Fjell: Gjennomgående lys og pen 3 roms leilighet i 3.etg. Innglasset balkong. Populært boligområde
Lauritz Hervigs vei 105C , 3035 Drammen

Inneholder

Leilighet beliggende i 3. etasje inneholdende: Entrè, bad, wc, stue, kjøkken, 2 soverom. I tillegg kommer det en matbod/-skap og en bod samt felles vaskeri.

P-ROM: Entrè, bad, wc, stue, kjøkken, 2 soverom.

Beliggenhet

Beliggende i etablert boligområde, sentralt på Fjell. Kort vei / gangavstand til skoler, barnehage, butikker, idrettsanlegg etc. God bussforbindelse/off.komm. til sentrum/jernbane.

Adkomst

Fra Drammen sentrum (Strømsø). Følg skilting til Fjell. Kjør bak Strømsø-senteret og opp til Styrmoesvei, (ta til høyre). Følg veien rett frem og ta til venstre opp Austadveien og følg denne forbi Kiwi. Ta ned til venstre etter gatekjøkkenet. Ta så første til høyre igjen og det er da lavblokken som kommer på høyre hånd. Det vil bli skiltet ved felles visning.

Standard

Gulv: Malt laminat, lakkert laminat, belegg på bad.
Vegger Malt tapet, malt betong, malte fliser på bad.
Himling: Malte betong, malt panel på bad.

Bad med servant med underskap, overskap med speil og badekar med forheng.

Hvit kjøkkeninnredning med glatte laminerte fronter. Laminert benkeplate. Røropplegg til oppvaskmaskin.

Garderobeskap på soverom.

Innglasset veranda på ca 9 kvm.

Det er i regi av borettslaget oppgradert sikringsskap i 2018 og utført rørfornying av avløpsrør samt byttet røropplegg og radiatorer i leiligheten i 2020.

Våtrommet må oppgraderes, tilstandsgrad 3 i tilstandsrapport.

Det er påvist følgende i tilstandsrapporten - tilstandsgrad 2:
Enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke.
Original dør med bruksslitasje.
Det er påvist skader på innvendig overflater, stedvis noen reiste laminatskjøter, merker i gulv på ett soverom.
Det er påvist noe bruksslitasje på innvendig dører, dørklinger henger noe.
Det er påvist sokkel på kjøkkeninnredning er stedvis skadet/slitt.
Lys virker ikke på avtrekk kjøkken.
Toalettrom har kun naturlig avtrekk fro rommet.
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger.

Leiebeløp inkluderer

Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkl. omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto senest to dager før overtakelse.

Leieperiode

Overtakelse etter avtale

Bebyggelse

Blokkbebyggelse. Lavblokk uten heis, i tre etasjer samt underetasje.
Borettslaget består av 550 andeler.

Byggemåte

Grunnmur av betong, yttervegger av betong og tre, med utvendige fasadeplater. Flatt tak tekket med folie. Se forøvrig tilstandsrapport av Stærkeby Takst AS den 25.04.22

Tomten

Ideell andel av tomt. Opparbeidede fellesarealer med gressplen og beplantninger.

Vilkår fellesgjeld

Spesifikasjon av lån:
Lånenummer: 62499540030, Nordea Bank Abp,filial i Norge
Serielån, 4 terminer per år.
Rentesats per 07.04.2022: 2.77% pa.
Antall terminer til innfrielse: 47
Saldo per 07.04.2022: 44 720 002
Andel av saldo: 81 993
Første termin: 30.03.2019Første avdrag: 30.06.2019 ( siste termin 30.12.2033 )
Fastrente 1,92%(Swap)+margin 0,85% til 29.6.29. med avdragsstruktur over 15 år.Lånet fornyes hver andre år!

Lånenummer: 67143561284, Nordea Bank Abp,filial i Norge
Serielån, 2 terminer per år.
Rentesats per 07.04.2022: 2.83% pa.
Antall terminer til innfrielse: 35
Saldo per 07.04.2022: 34 666 668
Andel av saldo: 63 560
Første termin: 30.12.2019Første avdrag: 30.06.2020 ( siste termin 30.06.2039 )
6 mnd.NIBOR inkl.margin på 0,85 %.Lån avdragstruktur over 20 År med fornyelse senest 30.9.22
Borettslaget har tatt opp lån på MNOK 40 i Nordea Bank som skal utbetales i 4 avdrager. 1.avdrag på MNOK 15 er utbetalt 17.10.19.

Lånenummer: 94937049026, Handelsbanken Eiendomskreditt filial av Stadshypotek AB
Annuitetslån, 2 terminer per år.
Rentesats per 07.04.2022: 2% pa.
Antall terminer til innfrielse: 59
Saldo per 07.04.2022: 14 809 200
Andel av saldo: 27 152
Første termin/første avdrag: 30.12.2021 ( siste termin 30.06.2051 )
Flytende renter

Parkering

Parkering på felles gårdsplass/gjesteparkering. Det vil bli tildelt en nummerert parkeringsplass hvis man har egen bil og gyldig førerkort.

Det blir tildelt én merket p-plass pr. leilighet for de som har bil og førerkort, For denne betales det for skiltet kr 300,-. Kr 150,- fås
tilbake ved salg eller avhending av bil. Når en plass blir ledig har noen av blokkene lister dersom det er p-plass nær blokken. Ellers
blir plassen tildelt ny beboer dersom ovennevnte krav er oppfylt. Se for øvrig eget parkeringsreglement i borettslaget.

Energibruk/kostnader

Ikke innhentet

Radonmåling

Ikke foretatt.

Oppvarming

Vannbåren varme via radiatorer i boligrom.

Dyrehold

Husdyrhold tillatt etter spesielle regler, se husordensreglenes pkt 12.

Beboernes forpliktelser

Gang og trappevask, se forøvrig gårds- og husordensregler.

Utleiers krav til sikkerhet

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning.

Hvitvaskingsreglene

Eiendomsmeglere er underlagt Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven) - L01.06.2018 nr. 23. Det følger av loven at megler bl.a. har plikt til å gjennomføre kundekontroll. I de tilfeller hvor kunden er juridisk person skal megler også kartlegge hvem som er reelle rettighetshavere. Med reelle rettighetshavere menes fysiske personer som eier eller kontrollerer mer enn 25% av eierandelene i selskapet. Partene må bidra til at kundekontrollen lar seg gjennomføre på en hensiktsmessig måte. Megler plikter å rapportere mistenkelige transaksjoner til Økokrim. Ved slik rapportering vil ikke partene blir varslet.

Vedlegg til Salgsoppgaven

Følgende dokumenter inngår i salgsoppgaven eller utleveres på forespørsel til megler:
Tilstandsrapport
Selgers egenerklæring
Reguleringsbestemmelser
Festekontrakt (i de tilfeller tomten er festet)
Vedtekter
Husordensregler
Regnskap
Budsjett
Årsberetning fra sist avholdte generalforsamling
Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

Lovverk

Avtaleforholdet mellom partene reguleres av avhendingslova (L03.07.1992 nr. 93 Lov om avhending av fast eigedom)

Diverse

Selger må selv si opp sin avtale om TV, internett og evnt telefon hos Get. Kjøper må kontakte Get for utlevering av utstyr til TV,
internett og evnt. abonnement på telefon.

Ved salg av andel i dette borettslaget, kreves det fra styret i henhold vedtak i generalforsamlingen at det skal utføres
el-sjekk/våtromssjekk i boligen. Dette skal sendes NBBO sammen med skjema om godkjenning av andelseier.

Det vises også til borettslagets egen hjemmeside www.fjellhagen.no

Det er ingen mulighet for individuell nedbetaling av fellesgjeld for dette borettslaget.

Borettslaget fikk høsten 2019 et lånetilsagn på 40 millioner. Pr. 31.12.2020 er ca 2,7 mill av dette ikke konvertert, og heller ikke
fordelt som andel fellesgjeld på andelseierne.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

Vederlag

Oppdragsgiver har inngått følgende avtale med NBBO Eiendomsmegling: Fast vederlag kr 37 000,- Markedspakke kr 17 900,- Oppgjørsgebyr kr 5 000,- Profesjonell fotograf og plantegninger kr 3 600,- Tilretteleggingsgebyr kr 5000,-

Dersom handelen ikke kommer i stand i oppdragstiden, betaler oppdragsgiver:
Ved avtalt provisjonsbetaling/fastpris, har oppdragstaker krav på vederlag kr. 20 000,- for utført arbeid samt markedspakke og eksterne utlegg, dersom oppdraget avsluttes, sies opp eller utløper.

Oppdragstaker har krav på avtalt vederlag dersom det er oppnådd bud på avtalt prisantydning og oppdragsgiver likevel velger å avslå budet, og oppdraget senere sies opp, utløper eller handel ikke kommer i stand.

Regulering

KOMMUNEPLAN/KOMMUNEDELPLAN:
Eiendommen ligger i område som i kommuneplanen/kommunedelplanen er avsatt til
-LNRF areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet
basert på gårdens ressursgrunnlag - Nåværende
Kommuneplan (5.10.2015)
-Boligbebyggelse - Nåværende Kommuneplan (5.10.2015)
-Grønnstruktur - Nåværende Kommuneplan (5.10.2015

GJELDENDE REGULERING
Ligger eiendommen i et regulert område?
Ja
3005 060222-9 REGULERINGS- OG BEBYGGELSESPLAN FOR FJELLOMRÅDET. (9.11.1965) Boliger
3005 060222-9 REGULERINGS- OG BEBYGGELSESPLAN FOR FJELLOMRÅDET. (9.11.1965) Offentlig friområde
3005 060222-9 REGULERINGS- OG BEBYGGELSESPLAN FOR FJELLOMRÅDET. (9.11.1965) Kjørevei
3005 060222-9 REGULERINGS- OG BEBYGGELSESPLAN FOR FJELLOMRÅDET. (9.11.1965) Felles parkeringsplass
3005 060222-9 REGULERINGS- OG BEBYGGELSESPLAN FOR FJELLOMRÅDET. (9.11.1965) Gangvei
3005 060222-9 REGULERINGS- OG BEBYGGELSESPLAN FOR FJELLOMRÅDET. (9.11.1965) Privat vei
3005 060222-9 REGULERINGS- OG BEBYGGELSESPLAN FOR FJELLOMRÅDET. (9.11.1965) Unyansert formål (IKKE REGULERT)
3005 060261-8 E 18 FRYDENHAUG - EIK (26.10.2004)

RELATERTE PLANER
0602302 Detaljert reguleringsplan for Dansrudveien 120 (26.10.2010)
0602304 Detaljerregulering for Eikhaugen nordvest (29.10.2013)
0602309 Detaljregulering for Frydenhaug skole (27.11.2012)
0602365 Detaljregulering for E134 Strømsåstunnelen (29.11.2016)
0602398 Detaljregulering for InterCity Vestfoldbanen Drammen - Kobbervikdalen (24.4.2018)
0602418 Detaljregulering for Holmestrandsveien 72 - 98 (3.9.2019)
060265-3 Holmestrandveien med gang- og sykkelvei på strekningen fra pukkverket til Iver Holters gate (27.5.2008)
060265-6 Reguleringsplan for Eikhaugen vest. Endring av del av Eikhaugen industriområde (25.11.2008)
06027-2 REGULERING AV AUSTADJORDET ØST FOR AUSTADGATA. (20.5.1939)
0602330 Detaljregulering for Fjell sentrum og Fjell skole (20.9.2016)


BEBYGGELSESPLAN
Omfattes eiendommen eller en del av eiendommen av en bebyggelsesplan etter eldre PBL?
Nei

REGULERING UNDER ARBEID
Er det igangsatt planleggingsarbeid på et område som inkluderer/berører eiendommen?
Ja
3005 20210007 Kommuneplanens arealdel for Drammen kommune 2022-2034


PLANFORSLAG
Eksisterer det planforslag som berører eiendommen?
Nei

Ferdigattest

Drammen kommune finner ikke midlertidig brukstillatelse og ferdigattest. Eiendommen er først registrert 01.01.1970.

Ferdigattest av 15.10.2007 - innglassering av 16 balkonger.

Vei, vann og avløp

Offentlig vei, offentlig vann og avløp via private stikkledninger.

Ansvarlig megler

Thora-Elise Hammerborg Dahl
Vis mer informasjon Vis mindre informasjon

  SOLGT

  Detaljer

 • Verditakst: 2 450 000,-
 • Totalpris: 2 622 705,-
 • Fellesgjeld: 172 705,-
 • Fellesutgifter: 6 735,-
 • Ligningsverdi: 764 889,-
 • Primærrom: 71 m2
 • Bruksareal: 80 m2
 • Bruttoareal: 84 m2
 • Tomteareal: 58663 m2
 • Eierform: Andel
 • Boligtype: Leilighet

Visning

 • Ta kontakt for å avtale visning
 • SOLGT


  Thora-Elise Hammerborg Dahl

  Eiendomsmegler MNEF
  Mobil:

  Annen info

  Finnkode: 257388399