Mjøndalen: 2 roms leilighet i 3.etg med livsløpstandard i sentrum i Mjøndalen.
Arbeidergata 2 , 3050 Mjøndalen

Inneholder

Omsorgsbolig beliggende i 3. etasje adkomst via heis eller trapp inneholdende:
Entre, stue/kjøkken, bad/wc/vaskerom og soverom. Dte er utgang til balkong fra stue. Leiligheten har egen bod til disposisjon, beliggende i 4. etasje.

P-ROM: Entre, stue/kjøkken, bad og soverom.

Beliggenhet

Beliggende sentralt i Mjøndalen. Med kort avstand til post i butikk, legesenter, de fleste typer forretninger, bank, apotek, buss og jernbanestasjon.

Adkomst

Se kartskisse.

Standard

Gulv: Hovedsakelig belegg, sklisikkert belegg på bad.
Vegger: Malte overflater. Fliser i dusjhjørnet på bad.
Himling: Malte plater.

Garderobeskap på soverom.

Kjøkkeninnredning bestående av over- og underskap med lyse glatte fronter. Nedsenket oppvaskkum og laminat benkeplate. røropplegg for oppvaskmaskin.

Bad med gulvvarme. Innredet med servant med lys/speil over, dusj på vegg, toalett, røropplegg til vaskemaskin.

Betalingsbetingelser

Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkl. omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto senest to dager før overtakelse.

Overtagelse, tilleggsinfo.

Overtakelse etter avtale

Bebyggelse

Borettslaget består av 36 andeler.

Byggemåte

Grunnmur er av betong. Bærende yttervegger av betong med utfyllende bindingsverk av tre, som er kledd med teglstein og trepanel inne på balkong. Saltak tekket med papp/folie.

Tomten

Eiet - ideell andel av borettslagets tomt.

Vilkår fellesgjeld

Spesifikasjon av lån:
Lånenummer: 114488893, Husbanken
Annuitetslån, 4 terminer per år.
Rentesats per 20.08.2021: 0.82% pa.
Antall terminer til innfrielse: 42
Saldo per 20.08.2021: 11 771 557
Andel av saldo: 326 988
Første termin/første avdrag: 31.03.2006 ( siste termin 31.12.2031 )
Flytende rente

Parkering

Ingen parkering følger.

Energibruk/kostnader

Ikke innhentet.

Oppvarming

Gulvvarme på bad. Elektrisk varmeovn på soverom.

Dyrehold

ikke tillatt ifølge opplysninger fra NBBO datert 20.08.21

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning.

Hvitvaskingsreglene

Eiendomsmeglere er underlagt Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven) - L01.06.2018 nr. 23. Det følger av loven at megler bl.a. har plikt til å gjennomføre kundekontroll. I de tilfeller hvor kunden er juridisk person skal megler også kartlegge hvem som er reelle rettighetshavere. Med reelle rettighetshavere menes fysiske personer som eier eller kontrollerer mer enn 25% av eierandelene i selskapet. Partene må bidra til at kundekontrollen lar seg gjennomføre på en hensiktsmessig måte. Megler plikter å rapportere mistenkelige transaksjoner til Økokrim. Ved slik rapportering vil ikke partene blir varslet.

Vedlegg til Salgsoppgaven

Følgende dokumenter inngår i salgsoppgaven eller utleveres på forespørsel til megler:
Reguleringsbestemmelser
Festekontrakt (i de tilfeller tomten er festet)
Vedtekter
Husordensregler
Regnskap
Budsjett
Årsberetning fra sist avholdte generalforsamling
Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

Lovverk

Eiendommen selges i den stand den var ved kjøpers besiktigelse. evt. da kjøper kunne ha besiktiget eiendommen (as is), jfr. Avhendingsloven § 3-9.

Eiendommen har derfor bare mangel i følgende tilfeller:

Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
Når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, eller ikke er blitt rettet i tide. Når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers.
Når eiendommens tomt har et vesentlig mindre areal enn opplyst av selgeren. Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Dersom kjøper ikke ønsker at skjøtet skal tinglyses, må det tas spesielt forbehold om dette i bud. I de tilfeller hvor kjøpers kreditor krever forsikring/garantistillelse fra megler utover de krav som stilles i lov om eiendomsmegling må kjøper dekke eventuelle kostnader forbundet med dette.

Diverse

Dette er en omsorgsbolig og kommunen har tildelingsrett når boligen skal selges (overdras).
De må godkjenne kjøper, da dette er en bolig for eldre og funksjonshemmede.

Borettslaget har også klausulering i forhold til maksimalpris og er indeksregulert i pris. . Det er livsløpsstandard, dvs tilpasset rullestolbruker.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

Vederlag

Oppdragsgiver har inngått følgende avtale med NBBO Eiendomsmegling:

Fast vederlag kr 30 000,- Oppgjørsgebyr kr 5 000,- Tilretteleggingsgebyr kr 5 000,-

Ved avtalt provisjonsbetaling/fastpris, har oppdragstaker krav på vederlag kr. 20 000,- for utført arbeid samt markedspakke og eksterne utlegg, dersom oppdraget avsluttes, sies opp eller utløper.

Regulering

Kommuneplan/kommunedelplan:
Eiendommen ligger i område som i kommuneplanen/kommunedelplanen er avsatt til:
Sentrumsformål - Nåværende Kommuneplan (7.10.2015)
forhold som skal avklares og belyses Kommuneplan (7.10.2015)
Flomfare Kommuneplan (7.10.2015)

Gjeldende regulering:
Ligger eiendommen i et regulert område? Ja
-Områderegulering for Mjøndalen sentrum (19.6.2019) Rød sone iht. T-1442
-Områderegulering for Mjøndalen sentrum (19.6.2019) antall boliger, boligstørrelse, tilgjengelighet, mm
-Områderegulering for Mjøndalen sentrum (19.6.2019) Sentrumsformål

Relaterte planer:
062519780006 MJ 13.01; Hatten, endring av reg.plan for Hattenomr, tillegg til eiendommer 23250 (8.11.1978)
062520050016 MJ 20.07.01; Regplan for Maskinstasjonstomta (14.6.2006)
062520050027 MJ 20.11; Reg.plan for Arbeidergata 17 (tidligere kalt ParkveienArbeidergata) (19.5.2010)
062520080005 MJ; Storgata 3 og Nedre Torggate 14 kvartalene (31.8.2011)
062520110006 Detaljplan for Storgata 2, 4, 6 m.fl Mjøndalen (11.4.2012)
062520130002 Detaljregulering for Strandveien 7-11 (13.12.2017)
062519780003 MJ 15, Nedre Krok (23.11.1978)
062519810001 MJ 14, Solløs (7.4.1981)
062519820003 MJ 25 Ny E76, Mjøndalsbekken - Evja (29.6.1982)
062519840002 MJ 22 Området stadion - Vassenga (9.1.1984)
062519850005 MJ 25 A, Rosendal skole (24.4.1985)
062519860003 MJ 24 Del av Krok (22.1.1986)
062519950001 MJ 25.03, Kryss RV11 - Mjøndalen industriområde (15.6.1995)
062519960002 MJ 37 Området strandveien- øst (med grensejustering) (20.11.1991)
062519990002 MJ 22.01 Vassenga idr.park omr. vest (13.10.1999)
062520000011 MJ 25.01.01 GS vei, ved Drammenselva lans E134 (14.2.2001)
062520010008 MJ 15.02 Krokstien, GBNR 236 (21.4.2004)
062520010011 MJ 25.03.01, AS Norske Shell Bensinstasjon, GBNr 8162 (10.10.2001)
062520080010 Mj 04.02; Reguleringsplan for Gang- og sykkelveg: Orkidehøgda-Fjerdingen (27.1.2010)
062520090002 Mj 20.12; Reguleringsplan for Munkhaughjørnet (31.8.2011)
062520090003 Detaljregulering for Betelkvartalet (11.5.2016)
062520090008 Flomsikring Mjøndalen (25.4.2018)
062520120003 Detaljregulering, MJ E134, Mjøndalen- Øvre Eiker grense, midtdeler (22.5.2014)
062520170002 Stadionkvartalet (26.9.2018)

Bebyggelsesplan: Omfattes eiendommen eller en del av eiendommen av en bebyggelsesplan etter eldre PBL? Nei

Regulering under arbeid:
Er det igangsatt planleggingsarbeid på et område som inkluderer/berører eiendommen? Ja
3005 20210007 Kommuneplanens arealdel for Drammen kommune 2022-2040

Planforslag: Er det igangsatt planleggingsarbeid på et område som inkluderer/berører eiendommen? Nei

Ferdigattest

Ferdigattest foreligger datert 31.07.2002

Ansvarlig megler

Thora-Elise Hammerborg Dahl
Vis mer informasjon Vis mindre informasjon

  Detaljer

 • Verditakst: 753 194,-
 • Totalpris: 1 080 181,-
 • Fellesgjeld: 326 987,-
 • Fellesutgifter: 6 507,-
 • Ligningsverdi: 549 842,-
 • Primærrom: 59 m2
 • Bruksareal: 59 m2
 • Bruttoareal: 63 m2
 • Tomteareal: 1828 m2
 • Eierform: Andel
 • Boligtype: Leilighet

Visning

 • Ta kontakt for å avtale visning

 • Thora-Elise Hammerborg Dahl

  Eiendomsmegler MNEF
  Mobil:

  Annen info

  Finnkode: 238494551