: Sjarmerende enebolig med utsikt og potensial i landlige men sentrale omgivelser.
Stubberudveien 106A , 3031 Drammen

Inneholder

Enebolig inneholdende:
1. etasje: Vindfang/hall, kjøkken, stue/spisestue, trapperom.
2. etasje: Trapp/gang, 2 soverom, bad/stellerom, wc.
Kjeller: Wc, 4 kjellerrom.

Alle rom er medtatt i P-ROM unntatt 4 kjellerrom og trapperom.

Stue med utgang til terrasse på ca 18 kvm.

Uthus byggeår 1931 med støpt gulv, yttervegger i bindingsverk med utvendig stående kledning. Saltak tekket med teglstein.
1. etasje 15 kvm BRA.
2. etasje 9 kvm BRA.

Beliggenhet

Beliggende i landlige omgivelser øverst på Konnerud. Flott utsikt utover Stordammen samt turmuligheter i marka sommer som vinter. Etablert område med spredt boligbebyggelse og noen småbruk. Ca 2 km til Konnerud skole, barnehager og kjøpesentre med flere typer forretninger.

Adkomst

Se kartskisse.

Standard

Gulv: Belegg, vinylbelegg
Vegger: Tapet, panel, panelplater
Himling: Ruteplater, malt panel, malte plater,

Kjøkken med eldre kjøkkeninnredning med finerte fronter, røropplegg til vaskemaskin i kjøkken.

Bad 2. etasje med servant og dusjkabinett.

WC i kjeller med servant.

WC i 2. etasje med servant. Kun kaldt vann på wc i 2 etasje.

Plassbygd garderobeskap i ett soverom. Bodplass bak knevegger i 2. etasje.

Betalingsbetingelser

Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkl. omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto senest to dager før overtakelse.

Overtagelse, tilleggsinfo.

Etter avtale

Bebyggelse

Spredt boligbebyggelse i landlige omgivelser.

Byggemåte

Grunnmur oppført av betong med sparestein og teglstein/pusset. Vegger over grunnmur er i reisverk med papp, panel, kledning 2 sider. Utvendig stående kledning. Taket er av typen saltak tekket med teglstein. Se forøvrig tilstandsrapport avholdt av Stærkeby Takst as den 09.12.21

Kommunale avgifter

Årsgebyr renovasjon kr 2830,-

Kommunale gebyrer i 2019 vann og avløp kr 2627,- Tas forebehold om forbruk.

Tomten

Skrånende tomt som er opparbeidet med gressplen og beplantninger. Gruset innkjørsel og gårdsplass.

Parkering

Parkering på egen gårdsplass.

Energibruk/kostnader

Ikke innhentet.

Oppvarming

Åpen peis og peisovn med parafinbrenner i stue.

Elektriske panelovner i noen rom og luft til luft varmepumpe i stue.

Nedgravet tank for flytende brensel er rengjort og kondemnert av Mar-Kem AS i 2016.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning.

Hvitvaskingsreglene

Eiendomsmeglere er underlagt Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven) - L01.06.2018 nr. 23. Det følger av loven at megler bl.a. har plikt til å gjennomføre kundekontroll. I de tilfeller hvor kunden er juridisk person skal megler også kartlegge hvem som er reelle rettighetshavere. Med reelle rettighetshavere menes fysiske personer som eier eller kontrollerer mer enn 25% av eierandelene i selskapet. Partene må bidra til at kundekontrollen lar seg gjennomføre på en hensiktsmessig måte. Megler plikter å rapportere mistenkelige transaksjoner til Økokrim. Ved slik rapportering vil ikke partene blir varslet.

Vedlegg til Salgsoppgaven

Følgende dokumenter inngår i salgsoppgaven eller utleveres på forespørsel til megler:
Reguleringsbestemmelser
Festekontrakt (i de tilfeller tomten er festet)
Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

Lovverk

Eiendommen selges i den stand den var ved kjøpers besiktigelse. evt. da kjøper kunne ha besiktiget eiendommen (as is), jfr. Avhendingsloven § 3-9.

Eiendommen har derfor bare mangel i følgende tilfeller:

Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
Når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, eller ikke er blitt rettet i tide. Når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers.
Når eiendommens tomt har et vesentlig mindre areal enn opplyst av selgeren. Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Dersom kjøper ikke ønsker at skjøtet skal tinglyses, må det tas spesielt forbehold om dette i bud. I de tilfeller hvor kjøpers kreditor krever forsikring/garantistillelse fra megler utover de krav som stilles i lov om eiendomsmegling må kjøper dekke eventuelle kostnader forbundet med dette.

Diverse

Tilsyn med fyringsanlegget den 09.12.2020. Kopi av tilsynsrapport kan fåes ved henvendelse til megler. Følgende avvik/anmerkning ble konstatert under tilsynet: Det ble avdekket at skorsteinen ikke fungerer som forutsatt, den har høy alder og er kondensskadd. samt at håndslukkingsapparat er defekt.

Viktig. På bildene er ikke gårdsplass asfaltert men vil være det eller bli det rundt enten før eller etter visning. Dette til info.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende servitutter/rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:15.07.1974 - Dokumentnr: 4574 - Bestemmelse om vannledn.
Rettighetshaver: Knr:3005 Gnr:83 Bnr:30
Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.v.
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen
Gjelder denne registerenheten med flere


03.02.1986 - Dokumentnr: 1209 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:3005 Gnr:83 Bnr:64
Med flere bestemmelser
Gjelder denne registerenheten med flere


13.02.1989 - Dokumentnr: 1348 - Erklæring/avtale
Parsell av d.e. skal ha veirett samt tilknytning til vann
m.v..


02.09.2008 - Dokumentnr: 708111 - Bestemmelse om kloakkledn
Rettighetshaver: Knr:3005 Gnr:83 Bnr:27
Rettighetshaver: Knr:3005 Gnr:83 Bnr:64
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen
Med flere bestemmelser


02.09.2008 - Dokumentnr: 708111 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Knr:3005 Gnr:83 Bnr:66
Bestemmelse om stikkledning
Med flere bestemmelser


05.11.1931 - Dokumentnr: 901542 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:3005 Gnr:83 Bnr:4

17.01.1986 - Dokumentnr: 631 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:3005 Gnr:83 Bnr:64


25.01.1989 - Dokumentnr: 731 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:3005 Gnr:83 Bnr:66


01.01.2020 - Dokumentnr: 554452 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0602 Gnr:83 Bnr:30
29.11.2018
- Dokumentnr: 1617819 og 1617827 - Bestemmlse om adkomstrett

Vederlag

Fast vederlag kr 40 000,-
Markedspakke kr 16 900,- Oppgjørsgebyr kr 5 000- Tilretteleggingsgebyr kr 5 000,- Profesjonell fotograf og plantegninger kr 3 600,- Alle beløp er med mva.

Regulering

Kommuneplanens arealdel 2014-2036 endelig vedtatt arealplan. Boligbebyggelse.

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. Bygningen er byggeanmeldt.

Vei, vann og avløp

Privat vei, naboer i 106 E og 106 D har veirett over eiendommen. Offentlig vann og avløp.

Ansvarlig megler

Thora-Elise Hammerborg Dahl
Vis mer informasjon Vis mindre informasjon

  SOLGT

  Detaljer

 • Verditakst: 2 700 000,-
 • Ligningsverdi: 976 594,-
 • Primærrom: 122 m2
 • Bruksareal: 187 m2
 • Bruttoareal: 204 m2
 • Tomteareal: 1192 m2
 • Eierform: Eier (Selveier)
 • Boligtype: Enebolig

Visning

 • Ta kontakt for å avtale visning
 • SOLGT


  Thora-Elise Hammerborg Dahl

  Eiendomsmegler MNEF
  Mobil: +47 952 09 548

  Annen info

  Finnkode: 231074273