Åssiden: Innholdsrik, stor og lys leilighet med sydvendt og solrik balkong. Populært boområde. Garasje.
Buskerudveien 219A , 3027 Drammen

Inneholder

Leilighet beliggende i 3. etasje inneholdende:
Entre, gang, 3 soverom, bad, vaskerom, teknisk rom, stue og kjøkken. Takoverbygget balkong på ca 19 kvm.

P-ROM: Entre, gang, 3 soverom, bad, vaskerom, stue og kjøkken.

Beliggenhet

Pent beliggende på Åssiden med gode solforhold og med elva i umiddelbar nærhet. Fine turmuligheter langs elva. Kort avstand til butikker, lege, apotek.
Leiligheten ligger i et borettslag med idyllisk beliggenhet langs elvebredden. Boligen ligger i et populært og veletablert boligområde.

Fine turområder langs elveparken med gang- og sykkelsti til Drammen sentrum. Kort vei til marka og Drammen skisenter (Aronsløkka) med turheis, alpinanlegg og langrennsløyper. Nærhet til bl.a butikk og diverse servicetilbud samt Vårveien med diverse tilbud som dagligvare, parfymeri, apotek, frisør og treningssenter. Få kilometer inn til Drammen sentrum med yrende folkeliv. For mer informasjon om Drammens ulike aktiviteter se www.drammen.kommune.no

God offentlig kommunikasjon med hyppige avganger til Drammen sentrum og omegn. Bussholdeplass i Buskerudveien og Rosenkrantzgata. Lokalbuss til sentrum tar ca.15 min. Nærmeste togstasjon ligger på Gulskogen. 35 minutter med tog fra Drammen til Oslo. For mer detaljerte ruteopplysninger se www.brakar.no. eller www.nettbuss.no.

Adkomst

Se kartskisse

Standard

Gulv: Fliser, parkett.
Vegger: Fliser, malte plater, malt overflate.
Himling: Lakkerte stålplater, malte plater, malt betong.

Flislagt bad med gulvvarme, innmurt speil over helstøpt servant med underskap, høyskap, vegghengt klosett, dusjhjørne med to vendbare glassdører og røropplegg til vaskemaskin. Downlights i himling.

Hvit kjøkkeninnredning med glatte fronter, laminert benkeplate. Integrerte Miele hvitevarer med komfyr, induksjonstopp og oppvaskmaskin.

Vaskerom med servant, røropplegg til vaskemaskin, skyllekar, vegghengt klosett. Skyvedør til vaskerom/wc.

Garderobeskap med sidehengslede dører i alle tre soverom.

Balansert ventilasjon med tilluft.

Bod i kjeller.
Sprinkelanlegg
Mulighet for elbil lader i garasjeanlegg

Betalingsbetingelser

Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkl. omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto senest to dager før overtakelse.

Overtagelse, tilleggsinfo.

Overtakelse etter avtale

Bebyggelse

Frittliggende boligbygg på 3 og 4 etasjer. Borettslaget består av 34 andeler.

Byggemåte

Grunnmur er av betong. Yttervegger over grunnmur av rammekonstruksjon med utfyllende bindingsverk. Utvendig med sementbaserte fasadeplater og liggende kledning. Flatt tak med papp/folie. Se forøvrig tilstandsrapport bolig avholdt av Stærkeby takst AS den 31.08.2021

Tomten

Ideell andel av borettslagets tomt. Eiet tomt. Opparbeidede fellesarealer med gressplen og beplantninger.
Borettslaget vant pris for vakker hage for 2020.

Vilkår fellesgjeld

Spesifikasjon av lån:
Lånenummer: 24808755099, Sparebank 1 BV
Annuitetslån, 2 terminer per år.
Rentesats per 08.09.2021: 1.59% pa.
Antall terminer til innfrielse: 47
Saldo per 08.09.2021: 28 122 369
Andel av saldo: 2 362 055
Første termin: 30.12.2014Første avdrag: 30.06.2015 ( siste termin 30.12.2044 )
Flytende rente
Laget har avtale om IN samt IN lån

Parkering

Parkering i garasjeanlegg på egen p-plass samt felles gjesteparkering ute.

Energibruk/kostnader

Ikke innhentet pr d.d.

Oppvarming

Fjernvarme med vannbåren varme i gulv. Gulvvarme i baderomsgulv.

Dyrehold

Tillatt ifølge opplysninger fra NBBO datert 08.09.21

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning.

Hvitvaskingsreglene

Eiendomsmeglere er underlagt Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven) - L01.06.2018 nr. 23. Det følger av loven at megler bl.a. har plikt til å gjennomføre kundekontroll. I de tilfeller hvor kunden er juridisk person skal megler også kartlegge hvem som er reelle rettighetshavere. Med reelle rettighetshavere menes fysiske personer som eier eller kontrollerer mer enn 25% av eierandelene i selskapet. Partene må bidra til at kundekontrollen lar seg gjennomføre på en hensiktsmessig måte. Megler plikter å rapportere mistenkelige transaksjoner til Økokrim. Ved slik rapportering vil ikke partene blir varslet.

Vedlegg til Salgsoppgaven

Følgende dokumenter inngår i salgsoppgaven eller utleveres på forespørsel til megler:
Reguleringsbestemmelser
Festekontrakt (i de tilfeller tomten er festet)
Vedtekter
Husordensregler
Regnskap
Budsjett
Årsberetning fra sist avholdte generalforsamling
Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

Lovverk

Eiendommen selges i den stand den var ved kjøpers besiktigelse. evt. da kjøper kunne ha besiktiget eiendommen (as is), jfr. Avhendingsloven § 3-9.

Eiendommen har derfor bare mangel i følgende tilfeller:

Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
Når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, eller ikke er blitt rettet i tide. Når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers.
Når eiendommens tomt har et vesentlig mindre areal enn opplyst av selgeren. Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Dersom kjøper ikke ønsker at skjøtet skal tinglyses, må det tas spesielt forbehold om dette i bud. I de tilfeller hvor kjøpers kreditor krever forsikring/garantistillelse fra megler utover de krav som stilles i lov om eiendomsmegling må kjøper dekke eventuelle kostnader forbundet med dette.

Diverse

Borettslaget har IN avtale. Det er mulighet for innbetaling av andel fellesgjeld i dette borettslaget.

Fremtiden Borettslag utgjør seksjon 1 i Sameiet Elveparken Vest 4.
Borettslaget består av 34 andeler og fellesarealer. Hver andel har 1 parkeringsplass i garasjeanlegg i seksjon 1.
Denne plassen følger leilighetene ved salg.
Seksjon 2 -19 i sameiet er næringsseksjoner/ parkeringsplasser.
Det foreligger omsetningsbegrensning på ekstra p-plasser.
Plassen kan kun selges til hjemmelshavere/ andelseiere i eierseksjonssameiene/ borettslagene som er etablert på Elveparken Vest.

Oppvarming av varmtvann til gulvbåren oppvarming og til forbruk av varmt vann leveres av Ticon Bergvarme AS.
Ved eierskifte må måler varmtvann avleses og målerstand innrapporteres til Ticon Bergvarme AS, Postboks 2113, Strømsø, 3003
Drammen.

Borettslaget er forsikret mot tap av felleskostnader i Skadeforsikringsselskapet Borettslagene Sikringsordning AS. Dette er en ordning
hvor andelseierne er forsikret mot å bli ansvarlig for naboens felleskostnader, etter nærmere regler. Dersom en andelseier ikke betaler
felleskostnadene sine, må boligen selges, og Borettslagenes Sikringsordning kan dekke de uteblitte felleskostnadene som
borettslaget ikke får dekket via salget

Servitutter

På andelsnummer 9 i Fremtiden borettslag er det ingen tinglyste servitutter.

På eiendommen med gnr 117, bnr 990 i Drammen kommune er det tinglyst følgende servitutter/rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

09.07.2014 - Dokumentnr: 574818 - Seksjonering
Opprettet seksjoner:
Snr: 20
Formål: Næring
Sameiebrøk: 5/4620
Snr: 21
Formål: Næring
Sameiebrøk: 5/4620
Snr: 22
Formål: Næring
Sameiebrøk: 5/4620
Snr: 1
Formål: Samleseksjon bolig
Tilleggsdel: Bygning
Sameiebrøk: 4385/4620
Snr: 2
Formål: Næring
Sameiebrøk: 12/4620
Snr: 3
Formål: Næring
Sameiebrøk: 12/4620
Snr: 4
Formål: Næring
Sameiebrøk: 12/4620
Snr: 5
Formål: Næring
Sameiebrøk: 12/4620
Snr: 6
Formål: Næring
Sameiebrøk: 12/4620
Snr: 7
Formål: Næring
Sameiebrøk: 12/4620
Snr: 8
Formål: Næring
Sameiebrøk: 12/4620
Snr: 9
Formål: Næring
Sameiebrøk: 12/4620
Snr: 10
Formål: Næring
Sameiebrøk: 12/4620
Snr: 11
Formål: Næring
Sameiebrøk: 12/4620
Snr: 12
Formål: Næring
Sameiebrøk: 12/4620
Snr: 13
Formål: Næring
Sameiebrøk: 12/4620
Snr: 14
Formål: Næring
Sameiebrøk: 12/4620
Snr: 15
Formål: Næring
Sameiebrøk: 12/4620
Snr: 16
Formål: Næring
Sameiebrøk: 12/4620
Snr: 17
Formål: Næring
Sameiebrøk: 14/4620
Snr: 18
Formål: Næring
Sameiebrøk: 14/4620
Snr: 19
Formål: Næring
Sameiebrøk: 12/4620
Gjelder denne registerenheten med flere


Ovennevnte er ikke innhentet og kontrollert.

Vederlag

Oppdragsgiver har inngått følgende avtale med NBBO Eiendomsmegling:
Fast vederlag kr 39 000,- Markedspakke kr 16 900,- Oppgjørsgebyr kr 5 000,- Profesjonell fotograf og plantegninger kr 3 600,- Tilretteleggingsgebyr kr 5 000,- Alle beløp er inkl mva.

Ved avtalt provisjonsbetaling/fastpris, har oppdragstaker krav på vederlag kr. 20 000,- for utført arbeid samt markedspakke og eksterne utlegg, dersom oppdraget avsluttes, sies opp eller utløper.

Oppdragstaker har krav på avtalt vederlag dersom det er oppnådd bud på avtalt prisantydning og oppdragsgiver likevel velger å avslå budet, og oppdraget senere sies opp, utløper eller handel ikke kommer i stand.

Regulering

Kommuneplan/kommunedelplan
Eiendommen ligger i område som i kommuneplanen/kommunedelplanen er avsatt til:
Boligbebyggelse - Nåværende Kommuneplan (5.10.2015)
Adkomstvei - Nåværende Kommuneplan (5.10.2015)

Gjeldende regulering
Eiendommen ligger i regulert område:
3005 060241-10 REGULERINGSPLAN FOR FEM PARSELLER AV BUSKERUDVEGEN MELLOM
ING. RYBERGSGATE OG VINKELVEIEN (27.4.1983)
Kjørevei
3005 060241-10 REGULERINGSPLAN FOR FEM PARSELLER AV BUSKERUDVEGEN MELLOM
ING. RYBERGSGATE OG VINKELVEIEN (27.4.1983)
Annen veigrunn
3005 0602162_1 Reguleringsplan for Buskerudveien 217-219 - Endring (7.12.2010) Felles grøntareal
3005 0602162_1 Reguleringsplan for Buskerudveien 217-219 - Endring (7.12.2010) Felles avkjørsel
3005 0602162_1 Reguleringsplan for Buskerudveien 217-219 - Endring (7.12.2010) Felles gangareal
3005 0602162_1 Reguleringsplan for Buskerudveien 217-219 - Endring (7.12.2010) Felles parkeringsplass
3005 0602162_1 Reguleringsplan for Buskerudveien 217-219 - Endring (7.12.2010) Boliger
3005 0602162_1 Reguleringsplan for Buskerudveien 217-219 - Endring (7.12.2010) Bolig/Forretning/Kontor
3005 060218-12 REGULERING AV KJØSTERUD GÅRD PÅ ÅSSIDEN. (6.3.1961) Kjørevei
3005 060218-12 REGULERING AV KJØSTERUD GÅRD PÅ ÅSSIDEN. (6.3.1961) Boliger
0602322 Detaljregulering for Buskerudveien 119 - 131 (21.6.2016)
060265-10 Reguleringsplan for Kjøsterud nordre (Buskerudveien 210 mfl) (27.10.2009)
060265-4 Reguleringsplan for barnehage på Bekkevollen (27.5.2008)
060256-10 REGULERINGSPLAN FOR BUSKERUDVEIEN 217 - 219. (18.12.2001)

Bebyggelsesplan
Omfattes eiendommen eller en del av eiendommen av en bebyggelsesplan etter eldre PBL? Nei

Regulering under arbeid
Er det igangsatt planleggingsarbeid på et område som inkluderer/berører eiendommen? Ja
3005 20210007 Kommuneplanens arealdel for Drammen kommune 2022-2040
3005 0602381 Kommunedelplan for Fv 283 Rosenkranztgata

Planforslag
Eksisterer det planforslag som berører eiendommen? Ja
3005 0602407 Detaljregulering for Kjøsterud nordre, gnr/bnr 117/501 m fl

Ferdigattest

Ferdigattest foreligger av 12.10.2015 - 34 leiligheter og parkeringsanlegg.

Vei, vann og avløp

Offentlig

Ansvarlig megler

Thora-Elise Hammerborg Dahl
Vis mer informasjon Vis mindre informasjon

  Detaljer

 • Verditakst: 2 850 000,-
 • Totalpris: 5 212 055,-
 • Fellesgjeld: 2 362 055,-
 • Fellesutgifter: 15 583,-
 • Ligningsverdi: 1 279 750,-
 • Primærrom: 109 m2
 • Bruksareal: 114 m2
 • Bruttoareal: 122 m2
 • Tomteareal: 6591 m2
 • Eierform: Andel
 • Boligtype: Leilighet

Visning

 • Ta kontakt for å avtale visning

 • Thora-Elise Hammerborg Dahl

  Eiendomsmegler MNEF
  Mobil: +47 952 09 548

  Annen info

  Finnkode: 232135281