: Åskollen . Lys og lettstelt 3-roms leilighet - Behov for oppussing - Overbygget veranda, solrikt, heis
Tverrliggeren 4 , 3038 Drammen

Inneholder

Boligen er en praktisk og lettstelt 3 roms leilighet i 2 etg beliggende på Åskollen i Drammen. Heisadkomst til leilighetsnivå.
Boligen har en god planløsning med to romslige soverom og et separat kjøkken. Solrik overbygget veranda.
Leiligheten har behov for oppussing.

Høydepunkter:

- Heis i bygget
- REMA 1000 i u. etg
- Solrik balkong
- Mulighet for ilsted
- To gode soverom
- Separat kjøkken
- Praktisk og lettstelt bolig
- Behov for oppussing
- Automatsikringer

Inneholder P-rom 71 kvm: Entré/ gang, Stue , Kjøkken , 2 stk. soverom , Bad/vaskerom. Bod 4 kvm (s-rom)

Balkong: Balkong 10 kvm del overbygget med adkomst fra stue. Konstruksjoner i
stål og betong. Åpent rekkverk i treverk med håndløper. Terrasseteppe på gulv.

Beliggenhet

Beliggende i stille, rolig og meget attraktivt borettslag sentralt på Åskollen, med to dagligvarebutikker, bank, post og frisør i nærmiljøet. Veldig god bussforbindelse til sentrum, ca. 2 minutters rolig gange til bussholdeplass. Et par minutters gangavstand til barneskole, barnehager, idrettsanlegg med flere fotballbaner og idrettshall. Lett adkomst til E18, og ca. 25 minutters kjøring til Sandvika.

Adkomst

Fra Drammen/Strømsø Sentrum. Følg Bj. Bjørnsonsgate til Rundtom. Ta til venstre inn Svelvikveien v/ CirkleK. Følg denne og ta til skrått opp til høyre v/ skilt til Åskollen. Denne veien følges så bla. forbi stort grøntområde/idrettsplass. Tverrliggeren4 er så første bygg på venstre side av veien (I REMA-bygget). Parker på p-plass foran REMA Åskollen. Se forøvrig kartskisse.

Standard

Boligen her en normal standard i forhold til alder.
Eier har bebodd leiligheten siden 1996 og i denne perioden
opplyste eier at det ikke har forekommet spesielle forhold
knyttet til eiendommen. Boligen har ikke hatt vesentlige løft/
påkostninger, men normalt vedlikehold er gjennomført. Det
må påregnes kostnader til vedlikehold og oppgraderinger.
Dette dreier seg generelt om bygningsdeler med normal
aldring, skader og slitasje. Baderom har behov for
oppgradering. Når det gjelder tilstanden for øvrig henvises
det til beskrivelse av de forskjellige bygningsdeler i taksten.

Bad:
Overflater gulv med fliser med varmekabler og
sluk i plast, vegger med fliser i dusjnisje og
våtromstapet og innvendige tak med malte
flater. Sanitærutstyr med klosett, dusjnisje med 1-
greps blandebatteri, vegghengt servant med 1-
greps blandebatteri, speil og lys.
Mekanisk ventilasjon med tilluft via spalte i
dør. Det gis en enkel beskrivelse av rommet
ettersom det er i daglig bruk, ingen
detaljbeskrivelse ettersom baderommet er
vurdert til TG 3 ut fra NS 3600.

Våtrommet står foran full oppgradering for å tåle en
normal bruk etter dagens krav. Det er ikke behov for å
gjennomføre en detaljert tilstandsanalyse, etter
standardens krav.

Kjøkken:
Kjøkkeninnredning med profilerte fronter fra
byggeåret, benkeplate i laminat, 2 vaskekummer i stål med 1-greps blandebatteri
og lys under overskap. Vegg over kjøkkenbenk med fliser og malte
flater. Frittstående hvitevarer. Varmtvannsbereder montert i kjøkkenbenk.
Komfyrvakt montert. Kjøkkenventilator med avtrekk ut.

Hvitevarer

Hvitevarer medfølger ikke (må avtales med selger). Skap, fast inventar og det meste av lyskilder blir stående og medfølger i handelen.

Betalingsbetingelser

Kjøpesummen med tillegg av omkostninger til dokumentavgift og tinglysingsgebyrer forfaller i sin helhet til
betaling pr. eiendommens overtagelsesdato. Beløpet må være kapitalisert på meglers klientkonto før
overlevering av eiendommen kan finne sted. Dette medfører at beløpet må innbetales 2-3 virkedager før
avtalt overtagelsestidspunkt.

Overtagelse, tilleggsinfo.

Borettslaget har legalpant med hjemmel i lov om burettslag §5-20 hvor det gis panterett for felleskostnader begrenset oppad til 2 ganger folketrygdens grunnbeløp (2G)

Bebyggelse

Stort frittliggende boligbygg på 3 og 4 etg.
Leiligheten har beliggenhet i 2. etasje.
Leiligheten disponerer bod i underetasje/ kjeller (boder er ikke befart eller oppmålt).

Byggemåte

Det er utarbeidet en takstrapport basert
på en omfattende bygningskontroll.
Rapporten tilfredsstiller den lovendring
som trer i kraft 01.01.22. Det henvises
særskilt til dette dokumentet som er
vedlagt prospektet.

Kort oppsummert:

EL: Sikringsskap plassert i bod med
automatsikringer, hovedsikring/
overbelastningsvern 25 AMP. Vesentlig skjult
EL-anlegg. Strømmåler montert i skapet.
Iflg styreleder ble det foretatt kontroll av EL-anlegg i 2013. Ny kontroll er fastsatt til 2023.

VVS: Vannledninger innvendig i plast og kobber. Hovedstengekran montert i kjøkkenskap.
Avløpsrør antas av plast- og soilrør. Varmtvannsbereder 100 liters plassert i
kjøkkenbenk antar fra byggeåret. Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av
varmtvannstank ihht gjeldende forskrift. Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år.

Pipe/ ildsted: Elementpipe med sotluke plassert i stue. Ingen ildsteder montert på pipen i denne seksjonen/
andelen. Dato for siste tilsyn: 20.01.2021. Dato for siste feiing: 02.11.2017. Ildfast plate mangler på gulvet under feieluken.
Det er påvist brennbart materiale nærmere enn 300 mm fra sotluke.

Teknisk: Borettslaget har Kollektiv Start avtale med Telia, som inkluderer TV.

Tomten

Eiet tomt, (andel av felles tomt for borettslaget), opparbeidet med gressplen, beplantning og prydbusker.

Vilkår fellesgjeld

Lånenummer: 11413338 2, Husbanken
Annuitetslån, 2 terminer per år.
Rentesats per 21.12.2021: 1.91% pa.
Antall terminer til innfrielse: 11
Saldo per 21.12.2021: 1 840 019
Andel av saldo: 107 322
Første termin/første avdrag: 30.06.1996 ( siste termin 31.12.2026 )
Renten er bundet til 01.07.2022

Lånenummer: 1141333821, Husbanken
Annuitetslån, 2 terminer per år.
Rentesats per 21.12.2021: 0.71% pa.
Antall terminer til innfrielse: 1
Saldo per 21.12.2021: 69 413
Andel av saldo: 4 049
Første termin/første avdrag: 30.06.2008 ( siste termin 31.12.2021 )
Flytende rente


Borettslaget er forsikret mot tap av felleskostnader i Skadeforsikringsselskapet Borettslagene Sikringsordning AS. Det er ingen mulighet for individuell nedbetaling av fellesgjeld i dette borettslaget.

Parkering

Parkering etter stedets bestemmelser.

Energibruk/kostnader

Strømforbruk på ca. 13 000 kwt pr år.

Radonmåling

Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller
ikke utført med radonsperre.

Leiligheten har beliggenhet i et sameie/ borettslag og eier har ikke
kjennskap til om det er foretatt radonmåling, ta kontakt med sameiet/
borettslaget for nærmere informasjon. Boligen ligger i følge
http://geo.ngu.no/kart/radon/ i et område med radon aktsomhetsgrad
som er moderat til lav.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming. Varmekabler på bad.

Dyrehold

Borettslaget har ingen bestemmelser i husordensreglene hva gjelder dyrehold.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning.

Hvitvaskingsreglene

Eiendomsmeglere er underlagt Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven) - L01.06.2018 nr. 23. Det følger av loven at megler bl.a. har plikt til å gjennomføre kundekontroll. I de tilfeller hvor kunden er juridisk person skal megler også kartlegge hvem som er reelle rettighetshavere. Med reelle rettighetshavere menes fysiske personer som eier eller kontrollerer mer enn 25% av eierandelene i selskapet. Partene må bidra til at kundekontrollen lar seg gjennomføre på en hensiktsmessig måte. Megler plikter å rapportere mistenkelige transaksjoner til Økokrim. Ved slik rapportering vil ikke partene blir varslet.

Lovverk

Avtaleforholdet mellom partene reguleres av avhendingslova (L03.07.1992 nr. 93 Lov om avhending av fast eigedom)

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

31.08.95 - Dokumentnummer 12700 - Bestemmelse om gjerde

11.09.95 - Dokumentnummer 13286 - Bestemmelse om vannledning.

3005/26/363:
30.06.1995 - Dokumentnr: 9377 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:3005 Gnr:26 Bnr:234
AREAL 1,8 DA

29.04.1996 - Dokumentnr: 6402 - Seksjonering
Opprettet seksjoner:
Snr: 1
Formål: Samleseksjon næring
Sameiebrøk: 832/2696

Snr: 2
Formål: Samleseksjon bolig
Sameiebrøk: 1864/2696
Gjelder denne registerenheten med flere

01.01.2020 - Dokumentnr: 1446041 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0602 Gnr:26 Bnr:363
Gjelder denne registerenheten med flere

Grunnbok kan sees hos megler.

Regulering

Boligen ligger i et regulert område under kommuneplan av 26.02.2008 regulert til senterområde.
Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.

3005 060247-1 GRUSBANEN VED ÅSKOLLEN SKOLE - EIENDOMMEN GNR 26/234
(28.3.1995) Bolig/Forretning/Kontor

3005 060247-1 GRUSBANEN VED ÅSKOLLEN SKOLE - EIENDOMMEN GNR 26/234
(28.3.1995) Parkeringsplass

3005 060247-1 GRUSBANEN VED ÅSKOLLEN SKOLE - EIENDOMMEN GNR 26/234
(28.3.1995) Park

3005 060247-1 GRUSBANEN VED ÅSKOLLEN SKOLE - EIENDOMMEN GNR 26/234
(28.3.1995) Kjørevei

3005 0602327 Detaljregulering for FV31 Hans Tordsens gate - Nordbyveien (28.4.2015) Annen veggrunn - tekniske anlegg

Ferdigattest

Det foreligger midlertidig brukstillatelse datert 07.05.1996.

Vei, vann og avløp

Eiendommen har adkomst via kommunal vei.
Eiendommen er tilknyttet kommunalt vann og avløp.

Ansvarlig megler

Martin Morken Hjertås
Vis mer informasjon Vis mindre informasjon

  Detaljer

 • Verditakst: 2 990 000,-
 • Totalpris: 3 101 370,-
 • Fellesgjeld: 111 370,-
 • Fellesutgifter: 5 766,-
 • Ligningsverdi: 763 564,-
 • Primærrom: 71 m2
 • Bruksareal: 75 m2
 • Tomteareal: 2196 m2
 • Eierform: Andel
 • Boligtype: Leilighet

Visning

 • Ta kontakt for å avtale visning

 • Martin Morken Hjertås

  Siviløkonom/ Eiendomsmegler MNEF
  Mobil:

  Annen info

  Finnkode: 244432046