Tangen: Lys og meget trivelig 2 roms topp og endeleilighet for eldre/senior og funksjonshemmede i Fjordparken brl.
Havnegata 115 , 3040 Drammen

Kort om eiendommen

Praktisk 2 roms leilighet med fin ende beliggenhet som består av:
Gang, stue/kjøkken, bad, soverom og bod. Stue med utgang til balkong. Leiligheten har egen bod til disposisjon.

Fin beliggenhet med fjorden som nabo. Buss plass rett på utsiden av borettslaget.

Boligen er tilrettelagt for omsorgsbolig hvor prisen er regulert og kjøper må godkjennes av kommunen. Pr. i dag har de ingen på venteliste så her kan man overta så snart godkjenning foreligger.

Inneholder

Leilighet beliggende i 3. etasje inneholdende:
Entre, stue/kjøkken, bad/wc/vaskerom og soverom. Utgang fra stue til balkong. Leiligheten har egen sportsbod ute.

P-ROM: Entre, stue/kjøkken, bad/wc/vaskerom og soverom.

Beliggenhet

Flott beliggenhet helt ned mot sjøkanten, med nærhet til fjorden i et maritimt miljø.Buss plass rett på utsiden av borettslaget.

Adkomst

Se kartskisse.

Standard

Gulv: Belegg, sklisikkert belegg på bad.
Vegger: Malte plater. Tapet. Fliser i dusjhjørne
Himling: Malte plater.

Bad med dusj på vegg, servant, lys/speil og gulvmontert toalett. Gulvvarme.

Kjøkken med lyse profilerte fronter, røropplegg til oppvaskmaskin.

Tilstandsgrad 2 i tilstandsrapport:
-Utvendig vinduer - det er påvist avvik: Det er påklistret folie på to takvinduer og ett fastkarmsvindu. Amatørmessig montert. Balkongdør må justeres.
-Innvendig overflater, det er div. hakk og små merker i belegg. Det er en del mindre riss og små sprekker i vegger, noe maling slitt.
-Det er ikke foretatt radonmålinger, bygget er ikke utført med radonsperre.
-Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninnredning utover normal slitasjegrad.
-Mer enn halvparten av forventet brukstid på VVS-installasjoner er oppbrukt. Alder for varmtvannsbereder, toalett, blandebatterier etc. tilsier at utskiftninger er påregnelig.

Leiebeløp inkluderer

Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkl. omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto senest to dager før overtakelse.

Leieperiode

Overtakelse etter avtale

Bebyggelse

Borettslaget består av 47 omsorgsboliger, 13 ordinære boliger samt en næringsdel fordelt på 6 bygninger. Lagets eiendom har g/bnr 112/774.

Byggemåte

Støpt plate på mark. Yttervegger isolert bindingsverk, utvendig kledd med plater og stående kledning. Saltak tekket med betongtakstein. Se forøvrig tilstandsrapport avholdt av Terje Næss Eiendomstaksering AS den 18.05.2022.

Tomten

Pent opparbeidet fellesarealer med asfalterte og hellelagte adkomstveier.
Nydelig beliggenhet ved fjorden.

Vilkår fellesgjeld

Spesifikasjon av lån:
Lånenummer: 15933070910, DNB Boligkreditt AS - ikke standard
Annuitetslån, 2 terminer per år.
Rentesats per 11.05.2022: 2.3% pa.
Antall terminer til innfrielse: 20
Saldo per 11.05.2022: 14 267 637
Andel av saldo: 205 536
Første termin/første avdrag: 31.12.2001 ( siste termin 31.12.2031 )
Flytende rente

Parkering

Enhet 1-48 har ingen faste biloppstillingsplasser. Én garasjeplass følger hver av enhetene 49-61. Ingen særskilt leie. Borettslaget leier
ut 5 garasjeplasser. Ellers 20 p-plasser til fri bruk

Energibruk/kostnader

Ikke innhnetet

Oppvarming

Strøm

Dyrehold

Tillatt ifølge opplysninger fra NBBO datert 11.05.22

Utleiers krav til sikkerhet

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning.

Hvitvaskingsreglene

Eiendomsmeglere er underlagt Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven) - L01.06.2018 nr. 23. Det følger av loven at megler bl.a. har plikt til å gjennomføre kundekontroll. I de tilfeller hvor kunden er juridisk person skal megler også kartlegge hvem som er reelle rettighetshavere. Med reelle rettighetshavere menes fysiske personer som eier eller kontrollerer mer enn 25% av eierandelene i selskapet. Partene må bidra til at kundekontrollen lar seg gjennomføre på en hensiktsmessig måte. Megler plikter å rapportere mistenkelige transaksjoner til Økokrim. Ved slik rapportering vil ikke partene blir varslet.

Vedlegg til Salgsoppgaven

Følgende dokumenter inngår i salgsoppgaven eller utleveres på forespørsel til megler:
Tilstandsrapport
Selgers egenerklæring
Reguleringsbestemmelser
Festekontrakt (i de tilfeller tomten er festet)
Vedtekter
Husordensregler
Regnskap
Budsjett
Årsberetning fra sist avholdte generalforsamling
Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

Lovverk

Avtaleforholdet mellom partene reguleres av avhendingslova (L03.07.1992 nr. 93 Lov om avhending av fast eigedom)

Diverse

For andel 1 til 48 finnes særskilte regler for forkjøpsrett: Se vedtektenes pkt 3.1.(2)

Dette er en omsorgsbolig og kommunen har tildelingsrett når boligen skal selges (overdras).
De må godkjenne kjøper, da dette er en bolig for eldre og funksjonshemmede.
For andel f.o.m. nr 1 t.o.m. nr 48 har dette borettslaget klausulering i forhold til maksimalpris, og produktet "prisfastsettelse" må
bestilles via Infoland.

Borettslaget er forsikret mot tap av felleskostnader i Skadeforsikringsselskapet Borettslagenenes Sikringsordning AS. Dette er en
ordning hvor andelseierne er forsikret mot å bli ansvarlig for naboens felleskostnader, etter nærmere regler. Dersom en andelseier
ikke betaler felleskostnadene sine, må boligen selges, og Borettslagenes Sikringsordning kan dekke de uteblitte felleskostnadene
som borettslaget ikke får dekket via salget.

Det er ingen mulighet for individuell nedbetaling av fellesgjeld i dette borettslaget.

Servitutter

Ingen tinglyste servitutter på andelsnummer 26 i Fjordparken borettslag. På eiendommen med gnr 112 bnr 774 i Drammen kommune er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel:
Erklæring / avtale tinglyst 27.01.2000 med dagboknummer 1351 og 1355.

Ovennevnte er ikke innhentet og kontrollert.

Vederlag

Oppdragsgiver har inngått følgende avtale med NBBO Eiendomsmegling: Fast vederlag kr 31 250,- Oppgjørsgebyr kr 5 000,- Tilretteleggingsgebyr kr 5 000,-

Dersom handelen ikke kommer i stand i oppdragstiden, betaler oppdragsgiver:
Ved avtalt provisjonsbetaling/fastpris, har oppdragstaker krav på vederlag kr. 20 000,- for utført arbeid samt markedspakke og eksterne utlegg, dersom oppdraget avsluttes, sies opp eller utløper.

Oppdragstaker har krav på avtalt vederlag dersom det er oppnådd bud på avtalt prisantydning og oppdragsgiver likevel velger å avslå budet, og oppdraget senere sies opp, utløper eller handel ikke kommer i stand.

Regulering

Regulert til boligformål.

KOMMUNEPLAN/KOMMUNEDELPLAN
Eiendommen ligger i område som i kommuneplanen/kommunedelplanen er avsatt til:
-Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone - Nåværende Kommuneplan (5.10.2015)
-Grønnstruktur - Nåværende Kommuneplan (5.10.2015)
-Boligbebyggelse - Nåværende Kommuneplan (5.10.2015)
-Ukjent Kommunedelplan - Kommunedelplan for Fv. 319 Svelvikveien (21.6.2016)
-Ukjent Kommunedelplan - Kommunedelplan for Drammenselva (29.4.1991

GJELDENDE REGULERING
Ligger eiendommen i et regulert område?
Ja
3005 060245-14 MERKET. Rundkjøring m/veitilknytninger (26.1.1988) Kjørevei
3005 060254-2 REGULERINGPLAN FOR HAVNEGATA 119A, GNR. 112, BNR. 267,470,774,264 OG 472 (22.9.1998) Boliger
3005 060254-2 REGULERINGPLAN FOR HAVNEGATA 119A, GNR. 112, BNR. 267,470,774,264 OG 472 (22.9.1998) Turvei
3005 060254-2 REGULERINGPLAN FOR HAVNEGATA 119A, GNR. 112, BNR. 267,470,774,264 OG 472 (22.9.1998) Gang-/sykkelvei
3005 060254-2 REGULERINGPLAN FOR HAVNEGATA 119A, GNR. 112, BNR. 267,470,774,264 OG 472 (22.9.1998) Felles avkjørsel
3005 060245-14 MERKET. Rundkjøring m/veitilknytninger (26.1.1988) Gang-/sykkelvei
3005 060254-2 REGULERINGPLAN FOR HAVNEGATA 119A, GNR. 112, BNR. 267,470,774,264 OG 472 (22.9.1998) Anlegg for lek

BEBYGGELSESPLAN
Omfattes eiendommen eller en del av eiendommen av en bebyggelsesplan etter eldre PBL?
Nei

REGULERING UNDER ARBEID
Er det igangsatt planleggingsarbeid på et område som inkluderer/berører eiendommen?
Ja
3005 20210007 Kommuneplanens arealdel for Drammen kommune 2022-2034

PLANFORSLAG
Eksisterer det planforslag som berører eiendommen?
Nei

Ferdigattest

Ferdigattest foreligger datert 15.11.2001 - nybygg boliger/omsorgsboliger

Vei, vann og avløp

Offentlig vann og avløp. Privat avstikker fra offentlig vei.

Ansvarlig megler

Thora-Elise Hammerborg Dahl
Vis mer informasjon Vis mindre informasjon

  SOLGT

  Detaljer

 • Verditakst: 1 234 243,-
 • Totalpris: 1 439 778,-
 • Fellesgjeld: 205 535,-
 • Fellesutgifter: 5 724,-
 • Ligningsverdi: 358 677,-
 • Primærrom: 58 m2
 • Bruksareal: 62 m2
 • Tomteareal: 7333 m2
 • Eierform: Andel
 • Boligtype: Leilighet

Visning

 • Ta kontakt for å avtale visning
 • SOLGT


  Thora-Elise Hammerborg Dahl

  Eiendomsmegler MNEF
  Telefon: (+47) 95209548

  Annen info

  Finnkode: 268025861