Skip to content
Krødsherad: Helt unik, særegen, stor og detaljrik sveitservilla/ alpehus - Tomt 4 263 kvm - Eiendommen må oppleves!
Nedre Rikhaugen 9 , 3535 Krøderen

Kort om eiendommen

Velkommen til Nedre Rikhaugen 9. Dette er en sjelden og helt unik eiendom med særpreg og en fantastisk detaljrikdom på håndverk og materialvalg. Boligen er en original sveitservilla (alpehus) oppført i 1969 med en karakteristisk fasade i mur og tømmer, steinbelagte terrasser og original veggkunst (kunstner Johannes Obleitner). Det er svært sjelden at slike eiendommer kommer for salg og for den rette kjøper er dette en eiendom som har et stort potensial. Eiendommen har en naturskjønn, landlig og solrik beliggenhet med tomt på over 4,2 mål rett i utkanten av Krøderen sentrum. Denne eiendommen må virkelig sees og oppleves.

Visning: Påmelding i forkant til megler på tlf 48029950/ martin@nbbo.no

Inneholder

Velkommen til Nedre Rikhaugen 9. Dette er en sjelden og helt unik eiendom med særpreg og en fantastisk detaljrikdom på håndverk og materialvalg. Boligen er en original sveitservilla oppført i 1969 med en karakteristisk fasade i mur og tømmer, steinbelagte terrasser og original veggkunst (kunstner er Johannes Obleitner). Det er svært sjelden at slike eiendommer kommer for salg og for den rette kjøper er dette en eiendom som har et stort potensial for videre bruk og utvikling. Eiendommen har en naturskjønn, landlig og solrik beliggenhet med tomt på over 4,2 mål rett i utkanten av Krøderen sentrum. Denne eiendommen må virkelig sees og oppleves. Velkommen til visning!

Arealfordeling:

Kjeller: BTA: 154 kvm, BRA: 139 kvm, P-rom: 55 kvm, S-rom: 84 kvm
1. etg: BTA: 341 kvm, BRA: 319 kvm, P-rom: 316 kvm, S-rom: 3 kvm
2. etg: BTA: 201 kvm, BRA: 179 kvm, P-rom: 179 kvm, S-rom: 0 kvm
Sum bygning: BTA: 696 kvm, BRA: 637 kvm, P-rom: 550 kvm, S-rom: 87 kvm

Romfordeling:
Kjeller: Gang m/ trapp, kjellerstue (bar). S-rom: 5 stk. kjellerboder, teknisk rom

1. etasje: Entré/ gang, hall m/ trapp, spisestue, stue, tv-stue, kjøkken, entré (leilighet), soverom (leilighet), bad (leilighet), stue/ kjøkken (leilighet), WC og kjølerom (S-rom).

2. etasje: Gang m/ trapp, 5 stk. soverom, bad, wc

Det gjøres oppmerksom på at areal kan avvike en del ettersom boligen er meget vanskelig/ komplisert å måle opp. Det foreligger ikke tegninger på boligen. Areal kan/ vil avvike og er oppmålt etter beste evne ut fra tilstand på boligen ved befaring (opplyst av takstmann).

Beliggenhet

Eiendommen har en nydelig og landlig beliggenhet med utsikt mot Krøderen. Eiendommen ligger solrikt til i et rolig og etablert boligområde like nord for Krøderen sentrum med butikk, barneskole, barnehage. Kort vei til fin badestrand (5 minutter). Eiendommen har nærhet til naturen, med blant annet lysløype i området og gode tur, jakt og fiskemuligheter. Ca. 30.min. kjøring til Norefjell skianlegg. Ca. 1 time til Drammen sentrum.

Fakta om Krøderen/ Krødsherad:
Krøderen er et tettsted i Krødsherad kommune i Buskerud, det ligger i sørenden av innsjøen Krøderen der Snarumselva begynner, ca. 100 kilometer nordvest for Oslo. Innsjøen strekker seg ca. 41 kilometer nordover fra tettstedet med samme navn og ender ved Gulsvik i Flå kommune, sør i Hallingdal. På vestsiden av innsjøen er blant annet oppfarten til Norefjellmassivet. Litt sør for Noresund ligger Bjørøya med Villa Fridheim, kjent fra blant annet TV-serien Soria Moria. Fra Krøderen er det kort vei til kjente utfartssteder som Norefjell og Vassfaret. Det bor ca. 624 personer i tettstedet Krøderen (tall per. 2018).

Krødsherad er en kommune i Buskerud fylke som omgir den sørlige delen av innsjøen Krøderen ved avslutningen av Hallingdalen, og grenser til kommunene Ringerike, Flå, Sigdal og Modum. Kommunen ligger 10 mil fra Oslo, og med strandlinje til Krøderen og høyfjell som Norefjell byr kommunen på både sjø, fjell og fin natur ikke så langt fra hovedstaden. Dette har skapt en sterk turistnæring i kommunen.

Adkomst

Fra Drammen: Kjør forbi Krøderen sentrum, fortsett på Krøderfjordveien. Ta inn til høyre etter noen hundre meter - Steinsrudveien. Umiddelbart svinger veien til venstre, dette er Nedre Rikhaugen. Kjør denne til du ser eiendommen på høyre hånd.

Standard

Eier har bebodd boligen siden 2015 og i denne perioden opplyste eier at det ikke har forekommet spesielle forhold knyttet til eiendommen. Deler av boligen er eldre og påbygd, ombygd i år 1969. Eier har omlagt takpapp på deler av boligen med nye renner og nedløp i år 2017. VA (vann og avløp) lagt delvis nytt til offentlig nett i år 2015/ 16. Innvendige overflater på vegger og tak er oppgradert i senere tid. Boligen har en hybel/ leilighet, det antas at ikke ombygning er omsøkt i kommunen. Boligen bærer preg av slitasje og det må påregnes vedlikehold og oppussing grunnet tilstand, alder og utidmessighet. Dette dreier seg generelt om bygningsdeler med TG 2 og 3, med normal aldring, skader og slitasje. Når det gjelder tilstanden for øvrig henvises det til
beskrivelse av de forskjellige bygningsdeler i taksten.

Bebyggelse

Frittliggende enebolig. Utvendig bod i kjeller på 24 kvm.

Bygningen er oppført i SEFRAK-registeret.

Navn: Skole, Hailand, Håkonsrud Skole,Vassendrud
Bygningstype: Enebolig
Tidsangivelse:1900 tallet, første kvartal SEFRAK-ID0622-0106-057
Bygningsnummer:160346574

http://faktaark.miljodirektoratet.no/Sefrak2.cshtml?objectid=374781

Byggemåte

Eiendommen ble i sin tid oppført av Erich Hailand i 1967. Det henvises særskilt til boligsalgsrapporten fra takstmann hva gjelder beskrivelse av standard, byggemåte og de ulike tilstandsgrader. Megler oppsummerer kun et kort sammendrag fra takstrapporten under avsnittet om standard. Dette i forhold til bygningsmassens omfang, areal og innhold. Megler anbefaler å lese prospekt, selgers egenerklæring og takstrapport grundig før bud avgis.

EL: Boligen har 2 stk sikringsskap, et underskap plassert på kjøkken (leilighet) med automatsikringer, hovedskap i entre, Måler er plassert på loft.
Sikringsskap plassert i hall med automatsikringer, hovedsikring 50 AMP. Systemspenning 230V. Noe åpent og noe skjult anlegg. Det foreligger ingen pålegg på anlegget. Sist kontrollert 1995. Siste helårs forbruk 32 080. Selger opplyser om at det forelå en mangel ved kontrollen i 1995, men at den nå er utbedret. Arbeidet utført av Eletrikergruppen BV AS i oktober 2015.

Pipe/ ildsted: Boligen har 3 piper i teglstein. Pipe murt over tak med fotbeslag og helbeslått over tak. Ildsteder, peisovn med glass montert i stue, Tv- stue, hall og åpen peis i bar. Dato for siste tilsyn: 11.09.2015. Dato for siste feiing: 17.06.2016. Det ble påpekt enkelte forhold/ anmerkninger under tilsynet. Rapporten er vedlagt prospektet. Enkelte forhold er utbedret av selger (avvik skorsteinsløp 2 er i orden og støpt ny bunn), men dette er ikke meldt inn til Drammensregionens brannvesen. Øvrige forhold er ikke gjort noe med i selgers eiertid. Nedgravet tank (innstøpt i terrasse) for flytende brensel med automatisk løfter. Det gjøres oppmerksom på at bruk av fossilt brensel ikke er tillatt etter 2020.

VVS: VA (vann og avløp), rør av jern, kobber, soil og plast. Opplegg for vaskemaskin på baderom. Varmtvannsbereder OSO 198 liter fra år 2013, plassert i kjellerbod. Varmtvannsbereder OSO 198 liter fra år 2015, plassert på baderom (leilighetl). Hovedstengekran montert i kjellerbod. Vannmåler skal installeres 12.09.19.

Avløp: Selger opplyser om at avløpet fra gammel del har vært utett. Det var også brudd på hovedledning inn til gammel del. Ringerike septikbenyttet kamera og avdekket dårlige rør. Rør fra gammel del er lagt nytt med rør-i-rør. Avdekket også at tilkobling til det kommunale nettet ikke var riktig da det var brudd og feil på rør fra kommunens side. Dette er i orden i dag. Ble også byttet ut deler av avløp på eiendommen. Jobben ble utført 2016/ 2017. Avløpet på kommunens del ble ordnet våren 2017 og kommunen har papirene på det. Deler av avløpet ble også lagt nytt inne på eiendommen samtidig.

Overvann: Selger opplyser om at det var et pålegg om og gjøre om på overvann fra eiendommen da kommunen påsto at det var koblet inn på kloakken. Dette forholdet er ikke fulgt opp ytterligere eller utbedret fra selgers side.

Ventilasjon: Boligen har naturlig ventilasjon fra byggeåret.

Teknisk: Selger opplyser om at det ligger fiberoptisk kabel rett utenfor tomten. Selger venter på tilbud angående fibertilknytning. Estimert ca. kr. 4000,- - 5000,- i tilknytningsavgift.

Kjølerom: Kjøleaggregat fra Norcool.

Diverse

Ingen boplikt i Krødsherad kommune.

Følgende utstyr inngår i handelen (medfølger):

Hoveddel av hus:
Alle lamper kjøkken
Lampe i tak til kjølerom
Lampetter på spiserom
Lampetter i hall/ gang
Lampetter på wc
Lampe ved ny terrassedør
Lampett klesrom
Lyslist over piano
Lampetter i stue utenom de to over hjørnesofa
Vifte i tak hall
Lampetter på galleriet
Lampett på soverom 1
To Lampetter soverom 2
Lampett soverom 3
To Lampetter soverom 4
Oppvaskmaskin
Kjøleskap
Piano
Lampetter i bar og messingspotter i bar
Trebord + rundt bord og 6 trestoler i baren
Integrerte hvitevarer medfølger.

Parkering

God plass til flere biler på egen gårdsplass.

Tomten

Romslig eiertomt på 4 263 kvm. som er opparbeidet med gruset gårdsplass, plenområder og beplantning. Tomta grenser mot et ubebygd område mot nordøst (landbruksarealer/ jorde).

Oppvarming

Boligen varmes i dag opp ved strøm/ panelovner. Fyrkjele på olje med vannbåren gulvvarme (eier opplyser at det er flere kurser som ikke fungerer), utbedring av anlegget må påregnes. Peisovn montert i stue, hall, bar og tv-stue. Varmepumpe luft til luft montert i stue.

Kommunale avgifter

Vann: kr. 8 404,38,-
Avløp kr. 14 546,26,-
Renovasjon kr. 3 477,50,-
Eiendomsskatt kr. 3 370,-

Branntilsyn, feiing fra Drammensregionens Brannvesen IKS kommer i tillegg.

Regulering

Eiendommen ligger i område som i kommuneplanen/ kommunedelplanen er avsatt til: LNFR areal for spredt bolig- fritids- eller næringsbebyggelse, mv - Framtidig. Boligbebyggelse - Nåværende. Ref. Kommuneplan (24.9.2013). Området er iflg. kommunen uregulert. En liten del av tomten i nordøstre hjørne er beliggende inennfor LNFR-område. Se kart vedlagt prospektet.

Vei, vann og avløp

Vann: Eiendommen er tilknyttet offentlig nett.
Avløp: Eiendommen er tilknyttet offentlig nett.
Vei: Eiendommen er tilknyttet offentlig vei.

Utleie

Boligen kan fritt leies ut. I tilknytning til boligen er det en leilighet. Denne er ikke registrert i kommunen som en egen boenhet/ selvstendig utleiedel. Radonmåling er ikke utført.

Servitutter

Følgende opplysninger er registrert i grunnboken for eiendommen:

Grunndata:

1969/4803-1/25 29.08.1969 REGISTRERING AV GRUNN
Denne matrikkelenhet utskilt fra: KNR: 0622 GNR: 178
BNR: 3

2016/1089375-1/200 24.11.2016 AREALOVERFØRING
VEDERLAG: NOK 100 000
Omsetningstype: Fritt salg
AREAL OVERFØRT FRA : KNR: 0622 GNR: 178 BNR: 3

Følgende opplysninger er registrert i grunnboken for eiendommen gnr. 178, bnr. 3 (hovedbølet):

Ingen heftelser registrert.

Grunndata:
1907/900114-1/25 16.08.1907 REGISTRERING AV GRUNN
Denne matrikkelenhet utskilt fra: KNR: 0622 GNR: 178
BNR: 1

1969/4803-1/25 29.08.1969 REGISTRERING AV GRUNN
Utskilt fra denne matrikkelenhet: KNR: 0622 GNR: 178
BNR: 102

2016/1089375-1/200 24.11.2016 AREALOVERFØRING
VEDERLAG: NOK 100 000
Omsetningstype: Fritt salg
AREAL OVERFØRT TIL : KNR: 0622 GNR: 178 BNR: 102

Dokumentet angående arealoverføring er rekvirert og kan sees hos megler.

Ansvarlig megler

Martin Morken Hjertås
Vis mer informasjon Vis mindre informasjon

  SOLGT

  Detaljer

 • Verditakst: 3 700 000,-
 • Kommunale avgifter: 29 797,-
 • Primærrom: 550 m2
 • Bruksareal: 637 m2
 • Bruttoareal: 696 m2
 • Tomteareal: 4263 m2
 • Eierform: Eier (Selveier)
 • Boligtype: Enebolig

Visning

 • Ta kontakt for å avtale visning

 • Martin Morken Hjertås

  Siviløkonom/ Eiendomsmegler MNEF
  Mobil: +47 480 29 950

  Annen info

  Finnkode: 157357919