Fjell: 2 roms leilighet i 6.etg. Nyere flislagt bad. Populær blokk. Vestvendt balkong.
Lauritz Hervigs vei 164C , 3035 Drammen

Kort om eiendommen

Beliggende i område med etablert blokkbebyggelse. Kort gangavstand til barne- og ungdomsskole, barnehager, idrettsanlegg, lekeplass, bibliotek og dagligvarebutikk. Gode bussforbindelser til sentrum, som korresponderer videre til andre deler av byen.
Leiligheten er beliggende i 6. etasje inneholdende:
Entrè, soverom, stue/kjøkken, bad/vaskerom. Fra stuen er det utgang til balkong. I tillegg bod i kjeller, ca 5 kvm.

Inneholder

Leiligheten er beliggende i 6. etasje inneholdende:
Entrè, soverom, stue/kjøkken, bad/vaskerom. Fra stuen er det utgang til balkong. I tillegg bod i kjeller, ca 5 kvm.

P-ROM: Entrè, soverom, stue/kjøkken, bad/vaskerom.

Beliggenhet

Beliggende i område med etablert blokkbebyggelse. Kort gangavstand til barne- og ungdomsskole, barnehager, idrettsanlegg, lekeplass, bibliotek og dagligvarebutikk. Gode bussforbindelser til sentrum, som korresponderer videre til andre deler av byen. 7 minutters kjøring til jernbanestasjon. Toget tar ca. 36 minutter fra Drammen stasjon til Oslo og 15 minutter til Asker. Flytog fra Drammen til Gardermoen, se rutetider på www.flytoget.no. Kort vei til påkjøring på E-18 og E 134, ved Bangeløkka.

De fleste fritidstilbud i Drammen. Eget næridrettsanlegg med bla. kunstgressfotballbane på Fjell, utover dette er nærmeste idrettslag Skiold ski- og ballklubb som er en aktiv og allsidig idrettsforening. De har eget
treningsanlegg med kunstgressbane på Marienlyst med bla. naturisbane og kunstisbane på vinterstid. Egen fritidsklubb på Fjell Ungdomscafe og Fjell Juniorklubb. Eget skolekorps.

Adkomst

Se kartskisse.

Standard

Gulv: Laminat og belegg. Fliser på bad.
Vegger: Malt strietapet og malt tapet. Fliser på bad.
Himling: Malt betong.

Flislagt bad med gulvvarme (VIKTIG. Det er lagt varmekabler på bad men de er ikke koblet på så ny eier på bekoste det selv), oppgradert i ca 2018, i regi av borettslaget. Servant, dusj på vegg bak glassdører og gulvmontert toalett. Røropplegg for vaskemaskin.

Kjøkken med furu profilerte fronter. Høy alder på kjøkkeninnredning. Laminat benkeplate.

Leiligheten har behov for modernisering og oppussing. Det må påregnes kostnader til full oppgradering.

Tilstandsgrad 3 i tilstandsrapport:
-Innvendig overflater har sterkt slitasjegrad.

Tilstandsgrad 2 i tilstandsrapport:
-Det er påvist at enkelte vinduer og dører er vanskelig å åpne/lukke. Vinduet på soverom har defekt lukke/åpne mekanisme.
-Inngangsdøren til leiligheten er defekt, denne vil bli skiftet i regi av borettslaget.

Leiebeløp inkluderer

Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkl. omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto senest to dager før overtakelse.

Leieperiode

Overtakelse etter avtale

Bebyggelse

Blokkbebyggelse. Boligblokk bygget med kjeller, underetasje og 9 etasjer.

Borettslaget består av 304 andeler.

Byggemåte

Yttervegger består av mur, kledd med Steniplater. Flatt tak tekket med papp/folie.

Tomten

Felleseiendommen er opparbeidet med asfalterte internveier og gårdsplass, steinsatte arealer, felles sittegrupper og sykkelparkering. Eiendommen har plenområder, samt prydbusker, trær og annen beplantning.

I tomten til borettslaget inngår det flere gårds og bruksnummer, 23/89, 23/79, 23/88, 23/78, 24/28, 24/34 og 23/90.

Vilkår fellesgjeld

Spesifikasjon av lån:
Lånenummer: 96660140554, BoligBanken ASA
Annuitetslån, 2 terminer per år.
Rentesats per 24.05.2022: 2.3% pa.
Antall terminer til innfrielse: 40
Saldo per 24.05.2022: 67 015 842
Andel av saldo: 172 623
Neste termin/avdrag: 30.06.2022 ( siste termin 31.12.2041 )
Flytende rente
Ut i fra dagens lånebetingelser vil neste avdrag som forfaller til betaling 30.06.2022
utgjøre ca kr 618,00 per måned for denne boligen.

Parkering

Beboere kan få tildelt en parkeringsplass så sant det er noen ledige (borettslaget har 179 p.plasser til 304 leiligheter) Det gjøres på
den måten at beboer henvender seg på kontoret onsdag kveld mellom 18 og 19, betaler et depositum på kr 150,- som tilbakebetales når plassen ikke lenger skal benyttes. Ingen får 2
plasser. Man får da et parkeringskort som må legges synlig i frontruta og dette skal stemme overens med skilt på plass. Står man foran blokkene, på gjesteparkering eller
en annens plass vil man bli ilagt et parkeringsgebyr på kr 700. Fjellheim har Vaktservice som går gjennom blokkene og disse sjekker også parkering.
Se for øvrig skriv om parkering på infoland.

Energibruk/kostnader

Ikke innhentet.

Oppvarming

Varmt forbruksvann og varmt vann for oppvarming blir levert fra "fyrsentralen". Basert på vannbåren varme til radiatorer. Det pågikk arbeid med å skifte ut radiatorer, radiatorene var på befaringsdagen fjernet.

Dyrehold

Husdyrhold tillatt etter spesielle regler, se husordensreglenes pkt.3

Beboernes forpliktelser

Renhold av gang og trapper ned til etasjen under skjer etter tur. Gang og trappevask foretas enten en eller to ganger i uken. Vaskerom og andre fellesrom rengjøres straks etter bruken. Veggene holdes rene.

Utleiers krav til sikkerhet

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning.

Hvitvaskingsreglene

Eiendomsmeglere er underlagt Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven) - L01.06.2018 nr. 23. Det følger av loven at megler bl.a. har plikt til å gjennomføre kundekontroll. I de tilfeller hvor kunden er juridisk person skal megler også kartlegge hvem som er reelle rettighetshavere. Med reelle rettighetshavere menes fysiske personer som eier eller kontrollerer mer enn 25% av eierandelene i selskapet. Partene må bidra til at kundekontrollen lar seg gjennomføre på en hensiktsmessig måte. Megler plikter å rapportere mistenkelige transaksjoner til Økokrim. Ved slik rapportering vil ikke partene blir varslet.

Vedlegg til Salgsoppgaven

Følgende dokumenter inngår i salgsoppgaven eller utleveres på forespørsel til megler:
Tilstandsrapport
Selgers egenerklæring
Reguleringsbestemmelser
Festekontrakt (i de tilfeller tomten er festet)
Vedtekter
Husordensregler
Regnskap
Budsjett
Årsberetning fra sist avholdte generalforsamling
Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

Lovverk

Avtaleforholdet mellom partene reguleres av avhendingslova (L03.07.1992 nr. 93 Lov om avhending av fast eigedom)

Diverse

Det er ingen mulighet for individuell nedbetaling av fellesgjeld i dette borettslaget.

Selger må selv si opp sin avtale om TV, internett og evnt telefon hos Get. Kjøper må kontakte Get for utlevering av utstyr til TV,
internet og evnt abonnement på telefon.

Borettslaget er forsikret mot tap av felleskostnader i Skadeforsikringsselskapet Borettslagenenes Sikringsordning AS. Dette er en
ordning hvor andelseierne er forsikret mot å bli ansvarlig for naboens felleskostnader, etter nærmere regler. Dersom en andelseier
ikke betaler felleskostnadene sine, må boligen selges, og Borettslagenes Sikringsordning kan dekke de uteblitte felleskostnadene
som borettslaget ikke får dekket via salget.

Vedrørende energimerking av bolig, ta kontakt med styret i borettslaget/borettslagets kontor.

Servitutter

Ingen tinglyste servitutter på andelsnummer 184 i Fjellheim borettslag.
På eiendommen med gnr 23, bnr 79 i Drammen kommune er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel:
-Best. om vann/kloakkledning tinglyst 24.03.1972 med dagboknummer 1856.

Ovennevnt er ikke innhentet og kontrollert.

Vederlag

Oppdragsgiver har inngått følgende avtale med NBBO Eiendomsmegling: Fast vederlag kr 37 000,- Markedspakke kr 17 900,- Oppgjørsgebyr kr 5000,- Tilretteleggingsgebyr kr 5000,- Profesjonell fotograf og plantegninger kr 3 600,-

Dersom handelen ikke kommer i stand i oppdragstiden, betaler oppdragsgiver:
Ved avtalt provisjonsbetaling/fastpris, har oppdragstaker krav på vederlag kr. 20 000,- for utført arbeid samt markedspakke og eksterne utlegg, dersom oppdraget avsluttes, sies opp eller utløper.

Oppdragstaker har krav på avtalt vederlag dersom det er oppnådd bud på avtalt prisantydning og oppdragsgiver likevel velger å avslå budet, og oppdraget senere sies opp, utløper eller handel ikke kommer i stand.

Regulering

KOMMUNEPLAN/KOMMUNEDELPLAN
Eiendommen ligger i område som i kommuneplanen/kommunedelplanen er avsatt til
Boligbebyggelse - Nåværende Kommuneplan (5.10.2015)

GJELDENDE REGULERING
Ligger eiendommen i et regulert område?
Ja
3005 060222-9 REGULERINGS- OG BEBYGGELSESPLAN FOR FJELLOMRÅDET. (9.11.1965) Boliger
3005 060222-9 REGULERINGS- OG BEBYGGELSESPLAN FOR FJELLOMRÅDET. (9.11.1965) Gangvei
3005 060222-9 REGULERINGS- OG BEBYGGELSESPLAN FOR FJELLOMRÅDET. (9.11.1965) Offentlig friområde
3005 060222-9 REGULERINGS- OG BEBYGGELSESPLAN FOR FJELLOMRÅDET. (9.11.1965) Kjørevei
3005 060252-9 FJELLSVEIEN, PARSELL LAURITZ HERVIGS VEI - GJERPENENDRING AV REG. PLAN STEDFESTE (24.6.1997) Annen veigrunn
3005 060222-9 REGULERINGS- OG BEBYGGELSESPLAN FOR FJELLOMRÅDET. (9.11.1965) Privat vei
3005 060222-9 REGULERINGS- OG BEBYGGELSESPLAN FOR FJELLOMRÅDET. (9.11.1965) Felles parkeringsplass
3005 060229-6 REGULERINGSPLAN FOR AREAL TIL OFFENTLIG BEBYGGELSE, FJELL ØVRE. (12.12.1973) Gang-/sykkelvei
3005 060222-9 REGULERINGS- OG BEBYGGELSESPLAN FOR FJELLOMRÅDET. (9.11.1965) Felles garasjeanlegg
3005 060229-6 REGULERINGSPLAN FOR AREAL TIL OFFENTLIG BEBYGGELSE, FJELL Øvre Annen veigrunn
3005 0602330 Detaljregulering for Fjell sentrum og Fjell skole (20.9.2016) Barnehage

RELATERTE PLANER
0602330 Detaljregulering for Fjell sentrum og Fjell skole (20.9.2016)
0602329 Detaljregulering for Fjell nordre (20.9.2016)
060222-9 REGULERINGS- OG BEBYGGELSESPLAN FOR FJELLOMRÅDET. (9.11.1965)
060226-8 ENDRET REGULERINGSPLAN FOR DEL AV FJELL-OMRÅDET. (4.9.1970)
060229-6 REGULERINGSPLAN FOR AREAL TIL OFFENTLIG BEBYGGELSE, FJELL ØVRE. (12.12.1973)
060234-5 REGULERINGSPLAN FOR OMRÅDET FJELL SENTRUM. (22.8.1975)
060234-5_1 FJELL SENTRUM, MINDRE VESENTLIG ENDRING AV STADFESTET PLAN, 22.08.75, SYD FOR FJELL SENTRUM (12.3.1987)

BEBYGGELSESPLAN
Omfattes eiendommen eller en del av eiendommen av en bebyggelsesplan etter eldre PBL?
Nei

REGULERING UNDER ARBEID
Er det igangsatt planleggingsarbeid på et område som inkluderer/berører eiendommen?
Ja
3005 20210007 Kommuneplanens arealdel for Drammen kommune 2022-2034

PLANFORSLAG
Eksisterer det planforslag som berører eiendommen?
Nei

Ferdigattest

Drammen kommune finner ikke ferdigattest, midlertidig brukstillatelse foreligger. Ferdigattest for brannsikring av balkonger datert 15.03.2013

Vei, vann og avløp

Offentlig vei, borettslagets interne veier.
Offentlig vann og avløp.

Ansvarlig megler

Thora-Elise Hammerborg Dahl
Vis mer informasjon Vis mindre informasjon

  Detaljer

 • Verditakst: 1 950 000,-
 • Totalpris: 2 122 623,-
 • Fellesgjeld: 172 623,-
 • Fellesutgifter: 4 404,-
 • Ligningsverdi: 514 495,-
 • Primærrom: 44 m2
 • Bruksareal: 44 m2
 • Tomteareal: 22051 m2
 • Eierform: Andel
 • Boligtype: Leilighet

Visning

 • Ta kontakt for å avtale visning

 • Thora-Elise Hammerborg Dahl

  Eiendomsmegler MNEF
  Telefon: (+47) 95209548

  Annen info

  Finnkode: 261566041