Tangen: Innholdsrik og stor 2 roms ende leilighet på Tangen. Garasje.
Havnegata 42A , 3040 Drammen

Kort om eiendommen

Beliggende ved Tangen fjordpark med nærhet til småbåtshavn og fjorden med strandpromenade. Bussforbindelse og dagligvarebutikk i nærheten. Kort vei til Drammen sentrum med alle fasiliteter.

Leilighet beliggende i 2. etasje adkomst via utvendig trapp. Endeleilighet inneholdende:
Vindfang, 2 boder, gang, soverom, bad/wc/vaskerom, stue med utgang til en liten østvendt balkong og kjøkken.

Inneholder

Leilighet beliggende i 2. etasje adkomst via utvendig trapp. Endeleilighet inneholdende:
Vindfang, 2 boder, gang, soverom, bad/wc/vaskerom, stue med utgang til en liten østvendt balkong og kjøkken. P-ROM: Alle rom unntatt boder.

Beliggenhet

Beliggende ved Tangen fjordpark med nærhet til småbåtshavn og fjorden med strandpromenade. Bussforbindelse og dagligvarebutikk i nærheten. Kort vei til Drammen sentrum med alle fasiliteter.

Adkomst

Se kartskisse.

Standard

Gulv: Laminat i stue, kjøkken på soverom og den ene boden, forøvrig belegg.
Vegger: Tapet og malte plater
Himling: Malte plater.

Bad med servant, toalett, dusjkabinett og opplegg for vaskemaskin.

Kjøkken med profilert innredning, benkeplaten er av laminat.

Tilstandsgrad 3 i tilstandsrapport:
STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK
-Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk
etter dagens krav.

Tilstandsgrad 2 i tilstandsrapport:
AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK
-Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert
på utvendig taktekkingen.
Taktekking er ansett som borettslagets
vedlikeholdsansvar.
-Utvendig, Nedløp og beslag: Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket,
men det var ikke krav om dette på
byggemeldingstidspunktet.
-Karmene i utvendig dører er værslitte utvendig og det er
sprekker i trevirket.
-Høy alder for gulvbelegg innvendig.
-Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele
rommet innvendig. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i
standardens krav til godkjente måleavvik.
Det er noe høyde avvik, målt i stue. C. 1,5 cm er målt
mellom høyeste og laveste punkt.
Derav tg. 2
-Det er ikke foretatt radonmålinger og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
-Det er påvist avvik på innvendig dører. Høy alder.
-Det er påvist avvik, høy alder for gulvbelegg på kjøkkenet.
Det mangler maling/tapet på deler av kjøkkenvegg.
Derav tg. 2
-Kjøkkeninnredningen har generell stor slitasjegrad
(utover normal slitasjegrad ut ifra alder). PS. DET ER SATT INN ANNEN INNREDNING OG LAGT NYTT GULV KJØKKEN MEN ALT ANNET ER DET SAMME
Høy alder, fungerer med dagens tilstand.
-Det er påvist avvik på avtrekk på kjøkken:
Fungerer, men med høy alder.
-Tekniske installasjoner, Vannledninger.
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert
på innvendige vannledninger.
-Tekniske installasjoner, Ventilasjon
Det er avvik: Det bør være mekanisk avtrekk fra bad.
Høy alder for det mekaniske avtrekket fra kjøkkenet.
-Tekniske installasjoner, Varmtvannstank
Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år
-Tekniske installasjoner, Andre installasjoner
Det er avvik. Høy alder, utskiftinger er påregnelig. Derav tg. 2.
-Tekniske installasjoner, Elektrisk anlegg
Skjult el-anlegg. Anlegget er sikret med skrusikringer.

Betalingsbetingelser

Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkl. omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto senest to dager før overtakelse.

Overtagelse, tilleggsinfo.

Overtakelse etter avtale

Bebyggelse

Boligbygg over to etasjer.

Borettslaget består av 12 andeler. Disponible midler pr 31.12.22 var kr 358 695,-

Byggemåte

Grunnmur av betong, yttervegger over grunnmur av bindingsverk kledd med stående trekledning. Saltak tekket med pappshingel. Se forøvrig tilstandsrapport avholdt av Terje Næss Eiendomstaksering AS den 06.10.23.

Tomten

Eiet tomt, borettslagets tomt. Skrånet tomt. Terrengtrapper fra tomtens nedre del og opp til øvre del.

Vilkår fellesgjeld

Borettslaget har ingen felles lån pr. d.d.

Parkering

Én garasjeplass følger hver leilighet i felles garasjeanlegg

Energibruk/kostnader

Ikke innhentet.

Radonmåling

Det er ikke foretatt radonmålinger og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Oppvarming

Boligen har elementpipe, det er ikke tilsluttet ildsted.
Bad med elektrisk stråleovn som er montert over døren på baderom.
Forøvrig elektrisk oppvarming via elektriske panelovner.

Dyrehold

Husdyrhold er tillatt. Det må først søkes styret og det stilles betingelser om at det ikke medfører noen sjenanse for naboer eller forringelse av fellesområder.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning.

Hvitvaskingsreglene

Eiendomsmeglere er underlagt Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven) - L01.06.2018 nr. 23. Det følger av loven at megler bl.a. har plikt til å gjennomføre kundekontroll. I de tilfeller hvor kunden er juridisk person skal megler også kartlegge hvem som er reelle rettighetshavere. Med reelle rettighetshavere menes fysiske personer som eier eller kontrollerer mer enn 25% av eierandelene i selskapet. Partene må bidra til at kundekontrollen lar seg gjennomføre på en hensiktsmessig måte. Megler plikter å rapportere mistenkelige transaksjoner til Økokrim. Ved slik rapportering vil ikke partene blir varslet.

Vedlegg til Salgsoppgaven

Følgende dokumenter inngår i salgsoppgaven eller utleveres på forespørsel til megler:
Tilstandsrapport
Selgers egenerklæring
Reguleringsbestemmelser
Festekontrakt (i de tilfeller tomten er festet)
Vedtekter
Husordensregler
Regnskap
Budsjett
Årsberetning fra sist avholdte generalforsamling
Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

Lovverk

Avtaleforholdet mellom partene reguleres av avhendingslova (L03.07.1992 nr. 93 Lov om avhending av fast eigedom)

Diverse

Fra 01.01.2024 øker felleskostnadene til kr. 3 912,-

Det er ingen mulighet for individuell nedbetaling av fellesgjeld i dette borettslaget.

Borettslaget er forsikret mot tap av felleskostnader i Skadeforsikringsselskapet Borettslagenenes Sikringsordning AS. Dette er en
ordning hvor andelseierne er forsikret mot å bli ansvarlig for naboens felleskostnader, etter nærmere regler. Dersom en andelseier ikke
betaler felleskostnadene sine, må boligen selges, og Borettslagenes Sikringsordning kan dekke de uteblitte felleskostnadene som
borettslaget ikke får dekket via salget.

Servitutter

Ingen tinglyste servitutter på andelsnummer 2 i Kirkebakken brl. På eiendommen med gnr 112 bnr 184 i Drammen kommune er det ingen tinglyste heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel.

Vederlag

Oppdragsgiver har inngått følgende avtale med NBBO Eiendomsmegling: Fast vederlag kr 40 000,- Markedspakke kr 18 900,- Oppgjørsgebyr kr 6 000,- Profesjonell fotograf og plantegninger kr 3 600,- Tilretteleggingsgebyr kr 8 000,-

Dersom handelen ikke kommer i stand i oppdragstiden, betaler oppdragsgiver:
Ved avtalt provisjonsbetaling/fastpris, har oppdragstaker krav på vederlag kr. 30 000,- for utført arbeid samt markedspakke og eksterne utlegg, dersom oppdraget avsluttes, sies opp eller utløper.
Oppdragstaker har krav på avtalt vederlag dersom det er oppnådd bud på avtalt prisantydning og oppdragsgiver likevel velger å avslå budet, og oppdraget senere sies opp, utløper eller handel ikke kommer i stand.

Regulering

KOMMUNEPLAN/KOMMUNEDELPLAN
Eiendommen ligger i område som i kommuneplanen/kommunedelplanen er avsatt til:
Kombinert bebyggelse og anleggsformål - Nåværende (Bybebyggelse) Kommuneplan (5.10.2015) 1791,65m2
Ukjent Kommunedelplan - Kommunedelplan for Fv. 319 Svelvikveien (21.6.2016)

GJELDENDE REGULERING
Ligger eiendommen i et regulert område?
Ja
3005 060218-8 ENDRET REGULERING AV HAVNEGATENS OMLEGNING.
Annet trafikkområde (Fortau?) 0,5m2

RELATERTE PLANER
060221-9 REGULERING AV FRIAREAL SAMT ET OMRÅDE FOR OFFENTLIG BEBYGGELSE PÅ SANKT HANSBERGET. (21.12.1964)
0602325 Detaljregulering for FV/RV 282, Bjørnstjerne Bjørnsons gate. Parsell Telthusgata - Holmestrandsveien/Rundtom (5.4.2016)
060241-15 REGULERINGSPLAN HAVNEGATA MED GANG OG SYKKELVEI (29.9.1983)

BEBYGGELSESPLAN
Omfattes eiendommen eller en del av eiendommen av en bebyggelsesplan etter eldre PBL?
Nei

REGULERING UNDER ARBEID
Er det igangsatt planleggingsarbeid på et område som inkluderer/berører eiendommen?
Nei

PLANFORSLAG
Eksisterer det planforslag som berører eiendommen?
Ja
3005 20230003 Områderegulering for strekningen Gyldenløve brygge - Tjømøkrankaia (Tangenkaia)

Ferdigattest

Ferdigattest foreligger

Ansvarlig megler

Thora-Elise Hammerborg Dahl
Vis mer informasjon Vis mindre informasjon

  Detaljer

 • Verditakst: 2 490 000,-
 • Fellesutgifter: 3 912,-
 • Primærrom: 61 m2
 • Bruksareal: 67 m2
 • Tomteareal: 1791 m2
 • Eierform: Andel
 • Boligtype: Leilighet

Visning

 • Ta kontakt for å avtale visning

 • Thora-Elise Hammerborg Dahl

  Eiendomsmegler MNEF
  Mobil: (+47) 95209548

  Annen info

  Finnkode: 323964442