: Strømsø/ Rundtom - Sentral og fin 3 roms hjørneleilighet - Balkong, peisovn, bad 2005
Stibolts gate 24B , 3044 Drammen

Inneholder

Lekker og moderne 3-roms beliggende
sentralt i Drammen på Rundtom. Her
bor du i gangavstand til byen, men
allikevel tilbaketrukket. En lys og
trivelig bolig som passer de fleste!

Høydepunkter:
- Meget sentral beliggenhet
- Godt med bodplass (1 stk på 6 kvm og 1 stk på 5,6 kvm)
- Solrik balkong på 7 kvm m/ markise
- Bad 2005
- Vinduer/ terrassedør fra 2012
- Ny peisovn i 2021
- Originale flotte tregulv i leiligheten
- Downlight integrert i tak bad, entre og på det ene soverommet
- Sikringsskap med automatsikringer

Inneholder P-rom 66 kvm: Entré/ gang, stue, kjøkken, 2 stk. soverom og bad. Balkong 7 kvm med adkomst fra stue (montert markise).

Beliggenhet

Svært sentralt beliggende i veletablert
og sentrumsnært boligområde. Gaten
har lite gjennomgangstrafikk.
Kort gangavstand til sentrum med alle
servicetilbud. Kort gangavstand også til
buss- og jernbanestasjon med
god kommunikasjon til Oslo. Friarealer,
idrettsanlegg, treningssenter etc. i
nærmiljøet.

Gangavstand til alt av butikker og
service tilbud i sentrum. Få minutters
gange til Marienlyst hvor det er
kjøpesenter, kunstgress/kunstisbane,
Drammenshallen, Marienlyst stadion,
treningsssenter, Drammensbadet, Strømsø Senter etc.

Ny og idyllisk promenade langs elven på
Strømsøsiden. Kort vei til Kunnskapsparken med Union Scene og
Universitetet samt en rekke andre
tilbud. Ca. 10 minutters gange til buss /
jernbanestasjonen, samt
bussholdeplass i umiddelbar nærhet.
Svært gode togforbindelser mot Kongsberg og
Oslo. Ca. 36 minutter med tog til Oslo.
Enkel adkomst til E-18.

Adkomst

Fra Drammen sentrum (Strømsø torg):
Kjør Bjørnstjerne Bjørnsonsgt. og ta til
venstre i lyskryss mot
Holmenbrua, (fra Rundtom kjør
Bjørnstjerne Bjørnsonsgt. og hold høyre
mot Holmenbrua). Ta inn første til
høyre, Stiboltsgate og følg veien.

Standard

Boligen holder en generelt god standard og fremstår lys og tiltalende. Eier har bebodd leiligheten siden 2018 og i denne perioden opplyste eier at det ikke har forekommet spesielle forhold knyttet til
eiendommen. Boligen er normalt vedlikeholdt, en del oppusset/ fornyet gjennom årene. Baderom og VA (vann og avløp) oppgradert i regi av borettslaget i år 2005. Det må allikevel påregnes kostnader til vedlikehold og oppgraderinger. Det henvises videre til boligsalgsrapporten utført av takstmann.

Hvitevarer

Hvitevarer/ Løsøre: Oppvaskmaskin kan følge med (gammel modell). Lamper montert i tak og på vegg følger med kjøpet.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger
innbetales til meglers klientkonto
senest to virkedager innen overtakelse.

Overtagelse, tilleggsinfo.

Overtakelse etter avtale

Bebyggelse

Boligblokk over tre etasje uten heis.
Leiligheten har beliggenhet i 1. etasje.
Loftsbod på 6 kvm (ikke merket) (bod har skråtak, deler ikke måleverdig), kjellerbod på 5,6 kvm (ikke
merket), felles sykkelbod, felles tørkeloft samt fellesvaskeri.

Byggemåte

Se takst for beskrivelse av byggemåte.

EL: Sikringsskap plassert i felles gang/ trappegang med automatsikringer, overbelastningsvern 40
AMP. Vesentlig skjult EL-anlegg. Systemspenning 230V. Strømmåler montert i skapet.
Selger opplyser om at spotter i tak på det ene soverommet (2018) er reparert. Nye spotter i gang samt spotter på bad. Ny stikkontakt til
kjøkkenvifte, og montert fire nye stikkontakter i stue ved tv-området i 2020. Utført fagmessig av Ingeniør Pettersen.

VVS: VA (vann og avløp), rør av jern, kobber og plast. VA er oppgradert av borettslaget i forbindelse
med oppgradering av baderommene i år 2005. Varmtvann leveres fra fellesanlegg i bygget.
Opplegg for vaskemaskin på baderom.

Pipe/ ildsted: Peisovn med glass montert i stue (2021). Feierseksjonen gjennomførte tilsyn med fyringsanlegget den 13.08.2021.

Teknisk: Dørklokke med automatisk låsåpner, dørtelefon ved hoveddør.
Leverandør av TV og datasignaler ALTIBOX.

Tomten

Eiet tomt, (andel av felles tomt for borettslaget), opparbeidet med asfalterte parkeringsarealer,
gruslagte internveier, lekeplass, plenareal, trær, beplantninger og felles sykkelparkering.

I tomten til borettslaget inngår det flere gårds- og bruksnummer, 111/494 og 111/570.

Vilkår fellesgjeld

Spesifikasjon av lån:
Lånenummer: 16291837720, DNB Boligkreditt AS - ikke standard
Annuitetslån, 2 terminer per år.
Rentesats per 05.11.2021: 2.35% pa.
Antall terminer til innfrielse: 16
Saldo per 05.11.2021: 696 457
Andel av saldo: 29 019
Første termin/første avdrag: 31.12.2005 ( siste termin 30.06.2029 )
Flytende rente fra 15.7.15

Lånenummer: 12122791554, DNB Boligkreditt AS - ikke standard
Annuitetslån, 2 terminer per år.
Rentesats per 05.11.2021: 4.45% pa.
Antall terminer til innfrielse: 41
Saldo per 05.11.2021: 2 751 064
Andel av saldo: 114 628
Første termin/første avdrag: 30.06.2012 ( siste termin 31.12.2041 )
Fastrente 10 år til 1.3.2022

Det er ingen mulighet for individuell
nedbetaling av fellesgjeld i dette
borettslaget.

Parkering

Felles utendørs parkeringsplass. Øvrig parkering i gate etter områdets gjeldende bestemmelser. Selger opplyser om at det er foreslått montering av el-billadere ved enden av boligblokken.

Oppvarming

Boligen varmes i dag opp ved strøm/ panelovner. Peisovn montert i stue. Varmekabler på
baderom.

Dyrehold

Dyrehold er forbudt. Du kan likevel ha kjæledyr dersom det er gode grunner til det og
dersom dyreholdet ikke er til ulempe for andre beboere og brukere av eiendommen.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning.

Hvitvaskingsreglene

Eiendomsmeglere er underlagt Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven) - L01.06.2018 nr. 23. Det følger av loven at megler bl.a. har plikt til å gjennomføre kundekontroll. I de tilfeller hvor kunden er juridisk person skal megler også kartlegge hvem som er reelle rettighetshavere. Med reelle rettighetshavere menes fysiske personer som eier eller kontrollerer mer enn 25% av eierandelene i selskapet. Partene må bidra til at kundekontrollen lar seg gjennomføre på en hensiktsmessig måte. Megler plikter å rapportere mistenkelige transaksjoner til Økokrim. Ved slik rapportering vil ikke partene blir varslet.

Lovverk

Eiendommen selges i den stand den var ved kjøpers besiktigelse. evt. da kjøper kunne ha besiktiget eiendommen (as is), jfr. Avhendingsloven § 3-9.

Eiendommen har derfor bare mangel i følgende tilfeller:

Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
Når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, eller ikke er blitt rettet i tide. Når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers.
Når eiendommens tomt har et vesentlig mindre areal enn opplyst av selgeren. Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Dersom kjøper ikke ønsker at skjøtet skal tinglyses, må det tas spesielt forbehold om dette i bud. I de tilfeller hvor kjøpers kreditor krever forsikring/garantistillelse fra megler utover de krav som stilles i lov om eiendomsmegling må kjøper dekke eventuelle kostnader forbundet med dette.

Diverse

Det praktiseres dugnad i borettslaget.

Saker som har vært og er under arbeid i borettslaget:
- Søknad om opparbeiding av parkeringsplasser
- Innhenting av tilbud om nye duker til markiser for de som bor i 3.etasje
- Tilstandsrapport om brannvarslingsanlegg
- Utarbeiding av informasjonshefte og nytt ordensreglement
- Innhenting av tilbud om nytt brannvarslingsanlegg
- Oppføling av vårt HMS-system, NbboHMS.
- Behandling av budsjett og regnskap

Det er kommet forslag/ ønske om innglassing av balkonger. Dette vil bli stemt over/ stå på agendaen ved neste års generalforsamling.
Borettslaget har planer om drenering pga. problem med fukt i kjeller. Det ble enstemmig vedtatt at styret skal gjøre tiltak for å hindre vanninntrengning.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

1951/2294-2/90 04.12.1951 BESTEMMELSE OM GJERDE
Forskjellige best. iflg. skjøte bl.a. om
Div. ledninger
Med flere bestemmelser
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

1997/15274-1/90 22.09.1997 OBLIGASJON
Beløp: NOK 1 000 000
Panthaver: DNB BANK ASA
ORG.NR: 984 851 006
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

2001/10794-1/90 29.06.2001 OBLIGASJON
Beløp: NOK 1 100 000
Panthaver: DNB BANK ASA
ORG.NR: 984 851 006
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

2005/111989-1/200 14.07.2005 PANTEDOKUMENT
Beløp: NOK 3 240 000
Panthaver: DNB BANK ASA
ORG.NR: 984 851 006
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

2017/532288-1/200 19.05.2017 21:00
FELLESOBL. FOR BOR.INNSK.
Beløp: NOK 127 200
Panthaver: Borettslagets andelseiere i fellesskap,jf
lov om burettslag § 2-11,1.ledd
LØPENR: 13981252
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
2021/1249565-1/200 07.10.2021 21:00

BESTEMMELSE OM VEG
RETTIGHETSHAVER: KNR: 3005 GNR: 111 BNR: 494

Vederlag

Provisjon 37 500,-. Markedspakke kr.
16 900,- Oppgjørsgebyr kr 5 000,- Alle
beløp er inkl mva. og betales av selger.

Regulering

Eiendommen er ikke omfattet av
reguleringsplan. Eiendommen er avsatt
til boligområde i henhold til
kommuneplanens arealdel vedtatt
05.10.2015, og Sentrumsplanen
vedtatt 30.05.2006.

Er det igangsatt planleggingsarbeid på
et område som inkluderer/berører
eiendommen?
Kommuneplanens arealdel for
Drammen kommune 2022-2040

Ferdigattest

Kommunen finner ikke midlertidig brukstillatelse og/eller ferdigattest i sine
arkiver. Eiendommen er først registrert tatt i bruk 01.01.1950.

Vei, vann og avløp

Eiendommen har adkomst via
kommunal vei.
Eiendommen er tilknyttet kommunalt
vann og avløp.

Ansvarlig megler

Martin Morken Hjertås
Vis mer informasjon Vis mindre informasjon

  Detaljer

 • Verditakst: 2 790 000,-
 • Totalpris: 2 933 646,-
 • Fellesgjeld: 143 646,-
 • Fellesutgifter: 4 251,-
 • Ligningsverdi: 655 893,-
 • Primærrom: 66 m2
 • Bruksareal: 66 m2
 • Bruttoareal: 75 m2
 • Tomteareal: 1440 m2
 • Eierform: Andel
 • Boligtype: Leilighet

Visning

 • 02.12.2021, 17:00 - 18:00.

 • Martin Morken Hjertås

  Siviløkonom/ Eiendomsmegler MNEF
  Mobil:

  Annen info

  Finnkode: 238375364