Fjell: 3 roms leilighet med vestvendt beliggenhet sentralt på Fjell. Lys og solrik.
Lauritz Hervigs vei 37D , 3035 Drammen

Kort om eiendommen

Beliggende i etablert boligområde med kort vei til barnehage, skole, idrettsanlegg og dagligvarehandel. Blokken er beliggende rett ved siden av
Fjell skole. Umiddelbar nærhet til godt utbygget lysløypenett i marka. Gode solforhold og barnevennlig nærmiljø. Nærhet til busstopp med
kort avstand til Drammen sentrum med jernbane, ekspressbusstopp og alle servicetilbud.
Leilighet beliggende i høy 1. etasje inneholdende: Gang, bad, toalettrom, 2 soverom, kjøkken, stue. I tillegg kommer bod i kjeller på ca 3, 8 kvm og en liten matbod samt felles vaskekjeller.

Inneholder

Leilighet beliggende i høy 1. etasje inneholdende: Gang, bad, toalettrom, 2 soverom, kjøkken, stue. I tillegg kommer bod i kjeller på ca 3, 8 kvm og en liten matbod samt felles vaskekjeller.

P-ROM: Gang, bad, toalettrom, 2 soverom, kjøkken, stue.

Beliggenhet

Beliggende i etablert boligområde med kort vei til barnehage, skole, idrettsanlegg og dagligvarehandel. Blokken er beliggende rett ved siden av
Fjell skole. Umiddelbar nærhet til godt utbygget lysløypenett i marka. Gode solforhold og barnevennlig nærmiljø. Nærhet til busstopp med
kort avstand til Drammen sentrum med jernbane, ekspressbusstopp og alle servicetilbud.

Adkomst

Se kartskisse.

Standard

Gulv: Laminat og belegg. Fliser på bad.
Vegger: Tapet og malte plater. Fliser på bad.
Himling: Malt betong.

Bad med elektriske varmekabler, innredet med nedfelt servant, dusjvegger/hjørne og opplegg for vaskemaskin.

Kjøkkeninnredning med glatte fronter, benkeplaten er av laminat, det er oppvaskmaskin, komfyr og platetopp, vegg over kjøkkenbenk er flissatt.

Toalettrom bestående av vegghengt klosett, servant med underskap og overskap med speil.

Leiligheten ble påkostet med nytt røropplegg , toalettrom og
bad i 2013, ut over dette er det ikke utført spesielle
oppgraderinger i senere år og det må påregnes noe oppgradering på
bruksslitasje på innredninger, overflater og utstyr.

Tilstandsgrad 3 i tilstandsrapport:
STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK
-Innvendige dører - Enkelte av innvendige dører har betydelige skader

KONSTRUKSJONER SOM IKKE ER UNDERSØKT
Våtrom - Det er pga bygningsmessige hindringer ikke fysisk
mulig å foreta hulltaking i vegg bak våtsone

Tilstandsgrad 2 i tilstandsrapport:
AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK
-Karmene i utvendig vinduer er slitte og det er sprekker i
trevirket. Slitasje på overflater, pakninger og hengsler må
påregnes.
-Karmene i utvendig dører er værslitte utvendig og det er
sprekker i trevirket. Slitasje på overflater, pakninger og hengsler må
påregnes.
-Utvendig, Balkonger, terrasser og rom under
balkonger - Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler.
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert
på tettesjikt/membran.
-Innvendig, Overflater
Det er påvist skader på overflater.
Registrert en del skader på tapet i enkelte rom.
-Innvendig, Etasjeskille/gulv mot grunn - Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele
rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i
standardens krav til godkjente måleavvik.
Det er ca 30 mm i gjennom hele gangen mot
soveromsdør.
-Innvendig - Radon
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller
ikke utført med radonsperre.
-Våtrom
Det er påvist avvik i fuger på gulv.
Noe mindre svertesopp er registrert i overgang
gulv/vegg i dusjhjørne. Eier har lagt ny fuge med klar
silikon utenpå gammel grå fuge.
-Kjøkken. Overflater og innredning
Kjøkkeninnredningen er av eldre dato, og den mangler
bruksfunksjoner/løsninger som er forventbart på et
kjøkken. Mangler noe gulvbelegg ved tidligere hjørneskap.
-Kjøkken, Avtrekk

Betalingsbetingelser

Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkl. omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto senest to dager før overtakelse.

Overtagelse, tilleggsinfo.

Overtakelse etter avtale

Bebyggelse

Fjellvang borettslag har 528 leiligheter fordekt på 6 høyblokker.

Byggemåte

Grunnmur av betong, yttervegger over grunnmur av rammekonstruksjon av stål og betong med utfyllende bindingsverk. Utvendig fasadeplater og teglsteinsfasade. Flatt tak tekket med papp/folietekket. Se forøvrig tilstandsrapport avholdt av Stærkeby takst AS den 11.10.2023

Tomten

Ideell andel av borettslagets tomt. Eiet tomt. Opparbeidet fellesareal med asfalterte gangveier, gressplen og lekeplasser i nærheten.

Vilkår fellesgjeld

Spesifikasjon av lån:
Lånenummer: 83987189110, Handelsbanken
Annuitetslån, 2 terminer per år.
Rentesats per 04.10.2023: 2.65% pa.
Antall terminer til innfrielse: 50.976
Saldo per 04.10.2023: 173 565 915
Andel av saldo: 365 437
Første termin: 30.12.2018Første avdrag: 30.12.2019 ( siste termin 30.11.2048 )
Fastrenter tom 14.01.2027

Parkering

Parkering på anviste plasser mot depositum for skilt. Ny eier tar kontakt med styret for tildeling av fast biloppstillingsplass. Det kan dog være venteliste. Det utredes muligheter for EL-billading i borettslaget.

Energibruk/kostnader

Ikke innhentet

Radonmåling

Det er ikke foretatt radonmåling og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Oppvarming

Sentralvarme. Det er felles varmtvann via fjernvarmeanlegget på Fjell. Det er montert radiatorer i boligrom. Disse er tilknyttet fjernvarmeanlegg på Fjell.

Dyrehold

Ikke tillatt ifølge opplysninger fra NBBO datert 04.10.23

Beboernes forpliktelser

Dugnad ca 2 ganger pr år.
Rengjøringstjeneste utføres av beboerne selv, en uke av gangen, se forøvrig eget skriv "rengjøringstjeneste" om arbeidsoppgaver.
Gang- og trappevask.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning.

Hvitvaskingsreglene

Eiendomsmeglere er underlagt Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven) - L01.06.2018 nr. 23. Det følger av loven at megler bl.a. har plikt til å gjennomføre kundekontroll. I de tilfeller hvor kunden er juridisk person skal megler også kartlegge hvem som er reelle rettighetshavere. Med reelle rettighetshavere menes fysiske personer som eier eller kontrollerer mer enn 25% av eierandelene i selskapet. Partene må bidra til at kundekontrollen lar seg gjennomføre på en hensiktsmessig måte. Megler plikter å rapportere mistenkelige transaksjoner til Økokrim. Ved slik rapportering vil ikke partene blir varslet.

Vedlegg til Salgsoppgaven

Følgende dokumenter inngår i salgsoppgaven eller utleveres på forespørsel til megler:
Tilstandsrapport
Selgers egenerklæring
Reguleringsbestemmelser
Festekontrakt (i de tilfeller tomten er festet)
Vedtekter
Husordensregler
Regnskap
Budsjett
Årsberetning fra sist avholdte generalforsamling
Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

Lovverk

Avtaleforholdet mellom partene reguleres av avhendingslova (L03.07.1992 nr. 93 Lov om avhending av fast eigedom)

Diverse

Ikke mulighet for nedbetaling av andel av fellesgjeld.

Servitutter

Ingen tinglyste servitutter på andelsnummer 341 i Fjellvang borettslag. På eiendommen med gnr 23 bnr 86i Drammen kommune r det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel:
-Best. om vann/kloakkledning tinglyst 24.03.1972 med dagboknummer 1857.
-Erklæring/avtale tinglyst 11.02.2005 med dagboknummer 2615.

Ovennevnte er ikke innhentet og kontrollert.

Vederlag

Oppdragsgiver har inngått følgende avtale med NBBO Eiendomsmegling: Fast vederlag kr 38 000,- Markedspakke kr 18 900,- Oppgjørsgebyr kr 6 000,- Profesjonell fotograf og plantegninger kr 3 600,- Tilretteleggingsgebyr kr 8 000,-

Dersom handelen ikke kommer i stand i oppdragstiden, betaler oppdragsgiver:
Ved avtalt provisjonsbetaling/fastpris, har oppdragstaker krav på vederlag kr. 30 000,- for utført arbeid samt markedspakke og eksterne utlegg, dersom oppdraget avsluttes, sies opp eller utløper.
Oppdragstaker har krav på avtalt vederlag dersom det er oppnådd bud på avtalt prisantydning og oppdragsgiver likevel velger å avslå budet, og oppdraget senere sies opp, utløper eller handel ikke kommer i stand.

Regulering

KOMMUNEPLAN/KOMMUNEDELPLAN
Eiendommen ligger i område som i kommuneplanen/kommunedelplanen er avsatt til
Boligbebyggelse - Nåværende Kommuneplan (5.10.2015) 18420,75m2
Offentlig eller privat tjenesteyting - Nåværende Kommuneplan (5.10.2015) 9,41m2

GJELDENDE REGULERING
Ligger eiendommen i et regulert område?
Ja
3005 060214-3 REGULERINGS- OG BEBYGGELSESPLAN FOR ØVRE DEL AV
FJELLSBYEN. (20.5.1954) Boliger 397,5m2
3005 060226-8 ENDRET REGULERINGSPLAN FOR DEL AV FJELL-OMRÅDET.
(4.9.1970) Boliger 2691,84m2
3005 060226-8 ENDRET REGULERINGSPLAN FOR DEL AV FJELL-OMRÅDET.
(4.9.1970) Felles grøntareal 9000,14m2
3005 060226-8 ENDRET REGULERINGSPLAN FOR DEL AV FJELL-OMRÅDET.
(4.9.1970) Felles parkeringsplass 4038,26m2
3005 060226-8 ENDRET REGULERINGSPLAN FOR DEL AV FJELL-OMRÅDET.
(4.9.1970) Gang-/sykkelvei 379,45m2
3005 060252-6 REGULERINGSPLAN/ENDRING FOR OMRÅDET KLEIVENE 153,
SYKEHJEM PÅ FJELL. (24.6.1997) Offentlig bebyggelse 44,43m2
3005 060261-8 E 18 FRYDENHAUG - EIK (26.10.2004) 0m2

RELATERTE PLANER
060220190011 Detaljregulering for Holmestrandsveien 132-138 (26.4.2022)
060225-6 REGULERINGSPLAN FOR FORLENGELSE AV THOMAS SIMENSENS VEI FRA KLEIVENE TIL SKOGERVEIEN. (27.11.1968)
0602329 Detaljregulering for Fjell nordre (20.9.2016)
0602330 Detaljregulering for Fjell sentrum og Fjell skole (20.9.2016)

BEBYGGELSESPLAN
Omfattes eiendommen eller en del av eiendommen av en bebyggelsesplan etter eldre PBL?
Nei

REGULERING UNDER ARBEID
Er det igangsatt planleggingsarbeid på et område som inkluderer/berører eiendommen?
Nei

PLANFORSLAG
Eksisterer det planforslag som berører eiendommen?
Nei

Ferdigattest

Ferdigattest foreligger datert 14.09.1979.

Ferdigattest fasadeendring datert 03.07.2003

Ferdigattest - modernisering av bad/våtrom samt nye vann- og avløpsrør datert 22.10.2014

Vei, vann og avløp

Adkomstvei: Eiendommen har adkomst via offentlig vei.
Tilknytning vann og avløp: Eiendommen er tilknyttet offentlig avløpsnett via private stikkledninger.

Ansvarlig megler

Thora-Elise Hammerborg Dahl
Vis mer informasjon Vis mindre informasjon

  Detaljer

 • Verditakst: 2 150 000,-
 • Totalpris: 2 515 436,-
 • Fellesgjeld: 365 436,-
 • Fellesutgifter: 8 792,-
 • Ligningsverdi: 850 479,-
 • Primærrom: 77 m2
 • Bruksareal: 77 m2
 • Tomteareal: 18430 m2
 • Eierform: Andel
 • Boligtype: Leilighet

Visning

 • Ta kontakt for å avtale visning

 • Thora-Elise Hammerborg Dahl

  Eiendomsmegler MNEF
  Mobil: (+47) 95209548

  Annen info

  Finnkode: 328038034