Solbergelva: Praktisk 2 roms omsorgsbolig i 1. etg i Spinderisletta
Spinderisletta 24 , 3057 Solbergelva

Inneholder

Omsorgsbolig beliggende i 1. etasje inneholdende:
Entre, stue/kjøkken, bad/vaskerom, soverom. Utgang til terrasse fra stue. I tillegg bod med inngang fra felles gang, på ca 5 kvm.

P-ROM: Entre, stue/kjøkken, bad/vaskerom, soverom.

Beliggenhet

Beliggende i nyere, godt bostrøk i Solbergelva. Med forretninger og bussholdeplass like i nærheten.

Adkomst

Se kartskisse.

Standard

Gulv: Hovedsakelig belegg, fliser på bad.
Vegger: Hovedsakelig malte plater, fliser på bad.
Himling: Malte plater.

Flislagt bad med gulvvarme innredet med servant i seksjon, lys, speil, gulvmontert toalett og dusj på vegg bak forheng. Røropplegg til vaskemaskin.

Kjøkken med lyse profilerte fronter. Laminat benkeplate ned nedsenket oppvaskkum av stål. Røropplegg for oppvaskmaskin.

Betalingsbetingelser

Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkl. omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto senest to dager før overtakelse.

Overtagelse, tilleggsinfo.

Overtakelse etter avtale

Bebyggelse

Borettslaget består av 16 andeler.

Byggemåte

Støpt plate på mark, yttervegger utvendig kledd med liggende trekledning. Saltak tekket med betongtakstein. Se forøvrig tilstandsrapport bolig avholdt av Terje Næss Eiendomstaksering AS den 29.11.21

Tomten

Tomten er bestående av opparbeidet grøntareal, asfaltert gårdsplass. Friområder med gangstier i umiddelbar nærhet.

Vilkår fellesgjeld

Spesifikasjon av lån:
Lånenummer: 114518251, Husbanken
Annuitetslån, 4 terminer per år.
Rentesats per 19.11.2021: 2.18% pa.
Antall terminer til innfrielse: 33
Saldo per 19.11.2021: 3 073 346
Andel av saldo: 192 084
Første termin/første avdrag: 31.03.2006 ( siste termin 31.12.2029 )
Fast rente
Fastrente 2,182 % til 1.6.2024

Lånenummer: 12135759846, DNB Boligkreditt AS - ikke standard
Annuitetslån, 2 terminer per år.
Rentesats per 19.11.2021: 2.35% pa.
Antall terminer til innfrielse: 53
Saldo per 19.11.2021: 1 144 064
Andel av saldo: 71 504
Første termin/første avdrag: 30.06.2018 ( siste termin 31.12.2047 )
Flytende rente

Parkering

Parkering på parkeringsplass på utsiden.

Energibruk/kostnader

Ikke innhentet

Radonmåling

Ikke foretatt.

Oppvarming

Vannbåren gulvvarme. Gulvvarme på bad.

Dyrehold

Ikke tillatt ifølge opplysninger datert 19.11.21

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning.

Hvitvaskingsreglene

Eiendomsmeglere er underlagt Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven) - L01.06.2018 nr. 23. Det følger av loven at megler bl.a. har plikt til å gjennomføre kundekontroll. I de tilfeller hvor kunden er juridisk person skal megler også kartlegge hvem som er reelle rettighetshavere. Med reelle rettighetshavere menes fysiske personer som eier eller kontrollerer mer enn 25% av eierandelene i selskapet. Partene må bidra til at kundekontrollen lar seg gjennomføre på en hensiktsmessig måte. Megler plikter å rapportere mistenkelige transaksjoner til Økokrim. Ved slik rapportering vil ikke partene blir varslet.

Lovverk

Avtaleforholdet mellom partene reguleres av avhendingslova (L03.07.1992 nr. 93 Lov om avhending av fast eigedom)

Diverse

Dette er en omsorgsbolig med tildelingsrett fra Drammen kommune for eldre eller funksjonshemmede. Dette borettslaget har klausulering i forhold til maksimalpris, og produktet prisfastsettelse må bestilles via infoland.

Servitutter

Ingen tinglyste servitutter på andelsnummer 3 i Sagløkka borettslag.
På eiendommen med gnr 245, bnr 1491 i Drammen kommune er det ingen tinglyste servitutter som følger eiendommens matrikkel.

Vederlag

Oppdragsgiver har inngått følgende avtale med NBBO Eiendomsmegling: Fast vederlag kr 31 250,- Markedspakke kr 2 000,- Oppgjørsgebyr kr 5 000,- Profesjonell fotograf og plantegninger kr 3 250,- Tilretteleggingsgebyr kr 5 000,- Alle beløp er inkl mva.

Dersom handelen ikke kommer i stand i oppdragstiden, betaler oppdragsgiver:
Ved avtalt provisjonsbetaling/fastpris, har oppdragstaker krav på vederlag kr. 20 000,- for utført arbeid samt markedspakke og eksterne utlegg, dersom oppdraget avsluttes, sies opp eller utløper.

Oppdragstaker har krav på avtalt vederlag dersom det er oppnådd bud på avtalt prisantydning og oppdragsgiver likevel velger å avslå budet, og oppdraget senere sies opp, utløper eller handel ikke kommer i stand.

Regulering

Kommunedelplan/ kommuneplan:
Eiendommen ligger i område som kommuneplanen/kommunedelplanen er avsatt til:
Boligbebyggelse, grønnstruktur, bevaring kulturmiljø, flomfare.

Gjeldende regulering?
Eiendommen ligger i regulert område.
- gang-/sykkelvei, felles gangareal, felles grøntareal, felles gårdsplass, boliger.
-Detaljregulering for del av Solberg spinderi gbnr 45/1556 - veg
-Detaljregulering for del av Solberg spinderi gbnr 45/1556 - friområde

Relaterte planer
SO 39 Spinneriet, del av gbnr 45/1

Bebyggelsesplan
Eiendommen omfattes av en bebyggelsesplan etter eldre PBL.
SO 39 Spinneriet, del av gNNr 45/1 - gang- og sykkelvei, felles gangareal, felles grøntareal, felles gårdsplass, boliger.

Regulering under arbeid
Det er igangsatt planleggingsarbeid på et område som inkluderer/berører eiendommen?
Kommuneplanens arealdel for Drammen kommune 2022-2040

Planforslag
Det eksisterer ikke planforslag som berører eiendommen.

Ferdigattest

Vi finner ikke midlertidig brukstillatelse og/eller ferdigattest. Bygningen er først registrert tatt i bruk 20.02.2000. Ferdigattest for senere endringer (løfteplattform for persontransport) foreligger datert 17.12.2010

Ansvarlig megler

Thora-Elise Hammerborg Dahl
Vis mer informasjon Vis mindre informasjon

  Detaljer

 • Verditakst: 786 535,-
 • Totalpris: 1 050 123,-
 • Fellesgjeld: 263 588,-
 • Fellesutgifter: 8 473,-
 • Ligningsverdi: 675 776,-
 • Primærrom: 60 m2
 • Bruksareal: 60 m2
 • Tomteareal: 3317 m2
 • Eierform: Andel
 • Boligtype: Leilighet

Visning

 • Ta kontakt for å avtale visning

 • Thora-Elise Hammerborg Dahl

  Eiendomsmegler MNEF
  Mobil:

  Annen info

  Finnkode: 243743484