Berger: Berger/Svelvik. Rekkehus med alt på en flate
Havnehagen 3 B , 3075 Berger

Inneholder

Rekkehus inneholdende:
1. etasje: Entre, gang, bad, 2 soverom, stue med utgang til terrasse, kjøkken. Utvendig bod.

P-ROM: Entre, gang, bad, 2 soverom, stue, kjøkken.

Beliggenhet

Beliggende i etablert boligområde på Berger. Ca 7-8 km til Svelvik sentrum. Gangavstand til bussholdeplass, fjorden og flott turterreng.

Adkomst

Se kartskisse.

Standard

Gulv: Belegg.
Vegger: Malte våtromsplater, malte plater, malt strie.
Himling: Ruteplater.

Bad med klosett, servant, overskap med speil, dusjhjørne, opplegg til vaskemaskin.

Kjøkken med eldre innredning med glatte fronter, laminat benkeplate, montert gassbluss, varmtvannsbereder i benkeskap.

Garderobeskap på begge soverom.

Betalingsbetingelser

Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkl. omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto senest to dager før overtakelse.

Overtagelse, tilleggsinfo.

Etter avtale

Byggemåte

Grunnmur/pilarer av betong. Yttervegger av bindingsverk med utvendig stående kledning. Flatt tak tekket med papp/
på hovedtak, folie på bod.

Kommunale avgifter

Årsgebyr renovasjon: Kr 3645,00 ,- 2 terminer - standard renovasjon.

Informasjon om vann/avløp registrert på eiendommen:
Målernummer: 11T068484. Stand: 355 Dato: 04.05.21. Avlesningstype: Stipulert. Forbruk 2020: 27

Kommunale gebyrer fakturert på eiendommen i 2020:
Avløp: Kr 1 385,82
Vann: Kr 893,18
Sum: Kr 2 279,00

Avhenger av forbruk.

Tomten

Flat tomt. Gruset innkjørsel og gårdsplass.

Parkering

I egen gårdsplass.

Energibruk/kostnader

Selger har leid ut boligen og har derfor ikke kjennskap til årlig strømforbruk i boligen.

Oppvarming

Elektriske panelovner i noen rom. Elektrisk stråleovn på vegg i bad.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning.

Hvitvaskingsreglene

Eiendomsmeglere er underlagt Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven) - L01.06.2018 nr. 23. Det følger av loven at megler bl.a. har plikt til å gjennomføre kundekontroll. I de tilfeller hvor kunden er juridisk person skal megler også kartlegge hvem som er reelle rettighetshavere. Med reelle rettighetshavere menes fysiske personer som eier eller kontrollerer mer enn 25% av eierandelene i selskapet. Partene må bidra til at kundekontrollen lar seg gjennomføre på en hensiktsmessig måte. Megler plikter å rapportere mistenkelige transaksjoner til Økokrim. Ved slik rapportering vil ikke partene blir varslet.

Vedlegg til Salgsoppgaven

Følgende dokumenter inngår i salgsoppgaven eller utleveres på forespørsel til megler:
Reguleringsbestemmelser
Festekontrakt (i de tilfeller tomten er festet)
Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

Diverse

Ligningsverdi forsøkt rekvirert, ingen eiendom funnet.

Godkjente bygningstegninger finnes ikke i kommunens arkiv.

Det gjøres særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd eiendommen. Selger har derfor ikke førstehåndskunnskap om objektet, og har i begrenset grad kunnet supplere og/eller kontrollere opplysningene. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk fagkyndig. Eiendommen har vært utleid.

Boligene på Bergeråsen tilhører et realsameie og hver bolig har en ideell andel i
fellesarealet. 1/100 del av Gnr. 1, bnr. 12.

Følgende opplysninger er opplyst fra salg av en naboeiendom:
Pliktig velforeningskontingent: kr. 900,- pr. år.
Telenor er leverandør av internett- og TV-signaler (fibernett) og koster kr. 579,- pr. mnd. TV-tuner/dekoder medfølger ikke.
Det er pliktig medlemsskap i velforeningen og det avholdes dugnad minst en gang pr. år. Opplysningene er ikke kontrollert ytterligere.

Servitutter

På eiendommen er det ingen tinglyste servitutter/rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver.

Vederlag

Fast pris kr 37 000,-
Markedspakke kr 16 900,-
Oppgjørsgebyr kr 5 000,-
Tilretteleggingsgebyr kr 10 000,-
Profesjonell fotograf og plantegninger kr 3 600,-

Alle beløp er inkl mva.

Regulering

Kommuneplan/kommunedelplan:
Eiendommen ligger i område som i kommuneplanen/kommunedelplanen er avsatt til: Boligbebyggelse

Reguleringsplan:
Eiendommen ligger i regulert boligområde. Plannavn: Bergeråsen I (10.6.1970) Reguleringsformål: Frittliggende småhusbebyggelse

Relaterte planer: Plannavn: MVE BERGERåSEN I (5.11.1970)

REGULERING UNDER ARBEID:
Det er igangsatt planleggingsarbeid på et område som inkluderer/berører eiendommen: Områderegulering for Berger

PLANFORSLAG:
Det eksisterer ikke planforslag som berører eiendommen.

Ferdigattest

Ferdigattest foreligger datert 29.12.1971.

Vei, vann og avløp

Offentlig vei, vann og avløp. Private stikkledninger.

Ansvarlig megler

Thora-Elise Hammerborg Dahl
Vis mer informasjon Vis mindre informasjon

  SOLGT

  Detaljer

 • Verditakst: 1 700 000,-
 • Primærrom: 44 m2
 • Bruksareal: 47 m2
 • Bruttoareal: 52 m2
 • Tomteareal: 180 m2
 • Eierform: Eier (Selveier)
 • Boligtype: Rekkehus

Visning

 • Ta kontakt for å avtale visning
 • SOLGT


  Thora-Elise Hammerborg Dahl

  Eiendomsmegler MNEF
  Telefon: (+47) 95209548

  Annen info

  Finnkode: 222892170