Åssiden: Lys og pen nyere 2 roms leilighet i 3.etg. Sydvendt og solrik beliggenhet. Garasjeplass. Heis. In ordning.
Ingeniør Rybergs gate 34 , 3024 Drammen

Inneholder

Leilighet beliggende i tredje etasje inneholdende: Entrè/gang, soverom, bad/WC/vaskerom, kjøkken/stue. Liten luftebalkong på ca 1,5 kvm. Bod/teknisk rom. I tillegg kommer en bod på 5 kvm i kjeller og felles sykkelområde i kjeller.

P-ROM: Entrè/gang, soverom, bad/WC/vaskerom, kjøkken/stue.

Beliggenhet

Sentral og god beliggenhet på Åssiden. Kort vei til skoler, forretninger, post i butikk og treningssenter. Åssiden er Drammens nest største bydel med nærhet til marka med flott turterreng sommer og vinter. Hyppige avganger med buss til Drammen sentrum, samt ekspressbuss (Timekspressen) til Oslo.

Eiendommen har gangavstand til Åssiden barneskole. For elever i ungdomstrinnene er det kort vei til Kjøsterud ungdomsskole. Det finnes flere videregående skoler i nærliggende områder, samt et godt utvalg av både private og kommunale barnehager. Åssiden videregående skole er en populær og moderne yrkesskole med et vidt spekter av utdanningsprogram.

Det er kort gange til elveparken der du kan følge brede gang- og sykkelveier nedover langs Drammenselven. Her finner du grillplasser, bade- og fiskemuligheter, samt sandvolleyballbane og lekeapparater. Turveien er en del av et større turveinett som tar deg helt inn til elvepromenaden og Drammen by. Besøk gjerne Drammen Skisenter eller ta en spennende fottur i populære Kjøsterudjuvet.

Dagligvarehandelen kan gjøres ved bl.a. Kiwi XL Ligosenteret eller Meny Åssiden. Ønsker du ytterligere servicetilbud er det kort vei til Gulskogen med 120 spennende butikker, eller til Drammen sentrum med kjøpesentre og gågater.

Adkomst

Fra Drammen: Følg Rosenkrantzgata (rv 283) retning Hokksund. Ta til venstre inn Ingeniørs Rybergs gate rett etter Åssiden Idrettsanlegg (ved Meny/ McDonalds). Ta deretter første vei til venstre og du finner da tomten på venstre side etter noen få meter. Se kartskisse.

Standard

Gulv: Parkett, fliser på bad.
Vegger: Malte plater, fliser på bad
Himling: Malt betongelementer, lakkerte stålplater på bad.

Bad med veggmontert klosett, helstøpt servant med servantskap, dusjhjørne med to vendbare glassdører og opplegg til vaskemaskin.

Sigdal kjøkkeninnredning med profilerte fronter, laminat benkeplate, integrerte hvitevarer med kjøleskap, fryseskap, oppvaskmaskin, stekeovn og induksjonstopp. Flissatt vegg over kjøkkenbenk

Garderobeskap i soverom.

Leiebeløp inkluderer

Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkl. omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto senest to dager før overtakelse.

Leieperiode

Overtakelse etter avtale

Bebyggelse

Borettslaget består av 50 andeler.

Byggemåte

Støpt betong fundament /gulv. Yttervegger over grunnmur med utfyllende bindingsverk. Utvendig liggende og stående kledning og teglsteinsfasade. Flatt tak tekket med papp/folie. Se forøvrig tilstandsrapport avholdt av Stærkeby Takst AS den 26.04.2022.

Tomten

Opparbeidede fellesarealer med gressplen og beplantninger. Ideell andel av borettslagets tomt.

Vilkår fellesgjeld

Lånenummer: 94937042692, Handelsbanken Eiendomskreditt filial av Stadshypotek AB
Annuitetslån, 2 terminer per år.
Rentesats per 21.04.2022: 1.8% pa.
Antall terminer til innfrielse: 89
Saldo per 21.04.2022: 65 709 071
Andel av saldo: 1 454 720
Første termin/første avdrag: 30.06.2017 ( siste termin 30.06.2066 )
Flytende rente

Laget har avtale om IN samt IN lån.

Parkering

1 stk p-plass for bil i felles garasjeanlegg.

Energibruk/kostnader

Ikke innhentet.

Oppvarming

Vannbåren varme i alle gulv bortsett fra bad. Varmekabel på bad.

Dyrehold

Dyrehold er tillatt når dyreholdet ikke er til sjenanse for øvrig beboere. Se forøvrig bestemmelser i husordensregler.

Utleiers krav til sikkerhet

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning.

Hvitvaskingsreglene

Eiendomsmeglere er underlagt Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven) - L01.06.2018 nr. 23. Det følger av loven at megler bl.a. har plikt til å gjennomføre kundekontroll. I de tilfeller hvor kunden er juridisk person skal megler også kartlegge hvem som er reelle rettighetshavere. Med reelle rettighetshavere menes fysiske personer som eier eller kontrollerer mer enn 25% av eierandelene i selskapet. Partene må bidra til at kundekontrollen lar seg gjennomføre på en hensiktsmessig måte. Megler plikter å rapportere mistenkelige transaksjoner til Økokrim. Ved slik rapportering vil ikke partene blir varslet.

Vedlegg til Salgsoppgaven

Følgende dokumenter inngår i salgsoppgaven eller utleveres på forespørsel til megler:
Tilstandsrapport
Selgers egenerklæring
Reguleringsbestemmelser
Festekontrakt (i de tilfeller tomten er festet)
Vedtekter
Husordensregler
Regnskap
Budsjett
Årsberetning fra sist avholdte generalforsamling
Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

Lovverk

Avtaleforholdet mellom partene reguleres av avhendingslova (L03.07.1992 nr. 93 Lov om avhending av fast eigedom)

Diverse

Det er mulighet for individuell nedbetaling av fellesgjeld i dette borettslaget.

Servitutter

Ingen tinglyste servitutter på andelsnummer 9 i Rybergsvingen borettslag. På eiendommen med gnr 116, bnr 2190 i Drammen kommune er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel : Bestemmelse om bebyggelse tinglyst 07.05.2014 med dagboknr.: 363985

Ovennevnte servitutt er ikke innhentet og kontrollert.

Vederlag

Oppdragsgiver har inngått følgende avtale med NBBO Eiendomsmegling: Fast vederlag kr 38 750,- Markedspakke kr 17 900,- Oppgjørsgebyr kr 5000,- Profesjonell fotograf og plantegninger kr 3 600,- Tilretteleggingsgebyr kr 5 000,- Alle beløp er inkl mva.

Dersom handelen ikke kommer i stand i oppdragstiden, betaler oppdragsgiver:
Ved avtalt provisjonsbetaling/fastpris, har oppdragstaker krav på vederlag kr. 20 000,- for utført arbeid samt markedspakke og eksterne utlegg, dersom oppdraget avsluttes, sies opp eller utløper.

Oppdragstaker har krav på avtalt vederlag dersom det er oppnådd bud på avtalt prisantydning og oppdragsgiver likevel velger å avslå budet, og oppdraget senere sies opp, utløper eller handel ikke kommer i stand.

Regulering

Eiendommen er regulert til boligformål.

Kommuneplan/kommunedelplan:
Eiendommen ligger i område som i kommuneplanen/kommunedelplanen er avsatt til:
Næringsvirksomhet - Nåværende Kommuneplan (5.10.2015)
Grønnstruktur - Nåværende Kommuneplan (5.10.2015)
Boligbebyggelse - Nåværende Kommuneplan (5.10.2015)
byggegrenser, utbyggingsvolum og funksjonskrav Kommuneplan (5.10.2015)

GJELDENDE REGULERING:
Ligger eiendommen i et regulert område?
Ja
3005 060264-3 REGULERINGSPLAN FOR ING. RYBERGSGT. 20 OG 42 (26.9.2006) Forretning/Kontor
3005 060264-3 REGULERINGSPLAN FOR ING. RYBERGSGT. 20 OG 42 (26.9.2006) Gang-/sykkelvei
3005 060264-3 REGULERINGSPLAN FOR ING. RYBERGSGT. 20 OG 42 (26.9.2006) Gate med fortau
3005 060251-5 REGULERINGSPLAN FOR EIENDOMMENE ING. RYBERGS GATE 40 OG 44
(20.8.1996)
Forretning/Kontor/Industri
3005 0602321 Detaljregulering for Ingeniør Rybergs gate 40-42 (28.10.2014) Frisikt
3005 0602321 Detaljregulering for Ingeniør Rybergs gate 40-42 (28.10.2014) Gul sone iht. T-1442
3005 060222-7 () Frisiktsone
3005 0602321 Detaljregulering for Ingeniør Rybergs gate 40-42 (28.10.2014) Fortau
3005 0602415 Detaljregulering for Åssiden skole og idrettsanlegg (25.9.2018) Idrettsstadion
3005 0602321 Detaljregulering for Ingeniør Rybergs gate 40-42 (28.10.2014) Boligbebyggelse

RELATERTE PLANER:
060228-10 REGULERINGSPLAN FOR VEGKRYSSET VÅRVEIEN - ROSENKRANTZGATA. (18.9.1973)
060230-2 REGULERING AV ROSENKRANTZGT. TIL MOTOR-B-VEG (11.2.1974)
060232-7 REGULERINGSPLAN FOR BUSKERUDV:PARSELLENE VÅRV-BUSKERUDV 59, BUSKERUDV 83-106 OG CHRISTOPHER H V-NY VEI ØST FOR
TRAVBANEN (16.12.1974)
060242A-8 REGULERINGSPLAN FOR OMRÅDET EPLEHAGEN, ÅSSIDEN IDRETTSPARK. (30.4.1984)
060244B-18 REGULERINGSPLAN FOR NY VEG MELLOM ING. RYBERGS GT. OG ROSENKRANTZGATA (24.11.1987)
060245-2 REGULERINGSPLAN FOR DEL AV OMRÅDET MYRE (4.12.1987)
060251-5 REGULERINGSPLAN FOR EIENDOMMENE ING. RYBERGS GATE 40 OG 44 (20.8.1996)
0602321 Detaljregulering for Ingeniør Rybergs gate 40-42 (28.10.2014)
0602393 Detaljregulering for Buskerudveien 64 og 64A (29.5.2018)
0602415 Detaljregulering for Åssiden skole og idrettsanlegg (25.9.2018)
060222-7 REGULERING AV EN DEL AV OMRÅDET MELLOM ROSENKRANTZGT OG BUSKERUDV SOM LIGGER VEST FOR ÅSSIDEN IDRETTSPLASS OG SKOLE
(26.8.1965)
060264-3 REGULERINGSPLAN FOR ING. RYBERGSGT. 20 OG 42 (26.9.2006)

BEBYGGELSESPLAN:
Omfattes eiendommen eller en del av eiendommen av en bebyggelsesplan etter eldre PBL?
Nei

REGULERING UNDER ARBEID:
Er det igangsatt planleggingsarbeid på et område som inkluderer/berører eiendommen?
Ja
3005 20210007 Kommuneplanens arealdel for Drammen kommune 2022-2034
3005 0602381 Kommunedelplan for Fv 283 Rosenkranztgata

PLANFORSLAG:
Eksisterer det planforslag som berører eiendommen?
Nei

Ferdigattest

Ferdigattest av 27.10.2017 foreligger.

Vei, vann og avløp

Eiendommen har adkomst via offentlig veg eller gate. Eiendommen er tilknyttet offentlig avløpsnett via private stikkledninger og tilknyttet offentlig vannforsyning via private stikkledninger.

Ansvarlig megler

Thora-Elise Hammerborg Dahl
Vis mer informasjon Vis mindre informasjon

  SOLGT

  Detaljer

 • Verditakst: 2 050 000,-
 • Totalpris: 3 504 720,-
 • Fellesgjeld: 1 454 720,-
 • Fellesutgifter: 7 311,-
 • Ligningsverdi: 962 460,-
 • Primærrom: 50 m2
 • Bruksareal: 54 m2
 • Bruttoareal: 58 m2
 • Tomteareal: 3591 m2
 • Eierform: Andel
 • Boligtype: Leilighet

Visning

 • Ta kontakt for å avtale visning
 • SOLGT


  Thora-Elise Hammerborg Dahl

  Eiendomsmegler MNEF
  Mobil:

  Annen info

  Finnkode: 257831552