Svelvik: Lys og tilrettelagt 2-roms leilighet med livsløpstandard på Fabrikkjordet. Sentralt og attraktivt beliggenhet
Fabrikkjordet 28 , 3060 Svelvik

Kort om eiendommen

Beliggende i rolig og etablert boligområde i Svelvik sentrum med kort vei til butikker, flere typer serviceinstitusjoner og buss.

Leilighet beliggende i 2. etasje inneholdende: Entrè, bad/vaskerom, stue/kjøkken, soverom. I tillegg sportsbod ute, uteboden er ca 5 kvm. Utgang fra stuen til overbygget balkong.

Dette er en omsorgsbolig dvs en bolig for eldre eller funksjonshemmede og kommunen har tildelingsrett når boligen skal selges (overdras). De må godkjenne kjøper

Inneholder

Leilighet beliggende i 2. etasje inneholdende: Entrè, bad/vaskerom, stue/kjøkken, soverom. I tillegg sportsbod ute, uteboden er ca 5 kvm. P-ROM: Entrè, bad/vaskerom, stue/kjøkken, soverom

Beliggenhet

Beliggende i rolig og etablert boligområde i Svelvik sentrum med kort vei til butikker, flere typer serviceinstitusjoner og buss.

Adkomst

Se kartskisse.

Standard

Gulv: Belegg. Sklisikkert gulvbelegg på bad.
Vegger: Hovedsakelig platekledd, malte overflater. Fliser i dusjsonen på bad.
Himling: Malte plater

Bad innredet med dusj på vegg, servant, toalett og røropplegg for vaskemaskin. Elektrisk gulvvarme på bad.

Kjøkkeninnredningen består av over- og underskap med hvite profilerte fronter, nedfelt oppvaskkum, ventilator over komfyr. Benkeplate av laminat (en del av platen er flissatt) Det er livsløpsstandard, dvs tilpasset rullestolbruker.

Tilstandsgrad 3 i tilstandsrapport:
-Det er påvist at gulvoverflaten på bad har sprekker, skader i gulvbelegg.

Tilstandsgrad 2 i tilstandsrapport:
-Det er påvist at pakningen til balkongdøren har løsnet.
-Det er påvist avvik på innvendige overflater.
-Det er målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Målt høydeforskjell på mellom 10-20 mm innenfor en lengde på 2 meter.
-Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
-Det er påvist avvik på innredning på bad.
-Det etablerte avtrekkssystemet på bad fungerer ikke tilfredsstillende. Naturlig oppdriftsventilasjon fungerte dårlig.
-Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninnredning utover normal slitasjegrad.
-Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen.
-Det er påvist avvik på varmtvannstank, høy alder.

Betalingsbetingelser

Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkl. omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto senest to dager før overtakelse.

Overtagelse, tilleggsinfo.

Overtakelse etter avtale

Bebyggelse

Borettslaget består av 31 boliger, fordelt på 2 bygninger.

Byggemåte

Boligen er fundamentert med ringmur og støpt plate på mark. Over grunnmur er det bindingsverk av tre, kledd med trepanel. Tak er tekket med takstein. Se forøvrig tilstandsrapport avholdt av Terje Næss Eiendomstaksering AS den 18.10.23.

Tomten

Eiet tomt. Borettslagets tomt. Forholdsvis flat tomt. Asfaltert gårdsplass og gangarealer. Belegningsstein ved inngangen og fellesarealer i 1. etasje- Gressplen og diverse beplantning.

Vilkår fellesgjeld

Spesifikasjon av lån:
Lånenummer: 12135772168, DNB Boligkreditt AS - ikke standard
Annuitetslån, 2 terminer per år.
Rentesats per 02.10.2023: 5,6% pa.
Antall terminer til innfrielse: 14
Saldo per 02.10.2023: 5 515 650
Andel av saldo: 171 192
Første termin/første avdrag: 30.06.2018 ( siste termin 30.06.2030 )
Flyende rente

Parkering

På felles gårdsplass.

Energibruk/kostnader

Ikke innhentet

Oppvarming

Elektrisk gulvvarme på bad. Elektriske panelovner i enkelte rom.

Dyrehold

Ikke tillatt ifølge boligopplysninger fra NBBO datert 02.10.23

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning.

Hvitvaskingsreglene

Eiendomsmeglere er underlagt Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven) - L01.06.2018 nr. 23. Det følger av loven at megler bl.a. har plikt til å gjennomføre kundekontroll. I de tilfeller hvor kunden er juridisk person skal megler også kartlegge hvem som er reelle rettighetshavere. Med reelle rettighetshavere menes fysiske personer som eier eller kontrollerer mer enn 25% av eierandelene i selskapet. Partene må bidra til at kundekontrollen lar seg gjennomføre på en hensiktsmessig måte. Megler plikter å rapportere mistenkelige transaksjoner til Økokrim. Ved slik rapportering vil ikke partene blir varslet.

Vedlegg til Salgsoppgaven

Følgende dokumenter inngår i salgsoppgaven eller utleveres på forespørsel til megler:
Tilstandsrapport
Selgers egenerklæring
Reguleringsbestemmelser
Festekontrakt (i de tilfeller tomten er festet)
Vedtekter
Husordensregler
Regnskap
Budsjett
Årsberetning fra sist avholdte generalforsamling
Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

Lovverk

Avtaleforholdet mellom partene reguleres av avhendingslova (L03.07.1992 nr. 93 Lov om avhending av fast eigedom)

Diverse

Dette er en omsorgsbolig dvs en bolig for eldre eller funksjonshemmede og kommunen har tildelingsrett når boligen skal selges (overdras). De må godkjenne kjøper.

Bare personer som er medlemmer i Nedre Buskerud Boligbyggelag og som på grunn av alder,
funksjonshemming, funksjonsnedsettelse eller sykdom har behov for en omsorgsbolig kan være
andelseiere. Ingen fysiske personer kan eie mer enn en andel.

Dette er en omsorgsbolig med livsløpstandard.

Borettslaget er innmeldt i sikringsfondet.

Det er ingen mulighet for nedbetaling av fellesgjeld i dette borettslaget.

Servitutter

Ingen tinglyste servitutter på andelsnummer 28 i Fabrikkjordet borettslag.
På eiendommen gnr 339, bnr 358 i Drammen kommune er det tinglyst følgende servitutter/rettigheter som følger eiendommens matrikkel: 23.08.2000 - Dokumentnr: 4009 - Seksjonering Opprettet seksjoner: Snr: 1 Formål: Samleseksjon bolig Sameiebrøk: 2610/3096 Snr: 2 Formål: Næring Sameiebrøk: 486/3096. Ingen av ovennevnte er innhentet og kontrollert.

Vederlag

Oppdragsgiver har inngått følgende avtale med NBBO Eiendomsmegling: Fast vederlag kr 32 500,- Oppgjørsgebyr kr 6 000,- Tilretteleggingsgebyr kr 5 000,-

Dersom handelen ikke kommer i stand i oppdragstiden, betaler oppdragsgiver:
Ved avtalt provisjonsbetaling/fastpris, har oppdragstaker krav på vederlag kr. 30 000,- for utført arbeid samt markedspakke og eksterne utlegg, dersom oppdraget avsluttes, sies opp eller utløper.
Oppdragstaker har krav på avtalt vederlag dersom det er oppnådd bud på avtalt prisantydning og oppdragsgiver likevel velger å avslå budet, og oppdraget senere sies opp, utløper eller handel ikke kommer i stand.

Regulering

Kommuneplan/kommunedelplan:
Eiendommen ligger i område som i kommuneplan/kommunedelplan er avsatt til:
Ukjent - kommunedelplan Svelvik Sentrum 08.09.2003
Boligbebyggelse - nåværende, kommuneplan 07.09.2015
Kombinert bebyggelse og anleggsformål - nåværende bolig/forretning kommuneplan 07.09.2015

GJELDENDE REGULERING Ligger eiendommen i et regulert område?
Ja
Svelvik sentrum (4.3.1986) Boliger, kjørevei
Papirfabrikken og Fabrikkjordet (30.3.1998) Bolig/Offentlig , Gangvei
Svelvik brygge (13.12.2010) Fortau

RELATERTE PLANER
071119980001 PAPIRFABRIKKEN OG FABRIKKJORDET (30.3.1998)
MV-59A-0036-00 MV 59A-0036-00 (4.9.2000)
071119860001 SVELVIK SENTRUM (3.4.1986)
071120090002 Svelvik brygge (13.12.2010)
071119950002 GAMLE HAUGEN (27.11.1995)
071120000002 BRENNA (11.12.2000)
071120020001 SENTRUMSKOLETOMTA (18.3.2002)
071120120001 ADAXPARKEN_NY (15.5.2013)
071120150001 Detaljert reguleringsplan og endring av planformål for - GNR/BNR 39/112 mfl Lille Åsgaten - Svelvik kommune. (19.9.2016)
071120150006 Detaljert reguleringsplan for Storgaten 88 og 90 (3.4.2018)
MV-35-0002-05 MV SVELVIK SENTRUM (14.2.2003)

BEBYGGELSESPLAN Omfattes eiendommen eller en del av eiendommen av en bebyggelsesplan etter eldre PBL?
Nei

REGULERING UNDER ARBEID Er det igangsatt planleggingsarbeid på et område som inkluderer/berører eiendommen?
Nei

Planforslag
Eksisterer det planforslag som berører eiendommen? Nei

Ferdigattest

Midlertidig brukstillatelse foreligger datert 25.10.2000

Vei, vann og avløp

Offentlig vei. Offentlig vann og avløp via private stikkledninger.

Ansvarlig megler

Thora-Elise Hammerborg Dahl
Vis mer informasjon Vis mindre informasjon

  SOLGT

  Detaljer

 • Verditakst: 1 060 094,-
 • Totalpris: 1 231 286,-
 • Fellesgjeld: 171 192,-
 • Fellesutgifter: 6 727,-
 • Primærrom: 56 m2
 • Bruksareal: 56 m2
 • Tomteareal: 6400 m2
 • Eierform: Andel
 • Boligtype: Leilighet

Visning

 • Ta kontakt for å avtale visning
 • SOLGT


  Thora-Elise Hammerborg Dahl

  Eiendomsmegler MNEF
  Mobil: (+47) 95209548

  Annen info

  Finnkode: 328734604