Brakerøya: Sentralt beliggende lys og pen 2 roms leilighet i 2.etg. Sydvendt og solrik balkong. Heis
Engene 92A , 3012 Drammen

Kort om eiendommen

Eiendommen er beliggende meget sentralt på Bragernes/Brakerøya, med gangavstand til "alle" servicetilbud som byen har å tilby - nært til Brakerøya togstasjon og busstopp i Engene! CC Kjøpesenter i svært kort gangavstand med et godt utvalg av diverse butikker samt treningssenter. Det er også kort gange til det flotte strandområdet langs Drammenselva og ut Fjordparken som er pent opparbeidet med grøntområder, turstier og badeplass. Kort vei til flotte friarealer i marka, sommer som vinter.
Meget lys og pen leilighet i normalt god stand. Takoverbygd veranda på ca 8 kvm. 2 el-styrte markiser.
Leiligheten består av: Entrè, bad, soverom, stue / kjøkken. Utgang til terrasse fra stue. I tillegg kommer to boder i kjeller på ca 2 kvm og 4 kvm.

Inneholder

Leiligheten består av: Entrè, bad, soverom, stue / kjøkken. Utgang til terrasse fra stue. I tillegg kommer to boder i kjeller på ca 2 kvm og 4 kvm.

P-ROM: Entrè, bad, soverom, stue / kjøkken.

Beliggenhet

Eiendommen er beliggende meget sentralt på Bragernes/Brakerøya, med gangavstand til "alle" servicetilbud som byen har å tilby - nært til Brakerøya togstasjon og busstopp i Engene! CC Kjøpesenter i svært kort gangavstand med et godt utvalg av diverse butikker samt treningssenter. Det er også kort gange til det nye sykehuset samt det flotte strandområdet langs Drammenselva og ut Fjordparken som er pent opparbeidet med grøntområder, turstier og badeplass. Kort vei til flotte friarealer i marka, sommer som vinter.

Adkomst

Fra Bragernes torg, kjør Engene forbi krysset Prins Oscars gate / Engene, mot Brakerøya. Eiendommen ligger på hjørnet Brandtenborggata / Engene.

Standard

Meget lys og pen leilighet i normalt god stand. Takoverbygd veranda på ca 8 kvm. 2 el-styrte markiser.

Gulv: Hovedsakelig laminat. Fliser på bad.
Vegger: Tapet og strie. Baderomsplater på bad.
Himling: Malt betonghimling.

Bad med elektriske varmekabler, nedfelt servant, veggmontert toalett og dusjkabinett.
Kjøkkeninnredning med profilerte fronter, benkeplaten av laminat, vegg over kjøkkenbenk er flissatt. Hvitvarer følger.
Bad er pusset opp i 2008, kjøkken er pusset opp i 2013 og det er lagt nytt gulv i stue / kjøkken samt malt i 2023.


Tilstandsgrad 2 i tilstandsrapport:
AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK
-Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i
trevirket.
-Utvendig, dører. Det er avvik:
Mer enn halvparten av bygningsdelens levetid er
oppbrukt.
-Utvendig, dører - balkongdør.
-Karmene i dører er værslitte utvendig og det er
sprekker i trevirket. Mer enn halvparten av bygningsdelens levetid er
oppbrukt.
-Utvendig, balkonger, terrasser og rom under
balkonger. Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til
rekkverkshøyder. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert
på tettesjikt/membran.
-Innvendig, etasjeskille/gulv mot grunn
Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor
en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med
bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
Det er ca 15 mm avvik på 2 meter og ca 7 mm i
gjennom hele stue. Det er ca 5 mm avvik i gjennom
hele soverom.
- Våtrom, bad, Overflater Gulv. Det er påvist at noen fliser har bom (hulrom under).
Varmekabel er synlig/åpen i overgang gulv/sokkelflis.
- Våtrom, bad. Sluk, membran og
tettesjikt. Membran i kombinasjon med gammelt sluk uten
klemring. Membran er smurt ned på sluk.
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert
på slukløsningen.
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert
på membranløsningen.
-Våtrom, bad. Sanitærutstyr og innredning
Det er påvist skader på innredning.
Det er ikke påvist tilfredsstillende løsning for å
synliggjøre lekkasje fra innebygget sisterne.
-Tekniske installasjoner, vannledninger.
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert
på innvendige vannledninger.
- Tekniske installasjoner, avløpsrør.
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert
på innvendige avløpsledninger.
-Tekniske installasjoner. Elektrisk anlegg.
Skjult anlegg. Felles sikringsskap med
automatsikringer og digital måler i felles gang.

Betalingsbetingelser

Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkl. omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto senest to dager før overtakelse.

Overtagelse, tilleggsinfo.

Overtakelse etter avtale

Bebyggelse

Borettslaget består av 60 andelsleiligheter. Leiligheten har en fin intern beliggenhet i bygget, vender mot felles inngang og gårdsplass.

Byggemåte

Grunnmur av betong, yttervegger over grunnmur av rammekonstruksjon av stål og betong med utfyllende bindingsverk. Utvendig stående kledning og fasadeplater. Flatt tak tekket med papp/folie. Se forøvrig tilstandsrapport avholdt av Stærkeby Takst AS den 19.10.23

Tomten

Eiet tomt. Ideell andel av borettslagets tomt. Boligen ligger i flatt terreng. Asfaltert innkjøring og gårdsplass. Noe gressplen.

Vilkår fellesgjeld

Lån i husbanken HUS601 med lånenr. 11496875. Opprinnelig saldo 2.146.000. (20.07.2016).

Selskapets totale lån og vilkår:
Bank: Husbanken
Lånenr.: 11496875
Lånetype: Serielån
Rentesats: 3,39%
Restsaldo 858 388,00
Innfrielsesdato: 01.03.2035
Rente type: Flytende

Bank: Obos-Banken AS
Lånenr.: 98208047442
Lånetype: Annuitetslån
Rentesats: 5,74%
Restsaldo 3 952 960,00
Innfrielsesdato: 30.11.2052
Rente type: Flytende
Vi gjør oppmerksom på at vi kan ha mottatt varsel om renteendring eller nye lån som ikke er iverksatt pr dags dato.

Parkering

Parkeringsplasser følger ikke leiligheter ved salg. Det vil i hvert enkelt tilfelle bli gitt beskjed om kjøper skal ha
parkering og man setter seg på venteliste om det ikke er noen ledig. Også mulighet for parkering på baksiden av blokken.

Energibruk/kostnader

Ikke innhentet

Radonmåling

Det er fremlagt dokumentasjon på radonmåling og målinger ligger under grenseverdier.

Oppvarming

Elektrisk

Dyrehold

Husdyr er ikke tillatt hvis ikke gode grunner taler for det og dyreholdet må ikke være til ulempe for andre beboere i borettslaget. Se forøvrig ordens- og gårdsreglement for borettslaget Engene 92.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning.

Hvitvaskingsreglene

Eiendomsmeglere er underlagt Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven) - L01.06.2018 nr. 23. Det følger av loven at megler bl.a. har plikt til å gjennomføre kundekontroll. I de tilfeller hvor kunden er juridisk person skal megler også kartlegge hvem som er reelle rettighetshavere. Med reelle rettighetshavere menes fysiske personer som eier eller kontrollerer mer enn 25% av eierandelene i selskapet. Partene må bidra til at kundekontrollen lar seg gjennomføre på en hensiktsmessig måte. Megler plikter å rapportere mistenkelige transaksjoner til Økokrim. Ved slik rapportering vil ikke partene blir varslet.

Vedlegg til Salgsoppgaven

Følgende dokumenter inngår i salgsoppgaven eller utleveres på forespørsel til megler:
Tilstandsrapport
Selgers egenerklæring
Reguleringsbestemmelser
Festekontrakt (i de tilfeller tomten er festet)
Vedtekter
Husordensregler
Regnskap
Budsjett
Årsberetning fra sist avholdte generalforsamling
Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

Lovverk

Avtaleforholdet mellom partene reguleres av avhendingslova (L03.07.1992 nr. 93 Lov om avhending av fast eigedom)

Diverse

Ingen mulighet for individuell nedbetaling på hele eller deler av fellesgjeld (IN-lån).
Ingen sikringsordning.

Servitutter

Ingen tinglyste servitutter på andelsnummer 25 i Engene 92 Borettslaget.
På eiendommen med gnr 113 bnr 136 i Drammen kommune er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel:
-Best. om vann/kloakkledning tinglyst datert 22.05.1970 med dagboknummer 2366.
-Best. om gjerde tinglyst 07.12.1993 med dagboknummer 18704.

Ovennevnte er ikke innhentet og kontrollert.

Vederlag

Oppdragsgiver har inngått følgende avtale med NBBO Eiendomsmegling: Fast vederlag kr 38 000,- Markedspakke kr 18 900,- Oppgjørsgebyr kr 6 000,- Profesjonell fotograf og plantegninger kr 3 600,- Tilretteleggingsgebyr kr 8 000,-

Dersom handelen ikke kommer i stand i oppdragstiden, betaler oppdragsgiver:
Ved avtalt provisjonsbetaling/fastpris, har oppdragstaker krav på vederlag kr. 30 000,- for utført arbeid samt markedspakke og eksterne utlegg, dersom oppdraget avsluttes, sies opp eller utløper.
Oppdragstaker har krav på avtalt vederlag dersom det er oppnådd bud på avtalt prisantydning og oppdragsgiver likevel velger å avslå budet, og oppdraget senere sies opp, utløper eller handel ikke kommer i stand.

Regulering

KOMMUNEPLAN/KOMMUNEDELPLAN
Eiendommen ligger i område som i kommuneplanen/kommunedelplanen er avsatt til:
Boligbebyggelse - Nåværende Kommuneplan (5.10.2015) 3135,38m2
Ukjent Kommunedelplan - Kommunedelplan sentrum (30.5.2006)

GJELDENDE REGULERING
Ligger eiendommen i et regulert område?
Nei

BEBYGGELSESPLAN
Omfattes eiendommen eller en del av eiendommen av en bebyggelsesplan etter eldre PBL?
Nei

REGULERING UNDER ARBEID
Er det igangsatt planleggingsarbeid på et område som inkluderer/berører eiendommen?
Nei

PLANFORSLAG
Eksisterer det planforslag som berører eiendommen?
Nei

Ferdigattest

Ferdigattest datert 16.11.1973

Vei, vann og avløp

Eiendommen har adkomst via offentlig vei.
Eiendommen er tilknyttet offentlig vann - og avløpsnett via private stikkledninger

Ansvarlig megler

Thora-Elise Hammerborg Dahl
Vis mer informasjon Vis mindre informasjon

  Detaljer

 • Verditakst: 3 100 000,-
 • Totalpris: 3 185 317,-
 • Fellesgjeld: 85 317,-
 • Fellesutgifter: 4 437,-
 • Ligningsverdi: 621 324,-
 • Primærrom: 49 m2
 • Bruksareal: 49 m2
 • Tomteareal: 3135 m2
 • Eierform: Andel
 • Boligtype: Leilighet

Visning

 • Ta kontakt for å avtale visning

 • Thora-Elise Hammerborg Dahl

  Eiendomsmegler MNEF
  Mobil: (+47) 95209548

  Annen info

  Finnkode: 326992528