: Lettstelt 3 roms i 3 etg. (topp etasje) med innglasset balkong, utsikt og 2 soverom - oppvarming og varmtvann inkl.
Lauritz Hervigs vei 88E , 3035 Drammen

Kort om eiendommen

Lys og trivelig 3 roms leil. i 3 etg. (toppleilighet). Boligens rominndeling er passer bra for en familie da soverommene er på hver sin side av leiligheten og kjøkken er helt adskilt. Overflater er nymalt og det er lagt nytt gulv i 2023. Meget god intern beliggenhet med flott utsikt.

Boligens kvaliteter:

- 1 stor balkong (innglasset)
- 1 bod + matbod i kjelleren
- Meget god planløsning
- Flott utsikt
- Pent opparbeidet tomt rundt blokka
- Overflater og gulv 2023
- Dusjkabinett og gulvfliser 2023
- Flotte turmuligheter i området
- Nærhet til skole, barnehage og bibliotek
- Ligger rett ved aktivitetsparken "dumpa"
- Kort vei til Drammen sentrum
- 2 soverom
- Sentralfyr med oppvarming og varmtvann inkl.

Velkommen!

Inneholder

Lys og trivelig 3 roms leil. i 3 etg. (toppleilighet). Boligens rominndeling er passer bra for en familie da soverommene er på hver sin side av leiligheten og kjøkken er helt adskilt. Overflater er nymalt og det er lagt nytt gulv i 2023. Meget god intern beliggenhet med flott utsikt.

Boligens kvaliteter:

- 1 stor balkong (innglasset)
- 1 bod + matbod i kjelleren
- Meget god planløsning
- Flott utsikt
- Pent opparbeidet tomt rundt blokka
- Overflater og gulv 2023
- Dusjkabinett og gulvfliser 2023
- Flotte turmuligheter i området
- Nærhet til skole, barnehage og bibliotek
- Ligger rett ved aktivitetsparken "dumpa"
- Kort vei til Drammen sentrum
- 2 soverom
- Sentralfyr med oppvarming og varmtvann inkl.

Innhold; Entré/ gang, stue, kjøkken, 2 soverom, bad

Beliggenhet

Beliggende i etablert boligområde med kort vei til Fjellhagen, Fjell og Skatteskisten barnehage, Fjell og Galterud skole, Fjell bydelshus, idrettsanlegg og dagligvarehandel. Umiddelbar nærhet til godt utbygget lysløypenett i marka.
Gode solforhold og barnevennlig nærmiljø. Nærhet til busstopp med hyppige avganger med linje 3 til Drammen sentrum med jernbane, flytoget og alle servicetilbud.

Adkomst

Fra Drammen: Følg Bjørnstjerne Bjørnsons gate forbi Strømsøsenteret, ta til høyre i lyskrysset rett før rundkjøringen og fortsett på Collettsgate til enden.
Ta deretter til høyre inn på Styrmoes vei. Følg veien til Coop og ta til venstre inn på Austadveien. Følg denne veien til Fjell og ta deretter til venstre inn på Skogerveien. Følg veien nedover til den går over i Lauritz Hervigs vei.

Standard

Eier har bebodd leiligheten siden 2012 og i denne perioden opplyste eier at det ikke har forekommet spesielle forhold knyttet til eiendommen. Eier har i perioden oppgradert overflater etter behov (hovedsakelig utført i 2023/ 2024). Boligen er normalt vedlikeholdt, noe oppusset/ fornyet gjennom årene. Det må allikevel påregnes kostnader til vedlikehold og oppgraderinger. Dette dreier seg generelt om bygningsdeler med normal aldring, skader og slitasje. Når det gjelder tilstanden for øvrig henvises det til beskrivelse av de forskjellige bygningsdeler. Det er kun eventuelle lett synlige og åpenbare feil og / eller skader som er påpekt. Eventuelt skader i konstruksjonen kan ikke avdekkes uten bygningsmessige inngrep. Boligen er bygget iht. tidligere byggeforskrifter og det kan avvike noe fra dagens krav, standard innemiljø, energiøkonomisering etc.

Baderom i 3. etasje, overflater gulv med fliser og sluk i støpejern, vegger med fliser og innvendige tak med ruteplater.
Sanitærutstyr med klosett, dusjkabinett med 1- greps blandebatteri, servant montert i innredning med 1-greps blandebatteri, overskap, speil og lys. Naturlig ventilasjon med tilluft via spalte i dør.
Våtrommet er i daglig bruk, det gis en enkel beskrivelse av rommet, men ingen detaljbeskrivelse. Våtrommet er vurdert til TG 3 ut fra NS 3600.

Kjøkkeninnredning med profilerte fronter (fronter overflatebehandlet, malte flater) med ukjent alder, benkeplate i laminat (2023), 1 vaskekum med 1-greps blandebatteri (2023) og lys under overskap.
Vegg over kjøkkenbenk med fliser (2023). Frittstående hvitevarer. Det er kjøkkenventilator med kullfilter (2023).

Hvitevarer

Frittstående hvitevarer.

Betalingsbetingelser

Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkl. omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto senest to dager før overtakelse.

Overtagelse, tilleggsinfo.

Overtakelse etter nærmere avtale med selger. Det oppfordres til å nevne ønsket overtagelse i evt. bud.

Bebyggelse

Lavblokk uten heis. Leiligheten har beliggenhet i 3. etasje med innglasset terrasse. Leiligheten disponerer bod i kjeller samt matbod.
Felles vaskerom i kjeller.

Borettslaget består av 550 boliger, fordelt på 16 bygninger.
I borettslaget inngår følgende gårds/bruksnr: 23/78, 23/82, 23/88, 24/34, 23/81, 23/83, 24/28.

Byggemåte

- Byggegrunn ikke kjente kultmasser.
- Støpt betong fundament/ gulv.
- Grunnmur oppført i betong.
- Yttervegger over grunnmur av rammekonstruksjon av stål og betong med utfyllende bindingsverk.
- Utvendige fasader hovedsakelig tekket med fasadeplater.
- Etasjeskiller i betong/ murelementer.
- Takkonstruksjon med flatt tak.

Tomten

Felleseiendommen er pent opparbeidet med asfaltert arealer og parkeringsplasser, plen, diverse beplantning og trær. Det finnes videre lekeplass og fotballbane med kunstgress i nærheten. Eiet tomt.

Vilkår fellesgjeld

Spesifikasjon av lån:
Lånenummer: 62499540030, Nordea Bank Abp,filial i Norge
Serielån, 4 terminer per år.
Rentesats per 08.01.2024: 2.77% pa.
Antall terminer til innfrielse: 40
Saldo per 08.01.2024: 37 266 670
Andel av saldo: 68 327
Første termin: 30.03.2019Første avdrag: 30.06.2019 ( siste termin 30.12.2033 )
Fastrente 1,92%(Swap)+margin 0,85% til 29.6.29. med avdragsstruktur over 15 år.Lånet fornyes hver andre år!

Lånenummer: 67143561284, Nordea Bank Abp,filial i Norge
Serielån, 2 terminer per år.
Rentesats per 08.01.2024: 2.83% pa.
Antall terminer til innfrielse: 31
Saldo per 08.01.2024: 29 333 336
Andel av saldo: 53 782
Første termin: 30.12.2019Første avdrag: 30.06.2020 ( siste termin 30.06.2039 )
6 mnd.NIBOR inkl.margin på 0,85 %.Lån avdragstruktur over 20 År .

Lånenummer: 94937049026, Handelsbanken
Annuitetslån, 2 terminer per år.
Rentesats per 08.01.2024: 5.7% pa.
Antall terminer til innfrielse: 55
Saldo per 08.01.2024: 14 142 168
Andel av saldo: 25 929
Første termin/første avdrag: 30.12.2021 ( siste termin 30.06.2051 )
Flytende renter

Parkering

Det blir tildelt én merket p-plass pr. leilighet for de som har bil og førerkort, Før utlevering av p-skilt må det betales engangsavgift på kr 600,-. Vi aksepterer kun betaling med Vipps til nr: 564116 (skriv navn og adresse på meldingsfeltet). Når en plass blir ledig har noen av blokkene lister dersom det er p-plass nær blokken. Ellers blir plassen tildelt ny beboer dersom ovennenvte krav er oppfylt. Se for øvrig eget parkeringsreglement i borettslaget.

Energibruk/kostnader

Siste årsforbruk av strøm er i følge selger 1582 kWh

Radonmåling

Boligen ligger minimum tre etasjer over bakkenivå og radonmålinger er ikke relevant.

Oppvarming

Leiligheten varmes opp med radiatorer fra fellesanlegg for borettslaget.

Dyrehold

Dyrehold er kun tillatt innenfor de begrensninger og i overensstemmelse med følgende vilkår:
det er båndtvang hele året for alle typer husdyr som luftes ute
husdyrene luftes utenfor lekeområdene
ekskrementer fjernes umiddelbart, og kastes i egnede søppelkasser
den enkelte dyreeier er ansvarlig for at dyret ikke er til sjenanse for andre beboere
eier er ansvarlig og erstatningsansvarlig for enhver skade som dyret måtte påføre person eller borettslagets eiendom
Dyreholdet må for øvrig utøves i overensstemmelse med lov, forskrifter og Politivedtekter.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning.

Hvitvaskingsreglene

Eiendomsmeglere er underlagt Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven) - L01.06.2018 nr. 23. Det følger av loven at megler bl.a. har plikt til å gjennomføre kundekontroll. I de tilfeller hvor kunden er juridisk person skal megler også kartlegge hvem som er reelle rettighetshavere. Med reelle rettighetshavere menes fysiske personer som eier eller kontrollerer mer enn 25% av eierandelene i selskapet. Partene må bidra til at kundekontrollen lar seg gjennomføre på en hensiktsmessig måte. Megler plikter å rapportere mistenkelige transaksjoner til Økokrim. Ved slik rapportering vil ikke partene blir varslet.

Vedlegg til Salgsoppgaven

Følgende dokumenter inngår i salgsoppgaven eller utleveres på forespørsel til megler:
Tilstandsrapport
Selgers egenerklæring
Reguleringsbestemmelser
Vedtekter
Husordensregler
Regnskap
Budsjett
Årsberetning fra sist avholdte generalforsamling
Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

Lovverk

Avtaleforholdet mellom partene reguleres av avhendingslova (L03.07.1992 nr. 93 Lov om avhending av fast eigedom)

Diverse

Borettslaget praktiseres en vaktmesterperiode. Ansvaret er spesifisert i ordensreglene og tilliggende uteareal utenfor oppgang i alminnelig velstelt og vedlikeholdt stand. Dette varer i 1 uke.

Borettslaget har egen hjemmeside: www.fjellhagen.no

Regulering

Boligen ligger i et område som er regulert til:
REGULERINGS- OG BEBYGGELSESPLAN FOR FJELLOMRÅDET: (9.11.1965) Boliger, kjørevei, privat vei, gangvei, felles garasjeanlegg, offentlig friområde, felles parkeringsplass, annen veigrunn.
FJELL SENTRUM, MINDRE VESENTLIG ENDRING AV STADFESTET PLAN, 22.08.75, SYD FOR FJELL SENTRUM:
Annen veigrunn, gang/sykkelvi, offentlig bebyggelse, offentlig friområde
REGULERINGSPLAN FOR OMRÅDET FJELL SENTRUM:
Gang/sykkelvei

Ferdigattest

Ferdigattest foreligger ikke, men midlertidig brukstillatelse foreligger

Vei, vann og avløp

Adkomstvei: Kommunal og privat vei på borettslagets eiendom.
Tilknytning vann: Offentlig, privat stikkledning frem til offentlig nett.
Tilknytning avløp: Offentlig, privat stikkledning frem til offentlig nett.

Ansvarlig megler

Mojtaba Alizadeh
Vis mer informasjon Vis mindre informasjon

  Detaljer

 • Verditakst: 2 490 000,-
 • Totalpris: 2 638 038,-
 • Fellesgjeld: 148 038,-
 • Fellesutgifter: 7 800,-
 • Ligningsverdi: 881 099,-
 • Primærrom: 71 m2
 • Bruksareal: 80 m2
 • Tomteareal: 119998 m2
 • Eierform: Andel
 • Boligtype: Leilighet

Visning

 • Ta kontakt for å avtale visning

 • Mojtaba Alizadeh

  Eiendomsmegler MNEF
  Telefon: (+47) 32211515
  Mobil: (+47) 90839439

  Annen info

  Finnkode: 336557811