Fjell: Gjennomgående og trivelig 3-roms med nytt bad i 2017-2019, balkong 7 kvm, sol ,heis, nær marka!
Lauritz Hervigs vei 115D , 3035 Drammen

Kort om eiendommen

Velkommen til denne lyse 3-roms leiligheten på Fjell. Her bor du usjenert og fritt med en solrik balkong og heis direkte til leilighetsplan. Kort vei til marka og sentrum. Hyppige bussavganger rett utenfor blokken. Borettslaget har renovert badene i perioden 2017-2019 og har fått nye radiatorer i 2022. Svært billige strømkostnader da boligen har sentralfyr. Dette er en perfekt leilighet for de fleste målgrupper.

Velkommen til visning!

Høydepunkter:

- Radiatorer er nye i 2022
- Rør er nytt i 2017-2018 (regi av borettslaget)
- Solrikt
- Automatsikringer
- Usjenert uten innsyn
- Balkong med plass til sittegruppe (7 kvm) m/ markise
- Kort vei til buss/ sentrum
- Gangavstand til marka
- Heis i bygget
- Sentralvarme
- Meget god planløsning
- Store vindusflater

Inneholder

Velkommen til denne lyse 3-roms leiligheten på Fjell. Her bor du usjenert og fritt med en solrik balkong og heis direkte til leilighetsplan. Kort vei til marka og sentrum. Hyppige bussavganger rett utenfor blokken. Borettslaget har renovert badene i perioden 2017-2019 og har fått nye radiatorer i 2022. Svært billige strømkostnader da boligen har sentralfyr. Dette er en perfekt leilighet for de fleste målgrupper, enten det er for en enslig som ønsker god plass eller en familie med barn.


Velkommen til visning!

Høydepunkter:

- Radiatorer er nye i 2022
- Rør er nytt i 2017-2018 (regi av borettslaget)
- Solrikt
- Automatsikringer
- Usjenert uten innsyn
- Balkong med plass til sittegruppe (7 kvm) m/ markise
- Kort vei til buss/ sentrum
- Gangavstand til marka
- Heis i bygget
- Sentralvarme
- Meget god planløsning
- Store vindusflater

Inneholder p-rom 68 kvm: Entré/ gang, Stue , Kjøkken , 2 stk. soverom og bad.

Bod 1,3 kvm merket 34 og matbod i kjeller.

Beliggenhet

Beliggende i område med etablert blokkbebyggelse, ytterst i boligfeltet. Kort gangavstand til barne- og ungdomsskole, barnehager, idrettsanlegg, lekeplass, bibliotek og dagligvarebutikk. Meget god bussforbindelse til Drammen sentrum. Solrik og usjenert terrasse. Gode bussforbindelser til sentrum, som korresponderer videre til andre deler av byen. 7 minutters kjøring til jernbanestasjon. Toget tar ca. 36 minutter fra Drammen stasjon til Oslo og 15 minutter til Asker. Flytog fra Drammen til Gardermoen, se rutetider på www.flytoget.no. Kort vei til påkjøring på E-18 og E 134, ved Bangeløkka.

De fleste fritidstilbud i Drammen. Eget næridrettsanlegg med bla. kunstgressfotballbane på Fjell, utover dette er nærmeste idrettslag Skiold ski- og ballklubb som er en aktiv og allsidig idrettsforening. De har eget
treningsanlegg med kunstgressbane på Marienlyst med bla. naturisbane og kunstisbane på vinterstid. Egen fritidsklubb på Fjell Ungdomscafe og Fjell Juniorklubb. Eget skolekorps.

Adkomst

Fra Drammen sentrum (Strømsø). Følg skilting til Fjell. Kjør bak Strømsø-senteret og opp til Styrmoesvei, (ta til høyre). Følg veien rett frem og ta til venstre opp Austadveien og følg denne forbi Kiwi. Ta ned til venstre etter gatekjøkkenet. Blokken kommer da på venstre hånd. Det vil bli skiltet ved felles visning.

Standard

Boligen er normalt vedlikeholdt, noe oppusset/ fornyet gjennom årene. Baderom/ wc og VA (vann og avløp) er oppgradert i regi av borettslaget med ferdigattest fra år 2019. Det må allikevel påregnes kostnader til vedlikehold og oppgraderinger. Dette dreier seg generelt om bygningsdeler med normal aldring, skader og slitasje. Når det gjelder tilstanden for øvrig henvises det til beskrivelse av de forskjellige bygningsdeler.

Betalingsbetingelser

Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkl. omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto senest to dager før overtakelse.

Overtagelse, tilleggsinfo.

Overtakelse etter nærmere avtale med selger. Det oppfordres til å nevne ønsket overtagelse i evt. bud.

Bebyggelse

Høyblokk med heis. Leiligheten har beliggenhet i 3. etasje.
Bod 1,3 kvm og matbod i kjeller.

Borettslaget består av 304 boliger fordelt på 2 bygninger.

Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, som stemmer med dagens bruk.

Byggemåte

- Byggegrunn ikke kjente kultmasser.
- Antar støpte betongfundament.
- Yttervegger over grunnmur oppført i rammekonstruksjon av stål og betong med utfyllende bindingsverk.
- Utvendige fasader forblendet med teglstein, men hovedsakelig fasadeplater.
- Takkonstruksjon med flatt tak.
- Tak ikke nærmere besiktiget, antar papp-/folietekket.
- Trapper i felles oppgang.
- Heis

Tomten

Felleseiendommen er opparbeidet med asfalterte internveier og gårdsplass, steinsatte arealer, felles sittegrupper og sykkelparkering. Eiendommen har plenområder, samt prydbusker, trær og annen beplantning.

I tomten til borettslaget inngår det flere gårds og bruksnummer, 23/89, 23/79, 23/88, 23/78, 24/28, 24/34 og 23/90.

Vilkår fellesgjeld

Spesifikasjon av lån:
Lånenummer: 96660154296, BoligBanken ASA
Annuitetslån, 2 terminer per år.
Rentesats per 11.01.2023: 3.95% pa.
Antall terminer til innfrielse: 50
Saldo per 11.01.2023: 70 164 864
Andel av saldo: 268 127
Første termin/første avdrag: 31.12.2022 ( siste termin 31.12.2047 )

Parkering

Beboere kan få tildelt en parkeringsplass så sant det er noen ledige (borettslaget har 179 P-plasser til 304 leiligheter). Det gjøres på den måten at beboer henvender seg på kontoret til BRL., betaler et depositum som tilbakebetales når plassen ikke lenger skal benyttes. Ingen får 2 plasser. Man får da et parkeringskort som må legges synlig i frontruta og dette skal stemme overens med skilt på plass.

Borettslaget er sammen med de øvrige borettslagene på Fjell i gang med ladestasjoner. Vi har et samarbeid med Elbilforeningen i Norge og Drammen kommune. De er i startfasen og vil i samarbeid med dem klargjøre hva som må gjøre av graving, hvilke typer lading og ikke minst pris. Det vil være slik at prisen for utbygging vil gjenspeile seg i den timeprisen som ladingen vil koste. Det vil bli lagt opp til et eget informasjonsmøte når vi kommer lengre fram i prosjektet.

Oppvarming

Boligen varmes opp ved vannbåren varme som fordeles via radiatorer. Radiatorer byttet i regi av borettslaget i perioden 2020/ 2021.

Dyrehold

Husdyrhold tillatt etter spesielle regler, se husordensreglenes pkt. 3.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning.

Hvitvaskingsreglene

Eiendomsmeglere er underlagt Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven) - L01.06.2018 nr. 23. Det følger av loven at megler bl.a. har plikt til å gjennomføre kundekontroll. I de tilfeller hvor kunden er juridisk person skal megler også kartlegge hvem som er reelle rettighetshavere. Med reelle rettighetshavere menes fysiske personer som eier eller kontrollerer mer enn 25% av eierandelene i selskapet. Partene må bidra til at kundekontrollen lar seg gjennomføre på en hensiktsmessig måte. Megler plikter å rapportere mistenkelige transaksjoner til Økokrim. Ved slik rapportering vil ikke partene blir varslet.

Vedlegg til Salgsoppgaven

Følgende dokumenter inngår i salgsoppgaven eller utleveres på forespørsel til megler:
Tilstandsrapport
Selgers egenerklæring
Reguleringsbestemmelser
Festekontrakt (i de tilfeller tomten er festet)
Vedtekter
Husordensregler
Regnskap
Budsjett
Årsberetning fra sist avholdte generalforsamling
Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

Lovverk

Avtaleforholdet mellom partene reguleres av avhendingslova (L03.07.1992 nr. 93 Lov om avhending av fast eigedom)

Diverse

Det praktiseres "vaktmesteruke" i borettslaget. Hver leilighet må vaske gangen og trapp en etasje ned hver 4.uke, det blir hengt lapp på døra når det er din tur.

Borettslaget har følgende bestemmelser:
- Oppussing (rehabilitering) av kjøkken kan bare utføres av fagfolk

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

Heftelser i eiendomsrett:
1972/1856-2/90 24.03.1972 BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN.
Div. ledninger
Bestemmelse om bebyggelse
Med flere bestemmelser

2016/265430-1/200 21.03.2016 PANTEDOKUMENT
Beløp: NOK 4 056 000
Panthaver: BRRTL ANDELSEIERE JFR L OM BRRTL § 2-11, 1.LEDD
LØPENR: 13853430
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

2022/37053-1/200 11.01.2022 10:41
PANTEDOKUMENT VED BYTTE AV BANK
Beløp: NOK 67 015 842
Panthaver: BOLIGBANKEN ASA
ORG.NR: 914 827 841
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
ELEKTRONISK INNSENDT

Vederlag

Vederlagt er avtalt å være;
Provisjon kr 40 000,-
tilretteleggingsgebyr kr 5 000,-
Markedspakke kr 17 900,-
Visningshonorar kr 1500,-
Oppgjørsgebyr kr 5 000,-

Regulering

Plantype Kommuneplanens arealdel
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelse 05.10.2015
Bestemmelser http://webhotel2.gisline.no/GisLinePlanarkiv/0602/Dokumenter/VedtaksDokumenter/KP_335_B20151015.pdf
Lovmerknad PBL 2008
Delarealer Delareal 22 051 m
Arealbruk Boligbebyggelse,Nåværende

Navn REGULERINGSPLAN FOR AREAL TIL OFFENTLIG BEBYGGELSE, FJELL ØVRE.
Plantype Eldre reguleringsplan
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelse 12.12.1973

Navn REGULERINGS- OG BEBYGGELSESPLAN FOR FJELLOMRÅDET.
Plantype Eldre reguleringsplan
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelse 09.11.1965

Navn FJELLSVEIEN, PARSELL LAURITZ HERVIGS VEI - GJERPENENDRING AV REG. PLAN STEDFESTE
Plantype Eldre reguleringsplan
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelse 24.06.1997

Ferdigattest

Ferdigattest foreligger ikke, kun midlertidig brukstillatelse.

Vei, vann og avløp

Eiendommen har adkomst via kommunal vei.
Eiendommen er tilknyttet kommunalt vann og avløp.

Ansvarlig megler

Mojtaba Alizadeh
Vis mer informasjon Vis mindre informasjon

  Detaljer

 • Verditakst: 2 550 000,-
 • Totalpris: 2 818 126,-
 • Fellesgjeld: 268 126,-
 • Fellesutgifter: 7 010,-
 • Ligningsverdi: 768 844,-
 • Primærrom: 69 m2
 • Bruksareal: 69 m2
 • Bruttoareal: 75 m2
 • Tomteareal: 31530 m2
 • Eierform: Andel
 • Boligtype: Leilighet

Visning

 • Ta kontakt for å avtale visning

 • Mojtaba Alizadeh

  Eiendomsmegler MNEF
  Telefon: (+47) 32211515

  Annen info

  Finnkode: 289083122