Fjell: Lys 2 roms leilighet i 3.etg. Overbygget balkong. Heis. Solrik
Lauritz Hervigs vei 25C , 3035 Drammen

Kort om eiendommen

Beliggende i område med etablert blokkbebyggelse. Kort gangavstand til barne- og ungdomsskole, barnehager, idrettsanlegg, lekeplass, bibliotek og dagligvarebutikk. Meget god bussforbindelse til Drammen sentrum. Gode bussforbindelser til sentrum, som korresponderer videre til andre deler av byen.

Leilighet beliggende i 3. etasje inneholdende: Entrè, soverom, bad/vaskerom, stue, kjøkken.

Inneholder

Leilighet beliggende i 3. etasje inneholdende: Entrè, soverom, bad/vaskerom, stue, kjøkken.

Beliggenhet

Beliggende i område med etablert blokkbebyggelse. Kort gangavstand til barne- og ungdomsskole, barnehager, idrettsanlegg, lekeplass, bibliotek og dagligvarebutikk. Meget god bussforbindelse til Drammen sentrum. Gode bussforbindelser til sentrum, som korresponderer videre til andre deler avbyen. Se www.bk.no for rutetider. 7 minutters kjøring til jernbanestasjon. Toget tar ca. 36 minutter fra Drammen stasjon til Oslo og 15 minutter til Asker. Flytog fra Drammen til Gardermoen, se rutetider på www.flytoget.no .Kort vei til påkjøring på E-18 og E 134, ved Bangeløkka. De fleste fritidstilbud i Drammen. Eget næridrettsanlegg med bla. kunstgressfotballbane på Fjell, utover dette er nærmeste idrettslag Skiold ski- og ballklubb som er en aktivog allsidig idrettsforening. De har eget treningsanlegg med kunstgressbane på Marienlyst med bla. naturisbane og kunstisbane på vinterstid. Egen fritidsklubb på Fjell Ungdomscafe og Fjell Juniorklubb.

Adkomst

Se kartskisse

Standard

Gulv: Laminat og belegg. Fliser på bad.
Vegger: Malt tapet og malt strie. Fliser på bad
Himling: Malt

Flislagt bad med elektriske varmekabler. Bad innredet med nedfelt servant, overskap med speil, veggmontert toalett, dusjvegger/hjørne og opplegg for vaskemaskin. Bad og røropplegg ble rehabilitert i 2013.

Kjøkken har innredning med glatte fronter, benkeplaten av laminat.

Tilstandsgrad 2 i tilstandsrapport:
-Det er påvist avvik:
Avflakking av maling og rust er registrert i ytterkant av
betongdekke i himling på balkong.

-Det er avvik:
Det er stedvis registrert sår/endel hull etter tdligere
veggoppheng.

-Det er avvik:
Stedvise mindre skader på innvendige dører.

-Kjøkkeninnredningen er av eldre dato, og den mangler
bruksfunksjoner/løsninger som er forventbart på et
kjøkken.

-Det er ikke montert avtrekksvifte, det er kun ventil i
vegg på kjøkken.

Betalingsbetingelser

Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkl. omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto senest to dager før overtakelse.

Overtagelse, tilleggsinfo.

Overtakelse etter avtale

Bebyggelse

Boligblokk med heis. Leiligheten har beliggenhet i 3. etasje.

Byggemåte

Grunnmur av betong. Yttervegger over grunnmur av rammekonstruksjon av stål og betong med utfyllende bindingsverk. Utvendige fasadeplater og teglstein. Flatt tak tekket med papp/folietekking. Se forøvrig tilstandsrapport avholdt av Stærkeby Takst AS den 17.08.2023

Tomten

Eiet tomt. Ideell andel av tomt. Opparbeidede fellesarealer.

Vilkår fellesgjeld

Spesifikasjon av lån:
Lånenummer: 83987189110, Handelsbanken
Annuitetslån, 2 terminer per år.
Rentesats per 16.08.2023: 2.65% pa.
Antall terminer til innfrielse: 50.976
Saldo per 16.08.2023: 173 565 915
Andel av saldo: 269 178
Første termin: 30.12.2018Første avdrag: 30.12.2019 ( siste termin 30.11.2048 )
Fastrenter tom 14.01.2027

Parkering

Parkering på anviste plasser mot depositum for skilt. Ny eier tar kontakt med styret for tildeling av fast biloppstillingsplass. Det kan dog være venteliste. Det utredes muligheter for EL-billading i borettslaget.

Energibruk/kostnader

Ikke rekvirert.

Radonmåling

Boligen ligger minimum tre etasjer over bakkenivå og radonmålinger er ikke relevant.

Oppvarming

Boligen varmes i dag opp ved fjernvarme som fordeles via radiatorer. Varmekabler på baderom. Radiator byttet i perioden 2019/ 2020, arbeidene er utført i regi av borettslaget.

Dyrehold

Dyrehold er regulert i husordensreglene og vedtektene. Det henvises særskilt til å lese dette ifm. dyrehold. Borettslagets vedtekter punkt 4-2-2. Dyrehold er ikke tillatt.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning.

Hvitvaskingsreglene

Eiendomsmeglere er underlagt Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven) - L01.06.2018 nr. 23. Det følger av loven at megler bl.a. har plikt til å gjennomføre kundekontroll. I de tilfeller hvor kunden er juridisk person skal megler også kartlegge hvem som er reelle rettighetshavere. Med reelle rettighetshavere menes fysiske personer som eier eller kontrollerer mer enn 25% av eierandelene i selskapet. Partene må bidra til at kundekontrollen lar seg gjennomføre på en hensiktsmessig måte. Megler plikter å rapportere mistenkelige transaksjoner til Økokrim. Ved slik rapportering vil ikke partene blir varslet.

Vedlegg til Salgsoppgaven

Følgende dokumenter inngår i salgsoppgaven eller utleveres på forespørsel til megler:
Tilstandsrapport
Selgers egenerklæring
Reguleringsbestemmelser
Festekontrakt (i de tilfeller tomten er festet)
Vedtekter
Husordensregler
Regnskap
Budsjett
Årsberetning fra sist avholdte generalforsamling
Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

Lovverk

Avtaleforholdet mellom partene reguleres av avhendingslova (L03.07.1992 nr. 93 Lov om avhending av fast eigedom)

Diverse

Borettslaget har egen hjemmeside: Fjellvangborettslag.no Hver enkelte andelseier har ansvaret for å vaske av sin etasjes repos, samt trapp en etasje ned. Ansvaret omfatter videre å rydde og for øvrig holde andre deler av fellesareal, spesifisert i ordensreglene og tilliggende uteareal utenfor oppgang i alminnelig velstelt og vedlikeholdt stand. Les mer her: https://www.fjellvangborettslag.no/innf lytter/ Det er satt i gang arbeid med brannvarslingssystemet og planlegging om oppgradering av heisene. Det henvises til protokoll fra generalforsamling for ytterligere informasjon.

Vedrørende energimerking av bolig, ta kontakt med borettslagets styret i borettslaget/borettslagets kontor.

Ved salg av andel i borettslaget kreves det av styret at det skal utføres sjekk av det elektriske anlegget i leiligheten. Bekreftelse på
utført Elsjekk skal sendes NBBO sammen med skjema om godkjenning andelseier. Borettslaget har rammeavtale med selskapet Power
Tec for levering av slik elsjekk til fast pris pr. leilighet.

Servitutter

Ingen tinglyste servitutter på andelsnummer 415 i Fjellvang borettslag.
På eiendommen med gnr 23 bnr 86 i Drammen kommune er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel :

1972/1857-1/90 24.03.1972 BEST. OM
VANN/KLOAKKLEDN.
Div. ledninger
Bestemmelse om bebyggelse
Med flere bestemmelser

2005/2615-1/90 11.02.2005
ERKLÆRING/AVTALE
Drammen kommune gis rett til å ha
liggende fiberopptiske kabler over eiendommen
Kablene må ikke overbygges uten
samtykke fra Drammen
kommune. Kan ikke slettes uten
samtykke fra Drammen kommune
Med flere bestemmelser

Vederlag

Oppdragsgiver har inngått følgende avtale med NBBO Eiendomsmegling: Fast vederlag kr 36 000,- Markedspakke kr 18 900,- Oppgjørsgebyr kr 6 000,- Profesjonell fotograf og plantegninger kr 3 500,- Tilretteleggingsgebyr kr 12 000,-

Dersom handelen ikke kommer i stand i oppdragstiden, betaler oppdragsgiver:
Ved avtalt provisjonsbetaling/fastpris, har oppdragstaker krav på vederlag kr. 30 000,- for utført arbeid samt markedspakke og eksterne utlegg, dersom oppdraget avsluttes, sies opp eller utløper.
Oppdragstaker har krav på avtalt vederlag dersom det er oppnådd bud på avtalt prisantydning og oppdragsgiver likevel velger å avslå budet, og oppdraget senere sies opp, utløper eller handel ikke kommer i stand.

Regulering

KOMMUNEPLAN/KOMMUNEDELPLAN
Eiendommen ligger i område som i kommuneplanen/kommunedelplanen er avsatt til
Boligbebyggelse - Nåværende Kommuneplan (5.10.2015) 18420,75m2
Offentlig eller privat tjenesteyting - Nåværende Kommuneplan (5.10.2015) 9,41m2

GJELDENDE REGULERING
Ligger eiendommen i et regulert område?
Ja
3005 060214-3 REGULERINGS- OG BEBYGGELSESPLAN FOR ØVRE DEL AV
FJELLSBYEN. (20.5.1954)
Boliger 397,5m2
3005 060226-8 ENDRET REGULERINGSPLAN FOR DEL AV FJELL-OMRÅDET.
(4.9.1970)
Boliger 2691,84m2
3005 060226-8 ENDRET REGULERINGSPLAN FOR DEL AV FJELL-OMRÅDET.
(4.9.1970)
Felles grøntareal 9000,14m2
3005 060226-8 ENDRET REGULERINGSPLAN FOR DEL AV FJELL-OMRÅDET.
(4.9.1970)
Felles parkeringsplass 4038,26m2
3005 060226-8 ENDRET REGULERINGSPLAN FOR DEL AV FJELL-OMRÅDET.
(4.9.1970)
Gang-/sykkelvei 379,45m2
3005 060252-6 REGULERINGSPLAN/ENDRING FOR OMRÅDET KLEIVENE 153,
SYKEHJEM PÅ FJELL. (24.6.1997)
Offentlig bebyggelse 44,43m2
16.08.2023 15:36:40 Side 1 av
2
3005 060261-8 E 18 FRYDENHAUG - EIK (26.10.2004) 0m2

RELATERTE PLANER
060220190011 Detaljregulering for Holmestrandsveien 132-138 (26.4.2022)
060225-6 REGULERINGSPLAN FOR FORLENGELSE AV THOMAS SIMENSENS VEI FRA KLEIVENE TIL SKOGERVEIEN. (27.11.1968)
0602329 Detaljregulering for Fjell nordre (20.9.2016)
0602330 Detaljregulering for Fjell sentrum og Fjell skole (20.9.2016)

BEBYGGELSESPLAN
Omfattes eiendommen eller en del av eiendommen av en bebyggelsesplan etter eldre PBL?
Nei

REGULERING UNDER ARBEID
Er det igangsatt planleggingsarbeid på et område som inkluderer/berører eiendommen?
Nei

PLANFORSLAG
Eksisterer det planforslag som berører eiendommen?
Nei

Ferdigattest

Ferdigattest for fasadeendring fra 2003 foreligger. Midlertidig brukstillatelse fra 1975 foreligger samt ferdigattest for våtrom fra 2014. Midlertidig brukstillatelse for reparasjonsarbeider av boligblokk etter brann, oppgang C og D, datert 30.06.2023.

Vei, vann og avløp

Adkomstvei: Kommunal og privat vei på borettslagets eiendom. Tilknytning vann: Offentlig tilknyttet vann med privat stikkledning frem til offentlig nett. Tilknytning avløp: Offentlig tilknyttet avløp med privat stikkledning frem til offentlig nett

Ansvarlig megler

Thora-Elise Hammerborg Dahl
Vis mer informasjon Vis mindre informasjon

  SOLGT

  Detaljer

 • Verditakst: 1 750 000,-
 • Totalpris: 2 019 178,-
 • Fellesgjeld: 269 178,-
 • Fellesutgifter: 6 042,-
 • Ligningsverdi: 575 285,-
 • Primærrom: 45 m2
 • Bruksareal: 45 m2
 • Tomteareal: 18430 m2
 • Eierform: Andel
 • Boligtype: Leilighet

Visning

 • Ta kontakt for å avtale visning
 • SOLGT


  Thora-Elise Hammerborg Dahl

  Eiendomsmegler MNEF
  Mobil: (+47) 95209548

  Annen info

  Finnkode: 319516654