: Sentralt beliggende 2-roms leilighet for deg over
50 år! Pen og lys leilighet med vestvendt romslig balkong. Heis.
Tordenskiolds gate 56 , 3044 Drammen

Inneholder

Lettstelt og praktisk leilighet i 3 etg med god planløsning og stor veranda på ca 17 kvm.
Boligen er for de over 50 år. Her bor man sentralt, godt og trygt.
Borettslaget har eget festlokale med fullt utstyrt kjøkken i bygningen.
Her kan man avholde større arrangementer og selskaper.

Boligens kvaliteter:
- Trygg og god bolig for deg over 50
- 3 etg (heis og trappefri adkomst)
- Sentralt (man bor midt i byen)
- Delvis overbygget balkong
- Lettstelt og enkel bolig
- Gode naboforhold
- Eget selskapslokale i borettslaget
- Tilbaketrukket og skjermet fra støy
- Heis i bygget
- Vinduer i tre består av tolags glass fra år 2015, byttet i regi av borettslaget.

Leilighet består av:
Entre, bad/vaskerom, kjøkken, stue og soverom.
Utgang fra stue til delvis overbygget terrasse på ca 17 kvm.
I tillegg er det to boder og en boks i kjeller.

P-ROM: Entrè, bad/vaskerom, kjøkken, stue, soverom.

Beliggenhet

Beliggende sentralt i bydelen Strømsø. Beliggende med gangavstand til Strømsø Torg, bussholdeplass og jernbanestasjon.

Adkomst

Se kartskisse.

Standard

Gulv: Hovedsakelig laminat, belegg på bad.
Vegger: Malt glassfiberstrie, våtromstapet på bad.
Himling: Malt betong.

Bad med toalett, servant i seksjon med lys/speil, over og underskap, dusjkabinett, høyskap, røropplegg for vaskemaskin.

Kjøkken med nedsenket oppvaskkum, laminat benkeplate.

Betalingsbetingelser

Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkl. omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto senest to dager før overtakelse.

Overtagelse, tilleggsinfo.

Overtakelse etter avtale

Bebyggelse

Forsamlingslokale og leilighetsbygg med tre plan over kjelleretasjen. Borettslaget består av 23 andeler.

Byggemåte

Støpt grunnmur. Fasadene er kledd med teglsteinsmur. Flatt tak tekket med papp/folie. Se forøvrig tilstandsrapport bolig avholdt av Terje Næss Eiendomstaksering AS den 06.10.2021

Tomten

Eiet, ideell andel av borettslagets tomt. Flat tomt. Asfalt ved inngangsparti, noe plen.

Vilkår fellesgjeld

Spesifikasjon av lån:
Lånenummer: 12131160443, DNB Boligkreditt AS - ikke standard
Annuitetslån, 2 terminer per år.
Rentesats per 05.10.2021: 1.85% pa.
Antall terminer til innfrielse: 38
Saldo per 05.10.2021: 5 254 720
Andel av saldo: 243 947
Første termin/første avdrag: 30.12.2015 ( siste termin 30.06.2040 )
Flytende rente

Parkering

Ingen.

Energibruk/kostnader

Ikke innhentet pr. d.d.

Radonmåling

Ikke foretatt.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming, via elektriske panelovner.

Dyrehold

Ikke tillatt ifølge opplysninger fra NBBO datert 05.10.2021

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning.

Hvitvaskingsreglene

Eiendomsmeglere er underlagt Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven) - L01.06.2018 nr. 23. Det følger av loven at megler bl.a. har plikt til å gjennomføre kundekontroll. I de tilfeller hvor kunden er juridisk person skal megler også kartlegge hvem som er reelle rettighetshavere. Med reelle rettighetshavere menes fysiske personer som eier eller kontrollerer mer enn 25% av eierandelene i selskapet. Partene må bidra til at kundekontrollen lar seg gjennomføre på en hensiktsmessig måte. Megler plikter å rapportere mistenkelige transaksjoner til Økokrim. Ved slik rapportering vil ikke partene blir varslet.

Vedlegg til Salgsoppgaven

Følgende dokumenter inngår i salgsoppgaven eller utleveres på forespørsel til megler:
Reguleringsbestemmelser
Festekontrakt (i de tilfeller tomten er festet)
Vedtekter
Husordensregler
Regnskap
Budsjett
Årsberetning fra sist avholdte generalforsamling
Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

Lovverk

Eiendommen selges i den stand den var ved kjøpers besiktigelse. evt. da kjøper kunne ha besiktiget eiendommen (as is), jfr. Avhendingsloven § 3-9.

Eiendommen har derfor bare mangel i følgende tilfeller:

Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
Når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, eller ikke er blitt rettet i tide. Når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers.
Når eiendommens tomt har et vesentlig mindre areal enn opplyst av selgeren. Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Dersom kjøper ikke ønsker at skjøtet skal tinglyses, må det tas spesielt forbehold om dette i bud. I de tilfeller hvor kjøpers kreditor krever forsikring/garantistillelse fra megler utover de krav som stilles i lov om eiendomsmegling må kjøper dekke eventuelle kostnader forbundet med dette.

Diverse

Bare personer fylt 50 år kan være andelseier i borettslaget.
Kun intern forkjøpsrett.
Det er ingen mulighet for individuell nedbetaling av fellesgjeld i dette borettslaget.

Servitutter

Ingen tinglyste heftelser på andelsnummer 19 i Tordenskioldsgate 56 borettslaget.

På eiendommen med gnr 110 bnr 594 i Drammen kommune er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:
-erklæring/avtale tinglyst den 03.11.1983 med dagboknummer 8800.

Ovennevnte er ikke innhentet og kontrollert.

Vederlag

Oppdragsgiver har inngått følgende avtale med NBBO Eiendomsmegling AS:
Fast vederlag kr 37.000,- Markedspakke kr 15 500,- Oppgjørsgebyr kr 5 000,- Tilretteleggingsgebyr kr 5 000,- Profesjonell fotograf og plantegninger kr 3 250,- Alle beløp er inkl mva.

Dersom handelen ikke kommer i stand i oppdragstiden, betaler oppdragsgiver:
Ved avtalt provisjonsbetaling/fastpris, har oppdragstaker krav på vederlag kr. 20 000,- for utført arbeid samt markedspakke og eksterne utlegg, dersom oppdraget avsluttes, sies opp eller utløper.

Oppdragstaker har krav på avtalt vederlag dersom det er oppnådd bud på avtalt prisantydning og oppdragsgiver likevel velger å avslå budet, og oppdraget senere sies opp, utløper eller handel ikke kommer i stand.

Regulering

Kommuneplan/kommunedelplan:
Eiendommen ligger i et område som er avsatt til:
Kombinert bebyggelse og anleggsformål - Nåværende (Bybebyggelse). Kommuneplan, 05.10.2015
Grønnstruktur - Nåværende. Kommuneplan, 05.10.2015
Ukjent. Kommunedelplan - kommunedelplan sentrum ( 30.05.2006)

Gjeldende regulering?
Eiendommen ligger ikke i et regulert område.

Bebyggelsesplan
Eiendommen eller en del av eiendommen omfattes ikke av en bebyggelsesplan etter eldre PBL.

Regulering under arbeid.
Det er igangsatt planleggingsarbeid på et område som inkluderer/berører eiendommen.
Kommuneplanens arealdel for Drammen kommune 2022-2040.

Planforslag.
Det eksisterer ikke planforslag som berører eiendommen.

Ferdigattest

Midlertidig brukstillatelse datert 10.10.84 foreligger. Kommunen kan ikke finne kopi av ferdigattest for oppføring av boligen i sitt arkiv. det foreligger ferdigattest av fasadeendring 13.12.2016.

Ansvarlig megler

Thora-Elise Hammerborg Dahl
Vis mer informasjon Vis mindre informasjon

  Detaljer

 • Verditakst: 1 750 000,-
 • Totalpris: 1 993 946,-
 • Fellesgjeld: 243 946,-
 • Fellesutgifter: 5 312,-
 • Ligningsverdi: 505 692,-
 • Primærrom: 47 m2
 • Bruksareal: 47 m2
 • Bruttoareal: 51 m2
 • Tomteareal: 1091 m2
 • Eierform: Andel
 • Boligtype: Leilighet

Visning

 • 24.10.2021, 14:00 - 15:00.

 • Thora-Elise Hammerborg Dahl

  Eiendomsmegler MNEF
  Mobil: +47 952 09 548

  Annen info

  Finnkode: 235098679