Åssiden: Gjennomgående ende leilighet med innglasset sydvendt balkong i attraktivt borettslag sentralt på Åssiden
Vårveien 29A , 3024 Drammen

Kort om eiendommen

Beliggende i solrikt og attraktivt boområde på Åssiden. Kort vei til alle servicetilbud, Åssiden barneskole, friområder, dagligvareforretning, fysioterapeuter, legesenter, apotek, frisør og flotte friområder langs elveparken. Ca 4 km til Drammen sentrum med god offentlig kommunikasjon. Bussholdeplass like ved.
3- roms leilighet beliggende i 2. etasje som inneholder:
Entrè, 2 soverom, stue, bad/vaskerom, kjøkken. Bod og vedbod i kjeller, i tillegg kommer det en bod på felles loft. Innglasset balkong

Inneholder

3- roms leilighet beliggende i 2. etasje inneholdende:
Entrè, 2 soverom, stue, bad/vaskerom, kjøkken. Bod og vedbod i kjeller, i tillegg kommer det en bod på felles loft. Balkong

Beliggenhet

Beliggende i solrikt og attraktivt boområde på Åssiden. Kort vei til alle servicetilbud, Åssiden barneskole, friområder, dagligvareforretning, fysioterapeuter, legesenter, apotek, frisør og flotte friområder langs elveparken. Ca 4 km til Drammen sentrum med god offentlig kommunikasjon. Bussholdeplass like ved.

Adkomst

Se kartskisse.

Standard

Gulv: Hovedsakelig laminat, fliser på bad
Vegger: Hovedsakelig tapet, fliser på bad
Himling: Malt betong

Flislagt bad med nedfelt servant, veggmontert toalett, dusjvegger/hjørne og opplegg for vaskemaskin.

Kjøkken har innredning med profilerte fronter, benkeplaten er av laminat.

Konstruksjoner som ikke er undersøkt
Våtrom - 2. etasje - Bad/vaskerom - Tilliggende
konstruksjoner våtrom

Tilstandsgrad 2 i tilstandsrapport - avvik som kan kreve tiltak:
Innvendig > Overflater - Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente. Det er registrert reiste skjøter og stedvis knirk i laminatgulv. Det er registrert falmet og misfargede overflater på vegger og tak. Overflater må utbedres eller skiftes.
Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet.
Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente
måleavvik.
Det er i soverom målt høydeforskjell på 20 mm gjennom hele rommet
Det er i stue målt høydeforskjell på 22 mm gjennom hele rommet.
Konsekvens/tiltak
For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil
imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak
i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man
vurdere slike tiltak.
Avvikene ansees ikke ha noen konsekvens bortsett fra skjevheter som
kan påvirke møblering og innredning.
Innvendig > Radon - Det er ikke foretatt radonmålinger og bygget er heller ikke utført med
radonsperre.
Radonmålinger er ikke foretatt heller ikke andre tiltak mot radon,
eiendommen ligger i et område som i NGU Radon aktsomhetskart er
definert med "usikker" aktsomhetsgrad
Konsekvens/tiltak
Det bør gjennomføres radonmålinger.
Innvendig > Pipe og ildsted - Vurdering av avvik:
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på pipe.
Konsekvens/tiltak
Tidspunkt for piperehabilitering nærmer seg.
Innvendig > Innvendige dører - Vurdering av avvik:
Det er påvist avvik som tilsier at det bør foretas tiltak på enkelte dører.
Konsekvens/tiltak
Enkelte dører må justeres.
Det bør foretas tiltak på enkelte dører.
Det bør vurderes utskifting av innvendige dører.
Våtrom > 2. etasje > Bad/vaskerom > Overflater
vegger og himling - Vurdering av avvik:
Det er påvist at flisfuger har riss/sprekker.
Konsekvens/tiltak
Fuger bør skiftes ut.
Slike riss/sprekker kan indikere bakenforliggende fuktskader,
Våtrom > 2. etasje > Bad/vaskerom > Overflater Gulv - Det er påvist at flisfuger har riss/sprekker.
Det er påvist at noen fliser har bom (hulrom under).
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på badegulv.
Konsekvens/tiltak
Fuger bør skiftes ut.
Slike riss/sprekker kan indikere bakenforliggende fuktskader, og
konstruksjonen bør observeres jevnlig for å vurdere utvikling.
Våtrom > 2. etasje > Bad/vaskerom > Sluk, membran
og tettesjikt - Vurdering av avvik:
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på
membranløsningen.
Konsekvens/tiltak
Installering av tett dusjkabinett anbefales.
Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må
tettesjiktet skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er
vanskelig å si noe om.
Konsekvens er at bygningsdelen har begrenset gjenværende brukstid og
at det er risiko for fuktgjennomtrengning ved rørgjennomføringer.
Jevnlig rengjøring av sluk må påregnes.
Våtrom > 2. etasje > Bad/vaskerom > Sanitærutstyr
og innredning - Vurdering av avvik:
Det er påvist skader på innredning.
Det er ikke påvist tilfredsstillende løsning for å synliggjøre lekkasje fra
innebygget sisterne.
Det er påvist svelling på nedre kant av innredningen.
Det er påvist feil på trykknappen på toalettet.
Konsekvens/tiltak
Lokal utbedring må utføres.
Det må gjøres tiltak for å lukke avviket.
Ved implementering av innebygget sisterne var det ikke krav om
lekkasjesikring, konstruksjonen bør jevnlig observeres.
Våtrom > 2. etasje > Bad/vaskerom > Ventilasjon - Vurdering av avvik:
Rommet har kun naturlig ventilasjon.
Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør.
Konsekvens/tiltak
Elektrisk avtrekksvifte bør monteres for å lukke avviket.
Det bør etableres tilfredsstillende tilluft til våtrom f.eks. luftespalte ved
dør e.l.
Konsekvens er risiko for kondens med påfølgende fuktskader.
Kjøkken > 2. etasje > Kjøkken > Overflater og
innredning - Vurdering av avvik:
Kjøkkeninnredningen er av eldre dato, og den mangler
bruksfunksjoner/løsninger som er forventbart på et kjøkken.
Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninnredning utover normal
slitasjegrad.
Konsekvens/tiltak
Det er påregnelig med utskiftning/utbedringer av
kjøkkeninnredningen.
Tekniske installasjoner > Vannledninger - Vurdering av avvik:
Det er påvist at eventuelt lekkasjevann fra rør i rør system ikke ledes til
sluk eller annen kompenserende løsning.
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige
vannledninger.
Konsekvens/tiltak
Det bør foretas tiltak på anlegget som sikrer bedre løsning på
eventuelt lekkasjevann fra rør i rør system.
I forbindelse med oppgradering av våtrom vil det være naturlig med
utskiftning av rør.
Det anbefales å montere vannstoppersystem i kjøkkenskap der
samlestokken for vannrørene er monter
Tekniske installasjoner > Avløpsrør - Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige
avløpsledninger.
Konsekvens/tiltak
Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag,
men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.
Konsekvens er at bygningsdelen har begrenset gjenværende brukstid.
Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg - Det anbefales alltid kontroll av det elektriske anlegget når
eltilsynsrapport ikke foreligger.

Betalingsbetingelser

Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkl. omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto senest to dager før overtakelse.

Overtagelse, tilleggsinfo.

Overtakelse etter avtale

Bebyggelse

Borettslaget består av 42 andeler.

Byggemåte

Grunnmur av betong. Yttervegger i tegl/skallmur med utvendig teglsteinsfasade. Saltak tekket med takstein. Se forøvrig kopi av tilstandsrapport avholdt av Stærkeby Takst den 22.12.2023

Tomten

ideell andel av tomt, eiet tomt, borettslagets tomt. Opparbeidede fellesarealer med gressplen og beplantninger.

Vilkår fellesgjeld

Spesifikasjon av lån:
Lånenummer: 12121600429, DNB Boligkreditt AS - ikke standard
Annuitetslån, 2 terminer per år.
Rentesats per 18.12.2023: 5.8% pa.
Antall terminer til innfrielse: 38
Saldo per 18.12.2023: 10 094 136
Andel av saldo: 240 337
Første termin/første avdrag: 30.12.2011 ( siste termin 30.06.2042 )
Flytende rente
Refinansiering(Rehabilitering - vindusutskifting)

Parkering

På utsiden av boligen

Energibruk/kostnader

Ikke innhentet

Oppvarming

Vedovn.

Dyrehold

Husdyrhold iht lov om borettslag § 5-11

Beboernes forpliktelser

Turliste for trappevask og vaktmestertjeneste avtales mellom beboere i hver oppgang. Vaktmestertjeneste går over 14 dager, da skal kjellertrapp og trapp fra tredje og opp til loft vaskes, samt sjekke at fellesrom er i orden. Videre må alle ta ansvar for vasking av trappene mellom de respektive etasjene.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning.

Hvitvaskingsreglene

Eiendomsmeglere er underlagt Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven) - L01.06.2018 nr. 23. Det følger av loven at megler bl.a. har plikt til å gjennomføre kundekontroll. I de tilfeller hvor kunden er juridisk person skal megler også kartlegge hvem som er reelle rettighetshavere. Med reelle rettighetshavere menes fysiske personer som eier eller kontrollerer mer enn 25% av eierandelene i selskapet. Partene må bidra til at kundekontrollen lar seg gjennomføre på en hensiktsmessig måte. Megler plikter å rapportere mistenkelige transaksjoner til Økokrim. Ved slik rapportering vil ikke partene blir varslet.

Vedlegg til Salgsoppgaven

Følgende dokumenter inngår i salgsoppgaven eller utleveres på forespørsel til megler:
Tilstandsrapport
Selgers egenerklæring
Reguleringsbestemmelser
Festekontrakt (i de tilfeller tomten er festet)
Vedtekter
Husordensregler
Regnskap
Budsjett
Årsberetning fra sist avholdte generalforsamling
Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

Lovverk

Avtaleforholdet mellom partene reguleres av avhendingslova (L03.07.1992 nr. 93 Lov om avhending av fast eigedom)

Diverse

Det er ingen mulighet for individuell nedbetaling av fellesgjeld i dette borettslaget.

Borettslaget er forsikret mot tap av felleskostnader i Skadeforsikringsselskapet Borettslagenenes Sikringsordning AS. Dette er en
ordning hvor andelseierne er forsikret mot å bli ansvarlig for naboens felleskostnader, etter nærmere regler. Dersom en andelseier ikke
betaler felleskostnadene sine, må boligen selges, og Borettslagenes Sikringsordning kan dekke de uteblitte felleskostnadene som
borettslaget ikke får dekket via salget.

Styret har vedtatt budsjettet for 2024 med en økning i felleskostnader på 7% gjeldene fra 01.01.24.

Feie- og tilsynsopplysninger med tilsynsrapport datert 01.12.2017 - det ble under tilsynet ikke avdekket noen feil eller mangler ved fyringsanlegget - leilighet H0202 Trogstad.
Feiing av skorstein ble foretatt 04.09.2023 - følgende merknad til feiing: deler røyk løp, lite sot.

Servitutter

Ingen tinglyste servitutter på andelsnummer 5 i Vårveien borettslag.
På eiendommen med gnr 116 bnr 678 i Drammen kommune er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel:
Bestemmelse om vann/kloakkledning tinglyst den 24.01.1958 med dagboknummer 126
Erklæring avtale tinglyst den 24.10.1962 med dagboknummer 1489.

Ovennevnte er ikke innhentet og kontrollert.

Vederlag

Oppdragsgiver har inngått følgende avtale med NBBO Eiendomsmegling: Fast vederlag kr 39 000,- Markedspakke kr 18 900,- Oppgjørsgebyr kr 6 000,- Profesjonell fotograf og plantegninger kr 3 600,- Tilretteleggingsgebyr kr 8 000,-

Dersom handelen ikke kommer i stand i oppdragstiden, betaler oppdragsgiver:
Ved avtalt provisjonsbetaling/fastpris, har oppdragstaker krav på vederlag kr. 30 000,- for utført arbeid samt markedspakke og eksterne utlegg, dersom oppdraget avsluttes, sies opp eller utløper.
Oppdragstaker har krav på avtalt vederlag dersom det er oppnådd bud på avtalt prisantydning og oppdragsgiver likevel velger å avslå budet, og oppdraget senere sies opp, utløper eller handel ikke kommer i stand.

Regulering

Eiendommen ligger i et område regulert til boligbebyggelse.

KOMMUNEPLAN/KOMMUNEDELPLAN
Eiendommen ligger i område som i kommuneplanen/kommunedelplanen er avsatt til
Adkomstvei - Nåværende Kommuneplan (5.10.2015)
Boligbebyggelse - Nåværende Kommuneplan (5.10.2015) 1770,96m2

GJELDENDE REGULERING
Ligger eiendommen i et regulert område?
Ja
3005 060214-4 REGULERINGS- OG BEBYGGELSESPLAN FOR ÅSSIDEN
SENTRUM. (20.5.1954)
Boliger 3,45m2
3005 060214-4 REGULERINGS- OG BEBYGGELSESPLAN FOR ÅSSIDEN
SENTRUM. (20.5.1954)
Forretning 0,59m2
3005 060214-4 REGULERINGS- OG BEBYGGELSESPLAN FOR ÅSSIDEN
SENTRUM. (20.5.1954)
Kjørevei 1,01m2
3005 060214-4 REGULERINGS- OG BEBYGGELSESPLAN FOR ÅSSIDEN
SENTRUM. (20.5.1954)
Offentlig friområde 87,76m2
3005 060216-8 REGULERINGS- OG BEBYGGELSESPLAN FOR VÅRVEIEN 29, 33
OG 37. (5.11.1957)
Boliger 1210,37m2
3005 060216-8 REGULERINGS- OG BEBYGGELSESPLAN FOR VÅRVEIEN 29, 33
OG 37. (5.11.1957)
Felles gangareal 142,6m2
3005 060216-8 REGULERINGS- OG BEBYGGELSESPLAN FOR VÅRVEIEN 29, 33
OG 37. (5.11.1957)
Offentlig friområde 312,85m2
3005 060228-10 REGULERINGSPLAN FOR VEGKRYSSET VÅRVEIEN -
ROSENKRANTZGATA. (18.9.1973)
Gang-/sykkelvei 4m2
3005 060241-7 REGULERINGSPLAN FOR BUSSLOMME OG PARKERINGSPLASS
VED SENTERET I VÅRVEIEN. (18.3.1983)
RELATERTE PLANER
PLANID Plannavn (vedtaksdato)
0602405 Detaljregulering for Store Landfall øvre 100 (23.3.2021)
0602415 Detaljregulering for Åssiden skole og idrettsanlegg (25.9.2018)

BEBYGGELSESPLAN
Omfattes eiendommen eller en del av eiendommen av en bebyggelsesplan etter eldre PBL?
Nei

REGULERING UNDER ARBEID
Er det igangsatt planleggingsarbeid på et område som inkluderer/berører eiendommen?
Ja
3005 0602381 Kommunedelplan for Fv 283 Rosenkranztgata

PLANFORSLAG
Eksisterer det planforslag som berører eiendommen?
Nei

Ferdigattest

Drammen kommune finner ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse i arkivet. Det foreligger ferdigattest for senere endringer - riving av eksisterende balkonger og oppføring av nye større balkonger med innglassing, datert 07.12.2010.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vann og avløp via private stikkledninger. Eiendommen er adkomst via offentlig veg eller gate.

Ansvarlig megler

Thora-Elise Hammerborg Dahl
Vis mer informasjon Vis mindre informasjon

  Detaljer

 • Verditakst: 2 650 000,-
 • Totalpris: 2 890 336,-
 • Fellesgjeld: 240 336,-
 • Fellesutgifter: 5 226,-
 • Ligningsverdi: 837 101,-
 • Primærrom: 64 m2
 • Bruksareal: 82 m2
 • Tomteareal: 1771 m2
 • Eierform: Andel
 • Boligtype: Leilighet

Visning

 • Ta kontakt for å avtale visning

 • Thora-Elise Hammerborg Dahl

  Eiendomsmegler MNEF
  Mobil: (+47) 95209548

  Annen info

  Finnkode: 336807514