Gulskogen: NB. BOLIGEN ER SOLGT , VISNING ER AVLYST. Tiltalende 3 roms leilighet. Hage. Vinterstue. Populært og attraktiv boområde.
Hjalmar Johansens gate 5 , 3048 Drammen

Kort om eiendommen

NB. BOLIGEN ER SOLGT , VISNING ER AVLYST

Inneholder

Leilighet beliggende i 1. etasje inneholdende:
Gang, bad, 2 soverom, stue/spisestue og kjøkken.
Innglasset balkong / terrasse (vinterstue) på 12 kvm.

Dørcalling med kamera. Markise på vegg over uteplatting . Varmepumpe er satt inn i stue.
I tillegg kommer det bod i kjeller, felles vaskerom og kjellerrom, 2 boder på loft samt fellesareal.

P-ROM: Gang, bad, 2 soverom, stue/spisestue og kjøkken.

Beliggenhet

Boligen har en svært god internt beliggenhet på boligfeltet i en skjermet, rolig sidegate. Solrikt og barnevennlig. Beliggende meget sentralt på Gulskogen med gang- og sykkelavstand til Drammen sentrum, Gulskogen togstasjon og idrettsbane. Etter åpning av undergangen i Rødgata har man nært sagt bilfri vei fra boligen til både barnehager og barneskole. Det er også kort vei til flott idrettsanlegg ved SIF-huset med to kunstgressbaner med undervarme, gressbane og ballbinge. Det er også et flott lekeområde med klatre- og lekeapparater i umiddelbar nærhet. Supre turmuligheter via stier og turveier opp til Konnerudmarka, samt anleggsveien til Mjøndalen forbi Pukerudlinna som har blitt et populært treningsområde. Nær sagt umiddelbar nærhet til Gulskogen kjøpesenter med de fleste servicetilbud.

Adkomst

Følg Professor Smiths Allè langs baksiden av Gulskogen senteret rett frem over i Fridtjof Nansens Gate. Følg veien nesten til enden hvor du får Hjalmar Johansens gt. på høyre hånd. Det vil bli skiltet ved fellesvisning.

Standard

Gulv: Fliser på bad, laminat.
Vegger: tapet, trepanel og malte plater, fliser på bad.
Himling: Malt plate, malt betong.

Flislagt bad med gulvvarme.
Sanitærutstyr bestående av klosett, helstøpt
servant med underskap og dusjkabinett.
Originalt sluk av jern i gulv.
Noe svelling i bunn av underskap.
Hulltaking er ikke foretatt da det ikke er fysisk
mulig pga tilliggende konstruksjoner. Våtsone
grenser mot kjøkkeninnredningen.

Kjøkkenet har innredning med glatte fronter.
Benkeplaten er av heltre. Det er kjøleskap,
fryseskap, oppvaskmaskin, micro, komfyr og
induksjonstopp. Vegg over kjøkkenbenk er
flissatt. Plassbygd sittebenk

Tilstandsgrad 3 i tilstandsrapport:
Aktuell byggeforskrift er byggeforskrifter fra før 1997 Ingen dokumentasjon.

Tilstandsgrad 2 i tilstandsrapport:
-Utvendig dører, Stedvis noe slitte overflater på karmer og dør
-Utvendig. Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til
rekkverkshøyder.
-Innvendig etasjeskille, Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele
rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i
standardens krav til godkjente måleavvik.
Det er ca 15 mm avvik i fra åpning stue til yttervegg
mot gårdsplass. Stedvis noe knirk i gulver må
påregnes.
-Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
på pipe.
-Kjøkken, Det er påvist at overflater har noe skader.
Skade i fronter under kjøkkenvask og på skapdører
ved kjøkkenvifte
-Kjøkkenet mangler styrt tilluftsventilering.
Ventil i vegg er bak høyskap, trang adkomst til ventil.
-Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
på innvendige vannledninger.
-Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
på innvendige avløpsledninger.
-Noe åpent og noe skjult anlegg. Felles sikringsskap
med automatsikringer i felles gang.
Digital måler

Betalingsbetingelser

Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkl. omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto senest to dager før overtakelse.

Overtagelse, tilleggsinfo.

Overtakelse etter avtale

Bebyggelse

Leiligheten ligger i en 4-mannsbolig i et større borettslag med 40 andeler fordelt på 10 bygg, boligene har to etasjer samt kjeller og loft.

Byggemåte

Grunnmasser av leire, jord og løsmasser.
Grunnmur av betong. Yttervegger i lettbetong med utvendig stående kledning.
Saltak med undertak av bord tekket med betongtakstein. Renner og nedløp i plastbelagt stål.

Tomten

Eiet tomt. Borettslagets tomt; g/bnr: 109/116 og 109/115.iet tomt, felles for borettslaget. Opparbeidet tomt/ fellesarealer på borettslagets eiendom. Denne boligen har meget pen hage/ tomt utenfor boligen. Det gjøres oppmerksom på at hagen utenfor er fellesareal men hver bolig benytter dette arealet som naturlig "tilhører den aktuelle boligen". Man har selv ansvaret for sin "del"

Vilkår fellesgjeld

Spesifikasjon av lån:
Lånenummer: 12117596611, DNB Boligkreditt AS - ikke standard
Annuitetslån, 2 terminer per år.
Rentesats per 28.10.2022: 4.15% pa.
Antall terminer til innfrielse: 35
Saldo per 28.10.2022: 4 023 063
Andel av saldo: 100 577
Første termin/første avdrag: 30.06.2010 ( siste termin 31.12.2039 )
Flytende rente

Lånenummer: 12128141489, DNB Boligkreditt AS - ikke standard
Annuitetslån, 2 terminer per år.
Rentesats per 28.10.2022: 4.15% pa.
Antall terminer til innfrielse: 35
Saldo per 28.10.2022: 3 565 862
Andel av saldo: 89 147
Første termin/første avdrag: 30.12.2014 ( siste termin 30.12.2039 )
Flytende renter

Parkering

Parkering i felles gårdsplass.

Energibruk/kostnader

Ikke innhentet.

Radonmåling

Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Boligen ligger i følge http://geo.ngu.no/kart/radon/ i et område med radon aktsomhetsgrad som er usikker.

Dyrehold

Tillatt ifølge opplysninger fra NBBO datert 28.10.22

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning.

Hvitvaskingsreglene

Eiendomsmeglere er underlagt Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven) - L01.06.2018 nr. 23. Det følger av loven at megler bl.a. har plikt til å gjennomføre kundekontroll. I de tilfeller hvor kunden er juridisk person skal megler også kartlegge hvem som er reelle rettighetshavere. Med reelle rettighetshavere menes fysiske personer som eier eller kontrollerer mer enn 25% av eierandelene i selskapet. Partene må bidra til at kundekontrollen lar seg gjennomføre på en hensiktsmessig måte. Megler plikter å rapportere mistenkelige transaksjoner til Økokrim. Ved slik rapportering vil ikke partene blir varslet.

Vedlegg til Salgsoppgaven

Følgende dokumenter inngår i salgsoppgaven eller utleveres på forespørsel til megler:
Tilstandsrapport
Selgers egenerklæring
Reguleringsbestemmelser
Festekontrakt (i de tilfeller tomten er festet)
Vedtekter
Husordensregler
Regnskap
Budsjett
Årsberetning fra sist avholdte generalforsamling
Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

Lovverk

Avtaleforholdet mellom partene reguleres av avhendingslova (L03.07.1992 nr. 93 Lov om avhending av fast eigedom)

Diverse

Det er ingen mulighet for individuell nedbetaling av fellesgjeld i dette borettslaget.

Styret har vedtatt økning i innkreving til grunnkostnad med 4 % fra 1.1.2023.

Rengjøring av trapper skal gjøres hver uke, rengjøringen deles mellom beboerne. 1.etasje. vasker kjellertrapp og nedre gang. 2.etasje. vasker hoved- og loftstrapp. Det leies inn måking av gårdsplass og parkeringsplasser, men alle må bidra med å rydde vekk snø foran søppeldunker, postkasser og inngangene. Alle har også vedlikeholdsansvar for plenen (klipping og holde blomsterbed ryddige). Saker som er under arbeid i BRL: El bil lading, fornyelse av forsikring.

Følgende avvik/anmerkning ble konstatert under tilsynet med skorsteiner/ildsteder:
Det ble avdekket at skorsteinen ikke fungerer som forutsatt (sotluke i kjeller defekt, tynt murverk etter gjenmuring av gamle røykrør, div brennbart materiale inntil 1/2 steins skorsteinsvanger, dårlige fuger / kondensskadet)
Avvik: Det ble avdekker hull i skorsteinsvangen etter gammlet røykrør (tettet mot folie)

Servitutter

Ingen tinglyste servitutter på andelsnummer 31 i Olav Bjaalandsgt borettslag.
På eiendommen med gnr 109 bnr 115i Drammen kommune er det ingen tinglyste servitutter og rettigheter som følger eiendommens matrikkel:

Vederlag

Oppdragsgiver har inngått følgende avtale med NBBO Eiendomsmegling: Fast vederlag kr 39 000,- Markedspakke kr 17 900,- Oppgjørsgebyr kr 5 000,- Profesjonell fotograf og plantegninger kr 3 600,- Tilretteleggingsgebyr kr 5 000,- Alle beløp er inkl mva.

Dersom handelen ikke kommer i stand i oppdragstiden, betaler oppdragsgiver:
Ved avtalt provisjonsbetaling/fastpris, har oppdragstaker krav på vederlag kr. 20 000,- for utført arbeid samt markedspakke og eksterne utlegg, dersom oppdraget avsluttes, sies opp eller utløper.

Oppdragstaker har krav på avtalt vederlag dersom det er oppnådd bud på avtalt prisantydning og oppdragsgiver likevel velger å avslå budet, og oppdraget senere sies opp, utløper eller handel ikke kommer i stand.

Regulering

Kommuneplan/kommunedelplan
Eiendommen ligger i område som i kommuneplanen/kommunedelplanen er avsatt til:
Boligbebyggelse - Nåværende Kommuneplan (5.10.2015)
Grønnstruktur - Nåværende Kommuneplan (5.10.2015)
Ukjent Kommunedelplan - Kommunedelplan for Gulskogen (7.5.1997)

Gjeldende regulering
Ligger eiendommen i et regulert område? Nei

Bebyggelsesplan
Omfattes eiendommen eller en del av eiendommen av en bebyggelsesplan etter eldre PBL?
Nei

Regulering under arbeid
Er det igangsatt planleggingsarbeid på et område som inkluderer/berører eiendommen?
Ja, kommuneplanens arealdel for Drammen kommune 2022-2034

Planforslag
Eksisterer det planforslag som berører eiendommen?
Nei

Ferdigattest

Ferdigattest foreligger datert 15.09.1966
Samt foreligger det ferdigattest av 16.03.2022 . Innglassing av verandaer og balkonger, samt bygging av nye trapper til inngangene i 1. etasje.

Vei, vann og avløp

Adkomstvei: Kommunal og privat vei på borettslagets eiendom. Tilknytning vann: Offentlig tilknyttet vann med privat stikkledning Tilknytning avløp: Offentlig tilknyttet avløp med privat stikkledning.

Ansvarlig megler

Thora-Elise Hammerborg Dahl
Vis mer informasjon Vis mindre informasjon

  SOLGT

  Detaljer

 • Verditakst: 3 250 000,-
 • Totalpris: 3 439 723,-
 • Fellesgjeld: 189 723,-
 • Fellesutgifter: 4 341,-
 • Ligningsverdi: 735 465,-
 • Primærrom: 70 m2
 • Bruksareal: 82 m2
 • Bruttoareal: 89 m2
 • Tomteareal: 11000 m2
 • Eierform: Andel
 • Boligtype: Leilighet

Visning

 • Ta kontakt for å avtale visning
 • SOLGT


  Thora-Elise Hammerborg Dahl

  Eiendomsmegler MNEF
  Mobil: (+47) 95209548

  Annen info

  Finnkode: 281050688