: Lys og trivelig 4 roms leil. i 1. etg. - heis - nytt bad i 2014 - "alt" inkludert i felleskostnader
Laurits Grønlands vei 37B , 3035 Drammen

Kort om eiendommen

Velkommen til denne lyse og fine 4-roms leiligheten på Fjell. Her bor du romslig med en meget godt utnyttet planløsning. Boligen har en solrik balkong på 7,8 kvm og heis direkte til leilighetsplan. Kort vei til marka og sentrum. Hyppige bussavganger rett utenfor blokken. Borettslaget har renovert badene i 2013/2014 og har fått nye radiatorer i 2019. Svært billige strømkostnader da boligen har sentralfyr. Dette er en perfekt bolig for en familie! Velkommen til visning!

Inneholder

Velkommen til denne lyse og fine 4-roms leiligheten på Fjell. Her bor du romslig med en meget godt utnyttet planløsning. Boligen har en solrik balkong på 7,8 kvm og heis direkte til leilighetsplan. Kort vei til marka og sentrum. Hyppige bussavganger rett utenfor blokken. Borettslaget har renovert badene i 2013/2014 og har fått nye radiatorer i 2019. Svært billige strømkostnader da boligen har sentralfyr. Dette er en perfekt bolig for en familie! Velkommen til visning!

Høydepunkter:

- Radiatorer er nye i 2018/ 2019
- Bad/ rør er nytt i 2013/ 2014 (regi av borettslaget)
- Leiligheten er nymalt i fine duse farger
- 3 soverom
- Automatsikringer
- Ingen TG3 i taksten
- Balkong med plass til sittegruppe (7,8 kvm)
- Kort vei til buss/ sentrum
- Gangavstand til marka
- Heis i bygget
- Fellesvaskeri
- Sentralvarme
- Meget god planløsning
- Store vindusflater
- Vinduer 2001/ 2002
- Terrassedør 2001/ 2002

Inneholder: Entré/ gang, Stue , Kjøkken , Bad , Soverom 1, Soverom 2 og Soverom 3
Kjeller: Bod og matskap.

Boder: Boder i kjeller på 0,9 kvm (merket B 14) samt matbod på 0,4 kvm (merket B 14), totalt 1,3 kvm

Beliggenhet

Beliggende i område med etablert blokkbebyggelse. Kort gangavstand til barne- og ungdomsskole, barnehager, idrettsanlegg, lekeplass, bibliotek og dagligvarebutikk. Meget god bussforbindelse til Drammen sentrum. Gode bussforbindelser til sentrum, som korresponderer videre til andre deler av byen. Se www.bk.no for rutetider. 7 minutters kjøring til jernbanestasjon. Toget tar ca. 36 minutter fra Drammen stasjon til Oslo og 15 minutter til Asker. Flytog fra Drammen til Gardermoen, se rutetider på www.flytoget.no .Kort vei til påkjøring på E-18 og E 134, ved Bangeløkka.

De fleste fritidstilbud i Drammen. Eget næridrettsanlegg med bla. kunstgressfotballbane på Fjell, utover dette er nærmeste idrettslag Skiold ski- og ballklubb som er en aktiv og allsidig idrettsforening. De har eget treningsanlegg med kunstgressbane på Marienlyst med bla. naturisbane og kunstisbane på vinterstid. Egen fritidsklubb på Fjell Ungdomscafe og Fjell Juniorklubb.

Standard

Leiligheten har en normal standard sett ut i fra alder. Eier har bebodd leiligheten siden 2021 og i denne perioden opplyste eier at det ikke har forekommet spesielle forhold knyttet til eiendommen. Boligen er normalt vedlikeholdt, noe oppusset/ fornyet gjennom årene. Det må allikevel påregnes kostnader til vedlikehold og oppgraderinger. Dette dreier seg generelt om bygningsdeler med normal aldring, skader og slitasje. Når det gjelder tilstanden for øvrig henvises det til beskrivelse av de forskjellige bygningsdeler.

Bad:
Baderom oppgradert/ renovert i år 2013/ 2014, arbeidene er utført i regi av borettslaget. Overflater vegger med fliser og himling (innvendige tak) med malte flater. Overflater innvendig gulv med fliser på baderom med varmekabler. Nedsenket gulv i dusjnisje. Sluk i RS (rustfritt stål) med banemembran/ sveiesemembran med ukjent utførsel. Bad inneholder følgende sanitærutstyr, dusjnisje med dører og 1-greps blandebatteri, vegghengt klosett, servant montert i baderomsinnredning med skuffer og 1-greps blandebatteri, høyskap og overskap med speil og lys. Baderom med mekanisk ventilasjon (sentralavtrekk), med tilluft via luftespalter i dør. Hulltaking er ikke foretatt da det ikke er fysisk mulig pga tilliggende konstruksjoner. Badet har tilstøtende vegger i våtsonen til naboleilighet, stue, gang og soverom (innredning står på veggen mot baderom) samt hovedsakelig konstruksjoner i mur. Ikke mulig å gjennomføre hulltaking i våtsonen (hvor det på badet er utsatt for fukt). I tillegg til dette er alle vegger i murkonstruksjon.

Kjøkken:
Kjøkkeninnredning med profilerte/ slette fronter med ukjent alder (eldre innredning), benkeplate i laminat, 2 vaskekummer i stål med 1-greps blandebatteri og lys under overskap. Vegg over kjøkkenbenk med malte flater. Frittstående hvitevarer. Brannslange montert i benkeskap. Det er kjøkkenventilator med kullfilter.

TG2:
Utvendig > Vinduer - Litt slitt overflate enkelte steder. Tettelister begynner å bli dårlige (morkne og slitte tetningslister). Stedvis sprekker i trevirket.
Utvendig > Dører - Litt slitt overflate enkelte steder. Tettelister begynner å bli dårlige (morkne og slitte tetningslister).
Utvendig > Terrassedør - Litt slitt overflate enkelte steder. Tettelister begynner å bli dårlige (morkne og slitte tetningslister).
Utvendig > Andre utvendige forhold - Det er ikke utarbeidet Tilstandsanalyserapport, vedlikeholdsplan e.l. for fellesdeler i bygget.
Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn - Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
Innvendig > Radon - Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
Innvendig > Innvendige dører - Stedvis noe slitasje/ bruksslittasje (merker/ skader/ fuktskader på enkelte dører/ karmer/ lister).
Våtrom > 1. etasje > Bad > Overflater vegger og himling - Stedvis dårlige silikonfuger/ fuger. Gerikter (lister på dør) går helt ned til gulvet. Stedvis sverte-/ overflate sopp på fuger/ silikonfuger.
Våtrom > 1. etasje > Bad > Overflater Gulv - Stedvis dårlige silikonfuger/ fuger. Enkelte riss/ sprekker i flisfuger/ fliser. Stedvis sverte-/ overflate sopp på fuger/ silikonfuger.
Våtrom > 1. etasje > Bad > Sanitærutstyr og innredning - Det er påvist fuktskjolder/ fuktskader og/ eller svelling grunnet fuktighet på innredning.
Kjøkken > 1. etasje > Kjøkken > Overflater og innredning - Stedvis noe slitte fronter med fuktskjolder/ fuktskader og/ eller svelling grunnet fuktighet/ slitasje på innredning.

Hvitevarer

Alle hvitevarer medfølger, samt all belysning.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger innbetales til meglers klientkonto senest to virkedager innen overtakelse.

Overtagelse, tilleggsinfo.

Etter avtale med selger.

Bebyggelse

Det foreligger ikke tegninger. Leiligheten er en del av et borettslag, det er ikke innhentet byggetegninger på leiligheten. Leiligheten innvendig antas å være ombygd etter byggeåret.

Byggemåte

Det er utarbeidet en takstrapport basert på en omfattende bygningskontroll. Rapporten tilfredsstiller den lovendring som trådte i kraft 01.01.22. Det henvises særskilt til dette dokumentet som er vedlagt prospektet.

EL: Sikringsskap plassert i felles gang, automatsikringer, overbelastningsvern 32 AMP. Vesentlig skjult EL-anlegg. Systemspenning 230V. Strømmåler montert i skapet. Ved salg av andel i borettslaget kreves det av styret at det skal utføres sjekk av det elektriske anlegget i leiligheten. Bekreftelse på utført Elsjekk skal sendes NBBO sammen med skjema om godkjenning andelseier. Borettslaget har rammeavtale med selskapet Power Tec for levering av slik elsjekk til fast pris pr. leilighet. Dette er utført for denne boligen og rapport kan sees hos megler. Ingen avvik funnet

VVS: Vannledninger innvendig i plast og kobber. Boligen har rør-i-rør system med rørteknisk samlestokk plassert på baderom i felles sjakt og på soverom. Hovedstengekraner er montert i sjakt på baderom og på soverom. Avløpsrør, plast- og soilrør. Varmtvann leveres fra fellesanlegg i bygget i regi av borettslaget/ sameiet.

Tomten

Felles eiet tomt på 87536 kvm. Opparbeidet med interne asfaltere veier, beplantning, lekeplasser og plenområder.

I tomten til borettslaget inngår det flere gårds og bruksnummer 23/85, 22/139 og 23/86.

Vilkår fellesgjeld

Spesifikasjon av lån:
Lånenummer: 83987189110, Handelsbanken
Annuitetslån, 2 terminer per år.
Rentesats per 17.01.2024: 2.65% pa.
Antall terminer til innfrielse: 49.976
Saldo per 17.01.2024: 171 102 409
Andel av saldo: 362 437
Første termin: 30.12.2018Første avdrag: 30.12.2019 ( siste termin 30.11.2048 )
Fastrenter tom 14.01.2027

Boligselskap er tilknyttet sikringsordning.

Parkering

Parkering på anviste plasser mot depositum for skilt. Ny eier tar kontakt med styret for tildeling av fast biloppstillingsplass. Det kan dog være venteliste.

Det utredes muligheter for EL-billading i borettslaget.

Radonmåling

Det er ikke foretatt radonmålinger og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Boligen ligger i følge http://geo.ngu.no/kart/radon/ i et område med radon aktsomhetsgrad som er usikker.

Oppvarming

Generelt om oppvarming, boligen hadde
følgende varmekilder ved befaring;
- vannbåren varme som fordeles via radiatorer
- varmekabler på baderom

Boligen varmes opp ved vannbåren varme som fordeles via radiatorer (radiatorer er skiftet i år 2019/ 2020 i regi av borettslaget).

Dyrehold

Dyrehold er regulert i husordensreglene og vedtektene. Det henvises særskilt til å lese dette ifm. dyrehold. Borettslagets vedtekter punkt 4-2-2. Dyrehold er ikke tillatt

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning.

Hvitvaskingsreglene

Eiendomsmeglere er underlagt Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven) - L01.06.2018 nr. 23. Det følger av loven at megler bl.a. har plikt til å gjennomføre kundekontroll. I de tilfeller hvor kunden er juridisk person skal megler også kartlegge hvem som er reelle rettighetshavere. Med reelle rettighetshavere menes fysiske personer som eier eller kontrollerer mer enn 25% av eierandelene i selskapet. Partene må bidra til at kundekontrollen lar seg gjennomføre på en hensiktsmessig måte. Megler plikter å rapportere mistenkelige transaksjoner til Økokrim. Ved slik rapportering vil ikke partene blir varslet.

Lovverk

Avtaleforholdet mellom partene reguleres av avhendingslova (L03.07.1992 nr. 93 Lov om avhending av fast eigedom)

Diverse

Borettslaget har egen hjemmeside: Fjellvangborettslag.no

Hver enkelte andelseier har ansvaret for å vaske av sin etasjes repos, samt trapp en etasje ned. Ansvaret omfatter videre å rydde og for øvrig holde andre deler av fellesareal, spesifisert i ordensreglene og tilliggende uteareal utenfor oppgang i alminnelig velstelt og vedlikeholdt stand.

Les mer her:
https://www.fjellvangborettslag.no/innflytter/

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

1972/1689-2/90 17.03.1972 BESTEMMELSE OM BEBYGGELSE
Div. ledninger
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Med flere bestemmelser

1975/2351-1/90 17.04.1975 BESTEMMELSE OM VANNLEDN.
RETTIGHETSHAVER: KNR: 3005 GNR: 24 BNR: 8
Med flere bestemmelser

1975/2352-1/90 17.04.1975 BESTEMMELSE OM VANNLEDN.
RETTIGHETSHAVER: KNR: 3005 GNR: 24 BNR: 8
Med flere bestemmelser

2017/464086-1/200 03.05.2017 21:00
FELLES PANTEDOK BOR.INNSK
Beløp: NOK 12 047 700
Panthaver: Andelseierne i fellesskap, jf. lov om
burettslag § 2-11, 1 ledd
LØPENR: 13976898
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

Vederlag

Provisjon fastpris kr. 40 000,-. Markedspakke kr. 18 900,- Oppgjør kr. 6 000,- Alle beløp ink mva og betales av selger.

Regulering

E 18 FRYDENHAUG - EIK (26.10.2004)
ENDRET REGULERINGSPLAN FOR DEL
AV FJELL-OMRÅDET.

(4.9.1970) REGULERINGS- OG
BEBYGGELSESPLAN FORFJELLOMRÅDET.

9.11.1965 Navn E 18 FRYDENHAUG - EIK
Plantype Eldre reguleringsplan
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelse 26.10.2004

Ferdigattest

Ferdigattest for fasadeendring fra 2003 foreligger. Ferdigattest fra 1979 foreligger samt ferdigattest for våtrom fra 2014.

Vei, vann og avløp

Eiendommen har adkomst via kommunal vei.
Eiendommen er tilknyttet kommunalt vann og avløp.

Ansvarlig megler

Martin Morken Hjertås
Vis mer informasjon Vis mindre informasjon

  Detaljer

 • Verditakst: 2 390 000,-
 • Totalpris: 2 752 436,-
 • Fellesgjeld: 362 436,-
 • Fellesutgifter: 9 084,-
 • Primærrom: 83 m2
 • Bruksareal: 84 m2
 • Tomteareal: 87536 m2
 • Eierform: Andel
 • Boligtype: Leilighet

Visning

 • Ta kontakt for å avtale visning

 • Martin Morken Hjertås

  Siviløkonom/ Eiendomsmegler MNEF
  Mobil: (+47) 48029950

  Annen info

  Finnkode: 338611159