Konnerud: Innholdsrik ende rekkehusbolig i populært boområde. Garasje
Lensmannsstien 72 , 3030 Drammen

Kort om eiendommen

Eiendommen ligger i et etterspurt og meget barnevennlig, bilfritt område på Konnerud/ Tolerud i Drammen kommune. På Konnerud er det barneskoler, ungdomsskole og flere barnehager. Det er flere butikker innen gangavstand, samt kjøpesenter og en rekke ulike helsetjenester. Konnerud har marka som nærmeste nabo, hvor merkede stier, turveier og usjenerte fiskevann byr på naturopplevelser året gjennom.

Rekkehus innholdende:
Underetasje: Kjellerstue, gang/trapperom, teknisk rom / bod, 2 boder.
1. etasje: Vindfang, gang, stue, kjøkken, vaskerom, toalett.
2.etasje: Gang/trapprom, bad, 4 soverom, 2 boder.

Inneholder

Rekkehus innholdende:
Underetasje: Kjellerstue, gang/trapperom, teknisk rom / bod, 2 boder.
1. etasje: Vindfang, gang, stue, kjøkken, vaskerom, toalett.
2.etasje: Gang/trapprom, bad, 4 soverom, 2 boder.

P-ROM: alle rom unntatt boder og teknisk rom.

Underetasje: BRA: 48 kvm - P-ROM: 29 kvm - S-ROM: 19 kvm.
1. etasje: BRA: 54 kvm - P-ROM: 54 kvm - S-ROM: 0 kvm.
2. etasje: BRA: 51 kvm - P-ROM: 47 kvm - S-ROM: 4 kvm.

Beliggenhet

Eiendommen ligger i et etterspurt og meget barnevennlig, bilfritt område på Konnerud/ Tolerud i Drammen kommune. På Konnerud er det barneskoler, ungdomsskole og flere barnehager. Det er flere butikker innen gangavstand, samt kjøpesenter og en rekke ulike helsetjenester. Konnerud har marka som nærmeste nabo, hvor merkede stier, turveier og usjenerte fiskevann byr på naturopplevelser året gjennom.
I nærområdet ligger både Konnerud stadion og Konnerudhallen. Konnerud IL er blant de største i landet og har en meget god idrettskultur. Det er lysløype, skøyteis og treningssenter i nærheten, samt lekeplass, basketball bane, fotballbane og akebakke ved Tolerud snuplass like ved boligen. Området byr på et bredt spekter av treningsfasiliteter, inkludert Norges beste rulleskiløype, hvor også skilandslaget holder samlinger.
Det er kort vei til både Stordammen og Inntakeren med fine bademuligheter. Drammensbadet ligger 10-11 min unna med bil. Alpine gleder finner du i både Haukåsbakken og på Drammen Skisenter, kun en liten kjøretur unna. Det er kort vei til Gulskogen senter, Drammens største kjøpesenter, med et rikt og variert butikkutvalg. Drammen sentrum har gågater, samt senterne Torget Vest, Magasinet og CC Drammen. Konnerud har et godt kollektivtilbud via buss med avganger hvert 10. minutt til Drammen sentrum. Nærmeste holdeplass ligger få minutters gange fra boligen. Tog fra Drammen stasjon til Oslo går ca. fire ganger i timen. Ved å benytte bil tar det ca. 14 min til Drammen sentrum, 9 min til Gulskogen, 21 min til Liertoppen, 43 min til Kongsberg og 45 min til Oslo S. Fra eiendommen er det gangavstand til Konnerud barneskole. Det finnes et godt utvalg av både private og kommunale barnehager på Konnerud. I tillegg til flere videregående skoler i Drammen, ligger universitetet i Sørøst-Norge på Papirbredden, helt nede ved elva.

Adkomst

Se kartskisse

Standard

Gulv: Vinylbelegg, parkett
Vegger: Tapet


Kjøkken med hvite profilerte fronter. Fliser mellom benkeplate og overskap.

Bad med servant, klosett og dusjkabinett.

Nytt tak i regi av borettslaget ferdigstilt 2022.

Tilstandsrapport 2 i tilstandsrapport:

-Rom under terreng:
Fuktmålinger ved hulltaking på den ene siden av kjellerstuen viser ingen unormale fuktverdier, men på
motsatt side mot sør viser det et fuktinnhold opp i mot faren for en skadeutvikling i form av
sopp-/råteskader. Fundamenter og kjellergulv er med bakgrunn i byggeår og byggemetode på
oppføringstidspunktet etablert direkte mot grunnmasser uten isolasjon og grunnmursplast. Det vil derfor
være påregnelig at kjellergulv og grunnmur trekker fukt.
Anbefalte tiltak:
Takstmannen mener at årsaken til de høye verdier i den delen av kjellerstuen mot sør mest sannsynlig
skyldes at alt vann fra egen og nabo bolig på denne siden av husene renner i dag rett ved grunnmuren i og med
nedløpet avsluttes rett over dette området. Det anbefales derfor å iverksette enkle tiltak som skal føre vann
vekk fra grunnmuren. Reduseres ikke fuktverdiene etter dette bør det gjennomføres ytterligere
undersøkelser av konstruksjoner for kartlegging av skadeomfang og årsak.

-Toalettrom:
Rommet er fra byggeåret.
Anbefalte tiltak:
Rommet fungerer fint, men er fra byggeåret og skader kan oppstå.

Trapp - Fra første til kjeller:
Det er for stor avstand mellom trappetrinn (over 10 cm).
Anbefalte tiltak:
Det anbefales å redusere avstanden mellom trappetrinn slik at åpningen ikke overstiger 10cm.

Avløpsrør:
Avløpsanlegg fra byggeåret har nådd en høy alder og skader / lekkasjer kan oppstå.
Anbefalte tiltak:
Ved eventuelle oppgraderinger av våtrom/kjøkken vil det være hensiktsmessig å skifte avløpsrør.

Vannledninger:
Vannrør er fra byggeåret, og har nådd en alder som tilsier at skader / lekkasjer kan oppstå.
Anbefalte tiltak:
Vannledninger bør skiftes i forbindelse med fremtidig oppgradering av våtrom/kjøkken.

Elektrisk:
El-anlegget er fra opprinnelig byggeår uten dokumentasjon og med bakgrunn i dette og alder kan ikke feil
utelukkes.
Anbefalte tiltak:
Boligen har et eldre elektrisk anlegg uten dokumentasjon. Det bør gjennomføres en utvidet el-kontroll av
en kvalifisert elektrofaglig person, og nødvendige tiltak vurderes deretter.

Varmtvannsbereder:
Berederen har passert 20 år og har usikker restlevetid. Berederen er ikke plassert i rom med sluk og
mangler lekkasjesikring.
Anbefalte tiltak:
En utskifting av bereder som følge av oppnådd alder/( over 20 år) er påregnelig.

Våtrom:
Rommet fungerer fint, men er fra byggeåret og skader kan oppstå.
Anbefalte tiltak overflater:
Det anbefales og fortsette bruke av dusjkabinett for å begrense overflater for belastning med fritt vann.
Totalvurdering av membran, tettesjikt og sluk:
Tilstandsgrad 2 er satt med bakgrunn i alder på tettesjikt og derav økt risiko for lekkasjer.
Anbefalte tiltak membran, tettesjikt og sluk:
Det anbefales å fortsette bruk av dusjkabinett for å begrense overflater for belastning med fritt vann.
Totalvurdering av sanitær og ventilasjon:
Rommet fungerer fint, men er fra byggeåret og skader kan oppstå.

Betalingsbetingelser

Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkl. omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto senest to dager før overtakelse.

Overtagelse, tilleggsinfo.

Overtakelse etter avtale

Bebyggelse

Borettslaget består av 152 boliger fordelt på 57 bygninger.

Byggemåte

Grunnmur av betong. Veggkonstruksjon av tre utvendig kledd med liggende panel. Saltak tekket med takplater. Se forøvrig tilstandsrapport avholdt av Johannes Barbantonis den 04.05.23

Tomten

Eiet tomt, (andel av felles tomt for borettslaget), til hver bolig arronderer det naturlig en "tomteparsell" opparbeidet med plen, prydbusker og hekk. I tomten til borettslaget inngår det flere gårds og bruksnummer, 81/10 og 81/155.

Vilkår fellesgjeld

Spesifikasjon av lån:
Lånenummer: 96660150339, BoligBanken ASA
Annuitetslån, 2 terminer per år.
Rentesats per 31.05.2023: 4.45% pa.
Antall terminer til innfrielse: 100
Saldo per 31.05.2023: 49 640 109
Andel av saldo: 325 448
Første termin/første avdrag: 30.06.2022 ( siste termin 31.12.2072 )
Flytende rente

Lånenummer: 96660158097, BoligBanken ASA
Annuitetslån, 2 terminer per år.
Rentesats per 31.05.2023: 4.45% pa.
Antall terminer til innfrielse: 100
Saldo per 31.05.2023: 50 000 000
Andel av saldo: 327 808
Neste termin/avdrag: 30.06.2023 ( siste termin 31.12.2072 )
Flytende rente

Ut i fra dagens lånebetingelser vil neste avdrag som forfaller til betaling 30.06.2023
utgjøre ca kr 978,00 per måned for denne boligen.

Parkering

Garasje

Energibruk/kostnader

Ikke innhentet

Radonmåling

Ikke foretatt.

Oppvarming

Peisovn i stuen og en i kjellerstuen. Forøvrig strøm.

Dyrehold

Dyrehold er tillatt. Dyreholdet må ikke være til sjenanse for andre beboere, jfr. borettslagsloven.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning.

Hvitvaskingsreglene

Eiendomsmeglere er underlagt Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven) - L01.06.2018 nr. 23. Det følger av loven at megler bl.a. har plikt til å gjennomføre kundekontroll. I de tilfeller hvor kunden er juridisk person skal megler også kartlegge hvem som er reelle rettighetshavere. Med reelle rettighetshavere menes fysiske personer som eier eller kontrollerer mer enn 25% av eierandelene i selskapet. Partene må bidra til at kundekontrollen lar seg gjennomføre på en hensiktsmessig måte. Megler plikter å rapportere mistenkelige transaksjoner til Økokrim. Ved slik rapportering vil ikke partene blir varslet.

Vedlegg til Salgsoppgaven

Følgende dokumenter inngår i salgsoppgaven eller utleveres på forespørsel til megler:
Tilstandsrapport
Selgers egenerklæring
Reguleringsbestemmelser
Festekontrakt (i de tilfeller tomten er festet)
Vedtekter
Husordensregler
Regnskap
Budsjett
Årsberetning fra sist avholdte generalforsamling
Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

Lovverk

Avtaleforholdet mellom partene reguleres av avhendingslova (L03.07.1992 nr. 93 Lov om avhending av fast eigedom)

Diverse

Feie- tilsynsrapport 15.08.22: det ble under tilsynet ikke avdekket avvik, men følgende anmerkning: Mangler røykvarsler i kjeller.

Borettslaget er forsikret mot tap av felleskostnader i Skadeforsikringsselskapet Borettslagene Sikringsordning AS. Dette er en ordning
hvor andelseierne er forsikret mot å bli ansvarlig for naboens felleskostnader, etter nærmere regler. Dersom en andelseier ikke betaler
felleskostnadene sine, må boligen selges, og Borettslagenes Sikringsordning kan dekke de uteblitte felleskostnadene som borettslaget
ikke får dekket via salget.

Det er ingen mulighet for individuell nedbetaling av fellesgjeld i dette borettslaget.

Borettslaget er i gang med betydelig vedlikeholdsarbeider. Man forventer et totalt lånebehov på 150 mill over de neste årene. Usikkert
hva andel fellesgjeld blir på den enkelte, men det kan bli så høyt som 1 million kroner.
Grunnkostnad økes med 28% og akonto med 18,50% fom 01.01.23.
Borettslaget vil ta opp et lån på 50 millioner vår 2022 for å utbedre tak og kledning.

Servitutter

Ingen tinglyste servitutter på andelsnummer 91 i Tolerud borettslag.
På eiendommen med gnr 81 bnr 10 i Drammen kommune er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel:
-Skjønn tinglyst 21.04.1913 med dagboknummer 900161
-Best. om vannledn. tinglyst den 22.12.1981 med dagboknummer 9510.

Ovennevnte er ikke innhentet og kontrollert.

Vederlag

Oppdragsgiver har inngått følgende avtale med NBBO Eiendomsmegling: Fast vederlag kr 35 000,- Markedspakke kr 18 900,- Oppgjørsgebyr kr 6 000,- Profesjonell fotograf og plantegninger kr 3 600,- Tilretteleggingsgebyr (50 % for NBBO medl.) kr 10 000,-

Dersom handelen ikke kommer i stand i oppdragstiden, betaler oppdragsgiver:
Ved avtalt provisjonsbetaling/fastpris, har oppdragstaker krav på vederlag kr. 30 000,- for utført arbeid samt markedspakke og eksterne utlegg, dersom oppdraget avsluttes, sies opp eller utløper.
Oppdragstaker har krav på avtalt vederlag dersom det er oppnådd bud på avtalt prisantydning og oppdragsgiver likevel velger å avslå budet, og oppdraget senere sies opp, utløper eller handel ikke kommer i stand.

Regulering

KOMMUNEPLAN/KOMMUNEDELPLAN
Eiendommen ligger i område som i kommuneplanen/kommunedelplanen er avsatt ti:
Adkomstvei - Nåværende Kommuneplan (5.10.2015)
Boligbebyggelse - Nåværende Kommuneplan (5.10.2015) 67419,86m2
Grønnstruktur - Nåværende Kommuneplan (5.10.2015) 8,22m2

GJELDENDE REGULERING
Ligger eiendommen i et regulert område?
Ja
3005 060238-2 REGULERINGSPLAN FOR OMRÅDET TOLERUD (25.4.1978) Boliger 63153,39m2
3005 060238-2 REGULERINGSPLAN FOR OMRÅDET TOLERUD (25.4.1978) Felles avkjørsel 21,93m2
3005 060238-2 REGULERINGSPLAN FOR OMRÅDET TOLERUD (25.4.1978) Gang-/sykkelvei 1060,05m2
3005 060238-2 REGULERINGSPLAN FOR OMRÅDET TOLERUD (25.4.1978) Kjørevei 7,02m2
3005 060238-2 REGULERINGSPLAN FOR OMRÅDET TOLERUD (25.4.1978) Offentlig friområde 2501,75m2
3005 060246-3 LENSMANNSLØKKA (22.2.1990) Anlegg for lek 131,66m2
3005 060246-3 LENSMANNSLØKKA (22.2.1990) Bevaringsområde 330,46m2
3005 060246-3 LENSMANNSLØKKA (22.2.1990) Boliger 75,96m2
3005 060246-3 LENSMANNSLØKKA (22.2.1990) Gang-/sykkelvei 29,77m2
3005 060246-3 LENSMANNSLØKKA (22.2.1990) Kjørevei 88,91m2
3005 060246-3 LENSMANNSLØKKA (22.2.1990) Offentlig friområde 216,22m2

BEBYGGELSESPLAN
Omfattes eiendommen eller en del av eiendommen av en bebyggelsesplan etter eldre PBL?
Nei

REGULERING UNDER ARBEID
Er det igangsatt planleggingsarbeid på et område som inkluderer/berører eiendommen?
Nei

PLANFORSLAG
Eksisterer det planforslag som berører eiendommen?
Nei

Ferdigattest

Ferdigattest foreligger datert 30.09.80

Vei, vann og avløp

Eiendommen har adkomst via kommunal vei. Eiendommen er tilknyttet kommunalt vann og avløp. Private stikkledninger.

Ansvarlig megler

Thora-Elise Hammerborg Dahl
Vis mer informasjon Vis mindre informasjon

  SOLGT

  Detaljer

 • Verditakst: 3 150 000,-
 • Totalpris: 3 803 255,-
 • Fellesgjeld: 653 255,-
 • Fellesutgifter: 5 959,-
 • Ligningsverdi: 809 743,-
 • Primærrom: 130 m2
 • Bruksareal: 153 m2
 • Tomteareal: 68750 m2
 • Eierform: Andel
 • Boligtype: Rekkehus

Visning

 • Ta kontakt for å avtale visning
 • SOLGT


  Thora-Elise Hammerborg Dahl

  Eiendomsmegler MNEF
  Mobil: (+47) 95209548

  Annen info

  Finnkode: 307969721