Steinberg: Stor toppleilighet med 3 soverom, 2 uteplasser, 2 p-plasser i garasje. Gode solforhold og utsikt.
Nedre Skistadvei 2 , 3053 Steinberg

Kort om eiendommen

Velkommen til Nedre Skistad vei 2! Dette er en moderne og romslig toppleilighet med alt på 1 plan med en flott overbygd balkong samt uteplass utenfor inngangsparti og 2 garasjeplass. Boligen har praktiske og gjennomtenkte planløsninger med god arealutnyttelse. Denne boligen er størst i bygget og ligger på toppen med utsikt og gode solforhold. Dette er en bolig som virkelig bør sees!

Høydepunkter:
- sentralt boligområde på Steinberg
- 2 uteplasser (17 kvm fra stue og 17 kvm ved inngangsparti)
- 2 garasjeplasser
- 3 soverom
- lave felleskostnader
- toppleilighet
- peisovn i stue
- ingen TG3

Velkommen til visning!

Inneholder

Velkommen til Nedre Skistad vei 2! Dette er et moderne og romslig toppleilighet med alt på 1 plan med en flott overbygd balkong samt uteplass utenfor inngangsparti og 2 garasjeplass. Boligen har praktiske og gjennomtenkte planløsninger med god arealutnyttelse. Denne boligen er størst i bygget og ligger på toppen med utsikt og gode solforhold. Dette er en bolig som virkelig bør sees!

Høydepunkter:
- sentralt boligområde på Steinberg
- 2 uteplasser (17 kvm fra stue og 17 kvm ved inngangsparti)
- 2 garasjeplasser
- 3 soverom
- lave felleskostnader
- toppleilighet
- peisovn i stue
- ingen TG3

Leiligheten ligger i tredje etasje og inneholder entré, gang, bad, stue/spisestue, kjøkken, 3 soverom.

Beliggenhet

Beliggende i solrike omgivelser sentralt på Steinberg. Gangavstand til barneskole og umiddelbar nærhet til barnehage.
Umiddelbar nærhet til buss og Steinberg togstasjon. Kort kjøretur til sentrumsområder i Mjøndalen og Hokksund samt Buskerud Storsenter med butikker.
Flotte turmuligheter i nærområdet med blant annet stier langs elva retning Hokksund og Mjøndalen.

Adkomst

Ta av fra E-134 ved rundkjøring til Steinberg og følg Steinbergveien. Kjør denne et godt stykke, så til venstre på Nedre Skistadvei like etter (tidligere) butikklokale på venstre hånd. Kjør over planovergang ved Steinberg stasjon. Boligen er det første bygget på høyre side etter planovergangen.

Standard

Leiligheten ligger i boligbygg som ble totalrehabilitert/omgjort til boliger i 2001.
Takstmann oppsummerer standard slik: Eier har bebodd leiligheten siden 2015 og i denne perioden opplyste eier at det ikke har forekommet spesielle forhold knyttet til eiendommen. Eier har i perioden oppgradert overflater etter behov. Boligen er normalt vedlikeholdt, en del oppusset/ fornyet gjennom årene. Det må allikevel påregnes kostnader til vedlikehold og oppgraderinger. Dette
dreier seg generelt om bygningsdeler med normal aldring, skader og slitasje. Når det gjelder tilstanden for øvrig henvises det til beskrivelse av de forskjellige bygningsdeler.

Bad; Bad/vaskerom fra byggeåret, arbeidene er utført i regi av utbygger, garanti på baderommet er utløpt.
Overflater vegger med fliser og himling (innvendige tak) med malte flater. Downlight montert i himling (innvendig tak). Overflater gulv med fliser på våtrom med varmekabler.
Våtrommet har plastsluk med smøremembran med ukjent utførsel (ikke tilstrekkelig dokumentert).
Våtrom inneholder følgende sanitærutstyr, dusjkabinett med 1-greps blandebatteri , klosett, servant montert i baderomsinnredning med dører og 1-greps blandebatteri, overskap, speil og lys.
Våtrom med mekanisk ventilasjon, med tilluft via luftespalter i dør eller lignende.

Kjøkken; Kjøkkeninnredning med slette fronter fra byggeåret, benkeplate i laminat, 1 1/2 vaskekum i stål med avrenning og 1-grepsblandebatteri og lys under overskap. Vegg over kjøkkenbenk med fliser. Frittstående hvitevarer. Brannslange montert i benkeskap. Det er kjøkkenventilator med avtrekk ut.

Overflater innvending;
Overflater gulv med laminat, parkett og fliser.
Overflater vegger med malte flater, malt tapet og malt miljøglassfiberstrie.
Overflater himling (innvendige tak) med malte flater.
Overflater fremstår i normal stand i forhold til alder med forventet bruksslitasje. Registrert knirk i gulvet i gangen.

Betalingsbetingelser

Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkl. omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto senest to dager før overtakelse.

Overtagelse, tilleggsinfo.

Overtakelse etter nærmere avtale med selger. Det oppfordres til å nevne ønsket overtagelse i evt. bud.

Bebyggelse

Boligblokk over 3. etasje uten heis.
Leiligheten har beliggenhet i 3. etasje.
Leiligheten disponerer bod i 3 etasje på 7,5 kvm (ikke merket) og i underetasje/ kjeller ikke befart, grunnet manglende tilgang ved befaring.

Byggemåte

- Byggegrunn ikke kjente kultmasser.
- Støpt betong fundament/ gulv.
- Yttervegger over grunnmur av rammekonstruksjon av stål og betong med utfyllende bindingsverk.
- Utvendige overflater med liggende kledning.
- Takkonstruksjon med saltak, oppbygning i trekonstruksjon.
- Taket tekket med takstein.
- Takrenner og nedløp.
- Trapper i felles oppgang.

Se tilstandsrapport for utfyllende info.

Kommunale avgifter

Vann og avløp for 2021 var kr 7 545,-
Renovajson 2021 kr 3 000,-

Tomten

Eiet tomt, (andel av felles tomt for sameiet), opparbeidet beplantning og prydbusker. Gruset gårdsplass.
Seksjonen disponerer halvpart av dobbel garasje. Parkering/ gjesteparkering på samt fellesparkering. Øvrig parkering, gateparkering etter områdets bestemmelser.

Parkering

Det er parkering for 2 biler i garasje. Felles biloppstillingsplasser på felles parkeringsplass.

Radonmåling

Boligen ligger minimum 3 etg over bakkenivå og radonmålinger er ikke relevant.

Offentlig kommunikasjon

God tilgang til offentlig kommunikasjon med både buss og tog i umiddelbar nærhet.

Oppvarming

Boligen hadde følgende varmekilder ved befaring;
- varmes opp ved strøm/ panelovner
- varmekabler på baderom
- peis/ peisovn

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning.

Hvitvaskingsreglene

Eiendomsmeglere er underlagt Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven) - L01.06.2018 nr. 23. Det følger av loven at megler bl.a. har plikt til å gjennomføre kundekontroll. I de tilfeller hvor kunden er juridisk person skal megler også kartlegge hvem som er reelle rettighetshavere. Med reelle rettighetshavere menes fysiske personer som eier eller kontrollerer mer enn 25% av eierandelene i selskapet. Partene må bidra til at kundekontrollen lar seg gjennomføre på en hensiktsmessig måte. Megler plikter å rapportere mistenkelige transaksjoner til Økokrim. Ved slik rapportering vil ikke partene blir varslet.

Lovverk

Avtaleforholdet mellom partene reguleres av avhendingslova (L03.07.1992 nr. 93 Lov om avhending av fast eigedom)

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende servitutter/rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

3005/229/176/11:
01.11.2001 - Dokumentnr: 10457 - Erklæring/avtale
Bestemmelse om kloakkledning
Overført fra: Knr:3005 Gnr:229 Bnr:176 Snr:7
Gjelder denne registerenheten med flere


04.07.2002 - Dokumentnr: 6962 - Resek/deling av seksjon
Seksjon som deles:
Snr: 7
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 512/1166
Ny seksjon:
Snr: 11
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 183/1192


04.07.2002 - Dokumentnr: 6962 - Resek/endring formål/brøk/tilleggsdel
Endret seksjon:
Snr: 11
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 183/1192

Regulering

Eiendommen er regulert til bolig. Området er regulert til bolig, felles lekeareal, industri, allmennyttig formål, sentrumsformål, kjøreveg og annen veggrunn - tekniske anlegg. Eiendommen er regulert etter reguleringsplan 3005 062520000002 - Reguleringsplan for ST 12.02, Nedre Skistadv GBNr 29/176 m.fl (16.8.2000), og kommuneplan datert 07.10.2015. Eiendommen ligger i område som i kommuneplanen/kommunedelplanen er avsatt til Boligbebyggelse - Nåværende.
Reguleringsplanens formål: Gangvei, boliger og felles lekeareal.
Planens hensikt er å legge til rette for 8 -10 nye boliger innen område B1, samt å regulere eksisterende boligområde B2 til boligformål ihht kommuneplanen. Det legges opp til en høy utnyttelsesgrad med henblikk på å bygge opp under sentrumsområdet ved Steinberg stasjon. Det legges stor vekt på å skape et trivelig bomiljø, med gode grøntkvaliteter og bevaring av den
karakteristiske furuvegetasjonen.

Relaterte planer:
Reguleringsplan 062519850006, ST 12 Nye E76, Evja- Øvre Eiker Grense (Rv 11) (20.2.1985). Regulering under arbeid:
Regulering 3005 20210007, Kommuneplanens arealdel for Drammen kommune 2022-2034.

Planforslag:
Det eksisterer planforslag som berører eiendommen.
3005 20210011 - Kommunedelplan for dobbeltspor på Sørlandsbanen på strekningen Gulskogen-Hokksund, delstrekning Mjøndalen-Hokksund. Delstrekning Mjøndalen-Hokksund er ikke vedtatt ennå og vil avklares i egen politisk sak på senere tidspunkt i samråd med Øvre Eiker kommune. Status: Planlegging igangsatt. Mer informasjon: https://www.drammen.kommune.no/politikk samfunn/kunngjoringer/kommunedelplan-for-dobbeltspor-gulskogen-hokksund-delstrekning-gulskogen-mjondalen---kunngjoring-av-vedtak/
Utsnitt av reguleringskart følger vedlagt. Reguleringsbestemmelser kan sendes forespørsel.
Dersom det er ønskelig med ytterligere opplysninger knyttet til reguleringsforhold så oppfordrer vi interessenter til å kontakte Drammen kommune.

Ferdigattest

Drammen kommune finner ikke kopi av ferdigattest/midlertidig brukstillatelse i sine arkiver. Rammetillatelse ble gitt 11.06.2001

Vei, vann og avløp

Offentlig og privat vei på sameiets eiendom.
Offentlig tilknyttet vann og avløp med privat stikkledning frem til offentlig nett.

Ansvarlig megler

Mojtaba Alizadeh
Vis mer informasjon Vis mindre informasjon

  SOLGT

  Detaljer

 • Verditakst: 3 490 000,-
 • Fellesutgifter: 1 446,-
 • Kommunale avgifter: 10 545,-
 • Ligningsverdi: 975 487,-
 • Primærrom: 102 m2
 • Bruksareal: 102 m2
 • Tomteareal: 3142 m2
 • Eierform: Eier (Selveier)
 • Boligtype: Leilighet

Visning

 • Ta kontakt for å avtale visning
 • SOLGT


  Mojtaba Alizadeh

  Eiendomsmegler MNEF
  Telefon: (+47) 32211515
  Mobil: (+47) 90839439

  Annen info

  Finnkode: 273620263