: Pen og lys bolig sentralt på Åssiden med fin og solrik beliggenhet.
Åkerveien 11A , 3024 Drammen

Inneholder

Leiligheten er beliggende i 2. etasje inneholdende:
Entrè, stue, kjøkken, bad/vaskerom og 2 soverom. To boder i kjeller.
Alle rom er medtatt i P-ROM bortsett fra bodene.

Beliggenhet

Eiendommen ligger sentralt til i et etablert og attraktivt boligområde på Åssiden. Kort avstand til barnehager, skoler, idrettsanlegg, butikker, alpinanlegg og marka med flotte turmuligheter. God bussforbindelse retning Drammen sentrum eller Øvre Eiker og Kongsberg.

Adkomst

Fra Bragernes torg følg skilting mot Åssiden. Følg Rosenkrantzgata og ta til høyre inn Vårveien. Etter ca 200 meter er det skiltet Betzy Kjelsbergsvei ta da inn til venstre. Ta Åkerveien til venstre og du får boligen på høyre side.
Se for øvrig kartskisse.

Standard

Gulv: Hovedsakelig laminat, fliser i entrè med gulvvarme og fliser på bad med gulvvarme.
Vegger: Hovedsakelig malte plater. Fliser på vegg.
Himling: Malte plater, på bad er det ruteplater.

Flislagt bad med gulvvarme, innredet med servant i seksjon, lys/speil, vegghengt toalett og dusj på vegg bak plassbesparende glassdører. Røropplegg for vaskemaskin.

Kjøkken med hvite glatte fronter, laminat benkeplate, integrerte hvitevarer som komfyr, koketopp og oppvaskmaskin.

Denne leiligheten er ombygget i forhold til den originale, kjøkkenet er flyttet, tidligere kjøkken er nå soverom.

Betalingsbetingelser

Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkl. omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto senest to dager før overtakelse.

Overtagelse, tilleggsinfo.

Overtakelse etter avtale

Bebyggelse

Borettslaget består av 44 andeler. Området består av småhus og lavblokkbebyggelse.

Byggemåte

Ytterveggene over grunnmur er murblokker av ytong. Utvendig side er i ettertid foret på, isolert og kledd med panel. Taket er av typen saltak, se forøvrog tilstandsrapport bolig avholdt av Terje Næss Eiendomstaksering AS den 08.11.2021.

Tomten

Eiet tomt, ideell andel av borettslagets tomt. Flatt terreng, med grusbelagt gårdsplass. For øvrig gressplen og diverse beplantning.

Vilkår fellesgjeld

Spesifikasjon av lån:
Lånenummer: 12135253837, DNB Boligkreditt AS - ikke standard
Annuitetslån, 2 terminer per år.
Rentesats per 05.11.2021: 2.1% pa.
Antall terminer til innfrielse: 52
Saldo per 05.11.2021: 6 778 415
Andel av saldo: 154 055
Første termin/første avdrag: 30.12.2017 ( siste termin 30.06.2047 )
Flytende rente
Lånenummer: 16363854005, DNB Boligkreditt AS - ikke standard
Annuitetslån, 2 terminer per år.
Rentesats per 05.11.2021: 1.85% pa.
Antall terminer til innfrielse: 19
Saldo per 05.11.2021: 800 000
Andel av saldo: 18 182
Neste termin/avdrag: 30.12.2021 ( siste termin 30.12.2030 )
Flytende rente
Ut i fra dagens lånebetingelser vil neste avdrag som forfaller til betaling 30.12.2021
utgjøre ca kr 147,00 per måned for denne boligen

Parkering

Parkering på oppstillingsplasser på felles tomt ellers gateparkering.

Energibruk/kostnader

Ikke innhentet.

Radonmåling

Ikke foretatt.

Oppvarming

Gulvvarme på bad og i entrè. Ildsted i stuen.

Dyrehold

Ifølge gårdsreglement og husorden skal husdyrhold meldes til styret

Beboernes forpliktelser

Ifølge gårdsreglement og husorden skal trappevask og renhold i fellesrom foretas etter oppsatt liste.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning.

Hvitvaskingsreglene

Eiendomsmeglere er underlagt Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven) - L01.06.2018 nr. 23. Det følger av loven at megler bl.a. har plikt til å gjennomføre kundekontroll. I de tilfeller hvor kunden er juridisk person skal megler også kartlegge hvem som er reelle rettighetshavere. Med reelle rettighetshavere menes fysiske personer som eier eller kontrollerer mer enn 25% av eierandelene i selskapet. Partene må bidra til at kundekontrollen lar seg gjennomføre på en hensiktsmessig måte. Megler plikter å rapportere mistenkelige transaksjoner til Økokrim. Ved slik rapportering vil ikke partene blir varslet.

Vedlegg til Salgsoppgaven

Følgende dokumenter inngår i salgsoppgaven eller utleveres på forespørsel til megler:
Reguleringsbestemmelser
Festekontrakt (i de tilfeller tomten er festet)
Vedtekter
Husordensregler
Regnskap
Budsjett
Årsberetning fra sist avholdte generalforsamling
Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

Lovverk

Eiendommen selges i den stand den var ved kjøpers besiktigelse. evt. da kjøper kunne ha besiktiget eiendommen (as is), jfr. Avhendingsloven § 3-9.

Eiendommen har derfor bare mangel i følgende tilfeller:

Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
Når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, eller ikke er blitt rettet i tide. Når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers.
Når eiendommens tomt har et vesentlig mindre areal enn opplyst av selgeren. Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Dersom kjøper ikke ønsker at skjøtet skal tinglyses, må det tas spesielt forbehold om dette i bud. I de tilfeller hvor kjøpers kreditor krever forsikring/garantistillelse fra megler utover de krav som stilles i lov om eiendomsmegling må kjøper dekke eventuelle kostnader forbundet med dette.

Diverse

Kun intern forkjøpsrett.

Det er ingen mulighet for individuell nedbetaling av fellesgjeld i dette borettslaget.

Boligselskap er ikke tilknyttet sikringsordning.

Pr. d.d er felleskostnadene kr. 3 604,- men øker til kr. 3 900,- fra 01.01.2022.

Gardinstenger og oppheng i stuen og på begge soverommene følger ikke og vil bli fjernet til overtagelse.

Servitutter

Ingen tinglyste servitutter på andelsnummer 30 i Åkerveien borettslag.
På eiendommen med gnr 116, bnr 684 i Drammen kommune er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel:
-best om vann/kloakkledn. tinglyst den 31.5.1956 med dagboknummer 1206

Ovennevnte er ikke innhentet og kontrollert.

Vederlag

Oppdragsgiver har inngått følgende avtale med NBBO Eiendomsmegling: Fast vederlag kr 38 000,- Markedspakke kr 17 500,-, oppgjørsgebyr kr 5 000,- Profesjonell fotograf og plantegninger kr 3 250,- Tilretteleggingsgebyr kr 5 000,- Alle beløp er inkl mva.

Dersom handelen ikke kommer i stand i oppdragstiden, betaler oppdragsgiver:
Ved avtalt provisjonsbetaling/fastpris, har oppdragstaker krav på vederlag kr. 20 000,- for utført arbeid samt markedspakke og eksterne utlegg, dersom oppdraget avsluttes, sies opp eller utløper.

Oppdragstaker har krav på avtalt vederlag dersom det er oppnådd bud på avtalt prisantydning og oppdragsgiver likevel velger å avslå budet, og oppdraget senere sies opp, utløper eller handel ikke kommer i stand.

Regulering

Kommuneplan/kommunedelplan:
Eiendommen ligger i område som i kommuneplanen/kommunedelplanen er avsatt til boligbebyggelse - 05.10.2015.

Gjeldende regulering?
Eiendommen ligger i regulert område.
-Regulerings- og bebyggelsesplan for en del av Windelstad og Weydahljordet. Reguleringsformål; kjørevei og boliger.
-Regulerings- og bebyggelsesplan for Åssiden sentrum, formål; kjørevei.

Relaterte planer
Detaljregulering for Store Landfall øvre 100

Bebyggelsesplan
Eiendommen omfattes ikke av en bebyggelsesplan etter eldre PBL.

Regulering under arbeid:
Det er igangsatt planleggingsarbeid på et område som inkluderer/berører eiendommen.
-Kommuneplanens arealdel for Drammen kommune 2022-2040
-Kommunedelplan for Fv 283 Rosenkrantzgt

Planforslag
Eksisterer det planforslag som berører eiendommen? Nei.

Ferdigattest

Foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse, bygningen er byggeanmeldt. Eiendommen er først registrert tatt i bruk 01.01.1957 ifølge Drammen kommune

Vei, vann og avløp

Offentlig vei, vann og avløp.

Ansvarlig megler

Thora-Elise Hammerborg Dahl
Vis mer informasjon Vis mindre informasjon

  SOLGT

  Detaljer

 • Verditakst: 2 550 000,-
 • Totalpris: 2 722 236,-
 • Fellesgjeld: 172 236,-
 • Fellesutgifter: 3 900,-
 • Ligningsverdi: 530 374,-
 • Primærrom: 48 m2
 • Bruksareal: 48 m2
 • Tomteareal: 9422 m2
 • Eierform: Andel
 • Boligtype: Leilighet

Visning

 • Ta kontakt for å avtale visning
 • SOLGT


  Thora-Elise Hammerborg Dahl

  Eiendomsmegler MNEF
  Mobil:

  Annen info

  Finnkode: 239074310