Solbergelva: Romslig 2 roms tilrettelagt leilighet i 2.etg med livsløpstandard på Spinderisletta.
Spinderisletta 20 , 3057 Solbergelva

Kort om eiendommen

Beliggende i nyere godt boligstrøk i Solbergelva. Med forretninger og bussholdeplass i nærheten. Friområder med gangstier i umiddelbar nærhet.
Velholdt leilighet med livsløpstandard.
Meget hyggelig bomiljø med kun 16 boenheter. Her har men egen gang, stue, kjøkken, stort bad og soverom i egen låsbar leilighet, samt fellesstue til hyggelig samvær med kjøkken.
Boligen er tilrettelagt for omsorgsbolig hvor prisen er regulert og kjøper må godkjennes av kommunen. Pr. i dag har de ingen på venteliste så her kan man overta så snart godkjenning foreligger.
Leiligheten er beliggende i 2. etasje og inneholder: Entre, stue/kjøkken, bad/wc/vaskerom og 1 soverom. Det er utgang fra stue til balkong. Leiligheten har en egen bod til disposisjon beliggende ute på gangen, på ca 5 kvm

Inneholder

Leiligheten er beliggende i 2. etasje og inneholder: Entre, stue/kjøkken, bad/wc/vaskerom og 1 soverom. Det er utgang fra stue til balkong. Leiligheten har en egen bod til disposisjon beliggende ute på gangen, på ca 5 kvm.

Lettstelt leilighet med vannbåren varme.

P-ROM: Entre, stue/kjøkken, bad/wc/vaskerom og 1 soverom

Beliggenhet

Beliggende i nyere godt boligstrøk i Solbergelva. Med forretninger og bussholdeplass i nærheten. Friområder med gangstier i umiddelbar nærhet.

Adkomst

Se kartskisse

Standard

Gulv: Belegg, fliser.
Vegger: Malte plater, fliser.
Himling: Malte plater.

Flislagt bad med gulvvarme. Dusj på vegg, servant i seksjon, toalett og det er røropplegg for vaskemaskin.

Kjøkken med lyse profilerte fronter, laminat benkeplate. Røropplegg for oppvaskmaskin.

Garderobeskap i hvit laminat på soverom og i entre.


Det må påregnes kostnader til oppgradering av selve leilighetens innredninger, overflater og utstyr.

Forøvrig er det gitt tilstandsgrad 2 på følgende i taksten:
-Skubbe merke på hovedinngangsdør.
-Balkong er det værslitte, oppsprukket tre.
-Etasjeskille/gulv mot grunn - noe knirk.
-Slitasjemerker på innvendig dører.

Betalingsbetingelser

Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkl. omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto senest to dager før overtakelse.

Overtagelse, tilleggsinfo.

Etter avtale

Bebyggelse

Borettslaget består av 16 boliger, fordelt på 1 bygning. Omsorgssenter i deler av 1. etasje.

Byggemåte

Støpt plate på mark, bindinsgverk, utvendig kledd med liggende trekledning. Saltak tekket med betongtakstein. Se forøvrig tilstandsrapport bolig avholdt av Terje Næss Eiendomstaksering AS den 10.02.2022

Tomten

Opparbeidet grøntareal og asfaltert gårdsplass.

Vilkår fellesgjeld

Spesifikasjon av lån:
Lånenummer: 114518251, Husbanken
Annuitetslån, 4 terminer per år.
Rentesats per 22.02.2022: 2.18% pa.
Antall terminer til innfrielse: 32
Saldo per 22.02.2022: 2 988 230
Andel av saldo: 186 764
Første termin/første avdrag: 31.03.2006 ( siste termin 31.12.2029 )
Fast rente
Fastrente 2,182 % til 1.6.2024

Lånenummer: 12135759846, DNB Boligkreditt AS - ikke standard
Annuitetslån, 2 terminer per år.
Rentesats per22.02.2022: 2.55% pa.
Antall terminer til innfrielse: 52
Saldo per 22.02.2022: 1 128 015
Andel av saldo: 70 501
Første termin/første avdrag: 30.06.2018 ( siste termin 31.12.2047 )
Flytende rente

Parkering

Asfalterte parkeringsplasser

Energibruk/kostnader

Ikke innhentet

Radonmåling

Ikke foretatt.

Oppvarming

Vannbåren gulvvarme til radiatorer. Elektrisk gulvvarme på bad.

Dyrehold

Ikke tillatt ifølge boligopplysninger fra NBBO datert 22.02.2022

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning.

Hvitvaskingsreglene

Eiendomsmeglere er underlagt Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven) - L01.06.2018 nr. 23. Det følger av loven at megler bl.a. har plikt til å gjennomføre kundekontroll. I de tilfeller hvor kunden er juridisk person skal megler også kartlegge hvem som er reelle rettighetshavere. Med reelle rettighetshavere menes fysiske personer som eier eller kontrollerer mer enn 25% av eierandelene i selskapet. Partene må bidra til at kundekontrollen lar seg gjennomføre på en hensiktsmessig måte. Megler plikter å rapportere mistenkelige transaksjoner til Økokrim. Ved slik rapportering vil ikke partene blir varslet.

Vedlegg til Salgsoppgaven

Følgende dokumenter inngår i salgsoppgaven eller utleveres på forespørsel til megler:
Reguleringsbestemmelser
Festekontrakt (i de tilfeller tomten er festet)
Vedtekter
Husordensregler
Regnskap
Budsjett
Årsberetning fra sist avholdte generalforsamling
Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

Lovverk

Avtaleforholdet mellom partene reguleres av avhendingslova (L03.07.1992 nr. 93 Lov om avhending av fast eigedom)

Diverse

Dette er en omsorgsbolig og kommunen har tildelingsrett når boligen skal selges (overdras).
De må godkjenne kjøper, da dette er en bolig for eldre og funksjonshemmede.

Borettslaget har også klausulering i forhold til maksimalpris og er indeksregulert i pris.

Borettslaget er forsikret mot tap av felleskostnader i Skadeforsikringsselskapet Borettslagene Sikringsordning AS. Dette er en ordning
hvor andelseierne er forsikret mot å bli ansvarlig for naboens felleskostnader, etter nærmere regler. Dersom en andelseier ikke betaler
felleskostnadene sine, må boligen selges, og Borettslagenes Sikringsordning kan dekke de uteblitte felleskostnadene som
borettslaget ikke får dekket via salget

Grunnkostnaden økte med 8,5 % fom 01.01.21

Servitutter

Ingen servitutter på andelsnummer 15 i Sagløkka borettslag.

På eiendommen med gnr 245, bnr 1491 i Drammen kommune er det ingen tinglyste følgende servitutter/rettigheter.

Vederlag

Fast vederlag kr 31 250,-
Oppgjørsgebyr kr 5000,-
Tilretteleggingsgebyr kr 5000,-

Alle beløp er inkl mva.

Regulering

Reguleringsplan:
-Spinneriet - Bebyggelsesplan ihht Reguleringsplan - Formål: Felles grøntaeral
- Felles gangareal
- Felles gårdsplass
- Boliger

- felles gårdsplass

Ferdigattest

Finner ikke midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest.
Kun ferdigattest datert 17.12.2010 - gjelder løfteplattform for persontransport.

Ansvarlig megler

Thora-Elise Hammerborg Dahl
Vis mer informasjon Vis mindre informasjon

  SOLGT

  Detaljer

 • Verditakst: 786 477,-
 • Totalpris: 1 043 742,-
 • Fellesgjeld: 257 265,-
 • Fellesutgifter: 8 473,-
 • Ligningsverdi: 644 776,-
 • Primærrom: 61 m2
 • Bruksareal: 61 m2
 • Tomteareal: 3325 m2
 • Eierform: Andel
 • Boligtype: Leilighet

Visning

 • Ta kontakt for å avtale visning
 • SOLGT


  Thora-Elise Hammerborg Dahl

  Eiendomsmegler MNEF
  Mobil: (+47) 95209548

  Annen info

  Finnkode: 261348514