Åmot: Lys og trivelig 2 roms omsorgsleilighet sentralt i Åmot for eldre/senior og funksjonshemmede. Fin beliggenhet.
Telesletta 3 , 3340 Åmot

Kort om eiendommen

Beliggende sentrumsnært til Åmot sentrum. Kort avstand til post i butikk, legesenter, de fleste typer forretninger, bank, apotek, buss.

Leilighet beliggende i 1. etasje med stor veranda og inneholder:

Entre, bad/vaskerom, kjøkken, stue, bod og soverom. I tillegg bod i 1. etasjes nabobygg.

Boligen er tilrettelagt for omsorgsbolig hvor prisen er regulert og kjøper må godkjennes av kommunen. Pr. i dag har de ingen på venteliste så her kan man overta så snart godkjenning foreligger.

Inneholder

Leilighet beliggende 1. etasje inneholdende:
Entrè, stue/kjøkken, bad/vaskerom, bod.
Terrasse ca 11 kvm.
Sportsbod beliggende i nabobygg på ca 5 kvm.

P-ROM: Entrè, stue/kjøkken, bad/vaskerom og soverom.

Beliggenhet

Beliggende like utenfor Åmot sentrum. Med kort avstand til de fleste typer forretninger, bank, apotek, legesenter, buss og jernbanestasjon.

Adkomst

Se kartskisse.

Standard

Gulv: Belegg.
Vegger: Folierte plater. Malt strietapet på bad.
Himling: Folierte plater.

Bad med servant, lys/speil over og et lite skap, dusj på vegg, veggmontert toalett, røropplegg for vaskemaskin.

Kjøkken med lyse glatte fronter, laminat benkeplate, røropplegg for oppvaskmaskin.

Tilstandsgrad 2 i tilstandsrapport:
Det er ikke foretatt radonmålinger og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Betalingsbetingelser

Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkl. omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto senest to dager før overtakelse.

Overtagelse, tilleggsinfo.

Overtakelse etter avtale

Bebyggelse

Borettslaget består av 47 andeler.

Byggemåte

Flatt tak tekket med takpapp/folie. Yttervegger er delvis kledd med plater og med stående trepanel. Se forøvrig tilstandsrapport avholdt av Terje Næss Eiendomstaksering AS den 13.11.2023

Tomten

Beliggende i flatt terreng. Asfaltert innkjøring og gårdsplass. Noe gressplen og diverse beplantning.

Vilkår fellesgjeld

Spesifikasjon av lån:
Lånenummer: 10808, Kommunal Landspensjonkasse Gjensidig(Klp)
Annuitetslån, 4 terminer per år.
Rentesats per 13.11.2023: 2.17% pa.
Antall terminer til innfrielse: 35.865
Saldo per 13.11.2023: 11 621 315
Andel av saldo: 247 262
( siste termin 30.08.2032 )
Fast rente til 02.03.2026

Parkering

Parkering på anviste plasser på utsiden av blokken. Borettslaget har 16 biloppstillingsplasser under tak. Styret tildeler plassene etter ansiennitet.

Energibruk/kostnader

Ikke innhentet.

Radonmåling

Ikke foretatt.

Oppvarming

Vannbåren gulvvarme fra felles varmesentral, varmt vann fra felles varmesentral

Dyrehold

Hund og katt er tillatt etter søknad til styret, dyrehold må ikke være til sjenanse for øvrige beboere.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning.

Hvitvaskingsreglene

Eiendomsmeglere er underlagt Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven) - L01.06.2018 nr. 23. Det følger av loven at megler bl.a. har plikt til å gjennomføre kundekontroll. I de tilfeller hvor kunden er juridisk person skal megler også kartlegge hvem som er reelle rettighetshavere. Med reelle rettighetshavere menes fysiske personer som eier eller kontrollerer mer enn 25% av eierandelene i selskapet. Partene må bidra til at kundekontrollen lar seg gjennomføre på en hensiktsmessig måte. Megler plikter å rapportere mistenkelige transaksjoner til Økokrim. Ved slik rapportering vil ikke partene blir varslet.

Lovverk

Avtaleforholdet mellom partene reguleres av avhendingslova (L03.07.1992 nr. 93 Lov om avhending av fast eigedom)

Diverse

Dette er en omsorgsbolig dvs en bolig for eldre eller funksjonshemmede og kommunen har tildelingsrett når boligen skal selges (overdras). De må godkjenne kjøper. Omsorgslag med prisregulering med tildeling fra Modum Kommune.

Dette borettslaget har klausulering i forhold til maksimalpris og har en fastpris Borettslaget er forsikret mot tap av felleskostnader i Skadeforsikringsselskapet Borettslagenes Sikringsordning AS. Dette er en ordning hvor andelseierne er forsikret mot å bli ansvarlig for naboens felleskostnader, etter nærmere regler. Dersom en andelseier ikke betaler felleskostnadene sine, må boligen selges, og Borettslagenes Sikringsordning kan dekke de uteblitte felleskostnadene som borettslaget ikke får dekket via salget.

Det er ingen mulighet for individuell nedbetaling av andel fellesgjeld i dette borettslaget.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: Ingen tinglyste servitutter på andelsnummer 2 i Telesletta borettslag. På eiendommen med gnr 52 bnr 205 i Modum kommune er det ingen tinglyst følgende servitutter som følger eiendommens matrikkel.

Vederlag

Oppdragsgiver har inngått følgende avtale med NBBO Eiendomsmegling: Fast vederlag kr 32 500,- internett annonse 4.800,- Oppgjørsgebyr kr 6 000,- Tilretteleggingsgebyr kr 8 000,-

Dersom handelen ikke kommer i stand i oppdragstiden, betaler oppdragsgiver:
Ved avtalt provisjonsbetaling/fastpris, har oppdragstaker krav på vederlag kr. 30 000,- for utført arbeid samt markedspakke og eksterne utlegg, dersom oppdraget avsluttes, sies opp eller utløper.
Oppdragstaker har krav på avtalt vederlag dersom det er oppnådd bud på avtalt prisantydning og oppdragsgiver likevel velger å avslå budet, og oppdraget senere sies opp, utløper eller handel ikke kommer i stand.

Regulering

Eiendommen ligger i i et område regulert til boligbebyggelse.

Kommuneplaner
Kommuneplan 2011-2020 Plantype: Kommuneplanens arealdel Status: Endelig vedtatt arealplan Ikrafttredelse: 07.05.2012 Delarealer: Delareal: 7 041 m2 Arealbruk: Offentlig eller privat tjenesteyting, Nåværende Delareal: 15 m2 Arealbruk: Boligbebyggelse,
Nåværende Reguleringsplaner Navn: NEDRE MÆLUM Plantype: Eldre reguleringsplan Status: Endelig vedtatt arealplan Ikrafttredelse : 29.11.1999 Delarealer: Delareal 5 733 m2 Formål: Blokkbebyggelse Delareal 77 m2 Formål: Felles parkeringsplass Delareal 10 m2 Formål: Frittliggende småhusbebyggelse Delareal 1 623 m2 Formål: Høyspenningsanlegg Delareal 20 m2 Formål: Felles avkjørsel Delareal 65 m2 Formål: Offentlig bygg - administrativt bygg Delareal 1 152 m2 Formål Blokkbebyggelse

Ferdigattest

Ferdigattest foreligger datert 28.11.2002

Vei, vann og avløp

Eiendommen har adkomst via offentlig veg eller gate. Privat avstikker.

Eiendommen er tilknyttet offentlig vann- og avløp via private stikkledninger.

Ansvarlig megler

Thora-Elise Hammerborg Dahl
Vis mer informasjon Vis mindre informasjon

  Detaljer

 • Verditakst: 792 803,-
 • Totalpris: 1 040 065,-
 • Fellesgjeld: 247 262,-
 • Fellesutgifter: 7 069,-
 • Ligningsverdi: 457 971,-
 • Primærrom: 58 m2
 • Bruksareal: 61 m2
 • Tomteareal: 7056 m2
 • Eierform: Andel
 • Boligtype: Leilighet

Visning

 • Ta kontakt for å avtale visning

 • Thora-Elise Hammerborg Dahl

  Eiendomsmegler MNEF
  Mobil: (+47) 95209548

  Annen info

  Finnkode: 330699924