 • Fellesutgifter: 6 031,-
 • Ligningsverdi: 658 118,-
 • Primærrom: 77 m2
 • Bruksareal: 87 m2
 • Tomteareal: 3821 m2
 • Eierform: Andel
 • Boligtype: Leilighet

Visning

 • Ta kontakt for å avtale visning
 • SOLGT


  Thora-Elise Hammerborg Dahl

  Eiendomsmegler MNEF
  Mobil: (+47) 95209548

  Annen info

  Finnkode: 338797199