Fjell: Gjennomgående stor 4 roms leilighet. Oppussingsobjekt.
Lauritz Hervigs vei 25 B , 3035 Drammen

Inneholder

Entre, bad/vaskerom, kjøkken, stue, wc og tre soverom. I tillegg matbod på ca 1 kvm. Bod på ca 2 kvm i kjeller. Felles vaskerom i kjeller.
P-ROM: Entre, bad/vaskerom, kjøkken, stue, wc, 3 soverom.

Beliggenhet

Beliggende i område med etablert blokkbebyggelse. Boligfeltet har noe utsikt utover Fjell og Drammen. Kort gangavstand til barne- og ungdomsskole, barnehager, idrettsanlegg, lekeplass, bibliotek og dagligvarebutikk. God bussforbindelse til Drammen sentrum.

Adkomst

Se kartskisse.

Standard

Gulv: Belegg, teppe, fliser.
Vegger: malt, panel, fliser.
Himling: Malte plater.

Bad med håndvask i innredning, skap med lys og speil. plassbesparende glassdører i dusjsonen, vegghengt toalett. Røropplegg for vaskemaskin.

WC med servant i seksjon, lys/speil, veggmontert toalett.

Kjøkken med malte fronter fra byggeår.

Betalingsbetingelser

Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkl. omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto senest to dager før overtakelse.

Overtagelse, tilleggsinfo.

Etter avtale

Bebyggelse

Borettslaget består av 528 boliger, fordelt på 6 bygninger.

Byggemåte

Støpt betong, yttervegger av mur, bindingsverk kledd med Steniplater. Teglstein på gavlveggene. Flatt tak tekket med papp/folie. se forøvrig tilstandsrapport bolig avholdt av Terje Næss den 19.05.21.

Tomten

Andel av pent opparbeidede fellesarealer, asfaltert gårdsplass og tilkomstvei. Store grøntarealer med plen, prydbusker og trær. Flere lekeplasser i nærområdet.

Ideell andel.

Vilkår fellesgjeld

Spesifikasjon av lån:
Lånenummer: 83987178003, Handelsbanken Eiendomskreditt filial av Stadshypotek AB
Annuitetslån, 2 terminer per år.
Rentesats per 20.05.2021: 2.65% pa.
Antall terminer til innfrielse: 55.976
Saldo per 20.05.2021: 185 445 246
Andel av saldo: 440 225
Første termin: 30.12.2018Første avdrag: 30.12.2019 ( siste termin 30.11.2048 )
Fastrenter tom 14.01.2027

Parkering

På anviste plasser mot depositum for skilt. Opparbeidet parkering på borettslagets parkering. Ny eier tar kontakt med styret for tildeling av fast biloppstillingsplass. Kan være venteliste..

Energibruk/kostnader

Ikke innhentet

Oppvarming

Sentralfyr med vannbåren varme. Radiatorer i de fleste rom. Elektriske vamekabler på bad.

Dyrehold

Ikke tillatt ifølge opplysninger fra forretningsfører.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning.

Hvitvaskingsreglene

Eiendomsmeglere er underlagt Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven) - L01.06.2018 nr. 23. Det følger av loven at megler bl.a. har plikt til å gjennomføre kundekontroll. I de tilfeller hvor kunden er juridisk person skal megler også kartlegge hvem som er reelle rettighetshavere. Med reelle rettighetshavere menes fysiske personer som eier eller kontrollerer mer enn 25% av eierandelene i selskapet. Partene må bidra til at kundekontrollen lar seg gjennomføre på en hensiktsmessig måte. Megler plikter å rapportere mistenkelige transaksjoner til Økokrim. Ved slik rapportering vil ikke partene blir varslet.

Vedlegg til Salgsoppgaven

Følgende dokumenter inngår i salgsoppgaven eller utleveres på forespørsel til megler:
Reguleringsbestemmelser
Festekontrakt (i de tilfeller tomten er festet)
Vedtekter
Husordensregler
Regnskap
Budsjett
Årsberetning fra sist avholdte generalforsamling
Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

Diverse

Vedrørende energimerking av bolig, ta kontakt med borettslagets styret i borettslaget/borettslagets kontor.

Ved salg av andel i borettslaget kreves det av styret at det skal utføres sjekk av det elektriske anlegget i leiligheten. Bekreftelse på
utført Elsjekk skal sendes NBBO sammen med skjema om godkjennning andelseier. Borettslaget har rammeavtale med selskapet
Power Tec for levering av sllik elsjekk til fast pris pr. leilighet.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende servitutter/rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

Vederlag

Fast vederlag kr 37 000,-
Markedspakke kr 16 900,-
Oppgjørsgebyr kr 5 000,-
Tilretteleggingsgebyr kr 5 000,-
Profesjonell fotograf og plantegninger kr 3 250,-

Alle beløp er inkl mva.

Regulering

Kommuneplaner
Navn, Kommuneplanens arealdel 2014-2036
Plantype, Kommuneplanens arealdel
Status, Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelse, 05.10.2015
Arealbruk, Boligbebyggelse offentlig eller privat tjenesteyting

Reguleringsplaner
Navn, ENDRET REGULERINGSPLAN FOR DEL AV FJELL-OMRÅDET.
Plantyp,e Mindre reguleringsendring
Status, Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelse, 04.09.1970
Formål, Felles grøntareal, Felles parkeringsplass, Gang-/sykkelvei, Boliger

Navn REGULERINGSPLAN/ENDRING FOR OMRÅDET KLEIVENE 153, SYKEHJEM PÅ FJELL.
Plantype, Eldre reguleringsplan
Status, Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelse 24.06.1997
Formål, Offentlig bebyggelse

Navn REGULERINGS- OG BEBYGGELSESPLAN FOR ØVRE DEL AV FJELLSBYEN.
Plantype ,Eldre reguleringsplan
Status, Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelse 20.05.1954
Formål, Boliger

Reguleringsplaner under bakken
Navn, E 18 FRYDENHAUG - EIK
Plantype, Eldre reguleringsplan
Status, Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelse 26.10.2004
Formål, Anlegg i grunnen

Ferdigattest

Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest for oppføring av boligen samt ferdigattest for fasadeendring datert 03.07.2003 og modernisering av bad/våtrom samt nye vann og avløpsrør datert 22.10.2014.

Ferdigattesten som det står blokk 23 på stemmer med Lauritz Hervigs vei 25B.

Ansvarlig megler

Thora-Elise Hammerborg Dahl
Vis mer informasjon Vis mindre informasjon

  SOLGT

  Detaljer

 • Verditakst: 1 450 000,-
 • Totalpris: 1 890 225,-
 • Fellesgjeld: 440 225,-
 • Fellesutgifter: 8 642,-
 • Ligningsverdi: 744 629,-
 • Primærrom: 86 m2
 • Bruksareal: 86 m2
 • Bruttoareal: 92 m2
 • Tomteareal: 87536 m2
 • Eierform: Andel
 • Boligtype: Leilighet

Visning

 • Ta kontakt for å avtale visning
 • SOLGT


  Thora-Elise Hammerborg Dahl

  Eiendomsmegler MNEF
  Mobil: +47 952 09 548

  Annen info

  Finnkode: 220890360