Svelvik: Mariås. Lys rekkehusleilighet med gode solforhold. Veletablert boligområde. Garasje. Lave felleskostnader
Rådyrlia 1 , 3060 Svelvik

Kort om eiendommen

Eiendommen ligger på Mariås i Svelvik. Kort vei til nærbutikk, idrettshall, skole og barnehage. Barnevennlig og trafikstille strøk.
Rekkehus leilighet beliggende i 1. etasje inneholdende: Entrè/gang, soverom, bad/vaskerom, stue, kjøkken. Bod. P-ROM: Entrè/gang, soverom, bad/vaskerom, stue, kjøkken.

Inneholder

Rekkehus leilighet beliggende i 1. etasje inneholdende: Entrè/gang, soverom, bad/vaskerom, stue, kjøkken. Bod. P-ROM: Entrè/gang, soverom, bad/vaskerom, stue, kjøkken.

Beliggenhet

Eiendommen ligger på Mariås i Svelvik. Kort vei til nærbutikk, idrettshall, skole og barnehage. Barnevennlig og trafikstille strøk.

Adkomst

Se kartskisse.

Standard

Gulv: Teppe, belegg, parkett
Vegger: Tapet, malte plater. På bad er det våtromsplater i dusjsone, forøvrig våtromstapet på vegg.
Himling: Malte plater

Bad/vaskerom med dusjhjørne, servant med underskap og klosett, skyllekar, bereder.

Kjøkken har innredning med glatte fronter, benkeplaten er av laminat, deler av vegg over kjøkkenbenk er flissatt.

Tilstandsgrad 3 i tilstandsrapport:
STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK
-Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk
etter dagens krav.
-Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg
Noe åpent og noe skjult anlegg. Sikringsskap med
automatsikringer.
Digital måler.
Elektriske panelovner i noen rom. Gulvvarme i bad.

Tilstandsgrad 2 i tilstandsrapport:
AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK
Utvendig > Dører
-Det er avvik:
Stedvise sår i dørblad/karm.
-Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under
balkonger
Det er påvist andre avvik:
En sprukket helle samt at det mangler en helle ved
nedløpsrør.
-Innvendig > Overflater
Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan
forvente.
Endel bruksslitasje på overflater. Fuktskadet parkett
under kjøkkenvindu.
-Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele
rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i
standardens krav til godkjente måleavvik.t
Det er ca 20 mm avvik i fra ytterdør til åpning til stue.
-Innvendig > Radon
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller
ikke utført med radonsperre.
-Innvendig > Pipe og ildsted
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert
på pipe.
-Innvendig > Innvendige dører
Det er avvik:
Originale dører.
-Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken
Kjøkkeninnredningen er av eldre dato, og den mangler
bruksfunksjoner/løsninger som er forventbart på et
kjøkken.
-Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken
Det er avvik:
Vifte er av eldre dato og har ett høyt støynivå.
-Tekniske installasjoner > Vannledninger
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert
på innvendige vannledninger.
-Tekniske installasjoner > Avløpsrør
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert
på innvendige avløpsledninger.
-Tekniske installasjoner > Varmtvannstank
Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år

Betalingsbetingelser

Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkl. omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto senest to dager før overtakelse.

Overtagelse, tilleggsinfo.

Overtakelse etter avtale

Bebyggelse

Borettslaget består av 15 andeler.

Byggemåte

Yttervegger av bindingsverk, saltak tekket med betongtakstein. Se forøvrig tilstandsrapport avholdt av Stærkeby Takst As den 08.09.2023

Tomten

Ideell andel av borettslagets tomt. Eiet tomt. Opparbeidede fellesarealer. Tomten er opparbeidet med gressplen, beplantninger og prydbusker.

Vilkår fellesgjeld

Spesifikasjon av lån:
Lånenummer: 16362154484, DNB Boligkreditt AS - ikke standard
Annuitetslån, 2 terminer per år.
Rentesats per 01.09.2023: 5.65% pa.
Antall terminer til innfrielse: 33
Saldo per 01.09.2023: 2 011 735
Andel av saldo: 117 415
Første termin/første avdrag: 30.12.2020 ( siste termin 30.12.2039 )
flytende rente

Parkering

Garasje i rekke.

Energibruk/kostnader

Ikke innhentet

Radonmåling

Det er ikke foretatt radonmålinger og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Oppvarming

Vedovn i stue. Elektriske panelovner

Dyrehold

Tillatt ifølge boligopplysninger fra NBBO datert 01.09.23

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning.

Hvitvaskingsreglene

Eiendomsmeglere er underlagt Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven) - L01.06.2018 nr. 23. Det følger av loven at megler bl.a. har plikt til å gjennomføre kundekontroll. I de tilfeller hvor kunden er juridisk person skal megler også kartlegge hvem som er reelle rettighetshavere. Med reelle rettighetshavere menes fysiske personer som eier eller kontrollerer mer enn 25% av eierandelene i selskapet. Partene må bidra til at kundekontrollen lar seg gjennomføre på en hensiktsmessig måte. Megler plikter å rapportere mistenkelige transaksjoner til Økokrim. Ved slik rapportering vil ikke partene blir varslet.

Vedlegg til Salgsoppgaven

Følgende dokumenter inngår i salgsoppgaven eller utleveres på forespørsel til megler:
Tilstandsrapport
Selgers egenerklæring
Reguleringsbestemmelser
Festekontrakt (i de tilfeller tomten er festet)
Vedtekter
Husordensregler
Regnskap
Budsjett
Årsberetning fra sist avholdte generalforsamling
Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

Lovverk

Avtaleforholdet mellom partene reguleres av avhendingslova (L03.07.1992 nr. 93 Lov om avhending av fast eigedom)

Diverse

Feierseksjonen gjennomførte tilsyn med fyringsanlegget den 01.08.18, det ble under dette tilsynet ikke avdekket avvik.

Det er ingen mulighet for individuell nedbetaling av fellesgjeld i dette borettslaget.

Borettslaget er forsikret mot tap av felleskostnader i Skadeforsikringsselskapet Borettslagenenes Sikringsordning AS. Dette er en
ordning hvor andelseierne er forsikret mot å bli ansvarlig for naboens felleskostnader, etter nærmere regler. Dersom en andelseier ikke
betaler felleskostnadene sine, må boligen selges, og Borettslagenes Sikringsordning kan dekke de uteblitte felleskostnadene som
borettslaget ikke får dekket via salget.

Kun TV (ikke internett) inkludert i felleskostnadene. Men avtalen vil bli endret i følge styret til også å inkludere internett.

Vederlag

Oppdragsgiver har inngått følgende avtale med NBBO Eiendomsmegling: Fast vederlag kr 38 000,- Markedspakke kr 18 900,- Oppgjørsgebyr kr 6 000,- Profesjonell fotograf og plantegninger kr 3 600,- Tilretteleggingsgebyr 8 000,-

Dersom handelen ikke kommer i stand i oppdragstiden, betaler oppdragsgiver:
Ved avtalt provisjonsbetaling/fastpris, har oppdragstaker krav på vederlag kr. 30 000,- for utført arbeid samt markedspakke og eksterne utlegg, dersom oppdraget avsluttes, sies opp eller utløper.
Oppdragstaker har krav på avtalt vederlag dersom det er oppnådd bud på avtalt prisantydning og oppdragsgiver likevel velger å avslå budet, og oppdraget senere sies opp, utløper eller handel ikke kommer i stand.

Regulering

Eiendommen ligger i et område regulert til boligbebyggelse.

KOMMUNEPLAN/KOMMUNEDELPLAN
Eiendommen ligger i område som i kommuneplanen/kommunedelplanen er avsatt til
Adkomstvei - Nåværende Kommuneplan (7.9.2015)
Boligbebyggelse - Nåværende Kommuneplan (7.9.2015) 4330,3m2

GJELDENDE REGULERING
Ligger eiendommen i et regulert område?
Ja
Mariås 2 og 3 (18.6.1982) Boliger 4326,15m2
Mariås 4 (14.3.1988) Gang-/sykkelvei 4,14m2

BEBYGGELSESPLAN
Omfattes eiendommen eller en del av eiendommen av en bebyggelsesplan etter eldre PBL?
Nei

REGULERING UNDER ARBEID
Er det igangsatt planleggingsarbeid på et område som inkluderer/berører eiendommen?
Nei

PLANFORSLAG
Eksisterer det planforslag som berører eiendommen?
Nei

Ferdigattest

Ferdgattetst foreligger.

Vei, vann og avløp

Eiendommen har adkomst via offentlig veg eller gate. Eiendommen er tilknyttet offentlig vann og avløp via private stikkledninger.

Servitutter

Ingen tinglyste servitutter på andelsnummer 4 i Rådyrlia brl. På eiendommen med gnr 321 bnr 462 i Drammen kommune er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel:
Erklæring/avtale tinglyst den 27.10.1986 med dagboknummer 6199.

Ovennevnte er ikke innhentet og kontrollert.

Ansvarlig megler

Thora-Elise Hammerborg Dahl
Vis mer informasjon Vis mindre informasjon

  Detaljer

 • Verditakst: 1 990 000,-
 • Totalpris: 2 107 415,-
 • Fellesgjeld: 117 415,-
 • Fellesutgifter: 4 588,-
 • Ligningsverdi: 654 677,-
 • Primærrom: 62 m2
 • Bruksareal: 67 m2
 • Tomteareal: 4330 m2
 • Eierform: Andel
 • Boligtype: Leilighet

Visning

 • Ta kontakt for å avtale visning

 • Thora-Elise Hammerborg Dahl

  Eiendomsmegler MNEF
  Mobil: (+47) 95209548

  Annen info

  Finnkode: 321800224