: Bragernes - Sentrumsnær attraktiv 3-roms i 2 etg. - Heis, stor veranda, tilbaketrukket - Behov for oppussing
Losjeplassen 26 , 3015 Drammen

Inneholder

Leiligheten er en moderne og lettstelt
andelsleilighet i 2 etg. midt i sentrum på
Bragernes. Boligen var ny i 2000 og har
en god planløsning med en stor overbygget veranda.
Kjempefint atrium/ bakgård rett utenfor
døren med sittegrupper og beplantning. Boligen holder en normal standard men det er behov for generell oppussing.

Boligens kvaliteter:
- Stor usjenert veranda på 10 kvm
- Stor stue med plass til større spisegruppe
- Kjellerbod og innvendig bod
- Separat kjøkken med spiseplass
- Hyggelig bakgård
- Gjennomgående med mye naturlig lys
- Kort vei til buss og Drammen sentrum
- Godt utnyttet planløsning
- Balansert ventilasjon
- Heis
- To gode soverom

Inneholder P-rom 80 kvm: Entré/ gang, Stue , Kjøkken , 2 stk. soverom , Bad
S-rom 6 kvm: Bod

Beliggenhet

Meget attraktivt og sentrumsnært
beliggende på Losjeplassen.
Gangavstand til Bragernes Torg (ca. 10-
12 min) der man har de fleste
servicetilbud samt et rikt kulturliv.
Flotte arealer langs elvebredden med
badestrand, turveier og
sandvolleyballbaner, samt kort vei til
marka og Bragernesåsen med flotte
helårs turmuligheter. Gangavstand til
togstasjon (Brakerøya og Drammen
stasjon) med hyppige avganger innover
mot Asker og Oslo. 32 minutter med tog
til Oslo. Kort gangavstand til
bussknutepunktet for hele regionen,
samt ekspressbusser til bl.a Oslo og
Kongsberg.

Adkomst

Se kartskisse. Adkomst fra Losjeplassen. Det vil bli skiltet ved fellesvisning.

Standard

Boligen har ikke hatt vesentlige løft/ påkostninger, men normalt
vedlikehold er gjennomført. Generell oppussing bør forventes.

Eier har eiet leiligheten siden 2000 (dødsbo, selger har
begrenset kjennskap til eiendommen). Eier har i perioden
ikke oppgradert leiligheten vesentlig. Boligen er normalt
vedlikeholdt, noe oppusset/ fornyet gjennom årene. Det må
allikevel påregnes kostnader til vedlikehold og
oppgraderinger. Dette dreier seg generelt om bygningsdeler
med normal aldring, skader og slitasje. Baderom har behov
for oppgradering. Når det gjelder tilstanden for øvrig
henvises det til beskrivelse av de forskjellige bygningsdeler i taksten.

Kjøkken:
Kjøkkeninnredning med slette fronter fra
byggeåret, benkeplate i laminat, 1 1/2
vaskekum i stål med avrenning og 1-greps
blandebatteri og lys under overskap.
Vegg over kjøkkenbenk med fliser.
Frittstående hvitevarer.
Kjøkkenventilator med avtrekk ut.

Bad:
Baderom fra byggeåret, antar bygget i regi av
utbygger. Overflater gulv med fliser med varmekabler og
sluk i RS (rustfritt stål), vegger med fliser i
dusjnisje og malte flater og innvendige tak
med malte flater. Sanitærutstyr med klosett, dusjnisje med 1-
greps blandebatteri, servant montert i
innredning med 1-greps blandebatteri,
utslagsvask med 1-greps blandebatteri og
overskap med speil. Opplegg for vaskemaskin på baderommet.
Balansert ventilasjon med tilluft via spalte i
dør. Rommet har vært i daglig bruk (dødsbo).
Det gis en enkel beskrivelse av rommet
ettersom det er i daglig bruk, ingen
detaljbeskrivelse ettersom baderommet er
vurdert til TG 3 ut fra NS 3600.

TG3: Våtrommet står foran full oppgradering for å tåle en
normal bruk etter dagens krav. Det er ikke behov for å
gjennomføre en detaljert tilstandsanalyse, etter
standardens krav. Baderommet har dårlige fuger og sprekte fliser i
dusjsone. Utifra alder og tilstand på baderommet
sett i sin helhet anbefales det at våtrommet
totalrenoveres.

Hvitevarer

Oppvaskmaskin, komfyr medfølger (er bare å kassere iflg. selger - har liten verdi). Kjøleskap medfølger ikke. Taklamper i stue og lampetter medfølger ikke, ellers blir resten av taklamper i gang og soverom værende. Alle garderobeskap medfølger.

Betalingsbetingelser

Kjøpesummen med tillegg av omkostninger til dokumentavgift og tinglysingsgebyrer forfaller i sin helhet til
betaling pr. eiendommens overtagelsesdato. Beløpet må være kapitalisert på meglers klientkonto før
overlevering av eiendommen kan finne sted. Dette medfører at beløpet må innbetales 2-3 virkedager før
avtalt overtagelsestidspunkt.

Overtagelse, tilleggsinfo.

Etter avtale med selger.

Bebyggelse

Store frittliggende boligbygg på 3 og 4 etasjer.
Leiligheten har beliggenhet i 2. etasje.
Leiligheten disponerer bod i underetasje/ kjeller på 5 kvm (merket nr. 9).

Storgaten Borettslag ligger i Drammen kommune, og har organisasjonsnummer 982156270. Borettslaget
består av 18 andeler. Borettslaget er en del av Sameiet Storgaten 39-43 (har eierskap i dette sameiet). Sameiet hadde et overskudd på kr. 64 705,- og opparbeidet EK på 886 159,- i 2020.

Sameiet Storgaten 39 - 43 ligger i Drammen kommune og har organisasjonsnummer 984624913. Sameiet består av 24 seksjoner, fordelt på 1 borettslag bestående av 18 andelsleiligheter, og 6 eierseksjonsleiligheter og ingen seksjoner næring. Megler besitter årsmelding for sameiet (regnskap etc.).

Byggemåte

Det er utarbeidet en takstrapport basert
på en omfattende bygningskontroll.
Rapporten tilfredsstiller den lovendring
som trer i kraft 01.01.22. Det henvises
særskilt til dette dokumentet som er
vedlagt prospektet.

Kort oppsummert:

EL: Sikringsskap plassert i entrè med
automatsikringer, hovedsikring/
overbelastningsvern 40 AMP. Vesentlig skjult
EL-anlegg. Strømmåler montert i felles skap for
sameiet/ borettslaget (strømmåler ikke
besiktiget).
Anlegget ble kontrollert i 2010- Ved stikkprøvekontroll ble ingen feil eller mangler avdekket. Årsforbruk i 2021 var ca. 7500 kWh.

VVS: Vannledninger innvendig i plast og kobber.
Vannmåler og hovedstengekran montert på
baderom. Avløpsrør av plast- og soilrør. Ca 120 liters varmtvannstank fra år 1999

Ventilasjon:
Boligen har balansert ventilasjonsanlegg, med
varmegjenvinning, (tilluft i oppholdsrom og
avtrekk i våtrom), ventilasjonsaggregatet
plassert i bod.

Tomten

Eiet tomt, (andel av felles tomt for
borettslaget), opparbeidet med gressplen,
beplantning og prydbusker.

Vilkår fellesgjeld

Spesifikasjon av lån:
Lånenummer: 12137074387, DNB Boligkreditt AS - ikke standard
Annuitetslån, 2 terminer per år.
Rentesats per 04.01.2022: 2.1% pa.
Antall terminer til innfrielse: 23
Saldo per 04.01.2022: 2 648 234
Andel av saldo: 238 580
Første termin/første avdrag: 30.12.2018 ( siste termin 30.06.2033 )
Flytende rente
Laget har avtale om IN samt IN lån

Borettslaget er forsikret mot tap av felleskostnader i Skadeforsikringsselskapet Borettslagene Sikringsordning AS. Det er mulighet for individuell nedbetaling av fellesgjeld i dette borettslaget (IN-ordning).

Parkering

Gateparkering etter stedets bestemmelser. Garasjeanlegg under eiendommen. Kjøper oppfordres til å undersøke med styret om det mulighet for å leie/ kjøpe plass.

Radonmåling

Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller
ikke utført med radonsperre.

Leiligheten har beliggenhet i et sameie/ borettslag og eier har ikke
kjennskap til om det er foretatt radonmåling, ta kontakt med sameiet/
borettslaget for nærmere informasjon. Boligen ligger i følge
http://geo.ngu.no/kart/radon/ i et område med radon aktsomhetsgrad
som er moderat til lav.

Oppvarming

Varmekabler på bad, ellers elektrisk oppvarming. Balansert ventilasjonsanlegg, med varmegjenvinning,

Dyrehold

Dyrehold er ikke tillatt. Dette gjelder likevel ikke dersom gode grunner taler for det.
Det må sendes søknad til styret som avgjøre om hvorvidt dette kan være til en
ulempe for de andre beboere. Søknaden behandles på førstkommende styremøte
etter mottatt søknad.

Beboernes forpliktelser

Dugnad gjennomføres hver vår. Hver vår kostes også gulvet i garasjeanlegget hvor
alle med garasjeplass er pliktig til å delta. Ved stor vanninntrenging plikter også alle
med garasjeplass å delta

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning.

Hvitvaskingsreglene

Eiendomsmeglere er underlagt Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven) - L01.06.2018 nr. 23. Det følger av loven at megler bl.a. har plikt til å gjennomføre kundekontroll. I de tilfeller hvor kunden er juridisk person skal megler også kartlegge hvem som er reelle rettighetshavere. Med reelle rettighetshavere menes fysiske personer som eier eller kontrollerer mer enn 25% av eierandelene i selskapet. Partene må bidra til at kundekontrollen lar seg gjennomføre på en hensiktsmessig måte. Megler plikter å rapportere mistenkelige transaksjoner til Økokrim. Ved slik rapportering vil ikke partene blir varslet.

Lovverk

Avtaleforholdet mellom partene reguleres av avhendingslova (L03.07.1992 nr. 93 Lov om avhending av fast eigedom)

Diverse

Saker som har vært og er under behandling i borettslaget/ sameiet:

- Vannlekkasje garasjekjeller, kjellerbod, teknisk heis rom og heissjakt
- Adresseendring
- Brannport/gardin garasjekjeller mot kontorhuset
- Nøkkelsafe brannvesenet
- HMS-system fra NBBO
- Dugnad
- Vindusvask trappehus
- Vedlikehold fellesområde
- Porttelefon
- Låssylindere
- Balansert ventilasjon
- Jernport åpne/lukke
- Sykehjem aggregat
- Adresse skilt
- Tank under gulv garasjekjeller Kontorhuset
- Vedlikeholdsplan bygg

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

3005/113/1092:
28.09.2000 - Dokumentnr: 15866 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:3005 Gnr:113 Bnr:106

01.11.2000 - Dokumentnr: 18156 - Seksjonering
Opprettet seksjoner:
Snr: 1
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 111/2202
Snr: 2
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 81/2202
Snr: 3
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 86/2202
Snr: 4
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 86/2202
Snr: 5
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 81/2202
Snr: 6
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 111/2202
Snr: 7
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 111/2202
Snr: 8
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 81/2202
Snr: 9
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 86/2202
Snr: 10
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 86/2202
Snr: 11
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 81/2202
Snr: 12
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 111/2202
Snr: 13
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 111/2202
Snr: 14
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 81/2202
Snr: 15
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 86/2202
Snr: 16
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 86/2202
Snr: 17
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 81/2202
Snr: 18
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 111/2202
Snr: 19
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 108/2202
Snr: 20
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 77/2202
Snr: 21
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 82/2202
Snr: 22
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 82/2202
Snr: 23
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 77/2202
Snr: 24
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 108/2202
Bestemmelser om tilleggsdel, se under servitutter.
Gjelder seksjon nr.
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,
23, og 24
Gjelder denne registerenheten med flere

01.01.2020 - Dokumentnr: 658621 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0602 Gnr:113 Bnr:1092
Gjelder denne registerenheten med flere

Vederlag

Provisjon kr. 45 000,- Markedspakke kr. 17 500,- Oppgjør kr. 5 000,- Alle beløp ink. mva og betales av selger.

Regulering

Kombinert bebyggelse og anleggsformål - Nåværende (Bybebyggelse) Kommuneplan (5.10.2015)
Ukjent Kommunedelplan - Kommunedelplan sentrum (30.5.2006)
Uregulert område. Kommuneplanens arealdel for Drammen kommune 2022-2034 (regulering under arbeid)

Ferdigattest

Bygget har blitt omadressert og skilt ut med nytt gnr/bnr etter at ferdigattesten ble gitt i 2001.

Vei, vann og avløp

Eiendommen har adkomst via kommunal vei.
Eiendommen er tilknyttet kommunalt vann og avløp.

Ansvarlig megler

Martin Morken Hjertås
Vis mer informasjon Vis mindre informasjon

  SOLGT

  Detaljer

 • Verditakst: 3 990 000,-
 • Totalpris: 4 228 579,-
 • Fellesgjeld: 238 579,-
 • Fellesutgifter: 5 571,-
 • Ligningsverdi: 825 066,-
 • Primærrom: 80 m2
 • Bruksareal: 86 m2
 • Tomteareal: 1276 m2
 • Eierform: Andel
 • Boligtype: Leilighet

Visning

 • Ta kontakt for å avtale visning
 • SOLGT


  Martin Morken Hjertås

  Siviløkonom/ Eiendomsmegler MNEF
  Mobil:

  Annen info

  Finnkode: 244325887