Bergeråsen: Bergeråsen. Halvpart av tomannsbolig. Fin beliggenhet med utsikt.
Leirfaret 5 B , 3075 Berger

Inneholder

Vertikaldelt tomannsbolig inneholdende:
1.etasje: Vindfang, bad, stue, kjøkken, 2 soverom. Utvendig bod.

P-ROM: Vindfang, bad, stue, kjøkken, 2 soverom.

Beliggenhet

Beliggende i etablert boligområde på Berger. Ca 10 min gange til Ulvika badestrand. Ca 6 km til Svelvik sentrum. Kort vei til barnehage og skole. Bussforbindelse til Drammen og Sande. Noe utsikt mot Drammensfjorden.

Adkomst

Se kartskisse

Standard

Gulv: Belegg, laminat.
Vegger: Baderomspanel/respatex, malt tapet, malte plater, tapet.
Himling: Ruteplater.

Bad med klosett, servant, dusjhjørne.

Eldre kjøkkeninnredning med finerte fronter. Laminert benkeplate. Varmtvannsbereder i benkeskap.

Plassbygd garderobeskap i gang og i ett soverom.

Boligen trenger oppgradering og er et oppussingsobjekt.

Betalingsbetingelser

Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkl. omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto senest to dager før overtakelse.

Overtagelse, tilleggsinfo.

Etter avtale

Byggemåte

Grunnmur av betong pilarer og betongbjelker. Yttervegger av bindingsverk med utvendig stående kledning. Flatt tak tekket med folie. Se forøvrig tilstandsrapport bolig avholdt av Stærkeby Takst AS den 01.06.21

Kommunale avgifter

Kommunale gebyrer fakturert på eiendommen i 2020:
Avløp: kr 1 168,32
Vann: kr 755,18
Sum: kr 1 923,50

Årsgebyr renovasjon kr 3645,- antall terminer 2.

Informasjon om vann/avløp registrert på eiendommen:
Målernummer: 10711152. Stand: 177. Dato: 04.05.21. Avlesningstype: Stipulert forbruk. Forbruk 2020: 18

Avhengig av forbruk.

Tomten

Lett skrånende terreng. Felles gruset parkeringsplass.

Parkering

Felles gruset parkeringsplass.

Energibruk/kostnader

Selger har leid ut boligen og har derfor ikke kjennskap til årlig strømforbruk i boligen.

Oppvarming

Elektriske panelovner i noen rom. Montert elektrisk stråleovn på vegg i entre og bad.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning.

Hvitvaskingsreglene

Eiendomsmeglere er underlagt Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven) - L01.06.2018 nr. 23. Det følger av loven at megler bl.a. har plikt til å gjennomføre kundekontroll. I de tilfeller hvor kunden er juridisk person skal megler også kartlegge hvem som er reelle rettighetshavere. Med reelle rettighetshavere menes fysiske personer som eier eller kontrollerer mer enn 25% av eierandelene i selskapet. Partene må bidra til at kundekontrollen lar seg gjennomføre på en hensiktsmessig måte. Megler plikter å rapportere mistenkelige transaksjoner til Økokrim. Ved slik rapportering vil ikke partene blir varslet.

Vedlegg til Salgsoppgaven

Følgende dokumenter inngår i salgsoppgaven eller utleveres på forespørsel til megler:
Reguleringsbestemmelser
Festekontrakt (i de tilfeller tomten er festet)
Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

Lovverk

Eiendommen selges i den stand den var ved kjøpers besiktigelse. evt. da kjøper kunne ha besiktiget eiendommen (as is), jfr. Avhendingsloven § 3-9.

Eiendommen har derfor bare mangel i følgende tilfeller:

Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
Når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, eller ikke er blitt rettet i tide. Når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers.
Når eiendommens tomt har et vesentlig mindre areal enn opplyst av selgeren. Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Dersom kjøper ikke ønsker at skjøtet skal tinglyses, må det tas spesielt forbehold om dette i bud. I de tilfeller hvor kjøpers kreditor krever forsikring/garantistillelse fra megler utover de krav som stilles i lov om eiendomsmegling må kjøper dekke eventuelle kostnader forbundet med dette.

Diverse

Godkjente bygingstegninger finnes ikke i kommunes arkiv.

Ligningsverdi er forsøkt rekvirert, ingen eiendom funnet, ifølge altinn.

Det gjøres særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd eiendommen. Selger har derfor ikke førstehåndskunnskap om objektet, og har i begrenset grad kunnet supplere og/eller kontrollere opplysningene. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk fagkyndig. Eiendommen har vært utleid.

Boligene tilhører et realsameie og hver bolig har en ideell andel i
fellesarealet. 1/100 del av Gnr. 301, bnr. 12. Pliktig medlemskap i velforeningen. Pliktig velforeningskontigent er ukjent pr d.d.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende servitutter/rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:


19.01.1972 - Dokumentnr: 186 - Erklæring/avtale
VEDTEKTER FOR BERGERÅSEN I ER GJORT GJELDENDE

Vederlag

Fast pris kr 37 000,-
Markedspakke kr 16 900,-
Oppgjørsgebyr kr 5 000,-
Tilretteleggingsgebyr kr 10 000,-
Profesjonell fotograf og plantegninger kr 3 600,-

Alle beløp er inkl mva.

Regulering

KOMMUNEPLAN/KOMMUNEDELPLAN:
Eiendommen ligger i område som i kommuneplanen/kommunedelplanen er avsatt til: Boligbebyggelse - Nåværende Kommuneplan (7.9.2015)

GJELDENDE REGULERING:
Eiendommen ligger i et regulert område?
Ja. MVE Bergeråsen I (5.11.1970) Reguleringsformål: Frittliggende småhusbebyggelse.

RELATERTE PLANER:
BERGERåSEN I (10.6.1970)

BEBYGGELSESPLAN:
Omfattes eiendommen eller en del av eiendommen av en bebyggelsesplan etter eldre PBL? Nei.

REGULERING UNDER ARBEID
Er det igangsatt planleggingsarbeid på et område som inkluderer/berører eiendommen? Ja. Områderegulering for Berger.

PLANFORSLAG
Eksisterer det planforslag som berører eiendommen?
Nei

Ferdigattest

Foreligger midlertidig brukstillatelse datert 21.06.1971

Vei, vann og avløp

Offentlig vei, vann og avløp. Private stikkledninger.

Ansvarlig megler

Thora-Elise Hammerborg Dahl
Vis mer informasjon Vis mindre informasjon

  Detaljer

 • Verditakst: 1 800 000,-
 • Primærrom: 44 m2
 • Bruksareal: 46 m2
 • Bruttoareal: 52 m2
 • Tomteareal: 252 m2
 • Eierform: Eier (Selveier)
 • Boligtype: Tomannsbolig

Visning

 • Ta kontakt for å avtale visning

 • Thora-Elise Hammerborg Dahl

  Eiendomsmegler MNEF
  Mobil: +47 952 09 548

  Annen info

  Finnkode: 222884169