Lierbyen: Snerten og "ny" selveier leilighet i 5. etg. midt i Lier sentrum - heis og garasje - Flytt rett inn!
Hegsbroveien 76B , 3403 Lier

Inneholder

Moderne og flott toppleilighet i 5. etasje som inneholder:
Gang med plass for garderobe, soverom, bad/wc, stue med åpen kjøkkenløsning. Store vindusflater gir meget godt lys. Flott kjøkken med de fleste hvitevarer integrert samt plass til spisebord.
Utgang fra stue til romslig terrasse. Terrassen er overbygget og har fin utsikt samt gode solforhold.

Parkeringsplass samt bod i fellesanlegg. Fjernbetjent åpner av garasjeport.

Beliggenhet

Lierbyen er administrasjonssenter i Lier kommune. Her finner du kommunens rådhus, en rekke dagligvareforretninger og andre servicefunksjoner.
Området ligger midt i Lierdalen og det er kort vei til store grøntområder.
Med utgangspunkt i Lierbyen kan du blant annet velge å sykle eller gå langs den gamle jernbanelinjen som går over Gullhaug og Reistad og ender opp i Spikkestad. Veien er gruslagt og byr på en fenomenal utsikt på store deler av veien, og om vinteren blir det anlagt skiløype langs traseen. Rett ved Elvebredden Park kan du også følge en flott sti som går langs Lierelva. Her kan du nyte frodig vegetasjon, elvebrus og fuglesang. Følger du stien helt ut kommer du til en fiskeplass og utsettingsplass for kajakk og kano. Valgmulighetene er mange, begrensningene er få, midt i grønne Lier.

Innenfor en radius på 300 meter finner du blant annet to dagligvarevareforretninger, to apotek, café og gatekjøkken. I tillegg er det kort vei til skoler og barnehager. Her får du alt du trenger i hverdagen innen gangavstand.

Adkomst

Enkel adkomst.

Standard

Det er parkett på gulvene og lyse vegger.
Soverommet er påkostet med screens samt måltilpasset flott skyvedørsgarderobe med 2 skuffseksjoner.
Sigdal kjøkken type Uno hvit. Det er levert integrert oppvaskmaskin og integrert stekeovn med platetopp og vifte.
Moderne og flott bad med opplegg til vaskemaskin. Bad er flislagt med dusjhjørner og har vegghengttoalett med soft close toalettsete.
Vannbåren varme og balansert ventilasjon med varmegjenvinning.
Dørcalling med video.

Betalingsbetingelser

Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkl. omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto senest to dager før overtakelse.

Overtagelse, tilleggsinfo.

Overtakelse etter nærmere avtale med selger. Det oppfordres til å nevne ønsket overtagelse i evt. bud.

Bebyggelse

Ny bebyggelse med 65 leiligheter med blant annet parkeringskjeller og heis. Leiligheten har beliggenhet i 5. etasje med med balkong. Leiligheten disponerer bod og p-plass i kjeller.
Felles hobbyrom for sykkelreparasjon, smøring av ski o.l.
Felles selskapslokale/møterom med kjøkken.

Kommunale avgifter

Påløpte kommunale avgifter hittil iår er kr 3 853,-
Lier kommunes årsprognose for denne boligen er ca. kr 5300,-
Boligen har vannmåler og det vil bli fakturert for faktisk bruk av vann/avløp.

Tomten

Felles eiet tomt. Felles lekeplass, bocciabane og drivhus.

Parkering

Egen fast p-plass i felles garasjeanlegg.

Oppvarming

Leilighetene er levert med termostatstyrt vannbåren gulvvarme i entre, stue/kjøkken. Soverom med elektrisk panelovn. Badegulv levert med elektriske varmekabler.

Dyrehold

Dyrehold er tillatt men skal ikke være til sjenanse for øvrige eiere.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning.

Hvitvaskingsreglene

Eiendomsmeglere er underlagt Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven) - L01.06.2018 nr. 23. Det følger av loven at megler bl.a. har plikt til å gjennomføre kundekontroll. I de tilfeller hvor kunden er juridisk person skal megler også kartlegge hvem som er reelle rettighetshavere. Med reelle rettighetshavere menes fysiske personer som eier eller kontrollerer mer enn 25% av eierandelene i selskapet. Partene må bidra til at kundekontrollen lar seg gjennomføre på en hensiktsmessig måte. Megler plikter å rapportere mistenkelige transaksjoner til Økokrim. Ved slik rapportering vil ikke partene blir varslet.

Lovverk

Eiendommen selges i den stand den var ved kjøpers besiktigelse. evt. da kjøper kunne ha besiktiget eiendommen (as is), jfr. Avhendingsloven § 3-9.

Eiendommen har derfor bare mangel i følgende tilfeller:

Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
Når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, eller ikke er blitt rettet i tide. Når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers.
Når eiendommens tomt har et vesentlig mindre areal enn opplyst av selgeren. Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Dersom kjøper ikke ønsker at skjøtet skal tinglyses, må det tas spesielt forbehold om dette i bud. I de tilfeller hvor kjøpers kreditor krever forsikring/garantistillelse fra megler utover de krav som stilles i lov om eiendomsmegling må kjøper dekke eventuelle kostnader forbundet med dette.

Diverse

Alle seksjoner i sameiet, bortsett fra seksjon 15 er realkoblet med seksjoner i Sameiet Elvebredden Park Parkering med 1 p-plass.
Det tilkommer felleskostnader for p-plass i tillegg til felleskostnader knyttet til seksjon i Sameiet Elvebredden Park.
Alle seksjoner i sameiet er realkoblet med seksjoner i Sameiet Elvebredden Park Parkering med 1 bod. Det tilkommer felleskostnader
for bod i tillegg til felleskostnader knyttet til seksjon i Sameiet Elvebredden Park.
Det tilfaller eierskiftegebyr på kr. 975,- per eierskifte av Garasje/parkering/bod

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

3049/52/173/12:
25.03.1924 - Dokumentnr: 900101 - Bestemmelse om bebyggelse
Overført fra: Knr:3049 Gnr:52 Bnr:173
Gjelder denne registerenheten med flere


25.03.1924 - Dokumentnr: 900102 - Bestemmelse om bebyggelse
Bestemmelse om generende virksomhet
Overført fra: Knr:3049 Gnr:52 Bnr:173
Gjelder denne registerenheten med flere


25.03.1924 - Dokumentnr: 900103 - Bestemmelse om bebyggelse
Bestemmelse om generende virksomhet
Overført fra: Knr:3049 Gnr:52 Bnr:173
Gjelder denne registerenheten med flere


24.08.1926 - Dokumentnr: 900066 - Bestemmelse om vannledn.
Overført fra: Knr:3049 Gnr:52 Bnr:173
Gjelder denne registerenheten med flere


24.08.1926 - Dokumentnr: 900068 - Bestemmelse om vannledn.
Overført fra: Knr:3049 Gnr:52 Bnr:173
Gjelder denne registerenheten med flere


18.07.1953 - Dokumentnr: 401878 - Bestemmelse om bebyggelse
Rettighetshaver: Knr:3049 Gnr:52 Bnr:40
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:3049 Gnr:52 Bnr:173
Gjelder denne registerenheten med flere


15.10.1964 - Dokumentnr: 404032 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Televerket
Bestemmelser om telefonledninger/stolper/kabler/grøfter m.v.
Overført fra: Knr:3049 Gnr:52 Bnr:173
Gjelder denne registerenheten med flere


22.02.1967 - Dokumentnr: 400720 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:3049 Gnr:52 Bnr:105
Overført fra: Knr:3049 Gnr:52 Bnr:173
Gjelder denne registerenheten med flere


22.02.1967 - Dokumentnr: 400721 - Bestemmelse om veg
Rett for 52/106.
Overført fra: Knr:3049 Gnr:52 Bnr:173
Gjelder denne registerenheten med flere


05.04.1967 - Dokumentnr: 401298 - Erklæring/avtale
Bestemmelse om bebyggelse
Byggetillatelse gitt etter dispensasjon i henhold
til Bygningsloven
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen
Overført fra: Knr:3049 Gnr:52 Bnr:173
Gjelder denne registerenheten med flere


18.09.1974 - Dokumentnr: 405348 - Skjønn
Ekspropriasjonsskjønn - Glitrevann.
Ekspropriasjonsskjønnet gjelder fra dbnr. 5348 til dbnr.
5406.
Overført fra: Knr:3049 Gnr:52 Bnr:173
Gjelder denne registerenheten med flere


25.09.1978 - Dokumentnr: 406037 - Erklæring/avtale
Rett for Lier kommune til å ha liggende kommunal
spillvannsledning over d.e.
Overført fra: Knr:3049 Gnr:52 Bnr:173
Gjelder denne registerenheten med flere


27.08.1979 - Dokumentnr: 405610 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:3049 Gnr:52 Bnr:22
Rettighetshaver: Knr:3049 Gnr:52 Bnr:128
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:3049 Gnr:52 Bnr:173
Gjelder denne registerenheten med flere


26.11.1984 - Dokumentnr: 410126 - Bestemmelse om vannledn.
Rettighetshaver: Knr:3049 Gnr:52 Bnr:40
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:3049 Gnr:52 Bnr:173
Gjelder denne registerenheten med flere


12.11.2001 - Dokumentnr: 20156 - Rettsbok
Rettighetshaver: Knr:3049 Gnr:52 Bnr:105
Sak nr. 01-00094 A
Bestemmelse om adkomstrett
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:3049 Gnr:52 Bnr:173
Gjelder denne registerenheten med flere


23.03.2020 - Dokumentnr: 2259489 - Bestemmelse om adkomstrett
Rettighetshaver: Knr:3049 Gnr:52 Bnr:105
Overført fra: Knr:3049 Gnr:52 Bnr:173
Gjelder denne registerenheten med flere


23.03.2020 - Dokumentnr: 2259489 - Bestemmelse om parkering
Rettighetshaver: Knr:3049 Gnr:52 Bnr:105
Bestemmelse om adkomstrett til parkering.
Overført fra: Knr:3049 Gnr:52 Bnr:173
Gjelder denne registerenheten med flere


23.03.2020 - Dokumentnr: 2259489 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Knr:3049 Gnr:52 Bnr:105
Bestemmelse om montering av ladestasjoner.
Overført fra: Knr:3049 Gnr:52 Bnr:173
Gjelder denne registerenheten med flere


23.03.2020 - Dokumentnr: 2259489 - Bestemmelse om jordvarme/jordsløyfe/fjernvarme
Rettighetshaver: Knr:3049 Gnr:52 Bnr:105
Overført fra: Knr:3049 Gnr:52 Bnr:173
Gjelder denne registerenheten med flere


15.01.2021 - Dokumentnr: 58925 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Knr:3049 Gnr:52 Bnr:155
Bestemmelse om vedlikehold, reparasjon og utskifting av bygningskonstruksjon mellom overflateeindommer og anleggseiendommer
Overført fra: Knr:3049 Gnr:52 Bnr:173
Gjelder denne registerenheten med flere


15.01.2021 - Dokumentnr: 58925 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Knr:3049 Gnr:52 Bnr:172
Bestemmelse om vedlikehold, reparasjon og utskifting av bygningskonstruksjon mellom overflateeindommer og anleggseiendommer
Overført fra: Knr:3049 Gnr:52 Bnr:173
Gjelder denne registerenheten med flere


15.01.2021 - Dokumentnr: 58925 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Knr:3049 Gnr:52 Bnr:171
Bestemmelse om vedlikehold, reparasjon og utskifting av bygningskonstruksjon mellom overflateeindommer og anleggseiendommer
Overført fra: Knr:3049 Gnr:52 Bnr:173
Gjelder denne registerenheten med flere


15.01.2021 - Dokumentnr: 59183 - Bestemmelse om vann/kloakk
Rettighetshaver: Knr:3049 Gnr:52 Bnr:174
Adkomstrett for drift og vedlikehold av anlegg/ledninger/kabler
Bestemmelse om fjernvarmeledninger
Overført fra: Knr:3049 Gnr:52 Bnr:173
Gjelder denne registerenheten med flere


15.01.2021 - Dokumentnr: 59183 - Bestemmelse om vann/kloakk
Rettighetshaver: Knr:3049 Gnr:52 Bnr:172
Adkomstrett for drift og vedlikehold av anlegg/ledninger/kabler
Bestemmelse om fjernvarmeledninger
Overført fra: Knr:3049 Gnr:52 Bnr:173
Gjelder denne registerenheten med flere


15.01.2021 - Dokumentnr: 59183 - Bestemmelse om vann/kloakk
Rettighetshaver: Knr:3049 Gnr:52 Bnr:171
Adkomstrett for drift og vedlikehold av anlegg/ledninger/kabler
Bestemmelse om fjernvarmeledninger
Overført fra: Knr:3049 Gnr:52 Bnr:173
Gjelder denne registerenheten med flere


15.01.2021 - Dokumentnr: 59183 - Bestemmelse om vann/kloakk
Rettighetshaver: Knr:3049 Gnr:52 Bnr:155
Adkomstrett for drift og vedlikehold av anlegg/ledninger/kabler
Bestemmelse om fjernvarmeledninger
Overført fra: Knr:3049 Gnr:52 Bnr:173
Gjelder denne registerenheten med flere


15.01.2021 - Dokumentnr: 59183 - Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler
Rettighetshaver: Knr:3049 Gnr:52 Bnr:174
Adkomstrett for drift og vedlikehold av anlegg/ledninger/kabler
Overført fra: Knr:3049 Gnr:52 Bnr:173
Gjelder denne registerenheten med flere


15.01.2021 - Dokumentnr: 59183 - Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler
Rettighetshaver: Knr:3049 Gnr:52 Bnr:172
Adkomstrett for drift og vedlikehold av anlegg/ledninger/kabler
Overført fra: Knr:3049 Gnr:52 Bnr:173
Gjelder denne registerenheten med flere


15.01.2021 - Dokumentnr: 59183 - Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler
Rettighetshaver: Knr:3049 Gnr:52 Bnr:171
Adkomstrett for drift og vedlikehold av anlegg/ledninger/kabler
Overført fra: Knr:3049 Gnr:52 Bnr:173
Gjelder denne registerenheten med flere


15.01.2021 - Dokumentnr: 59183 - Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler
Rettighetshaver: Knr:3049 Gnr:52 Bnr:155
Adkomstrett for drift og vedlikehold av anlegg/ledninger/kabler
Overført fra: Knr:3049 Gnr:52 Bnr:173
Gjelder denne registerenheten med flere


15.01.2021 - Dokumentnr: 59183 - Bestemmelse om fiber-/data-/telekabel
Rettighetshaver: Knr:3049 Gnr:52 Bnr:174
Adkomstrett for drift og vedlikehold av anlegg/ledninger/kabler
Bestemmelse om telefonledning/telesentral
Overført fra: Knr:3049 Gnr:52 Bnr:173
Gjelder denne registerenheten med flere


15.01.2021 - Dokumentnr: 59183 - Bestemmelse om fiber-/data-/telekabel
Rettighetshaver: Knr:3049 Gnr:52 Bnr:172
Adkomstrett for drift og vedlikehold av anlegg/ledninger/kabler
Bestemmelse om telefonledning/telesentral
Overført fra: Knr:3049 Gnr:52 Bnr:173
Gjelder denne registerenheten med flere


15.01.2021 - Dokumentnr: 59183 - Bestemmelse om fiber-/data-/telekabel
Rettighetshaver: Knr:3049 Gnr:52 Bnr:171
Adkomstrett for drift og vedlikehold av anlegg/ledninger/kabler
Bestemmelse om telefonledning/telesentral
Overført fra: Knr:3049 Gnr:52 Bnr:173
Gjelder denne registerenheten med flere


15.01.2021 - Dokumentnr: 59183 - Bestemmelse om fiber-/data-/telekabel
Rettighetshaver: Knr:3049 Gnr:52 Bnr:155
Adkomstrett for drift og vedlikehold av anlegg/ledninger/kabler
Bestemmelse om telefonledning/telesentral
Overført fra: Knr:3049 Gnr:52 Bnr:173
Gjelder denne registerenheten med flere


15.01.2021 - Dokumentnr: 59510 - Bestemmelse om adkomstrett
Rettighetshaver: Knr:3049 Gnr:52 Bnr:155
Bestemmelse om vedlikehold
Bestemmelse om bruksrett av felles atrium/takpark
Overført fra: Knr:3049 Gnr:52 Bnr:173
Gjelder denne registerenheten med flere


15.01.2021 - Dokumentnr: 59626 - Bestemmelse om adkomstrett
Kan ikke slettes uten samtykke fra: Lier Kommune
Org.nr: 857 566 122
Adkomstrett til fots og på sykkel
Rettighetshaver allmennheten
Overført fra: Knr:3049 Gnr:52 Bnr:173
Gjelder denne registerenheten med flere


22.01.2021 - Dokumentnr: 90592 - Seksjonering
Opprettet seksjoner:
Snr: 12
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 51/2663

Ferdigattest

Det foreligger midlertidig brukstillatelse datert 28.01.2021

Vei, vann og avløp

Offentlig og privat vei. Privat stikkledning til offentlig vann/avløpsnett.
Vis mer informasjon Vis mindre informasjon

  Detaljer

 • Verditakst: 3 450 000,-
 • Fellesutgifter: 3 004,-
 • Kommunale avgifter: 5 300,-
 • Primærrom: 51 m2
 • Bruksareal: 51 m2
 • Tomteareal: 1765 m2
 • Eierform: Eier (Selveier)
 • Boligtype: Leilighet

Visning

 • Ta kontakt for å avtale visning

 • Mojtaba Alizadeh

  Eiendomsmegler MNEF
  Mobil: +47 908 39 439

  Annen info

  Finnkode: 235177986