: Lekker leilighet over 2 plan på Bragernes - Peisovn, 3 sov, 2 bad, garasje, terrasse, nærhet til "alt"
Sankt Halvards gate 4B , 3015 Drammen

Inneholder

Velkommen til Sankt Halvards gate 4B. Dette er en meget pen 4-roms leilighet over 2 plan beliggende med beste beliggenhet i sentrum, like ved Losjeplassen. Her bor man med alt av sentrumstilbudet rett utenfor døren, men allikevel tilbaketrukket og skjermet. Boligen har en innholdsrik og godt utnyttet planløsning og kan by på blant annet en stor stue med peisovn, 2 bad, 3 gode soverom og mye lagringsplass. Det medfølger også en garasjeplass i underjordisk anlegg.

Høydepunkter:

- Flott sentrumsbeliggenhet
- Gangavstand både til by og elv
- Garasjeplass
- To etasjer
- To bad
- Terrasse
- Mye bodplass
- Peisovn
- Hovedplan, stue/ kjøkken: malt vegger og nytt gulv ble lagt nytt februar 2021
- 3 etg - soverom/ gang: malt vegger, nytt gulv lagt november 2021
- Vinduer, terrassedør, ytterdør 2015
- Utvendig etterisolert med ny panel i 2015

Inneholder:
2 etg. P-rom 65 kvm: Entré , Gang , Stue m/ trapp, Soverom , Kjøkken m/ åpen løsning til stue og Bad. S-rom 2 kvm: Bod
3. etg. P-rom 46 kvm: Gang m/ trapp, 2 stk. soverom og Bad/vaskerom. S-rom 10 kvm: Bod

Beliggenhet

Meget attraktivt og sentrumsnært beliggende like ved på Losjeplassen. Gangavstand til Bragernes Torg (ca. 10-12 min) der man har de fleste servicetilbud samt et rikt kulturliv. Flotte arealer langs elvebredden med badestrand, turveier og sandvolleyballbaner, samt kort vei til marka og Bragernesåsen med flotte helårs turmuligheter. Gangavstand til togstasjon (Brakerøya og Drammen stasjon) med hyppige avganger innover mot Asker og Oslo. 32 minutter med tog til Oslo. Kort gangavstand til bussknutepunktet for hele regionen, samt ekspressbusser til bl.a Oslo og Kongsberg.

Adkomst

Se kart på Finn.no. Adkomst direkte fra Sankt Halvards gate 4B.

Standard

En pen og velholdt bolig som fremstår med lyse og tidsriktige farger.
Boligen er normalt vedlikeholdt, en del oppusset/ fornyet gjennom
årene. Eier har bebodd leiligheten siden 1999 og i denne perioden
opplyste eier at det ikke har forekommet spesielle forhold
knyttet til eiendommen. Eier har i perioden hovedsakelig
oppgradert overflater etter behov og kjøkken ved innflytting i
år 1999. Boligen er normalt vedlikeholdt, noe oppusset/
fornyet gjennom årene. Det må allikevel påregnes kostnader
til vedlikehold og oppgraderinger. Dette dreier seg generelt
om bygningsdeler med normal aldring, skader og slitasje. Når
det gjelder tilstanden for øvrig henvises det til beskrivelse av
de forskjellige bygningsdeler.

Baderom 3 etg. Overflater gulv med fliser og sluk i plast, vegger med fliser og innvendige tak med MDFpanel.Sanitærutstyr med klosett, dusjkabinett med 1- greps blandebatteri, servant montert iinnredning med 1-greps blandebatteri og speil. Naturlig ventilasjon med manglende tilluft via spalte i dør. Rommet er i daglig bruk. Det gis en enkel beskrivelse av rommet ettersom det er i daglig bruk, ingen detaljbeskrivelse ettersombaderommet er vurdert til TG 3 ut fra NS 3600.

Baderom hovedetasje (2 etg.)Overflater gulv med vinylbelegg, vegger med våtromsplater og innvendige tak med MDFpanel. Sanitærutstyr med klosett, dusjkabinett med 1-greps blandebatteri, servant montert iinnredning med 1-greps blandebatteri,overskap, speil og lys. Naturlig ventilasjon med manglende tilluft viaspalte i dør. Strålevarme montert på vegg. Bereder en montert på baderommet. Opplegg for vaskemaskin.Rommet er i daglig bruk. Det gis en enkel beskrivelse av rommet ettersom det er i daglig bruk, ingen detaljbeskrivelse ettersom baderommet er vurdert til TG 3 ut fra NS 3600.

Kjøkken:
Kjøkkeninnredning fra Sigdal med profilerte
fronter (i ettertid malte fronter) fra år 1999,
benkeplate i laminat, 1 1/2 vaskekum i stål
med avrenning og 1-greps blandebatteri og lys
under overskap. Kjøkkenventilator med avtrekk ut fra år 2017.

Oppgraderinger:
Vinduer, terrassedør, ytterdør og det er
byttet utvendig etterisolert med ny panel i
år 2015, arbeidene er utført i regi av
borettslaget. Malte trevinduer med 3-lags glass fra år 2015 (montert i år 2015),
byttet i regi av borettslaget.

Hvitevarer

Komfyr, oppvaskmaskin, kjøl/ frys og fryseboks medfølger.
Løsøre: Skap lys. Garderobeskapet i alle rom oppe og i bod oppe. Taklamper i alle rom og vegglamper, trapp, gang oppe samt på soverom. Hyller bod oppe og nede medfølger.

Betalingsbetingelser

Kjøpesummen med tillegg av
omkostninger forfaller i sin helhet
til betaling pr. eiendommens
overtagelsesdato. Beløpet må være
kapitalisert på meglers klientkonto før
overlevering av eiendommen kan finne
sted. Dette medfører at beløpet må
innbetales 2-3 virkedager før avtalt
overtagelsestidspunkt.

Overtagelse, tilleggsinfo.

Overtakelse etter avtale

Bebyggelse

Store sammenbygde boligbygg på 2 etasjer med garasjekjeller.
Leiligheten har beliggenhet i 2.- og 3. etasje.
Leiligheten disponerer bod utvendig på 5 kvm, deler av boden har skråtak.

Byggemåte

Det er utarbeidet en takstrapport basert
på en omfattende bygningskontroll.
Rapporten tilfredsstiller den lovendring
som trer i kraft 01.01.22. Det henvises
særskilt til dette dokumentet som er
vedlagt prospektet.

Kort oppsummert:

EL: Sikringsskap plassert i bod med
automatsikringer, hovedsikring/
overbelastningsvern 50 AMP. Systemspenning
230V. Vesentlig skjult EL-anlegg. Strømmåler
montert i skapet. Tilsynsrapport fra 07/01-2019 - godkjent.

VVS: Vannledninger innvendig i plast og kobber.
Hovedstengekran montert i vaskeskap på
kjøkken. Avløpsrør av plast fra byggeåret.
OSO bereder, 150 liter fra byggeåret.

Pipe/ ildsted: Elementpipe med sotluke plassert i 1. etasje
(nabo). Ildsteder, peisovn med glass montert i
stue. Det ble foretatt tilsyn med
skorsteiner/ildsteder den 04/01-2018, det ble på tilsynet avdekket
avvik. Avvikene er i følge eier ikke utbedret og lukket.
Skorstein: Anmerkning: Det ble avdekket at elementskorsteinens innerforing er sprukket et
element på 1 side.(sett fra røykrør 2.etg) Jf. Forebyggendeforskriften § 6
Kommentar: Vår anbefaling til teknisk løsning er at sprekker holdes under oppsyn og ved
eventuelt forverring må skorstein utbedres på godkjent måte.

Borettslaget:
Styret er av den oppfatningen at det utførte løpende og periodiske vedlikeholdet er
tilstrekkelig for å opprettholde den bokførte verdien på bygningsmassen.
Saker som har vært og er under arbeid:

- Forlenget avtale med GET (Telia)
- Fjerne gjerde mot nabo
- Opplegg for elbillading
- Nøkler til fellesboder
- Gressklippeliste
- Nytt HMS-system - digital
- Forlenget avtale vedlikeholdsplan - digital
- Øke styrehonorar
- Finne ut av overvannsproblematikk i kjelleren (under arbeid)
- Forslag - kunne åpne port kjeller med mobil (kan bli tatt opp til vurdering senere)
- Brannteknisk tilstandsanalyse
- Utbedret lekkasje på bodtak
- Sjekket opp renter på lån

Tomten

Eiet tomt, (andel av felles tomt for
borettslaget), opparbeidet med gressplen,
beplantning og prydbusker.

Vilkår fellesgjeld

Lånenummer: 60308074792, Nordea Bank ASA
Annuitetslån, 2 terminer per år.
Rentesats per 14.12.2021: 2.15% pa.
Antall terminer til innfrielse: 37
Saldo per 14.12.2021: 4 410 124
Andel av saldo: 328 436
Første termin/første avdrag: 30.06.2015 ( siste termin 31.12.2039 )
Flytende renter

Ingen mulighet for individuell
nedbetaling av andel fellesgjeld.
Borettslaget er forsikret mot tap på
felleskostnader i
Skadeforsikringsselskapet
Borettslagene Sikringsordning AS.

Parkering

Èn garasjeplass i felles garasjeanlegg (plasss nr. B). Øvrig parkering, gateparkering etter områdets bestemmelser.

Energibruk/kostnader

Strømforbruk 09.12.2020. Til 09.12.2021 - 9005 KwH

Radonmåling

Boligen ligger i følge http://geo.ngu.no/kart/radon/ i et
område med radon aktsomhetsgrad som er
usikker. Måling er ikke utført.

Oppvarming

Boligen varmes opp med elektriske panelovner, peisovn og strålevarme montert på vegg på bad i 3 etg.

Dyrehold

Husdyrforhold er tillatt, men skal ikke være til sjenanse for andre.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning.

Hvitvaskingsreglene

Eiendomsmeglere er underlagt Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven) - L01.06.2018 nr. 23. Det følger av loven at megler bl.a. har plikt til å gjennomføre kundekontroll. I de tilfeller hvor kunden er juridisk person skal megler også kartlegge hvem som er reelle rettighetshavere. Med reelle rettighetshavere menes fysiske personer som eier eller kontrollerer mer enn 25% av eierandelene i selskapet. Partene må bidra til at kundekontrollen lar seg gjennomføre på en hensiktsmessig måte. Megler plikter å rapportere mistenkelige transaksjoner til Økokrim. Ved slik rapportering vil ikke partene blir varslet.

Lovverk

Avtaleforholdet mellom partene reguleres av avhendingslova (L03.07.1992 nr. 93 Lov om avhending av fast eigedom)

Diverse

Det praktiseres dugnad i borettslaget.

Enkelte beboere har påpekt at det oppleves støy mellom boenhetene (lyder og svak lydisolering). Styret sjekker derfor opp mulige firmaer som kan komme med forslag
til støyisolasjon, inkludert antatte kostnader i forbindelse med dette.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

1916/990097-1/90 13.11.1916 ERKLÆRING/AVTALE
RETTIGHETSHAVER: KNR: 3005 GNR: 113 BNR: 426
Bestemmelse om kloakkledning
Rettighetshaver: Engene 74

Grunnbok er rekvirert og kan sees hos megler.

Vederlag

Provisjon fastpris kr. 40 000,- Markedspakke kr. 17 500,- Oppgjør kr. 5 000,- Alle beløp ink. mva og betales av selger.

Regulering

Kommunedelplan - Kommunedelplan sentrum (30.5.2006). Kombinert bebyggelse og anleggsformål - Nåværende (Bybebyggelse). Eiendommen ligger ikke i et regulert område. Det pågår byggeprosjekter i området (oppføring av leilighets-bygg). Nabotomten er under utvikling og det må påregnes noe støyende arbeider ifm. byggeprosessen. Det henvises til Drammen kommune hva gjelder innsyn i byggesak for omkringliggende prosjekter.

Ferdigattest

Ferdigattest (1984) for eiendommen foreligger. Ferdigattest for takvinduer (2002) foreligger.

Vei, vann og avløp

Offentlig vann og avløp. Private
stikkveier på borettslagets eiendom.

Ansvarlig megler

Martin Morken Hjertås
Vis mer informasjon Vis mindre informasjon

  Detaljer

 • Verditakst: 4 990 000,-
 • Totalpris: 5 318 436,-
 • Fellesgjeld: 328 436,-
 • Fellesutgifter: 5 667,-
 • Ligningsverdi: 967 048,-
 • Primærrom: 111 m2
 • Bruksareal: 123 m2
 • Tomteareal: 1214 m2
 • Eierform: Andel
 • Boligtype: Leilighet

Visning

 • Ta kontakt for å avtale visning

 • Martin Morken Hjertås

  Siviløkonom/ Eiendomsmegler MNEF
  Mobil:

  Annen info

  Finnkode: 243478730