Bragernes: Pen og lys gjennomgående leilighet med solrik og sydvendt beliggenhet. 2.etg. Heis.
Øvre Storgate 108 , 3018 Drammen

Inneholder

Leilighet beliggende i 2. etasje inneholdende:
Vindfang, bad/vaskerom, kjøkken/stue, soverom. Alle rom er medtatt i P-ROM.

I tillegg kommer det en egen bod på ca 5 kvm i kjeller. Samt utgang til terrasse fra stue.

Beliggenhet

Eiendommen er beliggende på Hamborgstrøm. Ca 15 min gange til Bragernes sentrum med alle servicetilbud. Gangavstand til skoler, barnehager og dagligvarebutikker. Kort vei til elveparken og Bragernesåsen med fint turterreng.

Adkomst

Se kartskisse

Standard

Gulv: Fliser, parkett.
Vegger: Malte plater og malt mur, malt tapet og fliser.
Himling: Lakkerte stålplater, malte betongelementer.

Flislagt bad med gulvvarme, vegghengt klosett, dusjhjørne med en vedbar glassdør, røropplegg til vaksemaskin og helstøpt servant med profilerte under- og overskap.

Kjøkkeninnredning med hvite profilerte fronter. Laminert benkeplate.

Sidehengslet garderobeskap i entre og soverom.

Betalingsbetingelser

Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkl. omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto senest to dager før overtakelse.

Overtagelse, tilleggsinfo.

Etter avtale

Bebyggelse

Borettslaget består av 30 andeler.

Byggemåte

Støpt betong fundament/gulv. Yttervegger av stål og betong med utfyllende bindingsverk. Flatt tak tekket med papp/folie. Se forøvrig tilstandsrapport bolig avholdt av Stærkeby Takst AS den 15.06.21

Tomten

Eiet tomt. Ideell andel av borettslagets tomt. opparbeidede fellesarealer. Asflatert innkjørsel og gårdsplass.

Vilkår fellesgjeld

Spesifikasjon av lån:

Lånenummer: 12135770092, DNB Boligkreditt AS - ikke standard
Annuitetslån, 2 terminer per år.
Rentesats per 14.06.2021: 1.8% pa.
Antall terminer til innfrielse: 74
Saldo per 14.06.2021: 19 984 421
Andel av saldo: 688 000
Første termin: 30.06.2018Neste avdrag: 30.06.2038 ( siste termin 31.12.2057 )
Opprinnelig innfrielse lån (IN): 203 000
Nedkvittert saldo innfrielse per d.d. (IN): 203 000
Flytende rente
Ut i fra dagens lånebetingelser vil neste avdrag som forfaller til betaling 30.06.2038 utgjøre ca kr 2 394,00 per måned for denne boligen.

Lånenummer: 12135770106, DNB Boligkreditt AS - ikke standard
Annuitetslån, 2 terminer per år.
Rentesats per 14.06.2021: 1.8% pa.
Antall terminer til innfrielse: 34
Saldo per 14.06.2021: 2 110 342
Andel av saldo: 0
Første termin/første avdrag: 30.06.2018 ( siste termin 31.12.2037 )
Opprinnelig innfrielse lån (IN): 297 000
Nedkvittert saldo innfrielse per d.d. (IN): 218 388
Flytende rente

Lånenummer: 12127945029, DNB Boligkreditt AS
Annuitetslån, 2 terminer per år.
Rentesats per 14.06.2021: 1.8% pa.
Antall terminer til innfrielse: 36
Saldo per 14.06.2021: 311 602
Andel av saldo: 8 937
Første termin/første avdrag: 30.06.2014 ( siste termin 31.12.2038 )
Flytende rente.

Laget har avtale om IN samt IN lån.

Parkering

Parkering i felles gårdsplass.

Energibruk/kostnader

Ikke innhentet pr d.d.

Oppvarming

Gulvvarme på bad. Fjernvarme med radiatorer i boligrom.

Dyrehold

Tillatt ifølge husordensregler, men det skal gis beskjed til styret ved anskaffelse, se forøvrig husordensregler.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning.

Hvitvaskingsreglene

Eiendomsmeglere er underlagt Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven) - L01.06.2018 nr. 23. Det følger av loven at megler bl.a. har plikt til å gjennomføre kundekontroll. I de tilfeller hvor kunden er juridisk person skal megler også kartlegge hvem som er reelle rettighetshavere. Med reelle rettighetshavere menes fysiske personer som eier eller kontrollerer mer enn 25% av eierandelene i selskapet. Partene må bidra til at kundekontrollen lar seg gjennomføre på en hensiktsmessig måte. Megler plikter å rapportere mistenkelige transaksjoner til Økokrim. Ved slik rapportering vil ikke partene blir varslet.

Vedlegg til Salgsoppgaven

Følgende dokumenter inngår i salgsoppgaven eller utleveres på forespørsel til megler:
Reguleringsbestemmelser
Festekontrakt (i de tilfeller tomten er festet)
Vedtekter
Husordensregler
Regnskap
Budsjett
Årsberetning fra sist avholdte generalforsamling
Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

Lovverk

Eiendommen selges i den stand den var ved kjøpers besiktigelse. evt. da kjøper kunne ha besiktiget eiendommen (as is), jfr. Avhendingsloven § 3-9.

Eiendommen har derfor bare mangel i følgende tilfeller:

Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
Når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, eller ikke er blitt rettet i tide. Når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers.
Når eiendommens tomt har et vesentlig mindre areal enn opplyst av selgeren. Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Dersom kjøper ikke ønsker at skjøtet skal tinglyses, må det tas spesielt forbehold om dette i bud. I de tilfeller hvor kjøpers kreditor krever forsikring/garantistillelse fra megler utover de krav som stilles i lov om eiendomsmegling må kjøper dekke eventuelle kostnader forbundet med dette.

Diverse

Kun intern forkjøpsrett.

Det er mulighet for individuell nedbetaling av fellesgjeld i dette borettslaget.

Andelsnr: 1, 7, 9, 11, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 26, 27, 29, og 30 har carport som følger andelen ved salg.

"NB! Posten for lite/mye betalt IN inngår ikke som en post i de totale felleskostnadene i borettslaget. Dette er et personlig
krav/tilbakebetaling som skal følge selger av andelen"

Borettslaget er forsikret mot tap av felleskostnader i Skadeforsikringsselskapet Borettslagene Sikringsordning AS. Dette er en ordning
hvor andelseierne er forsikret mot å bli ansvarlig for naboens felleskostnader, etter nærmere regler. Dersom en andelseier ikke betaler
felleskostnadene sine, må boligen selges, og Borettslagenes Sikringsordning kan dekke de uteblitte felleskostnadene som
borettslaget ikke får dekket via salget.

Servitutter

Ingen tinglyste servitutter på andelsnummer 13 i Hamborgstrøm allè borettslaget.

På eiendommen med gnr 115 bnr 1016 i Drammen kommune er det tinglyst følgende servitutter/rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:


-bestemmelse om adkomstrett tinglyst 04.07.2008 dagboknr 550548 og 550883
-bestemmelse om parkering og adkomstrett tinglyst 04.07.2008 dagboknr 550716
-Bestmmelse om vann/kloakkledning tinglyst 04.07.2008 dagboknr 550548 og 550716
- bestemmelse om parkering tinglyst 04.07.2008 dagboknr 550548

Ovennevnte er ikke innhentet og kontrollert.

Vederlag

Provisjon 1,80%
Markedspakke kr 16 900,-
Oppgjørsgebyr kr 5 000,-
Tilretteleggingsgebyr kr 5 000,-
Profesjonell fotpograf kr 3 250,-

Alle beløp er inkl mva.

Regulering

Området er regulert til boligformål.

Kommuneplaner
Kommuneplan 05.10.2015
Status: Endelig vedtatt arealplan
Arealbruk Kombinert bebyggelse og anleggsformål,Nåværende

Kommunedelplaner
Kommunedelplan for Sentrumsring, parsell Bragernes
Status: Endelig vedtatt arealplan

Reguleringsplaner
REGULERINGSPLAN FOR DEL AV ØVRE STORGATE 104, 115/840, FILTFABRIKKEN.
Eldre reguleringsplan
Status: Endelig vedtatt arealplan
Formål:Felles avkjørsel, boliger, gate med fortau


Relaterte planer: Regulering av Øvre Storgt fra Hotvetalleen til Strømsgaten.
Regulering under arbeid: Kommunedelplan for Fv 283 Rosenkranztgt

Ferdigattest

Ferdigattest foreligger av 03.11.2014 - nybygg 30 med 30 enheter, carporter og støyskjerm.

Ferdigattest datert 07.12.2015. Bilporter for 9 biler.

Vei, vann og avløp

Offentlig. Private stikkledninger.

Ansvarlig megler

Thora-Elise Hammerborg Dahl
Vis mer informasjon Vis mindre informasjon

  SOLGT

  Detaljer

 • Verditakst: 2 395 000,-
 • Totalpris: 3 091 937,-
 • Fellesgjeld: 696 937,-
 • Fellesutgifter: 4 432,-
 • Ligningsverdi: 749 483,-
 • Primærrom: 59 m2
 • Bruksareal: 59 m2
 • Bruttoareal: 65 m2
 • Tomteareal: 3337 m2
 • Eierform: Andel
 • Boligtype: Leilighet

Visning

 • Ta kontakt for å avtale visning
 • SOLGT


  Thora-Elise Hammerborg Dahl

  Eiendomsmegler MNEF
  Mobil: +47 952 09 548

  Annen info

  Finnkode: 224261677