Bragernes/Toppenhaug: Nyoppusset & lekker del av tomannsbolig - gode solforhold - hage og parkering - Totalrenovert bad & kjøkken
Syrinveien 6 , 3014 Drammen

Kort om eiendommen

Velkommen til Syrinveien 6 - lekker bolig med attraktiv beliggenhet i en rolig og barnevennlig blindvei på Bragernes/Toppenhaug i Drammen. Boligen har gode solforhold med hyggelig balkong og hage. Boligen er omfattende oppusset med bl.a. totalrenovert bad, nyoppført kjøkken, nye overflater, ny kledning m.m. Det er kort vei til skole, barnehager. Nærhet til marka med flotte turområder.

- Nytt totalrenovert bad
- Nyoppusset flott kjøkken fra HTH
- Helt nytt elektrisk- og rørsystem.
- Alle flater er nyoppusset
- 2 soverom (hovedsoverom på hele 18 kvm med HTH garderobe)
- Nytt utvendig kledning (klar for å males)
- Nye vinduer
- Velfungerende peis og nyrehabilitert skorstein i 2023
- 1-stavs eikeparkett i leiligheten

Inneholder

Boligen inneholder entré/ gang, stue , kjøkken , 2 stk. soverom , bad.

Beliggenhet

Beliggende i rolig og tilbaketrukket blindvei sentralt på Bragernes. Attraktivt og sentrumsnært boligområde med nærhet til alt av byens tilbud. Kun få minutters gange til Bragernes torg med et variert utvalg av yrende kafè-, restaurant- og uteliv. Gode shoppingmuligheter med Magasinet, Torget Vest og et utvalg av nisjebutikker. Er man glad i underholdning er både Drammen kino (Kinocity) og Drammens teater i sentrum, samt Union Scene med sitt konsertutvalg gode alternativer. Flere treningssentere i gangavstand fra boligen, samt kort vei marka med variert turterreng og milevis med oppkjørte skiløyper vinterstid. Kort vei til Bragernes strand med sandstrand og friområder, så vel som elvepromenaden med flotte turstier langs elven. Kort vei til Ekspressbussholdeplass med forbindelse i retning Oslo og Kongsberg. Gangavstand til Drammen jernbanestasjon med hyppige avganger av både lokal-, regions- og flytog. Ca 37 minutter med tog til Oslo, 12 minutter til Asker, 45 minutter til Kongsberg eller 59 minutter med flytog til Gardermoen.

Adkomst

Se kartskisse.

Standard

Velkommen til Syrinveien 6 - lekker bolig med attraktiv beliggenhet i en rolig og barnevennlig blindvei på Bragernes/Toppenhaug i Drammen. Boligen har gode solforhold med hyggelig balkong og hage. Boligen er omfattende oppusset med bl.a. totalrenovert bad, nyoppført kjøkken, nye overflater, ny kledning m.m. Det er kort vei til skole, barnehager. Nærhet til marka med flotte turområder.

- Nytt totalrenovert bad
- Nyoppusset flott kjøkken fra HTH
- Helt nytt elektrisk- og rørsystem.
- Alle flater er nyoppusset
- 2 soverom (hovedsoverom på hele 18 kvm med HTH garderobe)
- Nytt utvendig kledning (klar for å males)
- Nye vinduer
- Velfungerende peis og nyrehabilitert skorstein i 2023
- 1-stavs eikeparkett i leiligheten

Hvitevarer

Hvitevarer som befinner seg i boligen kan følge med.

Betalingsbetingelser

Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkl. omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto senest to dager før overtakelse.

Overtagelse, tilleggsinfo.

Overtakelse etter nærmere avtale med selger. Det oppfordres til å nevne ønsket overtagelse i evt. bud.

Bebyggelse

Tomannsbolig horisontaldelt fra år 1921, boligen har to etasjer samt kjeller og kaldt loft.
Leiligheten har beliggenhet i 1. etasje.
Loft og kjeller er felles arealer for sameiet.
Seksjonen har en utvendig bod på 14 kvm.

Byggemåte

Horisontaldelt tomannsbolig over 2 etasjer + kjeller og loft. Grunnmur av sparesteinsmur/tegl/betong. Antatt fundamentert til fjell. Kjellergulvet er delvis støpt, men med forekomster av jord/leire. Yttervegger over terreng er antatt oppført som tungt bindingsverk/laft, ref byggestandard ved oppføring. Fasaden er kledd med liggende panel. Taket er bygget opp i en trekonstruksjon og tekket med stålpanner. 3-lags isolerglass fra 2022.

Kommunale avgifter

Kommunale gebyrer fakturert på eiendommen i 2022:
Avløp kr. 9 564,-
Vann kr. 6 090,-
Sum kr. 15 655,-
Årsprognose for 2023 er kr 15 834,-

Renovasjon: Kr 3 178,-

I tillegg kommer feiegebyr, forsikring, strøm, kabel-TV/ Internett.

Tomten

Andel av felles eiet tomt, opparbeidet med gressplen og noe busker, deler av tomten med naturtomt.
Gruset gårdsplass.
Parkering i egen gårdsplass.

Parkering

Parkering i felles gårdsplass.

Oppvarming

Boligen har følgende varmekilder;
- strøm
- peisovn

Skolekrets

Boligen kretser til Bragernes barneskole og Børresen ungdomsskole.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning.

Hvitvaskingsreglene

Eiendomsmeglere er underlagt Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven) - L01.06.2018 nr. 23. Det følger av loven at megler bl.a. har plikt til å gjennomføre kundekontroll. I de tilfeller hvor kunden er juridisk person skal megler også kartlegge hvem som er reelle rettighetshavere. Med reelle rettighetshavere menes fysiske personer som eier eller kontrollerer mer enn 25% av eierandelene i selskapet. Partene må bidra til at kundekontrollen lar seg gjennomføre på en hensiktsmessig måte. Megler plikter å rapportere mistenkelige transaksjoner til Økokrim. Ved slik rapportering vil ikke partene blir varslet.

Vedlegg til Salgsoppgaven

Følgende dokumenter inngår i salgsoppgaven eller utleveres på forespørsel til megler:
Eierskifterapport
Selgers egenerklæring
Reguleringsbestemmelser
Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

Lovverk

Avtaleforholdet mellom partene reguleres av avhendingslova (L03.07.1992 nr. 93 Lov om avhending av fast eigedom)

Diverse

Takstmannens vurdering ved TG2:
1.3 Terrengforhold
Smeltevann/regnvann ledes mot boligen og tillates å renne langs med bygningskroppen. Drenering og
terrengforhold bør utbedres for å hindre innsig av fukt i kjelleren.
2.1 Yttervegger
Høy slitasje på de originale bygningsdelene med forekomster av svertesopp og generelt høy slitasje. Utvendige
flater må males opp ved første anledning.
Ytterkledning som ble påført i 2022/23 holder isolert TG 1, men må males.
4.1 Takkonstruksjon, taktekking og skorstein over tak
Manglende takpapp/forenklet undertak mangler. Takpannene er takets eneste tettesjikt. Taktekkingen og
gjennomføringer anses som ikke tilstrekkelig utført, med høy risiko for vanninntrengning ved slagregn og kraftig
vind. Høy alder på konstruksjonen forøvrig.
6.1 Balkonger, verandaer og lignende
Lavt rekkverk og manglende håndløper i trappen. Rekkverket til trappen har en svak fallsikring med store
åpninger i rekkverket. Høy alder og slitasje i konstruksjonen.
10.2 Varmtvannsbereder
Lekkasjevann vil ledes ut i kjelleren og ikke til et sluk eller et avløp. Strømtilførselen bør kobles til strømnettet via
en fast kobling for å unngå varmgang/brann. Berederen nærmer seg forventet levetid på 20 år.
10.5 Ventilasjon
Naturlig oppdrift/ventilasjon i boligen. Manglende friskluftsventiler på soverommene. Ventilator med kullfilter på
kjøkkenet.

Takstmannens vurdering ved TG3:
1.1 Byggegrunn, fundamenter, grunnmur, drenering og sikring mot vann og fuktighet
TG 3 gis da det ble observert innsig av fukt i kjelleren. Dreneringen rundt huset bør utbedres for å hindre innsig av
fukt og påfølgende høy luftfuktighet pga dette. En avfukter bør monteres i kjelleren som et tiltak for å senke
luftfuktigheten. Lufteventiler bør etableres i grunnmuren for tilstrekkelig med gjennomstrømning av luft. Høy
alder på grunmuren, med tilhørende sprekkdannelser og generelt høy slitasje på overflatene.
Takstmannens prisvurdering ved utskiftning antas mellom Kr. 100 000. - og 300.000.-
4.2 Undertak, lekter og yttertekking (taktekkingen)
Manglende takpapp/forenklet undertak gir en høy risiko for innsig av vann ved slagregn og kraftig vind. Vann som
trenger igjennom taket kan ledes videre inn i takkonstruksjon og kan påføre denne råteskader ved langvarig
eksponering. Merk høy risiko for kondensering på baksiden av platene.
Takstmannens prisvurdering ved utskiftning antas mer enn Kr. 300 000

Taklamper i boligen følger ikke med; da det tilhører styling firma. Spotter på skinne følger med.

Ny utvendig kledning er klar for maling.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

3005/113/646/1:
13.11.1911 - Dokumentnr: 902062 - Erklæring/avtale
Bestemmelse om gjerde
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:3005 Gnr:113 Bnr:646
Gjelder denne registerenheten med flere


07.10.1960 - Dokumentnr: 1404 - Erklæring/avtale
avståelse av grunn til opparbeidelse av gate
Overført fra: Knr:3005 Gnr:113 Bnr:646
Gjelder denne registerenheten med flere


05.05.1987 - Dokumentnr: 4114 - Erklæring/avtale
PANTERETT UTEN OPPTRINNSRETT TIL SAMEIET
FOR NOK 10,000
MED PRIORITET 90% AV FØRSTE TGL OVERDRAGELSESPRIS
Gjelder denne registerenheten med flere


05.05.1987 - Dokumentnr: 4114 - Seksjonering
Opprettet seksjoner:
Snr: 1
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 1/2
EIENDOMMEN ER OPPDELT I 002 SEKSJONER


17.07.1902 - Dokumentnr: 900160 - Bestemmelse om veg
Rettighet hefter i: Knr:3005 Gnr:113 Bnr:643 Snr:1
Rettighet hefter i: Knr:3005 Gnr:113 Bnr:643 Snr:2
Gjelder denne registerenheten med flere

Regulering

Eiendommen ligger i område som i kommuneplanen/kommunedelplanen er avsatt til boligbebyggelse.

Ferdigattest

Drammen kommune opplyser følgende; Vi finner ikke midlertidig brukstillatelse og/eller ferdigattest i våre arkiver. Eiendommen er først registrert tatt i bruk 01.01.1921

Vei, vann og avløp

Offentlig tilknyttet vann med privat stikkledning frem til offentlig nett.
Offentlig tilknyttet vann/avløp med privat stikkledning frem til offentlig nett.

Ansvarlig megler

Mojtaba Alizadeh
Vis mer informasjon Vis mindre informasjon

  Detaljer

 • Verditakst: 4 300 000,-
 • Kommunale avgifter: 15 655,-
 • Ligningsverdi: 738 321,-
 • Primærrom: 81 m2
 • Bruksareal: 81 m2
 • Tomteareal: 724 m2
 • Eierform: Eier (Selveier)
 • Boligtype: Tomannsbolig

Visning

 • Ta kontakt for å avtale visning

 • Mojtaba Alizadeh

  Eiendomsmegler MNEF
  Telefon: (+47) 32211515
  Mobil: (+47) 90839439

  Annen info

  Finnkode: 297996436