Åssiden: Lys og gjennomgående leilighet sentralt på Åssiden.
Tunveien 20D , 3025 Drammen

Kort om eiendommen

Beliggende i etablert boligområde på Åssiden med kort vei til butikker, flere typer serviceinstitusjoner, idrettsplass, skoler. Gangavstand til bussholdeplass.
Leilighet beliggende i 1. etasje inneholdende:
Entrè, bad, kjøkken, stue, soverom.
Leiligheten innehar en eldre standard og trenger totaloppussing

Inneholder

Leilighet beliggende i 1. etasje inneholdende:
Entrè, bad, kjøkken, stue, soverom.

I tillegg er det to boder i kjeller på ca 4,4 kvm og 2,4 kvm samt felles vaskekjeller.

P-ROM: Entrè, bad, kjøkken, stue, soverom.

Beliggenhet

Beliggende i etablert boligområde på Åssiden med kort vei til butikker, flere typer serviceinstitusjoner, idrettsplass, skoler. Gangavstand til bussholdeplass.

Adkomst

Se kartskisse.

Standard

Gulv: Hovedsakelig belegg.
Vegger: Tapet og trepanel.
Himling: Plater.

Bad med servant, dusjkabinett og klosett.

Kjøkken har nyere innredning med glatte fronter, benkeplaten er av laminat og litt eldre innredning.

Tilstandsgrad 3 i tilstandsrapport:
-Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav,
-Kjøkken har registrert avvik med avtrekk.
-Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendig vannledninger. Det er påvist ufagmessig utførelse av vannledninger. Stoppekran er ikke lokalisert. Det er ikke fagmessig røropplegg på bad.

Tilstandsgrad 2 i tilstandsrapport:
-Avvik på vindu - avflakking av plast på vannbrettbeslag. Solslitte karmer.
-Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm, dvs at kald trekk kan oppstå.
-Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav.
-Trapp er noe slitt.
-Innvendig overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente.
-Det er ikke foretatt radonmålinger og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
-Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på pipe.
-Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.
-Det er avvik på originale dører, bruksslitasje.
-Kjøkkeninnredningen er av eldre dato og den mangler bruksfunksjoner/løsninger som er forventbart p et kjøkken.
-Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger.
-Det er påvist av varmtvannstank er over 20 år. Det er ikke påvist tilfredstillende el-tilkobling av varmtvannstank ht. gjeldende forskrift.
-Åpent el-anlegg, felles sikringsksap med automatsikringer plassert i trapperom i kjeller.

Betalingsbetingelser

Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkl. omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto senest to dager før overtakelse.

Overtagelse, tilleggsinfo.

Overtakelse etter avtale

Bebyggelse

Borettslaget består av 24 andeler.

Byggemåte

Grunnmur av betong. Yttervegger over grunnmur av lettbetong, vegger er foret ut og kledd med stående kledning. Saltak tekket med takstein. Se forøvrig tilstandsrapport avholdt av Stærkeby Takst AS den 26.10.23

Tomten

Ideell andel av tomt. Opparbeidede fellesarealer med gressplen og beplantninger. Gruset innkjørsel og gårdsplass.

Vilkår fellesgjeld

Spesifikasjon av lån:
Lånenummer: 96660137294, BoligBanken ASA
Serielån, 2 terminer per år.
Rentesats per 22.10.2023: 5.95% pa.
Antall terminer til innfrielse: 13
Saldo per 22.10.2023: 792 838
Andel av saldo: 33 035
Første termin/første avdrag: 30.06.2022 ( siste termin 31.12.2029 )
Flytendre rente, løpetid på 8 år og 1 mnd

Parkering

Parkering i felles gårdsplass.

Energibruk/kostnader

Ikke innhentet.

Radonmåling

Det er ikke foretatt radonmålinger og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Oppvarming

Boligen har mursteinspipe og vedovn.

Dyrehold

Det er i utgangspunkt tillatt, se forøvrig bestemmelser i husordensregler.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning.

Hvitvaskingsreglene

Eiendomsmeglere er underlagt Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven) - L01.06.2018 nr. 23. Det følger av loven at megler bl.a. har plikt til å gjennomføre kundekontroll. I de tilfeller hvor kunden er juridisk person skal megler også kartlegge hvem som er reelle rettighetshavere. Med reelle rettighetshavere menes fysiske personer som eier eller kontrollerer mer enn 25% av eierandelene i selskapet. Partene må bidra til at kundekontrollen lar seg gjennomføre på en hensiktsmessig måte. Megler plikter å rapportere mistenkelige transaksjoner til Økokrim. Ved slik rapportering vil ikke partene blir varslet.

Vedlegg til Salgsoppgaven

Følgende dokumenter inngår i salgsoppgaven eller utleveres på forespørsel til megler:
Tilstandsrapport
Selgers egenerklæring
Reguleringsbestemmelser
Festekontrakt (i de tilfeller tomten er festet)
Vedtekter
Husordensregler
Regnskap
Budsjett
Årsberetning fra sist avholdte generalforsamling
Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

Lovverk

Avtaleforholdet mellom partene reguleres av avhendingslova (L03.07.1992 nr. 93 Lov om avhending av fast eigedom)

Diverse

Kun intern forkjøpsrett

Det er ingen mulighet for individuell nedbetaling av fellesgjeld i dette borettslaget.
Borettslaget er forsikret mot tap av felleskostnader i Skadeforsikringsselskapet Borettslagenenes Sikringsordning AS. Dette er en
ordning hvor andelseierne er forsikret mot å bli ansvarlig for naboens felleskostnader, etter nærmere regler. Dersom en andelseier ikke
betaler felleskostnadene sine, må boligen selges, og Borettslagenes Sikringsordning kan dekke de uteblitte felleskostnadene som
borettslaget ikke får dekket via salget.

Styret planlegger å skifte ut rør i 2030 og planlegger som en følge av det at badene må rehabiliteres også.

Følgende avvik/anmerkning ble konstatert under tilsyn med fyringsanlegg den 18.03.21:
Det ble avdekket at det er montert brennbart materiale på skorsteinens utkragning ved gulv. Det ble anbefalt til teknisk løsning at brennbart materiale som er nærmere 1/2 steins skorsteinsvange enn minst 10 cm fjernes.

Servitutter

Ingen tinglyste servitutter på andelsnummer 7 i Tunv 20 og Betzy Kjelsbergsv 73 B/L. På eiendommen med gnr 116 bnr 1048 i Drammen kommune er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:
-Best. om gjerde tinglyst den 11.05.1954 med dagboknummer 993.
Ovennevnte er ikke innhentet og kontrollert.

Vederlag

Oppdragsgiver har inngått følgende avtale med NBBO Eiendomsmegling: Fast vederlag kr 38 000,- Markedspakke kr 18 900,- Oppgjørsgebyr kr 6 000,- Profesjonell fotograf og plantegninger kr 3 600,- Tilretteleggingsgebyr kr 8 000,-

Dersom handelen ikke kommer i stand i oppdragstiden, betaler oppdragsgiver:
Ved avtalt provisjonsbetaling/fastpris, har oppdragstaker krav på vederlag kr. 30 000,- for utført arbeid samt markedspakke og eksterne utlegg, dersom oppdraget avsluttes, sies opp eller utløper.
Oppdragstaker har krav på avtalt vederlag dersom det er oppnådd bud på avtalt prisantydning og oppdragsgiver likevel velger å avslå budet, og oppdraget senere sies opp, utløper eller handel ikke kommer i stand.

Regulering

KOMMUNEPLAN/KOMMUNEDELPLAN
Eiendommen ligger i område som i kommuneplanen/kommunedelplanen er avsatt til
Boligbebyggelse - Nåværende Kommuneplan (5.10.2015) 1894,61m2

GJELDENDE REGULERING
Ligger eiendommen i et regulert område?
Ja
3005 060213-1 REGULERING AV GNR. 8, BNR. 120, MØRKJORDET. (29.8.1952) Boliger 1300,77m2
3005 060213-1 REGULERING AV GNR. 8, BNR. 120, MØRKJORDET. (29.8.1952) Felles grøntareal 341,38m2
3005 060213-1 REGULERING AV GNR. 8, BNR. 120, MØRKJORDET. (29.8.1952) Kjørevei 221,5m2

BEBYGGELSESPLAN
Omfattes eiendommen eller en del av eiendommen av en bebyggelsesplan etter eldre PBL?
Nei

REGULERING UNDER ARBEID
Er det igangsatt planleggingsarbeid på et område som inkluderer/berører eiendommen?
Ja
3005 0602381 Kommunedelplan for Fv 283 Rosenkranztgata

PLANFORSLAG
Eksisterer det planforslag som berører eiendommen?
Nei

Ferdigattest

Drammen kommune finner ikke ferdigattest og eller midlertidig brukstillatelse. Det foreligger ferdigattest for rehabilitering/reparasjon av tre piper i leilighetsbygg, 18.04.2023.

Vei, vann og avløp

Offentlig vei, vann og avløp. Private stikkledninger.

Ansvarlig megler

Thora-Elise Hammerborg Dahl
Vis mer informasjon Vis mindre informasjon

  SOLGT

  Detaljer

 • Verditakst: 1 990 000,-
 • Totalpris: 2 023 034,-
 • Fellesgjeld: 33 034,-
 • Fellesutgifter: 4 500,-
 • Ligningsverdi: 584 607,-
 • Primærrom: 45 m2
 • Bruksareal: 45 m2
 • Tomteareal: 1894 m2
 • Eierform: Andel
 • Boligtype: Leilighet

Visning

 • Ta kontakt for å avtale visning
 • SOLGT


  Thora-Elise Hammerborg Dahl

  Eiendomsmegler MNEF
  Mobil: (+47) 95209548

  Annen info

  Finnkode: 328096451